Kan flommen i Texas være Guds dom over Amerika?

texas-flomMens California opplever sin aller verste tørke på flere 10 år formelig drukner Texas i flomvann etter det som mange omtaler som den verste flommen i området i manns minne. Er det vi nå ser USA under Guds dom er spørsmålet mange kristne amerikanere spør seg og kanskje med rette. “Etter at amerikanske velgere to ganger gav sin stemme til en antikristelig og muslimsk president får vi nå en dobbeldose av Guds vrede,” sa Maurice Sklar som har en profetisk tjeneste.  Evangelist Bill Keller i “Live Prayer” sier at Barack Obama slett ikke er en kristen, men en fiende av Gud og det er ikke få amerikanske kristne som deler Keller’s synspunkt

“Er flommen i Texas Guds dom over Amerika,” var spørsmålet den amerikanske predikanten og borgerrettighetsforkjemperen Al Sharpton våget å stille, men sekulære amerikanere tar ikke slikt alvorlig. Flommen som nå feier over Texas er en av de verste i historien og pastor Al Sharpton tror det stikker langt dypere en værmønstre. På Twitter stilte pastoren dette spørsmålet: Tror du at flommen i Texas er relatert til klimaendringer eller er det Gud som irettesetter? Ring 8775325797 eller send meg dine tanker, twitret den kjente predikanten. Den dødelige flommen har så langt krevd 35 døde og ni mennesker er savnet, melder CNN. “Det er hjerteskjærende at så mange liv har gått tapt,” sa Kristi Wyatt, som er talskvinne for San Marcos til CNN. Noen av de døde var sammen i sine hjem og feiret fridagen, og ble i løpet av noen sekunder feid av sted av den sterke flommen. Det er en helt forferdelig situasjon.” Men er denne “forferdelige situasjonen Guds dom eller bare et vær som er vær? Sharpton fikk mange reaksjoner på sitt spørsmål. “Jeg tror at satankirken forårsaket floden, twitret en, mens en annen skrev det skjer på grunn av regn.Blant andre svar som er kommet er at dette er et tegn på at Gud er i ferd med å fjerne sin beskyttende hånd over USA og at de hardest rammede områdene er de mest liberale områdene i delstaten.

Les også: Kan få 10 000 dollar i bot for å sløse vann

 

 

Facebook Comments

20 tanker om “Kan flommen i Texas være Guds dom over Amerika?

 1. Tørken i California får meg til å tenkja på orda i Sakarja 14.

  “Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og for å feire løvhyttefesten. 17 Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikke falle regn over dem. 18 Og om egypternes ætt ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem, men derimot den plagen Herren lar ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. 19 Dette skal være straffen for egypterne og alle de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten.”

  Profetiane fortel at Gud vil hindra regn over dei nasjonane som er ulydige og ikkje vil halda lauvhyttefesten-Sukkot i 1000-årsriket.

  Dette står i kontrast til det hysteriet me høyrer om at me vil verta nedregna i framtida.

  Gud styrer det heile.
  GT fortel at han brukar td virvelvind eller tornado til å straffa med.

  ” Herren er en nidkjær Gud som tar hevn.
  Herren tar hevn og er full av harme,
  Herren tar hevn over motstanderne,
  han holder fast på vreden mot fiendene.

  3 Herren er sen til vrede,
  hans makt er stor.
  Herren unnlater ikke å straffe.
  Gjennom virvelvind og storm går hans vei,
  skyer er støvet under hans føtter.

  4 Han truer havet og legger det tørt,
  alle elver tørker han ut.” Nahum 1

  Den store by/Babylon eller Ninive er profetiske ord til dagens USA, slik det står i Åp 17/18
  Jeremias 50/51, Esaias 47, Habakkuk og Nahum.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  Dommen kjem over all gudløyse etter 6000 år eller 120 jubileum.

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  “Fjellene skjelver for ham,
  høydene smelter.
  Jorden viker bort for hans ansikt,
  verden og alle som bor der.

  6 Hvem kan stå seg mot hans harme,
  hvem holder ut hans brennende vrede?
  Raseriet hans strømmer fram som ild.
  Foran ham blir klippene knust.”

  Den norske utenriksministeren Brende går i desse dagar på farlege vegar.
  Opprettinga av ein palestinsk stat – er målet hans.
  Me kan rekna med store ulykker over Norge som ein konsekvens om Stortinget vedtek dette.

  Når Messias kjem tilbake til det bokstavlege Jerusalem vil Han samla alle folkeslaga og stilla dei nokre enkle spørsmål.

  “Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
  34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?”

  Korleis har de behandla jødane ?

 2. Dersom dette hadde substans, skulle mange europeiske land blitt rammet av Guds vrede i form av feks natur-
  katastrofer, ikke minst Norge.

  Forbløffende at noen gjør seg til dommer over hvem som er kristne og ikke. Spesielt påfallende at en mann som offentlig(Obama) har bekjent Jesus som sin frelser og mester, karakteriseres som ikke-kristen!?!?
  Hører ofte dette av de samme grumsete kreftene, blant høyreektreme Israel-fundamentalister på sør-vestlandet, som
  mener at Siv Jensen er kristen. Siv Jensen har etter sigende sagt noe som tolkes som støtte til Israel, og da velger man å ta skylapper på øynene. Jensen har sagt at hun er døpt og er medlem i statskirken, og at hun betrakter seg som kristen. Men hun går etter sigende ikke på kristne møter, men tar seg heller en fest, og har selv uttalt at hun ønsker seg en samboer!?!

  • Gustav:
   “… skulle mange blitt rammet av Guds vrede i form av…osv”

   Ja, det er vel nettopp dette som skjer!? 22.juli var nok det samme for Norge som 11.september for USA – det utvetydige forvarslet på at landet har begynt å høste sine konsekvenser over noe som har skjedd i flere tiår.

   Obama – Siv Jensen: Hvis du ikke ser en vanvittig forskjell i disse to personenes grunnholdninger til kristen tro (uavhengig av hva de selv tror i sitt hjerte), så har man en ganske lang vei å gå… Men du ser den vel kanskje egentlig?

  • Jeg syntes vi ser signalene over hele verden.. Jeg tror vi gjør klokt i å ha to tanker i hodet samtidig. 1. At Gud vil gjøre som profetordet sier og at han 2. vil holde sitt folk i sin omsorg gjennom alt.

  • Jo, jeg ser en veldig forskjell på Siv Jensen og Obama, når det gjelder grunnholdninger til kristen tro. Siv Jensen har nulll og niks kristne grunnholdninger. Ja til fosterdrap, homofilt samliv, samboerskap, pornografi, prostitusjon, fri flyt av alkohol og ikke minst en usedvanlig usosial politikk, med mer til de som har mest fra før. Og her kommer jo deres holdning til u-hjelp/bistand som selv prikken over i´en i grådighet og i egoisme!!!

   Det er endel områder jeg skulle ønske at Obama tenkte og handlet anderledes, men hans kristne grunnholdninger, er på et helt annet nivå enn Siv Jensens!
   I farten kan jeg ikke komme på en eneste ting som Jensen står for som er mer “kristen” enn Obama…?

  • Det aner meg vel at dette handler om politikk fra din side Gustav. Irritert på alle som hevder at høyresidens verdier er mer forenlige med de kristne verdier enn sosialistenes? Når du kan bruke et uttrykk som “grumsete kreftene, blant høyreektreme Israel-fundamentalister på Sør-Vestlandet”, sier vel det ganske mye om hvilke kilder du stoler på..

   Vel, for å beholde en viss ydmykhet kan man si at vi nok er grunnleggende uenig. For å nyansere ditt tilsynelatende syn på både høyresiden, på Israels-venner, og på bedehuskristne fra Sørvestlandet, kan jeg si følgende:

   – Det er faktisk en del av oss som oppriktig tror at offentlig gitt u-hjelp gjennom stater, aldri vil bli en god måte å hjelpe på. Det kan hjelpe på vår samvittighet, ja visst, men vi tror helt oppriktig at en krone gitt gjennom frivillige organisasjoner, har mer effekt enn 100 kroner gitt gjennom staten.
   – Det følger av forrige punkt at man dermed ikke nødvendigvis er egoistisk av at man vil kutte ned på u-hjelp. Man har rett og slett bare et annet syn på hva som hjelper. Og vet du – synet kan faktisk begrunnes og langt på vei dokumenteres ogsål!!
   – Det er en del av oss som har opplevd at den gruppen som beskrives som fanatiske Israelstilhengere som støtter alt Israel gjør, og ønsker palestinere nord og ned, den gruppen finnes rett og slett ikke. Det er stråmann-argumentasjon, og synspunkter vris på for å få en gruppe man kan latterliggjøre og stigmatisere.
   – Det er en del av oss som oppriktig tror at Islam er en religion og et system som ikke er oppbyggende for mennesker. Det faller mange tungt for brystet – tenke seg til å kritisere en milliard mennesker, hvorav mange er gode mennesker!!
   – Det følger av forrige punkt at man i Midtøsten-konflikten har en litt annen innfallsvinkel enn at begge sider er like.
   – Det er en del av oss som faktisk oppriktig tror at det er til det beste for både enkeltmennesker og samfunn at det offentlige ikke blir for sterkt, og at man i større grad står ansvarlig for eget liv og egne valg.
   – Det er faktisk en del av oss som har et likt menneskesyn som deg, som mener at alle mennesker er like verdifulle, men som oppriktig tror at det er ikke det beste for mennesker å blande kultur, religion og språk i et så enormt omfang som man har sett i vesten de siste tiårene.

   Grumsete? Kun hvis man er så overbevist om egne politiske sosialistiske synspunkter at man ikke lenger ser skogen for bare trær…

  • Og der kom “sosialisme-kortet”:-) Jeg vil oppfordre deg til å lese deg opp på hva sosialisme er..Norge har ikke og har heller aldri hatt en regjering/eller et flertall i stortinget som har ført en sosialistisk politikk. Dette vitner om fundamentalt manglende politiske kunnskaper, Kristofer.
   Jeg konstaterer at du ikke imøtegår de tingene jeg nevner, men kjører den samme gamle frp-leksa at “det er ingen vits i å yte bistand fordi pengene kommer ikke frem allikevel”. FRP har jo svaret på ALT, og dersom de virkelig ville gi bistand ville de selvsagt hatt svaret på hvordan de skulle kanalisert pengene trygt frem:-)
   Når det gjelder Israel, så bryr ikke frp seg særlig om Israel, men har slengt sympatien ut som agn i kristne leire, for å fiske velgere(slik som de gjør i alle grupper av folket)

   Det er videre en utbredt misforståelse at FRP er et rent høyreparti. Det er mange som innbiller seg at de ligger til høyre for partiet høyre, og sammenligner det sågar med de amerikanske republikanerne. Det er så feil som det kan forblitt, FRP er et liberalt og populistisk parti, som blant annet mangler det konservative preget som vi bla ser hos republikanerne og feks i partiet Konservativt Folkeparti i Danmark.

   Jeg våger påstanden: en som påstår at han er kristen og stemmer frp, han har enten ikke forstått Guds Ord, eller han har ikke forstått FRPs politikk!

  • Kjære min tid, dette blir litt lavmål. Hvis du leser ditt eget innlegg litt mer nøye, så tror jeg du skjønner hvorfor jeg snakker om sosialisme.
   Og hvis du leser innlegget mitt litt mer nøye, så ser du at jeg argumenterer ikke for å overbevise deg om at høyresiden har rett. Jeg argumenterer mot ditt syn om at folk på høyresiden er mer egoistiske. Jeg kom ikke en gang til det som er tema her, hvorfor mange kristne amerikanere er nesten sjokkert over Obamas vegring mot kristne og kristne verdier, for hvis du ikke forstår det jeg skrev nå, vil du nok neppe heller forstå det.

   At du plutselig og uten forvarsel gjør det hele til en Frp- debatt, sier vel mer enn 1000 ord.

   Har du vurdert tanken at det er du tar feil pga kunnskapsløshet og fordommer?

  • Jeg konstaterer at du ikke klarer å imøtegå mine svært åpenbare argumenter for at FRP er et parti som står for det stikke motsatte av kristne verdier.
   Innleggene mine står seg meget godt; og konklusjonen min om at Obama er en atskillig mer “kristen” person og politiker enn det Siv Jensen er, står urokkelig, etter dine intetsigende kommentarer! Jeg lar det være med det, da jeg tidligere har opplevd det fånyttes å debattere med frp-sympatisører, da de ikke evner/eller ønsker å tillegne seg kunnskap.
   Ha en fin helg:-)

  • Jeg vi anbefale deg å lese mitt lengste innlegg nøye. Det øyeblikk du forstår det, vil du se at jeg har svart på alt du etterspør. Kanskje du kan bli kvitt litt fordommer også?

   Du bør følge litt med på Obama fremover. Plutselig går det nok opp for deg hva vi snakker om….
   Ha det godt, og takk for nå.

  • Jeg tillater meg å blande meg inn; jeg ser at du ikke tar stilling til spørsmålene om abort, homofilt samliv, liberal alkohollov, ja til prostitusjon/stripping, fri flyt av porno. Jeg kan for egen regning tilføye at frp også vil ha en liberalt bioteknologilov og ja til EU-medlemskap, samt en landbrukspolitikk som vil rasere bygde-Norge, føre til mange arbeidsledige, fraflytting, og det moralske paradokset dette er; bygge ned matproduksjonen, når verden sulter!
   Jeg er enig med Gustav(og det er heldigvis de aller fleste kristne) i at det er uforenelig for kristne å stemme FRP.
   De har en tvers gjennom plukk råtten politkk, tuftet på grådighet, egoisme og kynisme!

  • Er vi kommet dithen at man må støtte sine egne innlegg i et annet navn? man skriver om de samme tingene, som er på siden av tema, skriver på akkurat samme måten, og bekrefter det med å skrive frp og FRP i samme innlegg.
   Du får ta å lese innleggene en gang til. Og jobbe med dine store fordommer mot både Frpere og israelsvenner.

  • Kristofer; nå er det ikke spesielt kontroversielle synspunkter som fremmes, så det er ikke utenkelig at Gustav og Petter er to forskjellige personer:-)
   Jeg er forøvrig helt enig med Gustav. Det ryster meg virkelig at kristne kan stemme frp. Men at du gjør det forbauser meg ikke. Du har varmt forsvart velstandsforkynnelsen, og frps politikk passer som hånd i hanske med trosbevegelsen. Carl I Hagen som ikke et kristen en plass gikk på talerstolen til Levende Ord og forkynte frimodig frps herlighetspolitikk, og ble møtt av hallelujarop og stående ovasjoner. For en hyklerisk og kynisk mann!!! Og for en forsamling av selvsentrerte dårer!!!
   Heldigvis står trosbevegelsen og frp, med all dens grådighet, egoisme og kyniske tankesett for fall.

  • Hvorvidt Ansgar er tredjemann av Gustav og Petter, får andre ta stilling til. Jeg bare konstaterer at det plutselig kommer enda en person som skriver likt, bruker samme type formuleringer og setninger, frp 🙂 og semikolon, og har ekstremt sterke fordommer mot grupper av kristne og grupper av politiske, og alt dette tilfeldigvis samfallende med at Gustav og Petter er blitt fraværende igjen….. Forstå det den som kan.

   Jeg henviser til mitt lengste innlegg, som det tydeligvis ikke er brukt særlig tid på. For øvrig har jeg knapt stemt Frp, (som med stor F først til info er den mest vanlige måten å forkorte Fremskittspartiet på, så kan du huske det neste gang du skal være flere personer) under 10% av gangene jeg har stemt ved norske valg. Men det er 13 år siden jeg innså at ikke alle som gjorde det var egoister. Kanskje du også kan komme dit hvis du er litt villig til å lytte.

   Måten du stigmatiserer og fordømmer en ganske stor gruppe kristne og andre mennesker på, minner om en del grupper du ikke bør være stolt av å ligne på.

  • Jeg syns du skal forholde deg til argumentene, uten å fabulere om hvem som står bak de ulike nickene. Men, det er nok ingen stor gruppe som er kristne og stemmer Frp. Heldigvis:-) Faktum er at det ikke finnes argumenter for at kristne skulle stemme fremskittspartiet.

  • Du er anstendig nok til å ikke lyve og nekte på at det er samme person, det står det faktisk respekt av!!
   Det er mange gode verdier, men for meg er det å stå for sannheten en av de aller øverste.
   Da takker jeg igjen for praten, og ønsker alt godt og Guds velsignelse!

  • Jeg har virkelig ingen anelse om de er samme person. Men antar at Kjell kan oppklare dette, dersom det er viktig for deg:-)?
   Pussig, men min erfaring er at de som beskylder folk for å ha flere nick, ofte selv har nettopp det:-)
   Må Gud klarne øynene dine Kristofer, både når det gjelder herlighetsforkynnelse og politikk. Guds velsignelse til deg:-)

  • Gustav. Det jeg kan fastslå er at stadig flere kristne amerikanere er urolige for den retningen USA går i. Obama har selv bidradd til spekulasjonene om sin religion med en rekke uttalelser som mildt sagt er tvetydelige om sin tro. Han lovpriser til tider islam, taler respektfullt om “den hellige koranen” og samtidig fører en politikk som aksepterer abort, homofile ekteskap osv osv og samtidig sier han innimellom at han er kristen. Hans politikk blir oppfattet som antikristelig av kristne, anti israelsk av Israel venner, men det blir litt for tynt å holde han ansvarlig for Guds dom over USA. Det er flertallet av folket som velger hvem som skal lede landet, og amerikanere er ansvarlige for egne valg og liv. Likevel kommer vi ikke unna at Herren gjennom en rekke talerør har advart USA om at det vil komme en dom dersom folket bevist vender seg bort fra Gud.

  • Men muslimene og de kristne tror jo på samme gud. Og ble derfor hyllet av President Reagan i Sin tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *