Jay Sekulow band og John Schlitt “Silent night” og med ønske om en velsignet jul til våre lesere

Jay Sekulow som er kjent som en av president Trumps advokater og fra gruppen Jay Sekulow band fremfører her Silent Night med vokalist John Schlitt som er kjent fra kristenrock-bandet Petra. Sangen minner oss om at midt i disse Corona-tider kan vi ennå være takknemlige for at Gud elsket verden slik at han sendte sin Sønn, Jesus Kristus -som et lite barn -som ved sitt liv og død -skulle gi oss håpet om frelse.

Facebook Comments

4 tanker om “Jay Sekulow band og John Schlitt “Silent night” og med ønske om en velsignet jul til våre lesere

 1. HVEM ER ”JØDER” I BIBELSK FORSTAND I DAG?

  ”Jøde er ikke lenger en omskåret på kroppen, men hjertets omskjærelse i ånden”, sier skriften. Kristene jøder er altså ÅNDELIGE jøder – omskåret på hjertet. Som Bibelen sier ”fra ALLE ætter og stammer, folk, språk og nasjoner”. De kjødelige jødene mistet sin kollektive arverett til Guds rike i år 70, etter at de hadde forkastet Jesus fra Nasaret som Kristus. Som enkeltpersoner stiller de på lik linje med alle andre folkeslag slik at alle de åndelige 144000 medlemmene av riket kan bli fullt.

  De 144000 tidligere kvinner og menn har I ÅNDELIG forstand ikke gjort seg urene med ”kvinner”. Det betyr at de ikke lenger synder med viten og vilje etter å ha lært sannheten å kjenne. Disse skal utgjøre en himmelsk regjering under Kristus som i tusen år skal lære de overlevende menneskene samt alle de som står opp fra de døde å leve i samsvar med de lover, prinsipper og normer som vil komme frem i den tredje pakten under det tusenårige riket.

  Det er Kristus som skal gjennomføre dette prosjektet da hans Far Jehovah er så ren at ”det er umulig for Gud å skue urent”. Etter de tusen år skal Kristus overlevere en totalrenset planet til Pappa, og da skal også Kristus helt underlegge seg Faderen for all fremtid der Jehovah Gud skal være alt i alle.

  Paradeisos – paradiset – betyr HAGE, og sikter til den Edens (gledens) hage som de første mennesker bodde i frem til syndefallet. Når skriftene taler om ”alle tings gjenopprettelse”, betyr altså dette at denne hageliknende jordoverflaten skal komme tilbake gjennom tusenårsriket.

  En av disiplene fikk også skue inn i ”den tredje himmel”. Dette er noe helt annet, nemlig den syvende dimensjon der de vanlige englene er og der alle himmelske stevner foregår. Universet har 12 dimensjoner der menneskene besitter de fire første, og Jehovah alene besitter alle tolv. Kristus er i dimensjon 11 mens de 144000 besitter den tiende dimensjon. Demonene er i da kastet ned fra 7 dimensjon til ”jordens nærhet” – den femte og sjette dimensjon. Kjeruben Satan Djevelen behersket 8. dimensjon, men er også kastet ned til 5. og 6. dimensjon. Alle dimensjonene er rundt oss på alle kanter, men de ulike skapningene hører til i sine respektive dimensjoner. Alle kan bevege seg nedover i dimensjonene – ned til menneskene – men ingen kan gå oppover i dimensjoner høyere enn sine egne respektive.

  Ettersom ”kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike”, må derfor de utvalgte ”fødes på ny”, etter å ha dødd for bestandig fra sitt jordiske legeme. UNDER himmelen, BLANT MENNESKER, er det ikke gitt noe annet navn enn Kristus som det finnes frelse blant. Dette gjelder ikke Jehovah, som IKKE bor UNDER himmelen, men I himmelen. Jesu død oppfylte nemlig Guds grunnlov om ”like for like, liv for liv”. Etter at Jesus fra Nasaret OPPFYLTE loven som første fullkomne menneske etter Adam, kunne Jehovah Gud – lovgiveren – OPPHEVE denne loven som gjorde oss ufullkomne døde.

  Under hele det tusenårige riket vil Satan og hans demoner være bundet og i varetekt. Etter de tusen år vil han og hans demoner slippes løs for en begrenset periode slik at alle mennesker kan bli prøvd for sin ulastelighet visavis Jehovah.

  Dette gode budskap gir jeg dere i dag – midt oppe i en falsk høytid – for at de få av dere som er av sannheten skal kunne komme til troen – eller beholde troen. På vegne av min Far Jehovah Gud og min bror Kristus ønsker jeg dere alle alt godt med tanke på frelsen. Lykke til alle sammen!

  2
  1
  • “HVEM ER ”JØDER” I BIBELSK FORSTAND I DAG?”
   Det er i alle fall ikke DU.

 2. JULEN ER INGEN SANN KRISTEN HØYTID
  Denne demonismen er arvet fra eksempelvis Tor og Odins norrøne åsatru. Sanne kristne er KUN oppfordret til å feire minnet om Jesu død – den død som oppfylte Adams fullkomne menneskelivs død.

  Kristenheten er pill råtten, kuppet av Satan Djevelen og hans helveteslære, treenige troll og myten om den udødelige sjel. Det sistnevnte ble lansert av Satan i Edens have ved syndefallet der han sa til Eva:

  “Dere skal visselig ikke dø om dere spiser av treet, men dere skal bli lik Gud, leve evig og selv bestemme hva som er godt og hva som er ondt”.

  Men sanne kristne tror ikke på disse djevelske løgnene.

  2
  1
  • “JULEN ER INGEN SANN KRISTEN HØYTID”
   Og DU ER INGEN SANN KRISTEN.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *