John MacArthur: Tillater Bibelen at kvinner preker i forsamlingen?

I våre dager er kvinnelige pastorer, prester og predikanter godkjent i de fleste forsamlinger og menigheter. Imidlertid finnes det ennå predikanter som stiller spørsmål med om Bibelen egentlig tillater kvinnelige predikanter og hyrder. Blant dem som påpeker at Skriften ikke uten videre gir klarsignal til kvinnelige predikanter og hyrder er Jonn MacArthur som nylig utløste litt kontrovers i en spørsmål og svar sekvens under en konferanse der Todd Friel, programleder i Wretched Radio stilte han spørsmål om dette kontroversielle temaet

I denne talen legger MacArthur frem hva Skriften sier om temaet. Sjekk ut

Facebook Comments

37 tanker om “John MacArthur: Tillater Bibelen at kvinner preker i forsamlingen?

 1. Bibelen er krystallklar på at kvinner ikke skal lede eller i det hele tatt tale når menigheten er samlet. Med fem forskjellige termer sier Paulus at kvinnene skal være tause under menighetens møter og at de som ikke godtar denne veiledningen selv ikke skal godtas av Gud og Kristus.

  Bakgrunnen forstår vi i Pauli veiledning til Timoteus der det siktes til at det var kvinnen som talte og handlet først i Edens have – noe som innebar syndefallet og Satans inntreden som “denne verdens gud”.

  Vakttårnistene benytter Guds egennavn Jehovah, men lar også kvinnene veilede seg offentlig fra talerstolen. Dette og andre grove åndelige surdeiger gjør dem til motbildet for det frafalne Israel i fortiden.

  Kristenheten derimot utgjør “skjøgen”/”Babylon den store” som er den fremste eksponent for all annen falsk religion

  10
  3
  • Kristenheten utgjør skjøgen/Babylon den store skriver du. Når dommen over Skjøgen Babylon kommer, vil det resultere i
   Åp 17,18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden. Her taler Skriften om en stor by med innflytelse over herskerne på jorden.
   Åp 18,3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. Mitt spørsmål: Hvordan har kristenheten latt kongene på jorden drive hor med henne og hvordan kan man si at kjøpmennene på jorden er blitt rike på basis av handel med kristenheten?
   Åp 16,8-21 Og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen; og den fikk makt til å brenne menneskene med ild; 9 og menneskene brente i svær hete, og de spottet Guds navn, hans som har makt over disse plager, og de omvendte sig ikke til å gi ham ære. 10 Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone; og dets rike blev formørket, og de tygget sine tunger av pine, 11 Og de spottet himmelens Gud for sine piner og for sine bylder, og omvendte sig ikke fra sine gjerninger. 12 Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat; og vannet i den tørket bort, forat der skulde ryddes vei for kongene fra Østen. 13 Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder; 14 for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag. 15 Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. 16 Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. 17 Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høi røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd! 18 Og det kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene blev til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort. 19 Og den store by blev delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Babylon, den store, blev ihukommet for Gud, at den skulde få begeret med hans strenge vredes vin. 20 Og hver ø vek bort, og fjell blev ikke funnet. 21 Og et svært hagl, som en hundre pund, falt ned fra himmelen på menneskene, og menneskene spottet Gud for haglets plage; for plagen av det var meget stor.
   Åp 17,1-17 Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, 2 som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin. 3 Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn. 4 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne. 7 Og engelen sa til mig: Hvorfor undret du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de syv hoder og de ti horn. 8 Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen. 9 Her gjelder det vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på, 10 og de er syv konger; de fem er falt, den ene er til, den annen er ennu ikke kommet; og når han kommer, skal han bare holde sig en kort tid. 11 Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de syv, og farer bort til undergang. 12 Og de ti horn som du så, er ti konger som ennu ikke har fått rike, men de får makt som konger én time sammen med dyret. 13 Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. 14 Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste. 15 Og han sier til mig: De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger. 16 Og de ti horn som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv skal de brenne op med ild. 17 For Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.
   Åp 18,7-15 Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne. 9 Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne, skal gråte og jamre sig over henne når de ser røken av hennes brand, 10 mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i en time! 11 Og kjøbmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skibsladninger, 12 skibsladninger av gull og sølv og edelstener og perler og fint lin og purpur og silke og skarlagen, og allslags velluktende tre og allslags kar av elfenben og allslags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor, 13 og kanel og hårsalve og røkelse og myrra og virak og vin og olje og fint mel og hvete og storfe og får og hester og vogner og træler og menneskesjeler. 14 Og den frukt som din sjel hadde lyst til, er blitt borte for dig, og alt det fete og glimrende er blitt borte for dig, og aldri mere skal nogen finne det igjen. 15 De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte av frykt for hennes pine og gråte og sørge og si:
   HER BESKRIVES IKKE EN DOM OVER KRISTENHETEN, MEN DOMMEN OVER ET STORT INTERNASJONALT HANDELSENTRUM. NEMLIG, NEW YORK og WALL STREET SOM ER VERDENS HANDELSSENTRUM.
   DU er på villspor..

   1
   9
  • Wall Street og New York eksisterte da bibelen sine tekster ble skrevet ?

  • Jeg leser ikke noe av det JV nissen skriver «Betraktende betrakter», så han kan ikke ta mitt svar til inntekt for seg.

   Men du må ikke glemme at Bibelen er ei profetisk bok.
   På samme måte som islam oppsto på 600 tallet etter Kristus, men likevel står det mye om islam i Bibelen.

   Mvh RJ

   1
   4
 2. Det fine med at folk er negative til åpenbare bibelske sannheter er at englene/høstfolkene slipper å kaste bort mere tid på å hjelpe dem til å finne Gud. De kan da konsentrere seg om å lete videre etter andre, mer ydmyke sjeler. Vinn,vinn for både Gud og mennesker.

  8
  1
  • Englene er tidløse, og sendes ut av Gud på Hans ord. Englene gjør ingen feil, og blir sendt ut til å høste når det går ut et ord fra Herrens munn. Som det står skrevet: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! (rette tid = rett jordisk tid for deg og meg)

   Gud vet om de som er ydmyke av hjerter, så englene trenger ikke å lete. Det som Gud er opptatt av er å bevare de ydmyke, og ydmyke de stolte så de kan få et ydmykt hjerte, så de kan bli frelst.

   3
   4
 3. 1.Korinterbrev 14:

  Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten.. 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.

  Kan det sies klarere?

  10
  3
 4. SKJØGEN BABYLONS FALL

  Falsk religion driver hor med kongene på jorden ved mot betaling å sanksjonere/godkjenne deres storlevnet og deres kriger. ”God on our side” og ”Gott mit uns” er velkjente termer fra feltprest-korpsene på begge sider under kampene. ”Bare bomb og skyt – Gud og Jesus tilgir alt” er devisen som presteskapene gir de høye herrer mot betaling. Altså skjøgeri = hor.

  Men etter hvert har all slik falsk religion gått fra å være nyttige idioter til å bli en trussel mot globalist-elitenes verdensfred. Akkurat nå har Iran erklært at de vil bryte atomavtalen fra 2015 og setter i gang med anriking av uran. Selv om kristenheten anses som det største hinderet for en ny, global verdensorden med sitt mantra ”Gud, Konge og Fedreland”, er i øyeblikket muslimene den største militære trusselen.

  I Åpenbaringen 17 beskrives dommen over Babylon, den store skjøgen slik:
  ”Dyret, de skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. 17 For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan”.

  ”Dyret” er nasjonene, som alle symboliserer – lik profeten Daniel beskriver – sine riker med dyr. Den norske løve, russiske bjørn, amerikanske og tyske ørn, engelske leoparder, egypts okse, kinas drage etc.

  Disse skal ”kle skjøgen naken og brenne henne opp med ild”. Og tenk hvilken flott beskrivelse Johannes gir oss i attende kapittel:

  ” 11 Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger. 15 Kjøpmennene som handler med slike varer, og som har tjent seg rike på henne, skal stå langt borte, skremt av lidelsene hennes. De skal gråte og sørge .”

  Tenk på all varehandelen som går tapt til de store høytidene – ikke minst julen.Og vær klar over at de store religionene er blant verdens største kapitalinvestorer. Vatikanet disponerer ufattelige verdier. Og visste du at den norske kirken er norges største landeier etter Statsskog under navnet “Opplysningsfondet”?

  Og i vers 23:

  ” I deg skal det aldri mer høres
  stemmer av brudgom og brud.
  For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden,
  og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.”

  Hvor er det du hører lyden av brud og brudgom om ikke i gudshusene! Så snart, snart skal all falsk religion falle. Jeg skal juble i vilden sky når det starter med at nasjonene inspireres av Jehovah og Kristus til å forby all slik offentlig religionsutøvelse. Da skal prelater, prester og religiøse bloggaktører i angst forsøke å lyve seg fra sin religiøse fortid og eksempelvis utgi seg for å være noe helt annet. Men de skal ikke slippe unna.

  7
  2
  • Perfekt beskrivelse av det verden snart skal erfare. Du er virkelig den sanne guds forrkynner. Stå på!

   6
   4
 5. Wall Street og finansfiffen er jo endel av “dyret”, de som leder nasjonene. Nei jeg er helt enig med ambassadørn. Detta må væra relgion. Det er der folk gifter seg og de sitter jo på kjempeformuer.

 6. Selvfølgelig kan og skal kvinner tale i menigheten.
  Og de som er så skråsikre må studere hva Paulus sier i noen år til.

  2
  6
  • Ja, tal deg til evig fortapelse Hannah. “Selv minnet om dem skal være glemt”, sier heldigvis Bibelen.

   8
   4
  • Neida Sissel, Hannah er på vei til Himmelen 🙂
   Du har kanskje en litt usunn hobby -å tale depressive og usanne ord. Det er ikke bra for deg. Bekymre deg for deg selv -om du har alt i orden med Gud.

   3
   6
  • Den som tror på Bibelen har ikke noe å frykte. Men slike som ikke tror på Paulus inspirerte ord har gehenna i vente om de ikke vender om. Ettersom DU ikke tror på Bibelen sier jeg bare lykke til.

   5
   3
  • Et økende antall forskere mener at 1. Kor. 14: 34 og 35 ikke er originale fra Paulus` hånd, men et tillegg fra avskrivere. Vi kan se det om vi leser kap. 14 i sin helhet. Det handler om profetier og den profetiske gave i menigheten. Vers 36 passer perfekt etter vers 33. En forsker som heter Alan Johnson skriver: “A growing number of modern scholars belive that verses 34-35 (36?) are a later interpolation (gloss) added at an early stage in the manuscript transmission.”

   I den jødisk/kristne tradisjon har det alltid vært slik at kvinner som har fått Guds ånd over seg, har kunnet viderebrakt det Gud har vist henne: Miriam (2. Mosebok 15:21); Debora (Dommerne kap. 4 og 5); Hulda (2. Krønikebok 34: 22-28); Elisabeth (Lukas 1: 41-45); Anna (Lukas 2: 36-38); evangelisten Filips fire døtre (Apostlenes gjerninger 21:9).

   Paulus skriver : “Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle èn, i Kristus Jesus.” (Galaterbrevet 3:28).

   2
   7
  • Ja slik holder de falske navnkristne på. Det som ikke passer inn i tidsånden fjernes fra Bibelen. Det neste blir vel brevet til Timoteus også da? (1.Tim.2:)

   ” 11 En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. 15 Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen – bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet.”

   Hva med å like godt tjene Satan fullt ut og ta avstand fra resten av Bibelen også? Jeg får si som Jesus min egen bror:

   “Hvem skal fri (Jephtah) fra Gehennas ild”?

   Alle som kjenner Bibelen vet at INGEN kvinner tjente i tempelet som prester. De kom ikke lenger inn enn til kvinnenes forgård.

   For kristne kvinner er det da heller ikke ulovlig å forkynne eller profetere bare de dekker til hodet under utøvelsen.

   MEN NÅR MENIGHETEN SAMLES SKAL KVINNER TIE. Den som ikke godtar det vil selv ikke bli godtatt, sier bror Paulus.

   10
   3
  • Men kjære navnløse AMBASSADØR og Sidsel. Dere har jo valgt å gå på dødens vei. Hannah har valgt livets vei. Kvinner har ALLTID lov å TALE Guds Ord i menigheten.

   2
   4
  • At Birgir ikke tror på hele Bibelen, men plukker ut det som passer har vi sett lenge. Du vil også bli dypt skuffet. Sammen med de andre ikke-troende.

   (1.Tim.2:)

   ” 11 En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. 15 Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen – bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet.”

   OG:

   1.Korinterbrev 14:

   Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten.. 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.

   Husk Birgir at løgnere skal ikke arve Guds rike.

   5
   4
  • Sidsel og den såkalte ambassadøren kjenner VELDIG GODT til Bibelens BOKSTAV. Men ORDET kjenner de ikke. La dere rense hvite i Jesu blod. Det gjør underverk. Det gir visdom, forstand og klokskap.

   2
   3
  • Du er bedratt av onde ånder Birgir. Det er ingen motstrid mellom Ordet – Kristus/Logos – og ordene i Bibelen.

   “HELE skriften er insirert av Gud”. Tror du noe annet er du en demondyrker.

   4
   1
  • Og det skulle komme fra DEG? Du er STOR i BOKSTAV. Men et NULL i Ordet. Men du har IKKE fått med deg at bokstaven, altså BOKSTAVEN, slår ihjel? Du er ikke bedre enn de skriftlærde og fariseerne i Jesu tid, du. Som sagt. BOKSTAVEN kjenner du. ORDET er deg helt fremmed.

   2
   2
  • Det var den mosaiske lovpakten som slo ihjel. Bare det fullkomne mennesket Jesus kunne oppfylle den. De kristne lovene og prinsippen slår ikke ihjel. De gir tvert i mot liv. Jesu halvbror Jakob sa:

   “En tro uten gjerninger er en død tro.”

   Birgir Hermansen vil bli dypt frustrert og skuffet når han til sist oppdager at han har tjent Satan.

   3
   3
  • Nei Sidsel. Jeg er renset hvit i Jesu blod. Hvilket blod er DU vasket i?

   1
   1
  • “Det var den mosaiske lovpakten som slo ihjel.”
   Enda et bevis på at du ikke er kjent med Ordet. Og slikt tull og bad gulper du opp, bare for å forsvare EGNE meninger.

 7. Sidsel skriver: “har gehenna i vente om de ikke vender om. Ettersom DU ikke tror på Bibelen sier jeg bare lykke til”

  Har alltid tenkt at det er noe spesielt med mennesker som ønsker deg “lykke til” (??) i helvete. En som IKKE er fortapt har kjærlighet, vennlighet, glede, fred, langmodighet osv., og har dermed bedre ting å komme med til en man mener er fortapt.

  Så hva skjedde her med Sidsel…

  Kan bare gjenta Sidsel at jeg er på vei til Himmelen. Håper du også er der, da sitter vi side om side.

  3
  6
  • Du verden hvilken skuffelse som venter de som forkaster deler av Guds ord. Kanskje lik de som Jesus i raseri pisket ut av tempelforgårdene og veltet bordene til?

   Du kjenner ikke Gud Hannah, og Han kjennes ikke ved deg. Vend heller om, ti i forsamlingene og tro på HELE Bibelen ellers venter garantert Gehenna.

   EN LITEN SURDEIG SYRNER HELE DEIGEN.

   5
   3
  • Med andre ord Sissel, jeg aner ikke helvetet som venter meg…
   Du må ikke hoppe over Bibelens Ord om Åndens frukter i Galaterbrevet.

   Det virker som om du ikke vet hvor høyt Gud elsker meg Sissel. Han gav bort sin egen Sønn for å dø for meg. Han har skapt meg i sitt bilde. Jesus valgte å bli torturert og dø for meg og alle. Han betalte med sitt dyrebare blod. Han elsker meg så høyt og har gått for å gjøre istand et sted for meg og vil møte meg i skyen snart. Og jeg kan ikke vente til å se Ham…

   Han har gitt meg en sang i løpet av 2 minutter som liten, der han profeterte om meg, og alt har blitt som sangen beskrev. Han har gitt meg drømmer, helbredet meg og også gjort et mirakel med meg. Noen ganger lurte jeg på hvor i alle dager Han er, men Han sviktet aldri. Men det største Han har gjort er å dø for meg.

   Han peker på mennesker for meg og gir meg ord til dem. Tenk Han kan bruke Hannah. Det er det største på jord for meg 🙂

   1
   4
  • Ta det med ro Hannah. Tor og Odins helvete finnes ikke. Gehenna er kun evig avskjærelse fra livet – altså evig død og ikke-eksistens. Lykke til med ditt valg.

  • For din egen del er det viktig at du leter frem alle vers om helvete slik at du kan undersøke om det er mulig at du er forført.

   Men mest av alt er det viktig å lese om Jesus 🙂

   1
   1
 8. Her er noe jeg skrev i 2007
  ———————————————————————–
  Min kone abonnerer på Allers, som etter min mening er et særdeles lite innholdsrikt blad. Men i dag tok jeg tilfeldig vis opp et av disse bladene som hoper seg opp i aviskurven og bladde litt i det.

  Det var Allers nr.5 – 29 januar 2007

  Der leste jeg med interesse et stykke om en familie som hadde hoppet av fra en sekt i Norge, der de deler sin historie og erfaringer med leserne.

  En sterk historie.

  På en av sidene er det noen punkter som beskriver kjennetegnene til en sekt, og det er disse kjennetegnene jeg vil dele med dere.

  1 – Elitetenkning (Vi har den eneste sannheten) og dermed isolasjon.
  2 – Lederne fordømmer eller bedømmer sine medlemmer.
  3 – Den frie vilje undertrykkes, privatlivet invaderes.
  4 – Et lederskap som ikke står til regnskap for noen.
  5 – Utydelig grense mellom å tjene Gud og det å tjene lederne.
  6 – Fordømmelse av alle som ikke følger ”Læren”
  7 – Syndebukk-jakt og sannhetsfornektelse.
  8 – Stadig endring av underledere.

  Når jeg leste dette så tenkte jeg på sekten Nardus og de menneskene som er fanget i maktstrukturen der.

  Jeg undres på om noen av medlemmene der ser at de er med i en sekt men en maktsyk leder?
  ———————————————————————–

  Er det noe vi kjenner igjen her på denne siden?

  Mvh RJ

  3
  3
  • Kl.7 i dag ble Sidsel sint. Birgir hadde skrevet om Jesu’ blod.
   Dette skjønner jeg ikke Sidsel.
   Anbefaler deg å lese versene ang. det.

   3
   3
  • Selvfølgelig ble Sidsel sint. Jesu blod er ikke godtatt der i gården.

   1
   3
 9. Hannah er like rundlurt av Satan som de klimareligiøse Trumphaterne. Fordi hun forkastet Guds ord forkaster Gud henne.

  Som Bibelen også sier om Harmageddon:

  “Det blir ikke mange mennesker tilbake”.

  4
  2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.