Jan Hanvold og penger -en skammens blanding ikledd kristelig språkdrakt

jan-hanvold-nrk-judasGårsdagens utgave av dokumentar-programmet Brennpunkt ble på ingen måte en flopp. Programmet som ble sendt i beste sendetid tegnet et rystende bilde av  TV Visjon Norge og virksomheten til Jan Hanvold. Aldri tidligere har vi sett en norsk religiøs leder bli avkledd og ydmyket foran en hel nasjon. Også Hanvold selv må ha forstått at NRKs program potensielt kunne skade hans business, siden han i forkant skal ha oppfordret staben ved tv kanalen til å faste og be, slik at NRKs program skulle bli en stor flopp. Imidlertid har Hanvold, som har byttet kone tre ganger, så langt ikke fått svar på sin bønn og faste, og for dem som ennå ikke har fått sett hvordan Jan Hanvold formelig krympet seg da han ble møtt med kritiske spørsmål om hvordan han personlig beriket seg på penger gitt av uføretrygdede og håpefull syke, finnes det en ny anledning da programmet vil bli sendt igjen torsdag klokken 0010

jan-hanvol-avhorGårsdagens Brennpunkt som hadde fått tittelen “Pengepredikanten” har i ettertid skapt betydelig debatt. Både her og ikke minst i avisen Dagen har debatten gått livlig etter at NRK både i TV programmet og ikke minst i dekningen etterpå, begikk noe som mest minnet om et karakterdrap på Jan Hanvold.  I programmet som kan ses her, møter vi en pastor som mest fremstod som en grisk sjarlatan,  på endeløs jakt etter pensjonen til eldre og uføretrygdede. Det er noe fundamentalt galt og umoralsk, når Jan Hanvold så åpenbart anvender TV Visjon Norge for å berike seg selv. Dette gjennom snuskete avtaler og selskaper, som alene er opprettet for å hente profitt, profitt fra kollekten til uføretrygdede og syke som ofte er de som har mest giverglede. Mange sender sine penger eller “tiende” til Visjon Norge  i håp om å bli bønnhørt av Gud eller få helsen tilbake. Tirsdagens Brennpunkt avslørte på alle måter hva slags filosofi Hanvold bygger sitt imperium på, og man skal være uhyre naiv dersom man tror at dette ikke dreier seg om penger og  profitt. Spesielt morsomt var det å se hvordan Hanvold desperat måtte kjempe med å bevare maska, -når han ble utspurt om en rekke tvilsomme leieavtaler han hadde inngått med seg selv på begge sider av bordet. “Er dette et avhør” sier en tydelig rasende tv predikant mens han slår ut med hendene og forsøker å bite i seg sinne han føler. I ettertid er det blitt kjent at Jan Hanvold både ba og fastet for at NRKs program skulle bli en flopp, men så langt har nærmere 600 000 nordmenn sett Brennpunkt og fått med seg hva som egentlig skjer i regi av Jan Hanvold.

På frukten skal treet kjennes

j-h-judasDet var ingen seier Jan Hanvold tok ut over Brennpunkt tirsdag kveld, som Jan-Aage Torp hevdet på egen blogg onsdag. Det var snarere tvert i mot, for aldri tidligere har vi i beste sendetid på NRK fått sett hvordan frukten av Jan Hanvolds vranglære og grådighet slå tilbake i ansiktet på tv sjefen og pastoren. I ettertid har det også gått hardt for seg på Visjon Norge, hvor Jan Hanvold åpenbart har jaktet på en varsler som han omtaler som en Judas. Historien om dette kan du lese i NRKs oppslag: “Jan Hanvold: NRK har fått hjelp fra «Judaser» i staben”. Og det er rystende det vi kan lese om “pastor” Jan Hanvolds epost til de ansatte i tv kanalen. Såpass rystende at Dagen redaktør Vebjørn Selbekk skriver dette: “Dette er rett og slett uhyggelig å lese. Her er Jan Hanvold i ferd med å krysse en grense vi ikke kan se at han har gått over før. Voldsgrensen. Han skriver om selvmord. Og så overlater han til mottageren å trekke sine egne slutninger. Oppfordrer han den angivelige varsleren i TV Visjon Norge-systemet til å ta sitt eget liv? Eller er det kanskje er Gud som skal ta livet av «svikeren»? I hvert fall skal vedkommende få sin fortjente straff fra Herren. Vennlig hilsen pastor Jan Hanvold. Slik kan ingen leder snakke til sine ansatte. Og definitivt ikke en kristen sådan,”

Falsk lærer og profet bor og lever som en greve

eiendom-jan-hanvoldGjennom Jan Hanvold og hans tv kanal har vi opp gjennom årene vært vitne til mye gal og tvilsom forkynnelse. Hanvold selv representerer som kanskje de fleste vet fra før, den type forkynnelse som går under betegnelsen “trosforkynnelse”. Trosforkynnelsen er en type religiøs forkynnelse som kom til Norge på slutten av 1970 tallet, og først var det primært gjennom det skjedde på de såkalte “Dypere liv” konferansene som ble arrangert i Sarons Dal. Siden blomstret denne type religiøs tro opp i en rekke såkalte “kristne sentra” som bygde tildels på den kjetterske lære til Kenneth Hagin. Kenneth Hagins tvilsomme lære stod helt sentralt da Jan Hanvold startet opp sitt første mislykkede prosjekt som hette “Ny Visjon” i Drøbak. Det hele endte i dundrende konkurs og Jan Hanvold selv, ble dømt til fengsel for økonomisk utroskap. Men på samme måte som med Peter Popoff, -det skulle ikke gå lang tid før Hanvold var tilbake i bransjen -og igjen søker å gjøre profitt på kombinasjonen Gud, tv og kollekt, -for det er nettopp folks godtroenhet og vilje til å spytte inn som gjør at Jan Hanvold og andre med tilsvarende falsk lære, kan fortsette både å tjene penger og fortsette å utbre sin lære.

Lykkes bedre på andre forsøk

borskrakk-knakkMens Jan Hanvold og Ny Visjon forble noe marginalt på 1980 tallet, har Hanvold og TV Visjon Norge faktisk blitt stuerent i norsk kristenhet denne gangen. Dette på tross av at Hanvold rent personlig har en livsstil som gjør at han ut fra skriften ikke er kvalifisert til å være hyrde eller ha noen sentral posisjon i norsk kristenliv. Rent teologisk befinner Jan Hanvold seg innenfor den leiren som presenterer en Kristus som belønner etter hva man yter rent økonomisk til de forskjellige “ministries” som dukker opp, og den lære han praktiserer er ikke noen annen enn den læren som Kenneth Hagin og andre falske profeter og lærere fremmer. En jan-hanvold-nrkav grunnene til at Jan Hanvold så langt har lykkes bedre på andre forsøk, er at det norske kristenfolket er blitt langt mindre bevist eller opptatt av hva Bibelen sier, og når så mange forskjellige organisasjoner og menigheter samarbeider med Jan Hanvold og hans tvilsomme virksomhet, vitner det om manglende etisk bevissthet  -og likegyldighet i forhold til dette med falsk lære.  For 30 år siden var det nærmest utenkelig at lutherske organisasjoner og tradisjonelle pinsemenigheter ville finne på å dra i samme åk med grupper som holder frem Kenneth Hagins falske lære, og selv Tormod Engelsviken som da hevdet at “herlighetsteologien er en satanisk forførelse” er nå blitt rund i kantene -og tar ikke dette med vranglære så høytidelige lengre. Og slik er det nærmest overalt.

