John MacArthurs oppfordring til Guds folk: Gå i kirken, gå på møter og gudstjenester

Situasjonen med Corona viruset og politisk og sosial usikkerhet har gjort mange mennesker bekymret for fremtiden. Spesielt i de land og stater som ennå er nedstengt av frykt for den usynlige fienden, pesten fra Kina og sykdommen som har fått navnet Covid-19. Kirken og det kristne koinonia (fellesskapet) skulle egentlig være 100 prosent tilstede blant folk i en situasjon med frykt og usikkerhet. I stedet for har myndighetene i en rekke land klart å isolere folk, gjøre mennesker ensomme og medvirket til å fremkalle depresjon og angst hos mennesker. Tallet på selvmord har skutt i været spesielt i USA, -og mange frykter.

-Den kristne kirke og kirkens hyrder skulle og burde være tilstede blant folket -men disse er drevet inn i sine hjem -og nektes å møte og rettlede hjorden de av Herren er satt til å vokte over. Nettopp derfor er John MacArthurs budskap om å komme til kirke så nødvendig og viktig. For Guds folk er kirke, gudstjeneste, nattverd og fellesskapet, i Skriften kalt det “helliges samfund” essensielt og John MacArthurs “kom til kirke” budskap er mer aktuelt nå enn noensinne!

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *