Jan Hårstad: Blir Hellas det nye Ukraina?

Virkelighetsoppfatninger på Vangsgutetunet

“Den offisielle norske historieoppfatningen er den motsatte av hva den Oswald Spengler sto for. Han mente sivilisasjoner blomstret og utfoldet seg,for så å visne og bli tilintetgjort – i sykliske historiske bevegelser. Uansett hva som skjer i verden er den norske oppfatningen den at det går bedre og bedre dag for dag. Dess mer knivstikking og voldtekter i landet,dess rikere mangfold. Her har Klassekampen en reportasje idag om hvordan AP skal stoppe islamsk radikalisering og Jihadisering i Oslo de nærmeste årene. Dette skal man gjøre med “utvalg” som igjen er forankret i hele fem “tenketanker.” For at dette skal ha en touch av glamour og “real madrid”,har da Raymond Johansen gått til det skritt å kontrakte svenske Magnus Ranstrop og Saira Basit uten å redegjøre et sekund for hva denne av-islamiseringen i Oslo skal koste. (Klassekampen 4 feb.2015) Hva er overgangssummene?,” skriver analytiker Jan Hårstad 

Siste meldinger fra PST går ut på at hele 150 norske Jihadister skal befinne seg i Syria-pst-hovedkvarterIrak. Jeg har skrevet om det tidligere, men nok engang. Det som forundrer meg er at det ikke er flere, for i sædeleshet den offisielle Nato-sosialdemokratiske “venstresida” i Norge har jo bokstavelig talt dyrket radikalt islam. Det være seg det palestinske Hamas,det globale Muslim Brotherhood og “Spaniakjemperne” som var den norske oppfatningen av de globale Jihadistiske leiesoldatene til SaudiArabia og Nato, i Syria. Under en slik massiv tv-reklame for Jihad,fra Sidsel Mørck til Pål T.Jørgensen og massivt i Klassekampen som også syns det var meget interessant med “Profetens Umma” dvs Qaida i Norge – er det til å undres over at ikke 1500 norske Jihadister innfant seg i Syria-Irak. De er blitt oppmuntret av media.

Etter at man i samfulle 15 år har romantisert og idyllisert radikalt islam,skal man nå skaffe arbeidsplasser for en hærskare psykologer og ungdomsarbeidere som selv Aftenposten redegjorde for forleden – ikke har filla greie på Islam. Det gjøres ikke engang det minste jihadister-syriaforsøk på å lansere spørsmålet om det var noe fundamentalt galt ved den norske oppfatningen av Hamas,SyriaJihadismen og Muslim Brotherhood? Glem det. Det vil aldri bli gjort. Men ikke før er “venstresida” ferdig med en fase avsindig feilanalyse,så kaster man seg på en ny: Syriza revolusjonerer verdenssosialismen!!!! Noen må sette igang å lage en dokumentærbok om hva SV,Rødt og Klassekampen har skrevet om dette for det er på lik linje med “Spaniakjemper” romantikken. Sogar galere! Det som har skjedd siden sist jeg skrev om Syriza er at lederne bokstavelig talt ligger på kne for finanstitusjonene i Europa og avskriver hver eneste linje i sitt program. Tvert imot hevder de at Hellas skal foreta strukturelle reformer,les privatisering, og at landet “will never ask for financial assistance in Moscow” – partiet som skulle ta Hellas ut av Nato!!!

Den siste taktiske linja heter “debt swap” som går ut på å legge landet helt åpent for spekulativ investeringskapital og oppkjøp. Minimumslønn for arbeidere fryses på samme nivå som under Samaras. Tredjedelen av alle greske familier/hjem er på fattigdomsgrensa eller under. Det ser slik ut for meg at Hellas blir det nye Ukraina. Går Hellas ut av EuroZonen,noe som er mulig, havner de midt oppe i en global valutakrig med sine små dracmer. Hvor skal en slik fattig fillestat ta veien industrielt og økonomisk? Avvist av den Europeiske Sentralbanken,EU og Pengefondet, har ikke Hellas noe annet valg enn å henvende seg til BRIC-statene og Kina/Russland.

Men fra et geopolitisk synspunkt,sett fra Nato og Israel, er dette fullstendig uakseptabelt. Da vil vi i løpet av sommeren få flere konflikter i Hellas: Klassekriger mellom det greske borgerskapet (som Syriza tilhører) mot arbeiderklassen og småfolk. Internasjonal krig mellom Nato-blokken og Russland/Kina blokken. Det som i mine øyne er helt åpenbart er at Hellas går i fotefarene til Ukraina hvor det også pågår en blodig proxykrig mellom USA/EU/NATO på den ene siden og Russland på den andre. Ja,selv Syriakrigen har jo hatt den karakteren såfremt vi plusser Iran på russersida. Storkrig mot Russland forberedes i alle Hellas naboland med Norge som tung aktivistiske spiller uten at det bekymrer ett eneste menneske i det offisielle Norge. For en tilstand! Det er helt utenkelig at ikke Hellas blir dratt inn i denne konflikten og da må vi ka klart for seg at anseelige partier som Kommunistpartiet og Gyllent Daggry tilhører Russland-Kina blokken. Her er det nå dekket for det motsatte av “europeisk sosialisme”,nemlig borgerkrig og imperialistisk krig som i Syria og Ukraina.

Skrevet av Jan Hårstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.