Uenig med Jan-Aage Torp for dette dreier seg om penger

gud-skylder-deg-pengerGårsdagens Brennpunkt var ingen seier for Jan Hanvold, snarer tvert i mot. Det vi ble vitne til, var å se en falsk profet ble stilt til ansvar for å ha beriket seg selv og sin familie på bekostning av TV Visjon Norge. Det bildet som nå har tegnet seg av Jan Hanvold, er at vi ikke bare står overfor en forkynner med falsk lære, men også en pengekjær kremmer som har beriket seg selv gjennom å stikke sine grådige fingre langt ned i kollektskåla og hente ut tusenlapp på tusenlapp gjennom tvilsomme leieavtaler inngått mellom seg selv som leietager og utleier. En rekke kristne har reagert sterkt på dette og jeg siterer fra  Jan Hanvolds egen Facebook side: “Som kristen tar jeg sterk avstand til det Visjon Norge står for. Det er utnyttelse, og egeninteresser som pleies, ikke forholdet til Gud. Dette handler kun om penger, grådighet og maktmisbruk. Det er fullstendig motsatt av kristendom. Gi for Guds skyld penger til de som trenger det, og ikke til denne mannen.” En annen skriver:  “Ja, da har jeg sett på programmet med han som må være Norges frekkeste mann. Hørte han sa at han gjør bare det som er etisk og moralsk riktig. Halloooo, du vet vel for søren ikke hva moral er,,,,Eneste du har greie på er å lure naive mennesker for masse penger. Og du kaller deg kristen????” Og Hanvold Facebook side fortsetter det og fortsetter: “Hadde jeg klart å lure så mye penger av folk som deg…da hadde jeg blitt satt i fengsel…jeg gråter i hjertet mitt når jeg tenker på mine gamle foreldre som sender penger til deg og din dirty business. DETTE har ingen ting med Gud å gjøre…” skriver Inger Marit Amundsen som bare er en av mange som reagerer sterkt på Hanvold og virksomheten som blir bedrevet i Guds navn. I videoen under sender Hanvold gjerrige (de som ikke vil gi til ham) til helvete.

gammel-dameDet vi fikk se i tirsdagens Brennpunkt kom nok neppe som noen stor overraskelse. Koblingen mellom Gud og penger har vært svært synlig i mye av forkynnelsen i regi av TV Visjon Norge. Søkelys var meget skeptisk til Jan Hanvolds møter med den falske apostel  Guillermo Maldonado som besøkte Norge tidligere i år. I likhet med denne proklamerer Jan Hanvold den falske “så inn i” teologien som man i trosbevegelsen har gjort til en almengyldig lov og ikke minst som et redskap til å hente inn penger til virksomheten og til personlig gevinst som vi ser i tilfellet Jan Hanvold. Imidlertid er det ikke noe nytt at de på toppen av pyramiden bruker kristendommen og Jesu navn til å berike seg selv, og fra USA har vi sett hvordan tros og velstands predikantene ser ut til å leve et liv i overflod og luksus. De på bunnen av pyramiden, ofte uføretrygdede og minstepensjonister, blir de som betaler for at Jan Hanvold og hans likesinnede kan reise jordkloden rundt samt å bo på dyre hotell, mens minstepensjonisten her hjemme, kanskje må knipe inn på maten en måned. Tilsist: Jan Hanvolds virksomhet, hans falske forkynnelse og ikke minst de tvilsomme avtalene inngått mellom han selv og han selv på vegne av Visjon Norge svekker tilliten både til kristen forkynnelse og til bibelsk kristendom. Det faktum at Hanvold og mange andre ser ut til å bruke virksomheten til personlig berikelse gjennom umoralske avtaler hvor han selv sitter på begge sider av bordet, er noe vi med rette må kunne kritisere. Det inntrykk Hanvold og hans støttespillere medvirker til å skape utad i folket, er at kristne er noen svindlere som klør i fingrene etter penger. Derfor er det trist å måtte erkjenne at menn som Jan-Aage Torp og Finn Jarle Sæle ser ut til å stille seg sammen med Jan Hanvold. Finn Jarle Sæle la tirsdag ut en støtteerklæring til Jan Hanvold som kan leses her, og når sant skal sies, jeg ventet ikke annet av Sæle. For Sæle har jo bare sympati med de andre på toppen av pyramiden, mens bibelskoleeleven som kjøpte buss for å reklamere for sirkus Maldonado, ikke ser ut til møte mye empati fra Finn Jarle i Norge i Dag. Men slik er kanskje Norge i dag, et kynisk kaldt samfunn, der de sterke skal loppe de svake i Jesu navn, og de som feiler -har som i trosforkynnelsen ellers, bare seg selv å takke. Og vi siterer Sæle:”Det mest komiske i Brennpunkt er at ein angrip Jan Hanvold for at ein tidlegare bibelskuleelev ikkje klarar å betale bussen han kjøpte frå «Sinnasnekkaren». Hanvold trur jo på orda i Jesaja 55, om å gå i tru og kjøpe «utan pengar vin og dyrebare rettar.”  Og for egen regning legger jeg til: Selvfølgelig gjør Hanvold det, for han får jo minstepensjonister og uføretrygdede til å betale for seg, gjennom å bruke skrøna om “å så inn i” så¨skal Gud gi deg hundrefold tilbake.

 

Facebook Comments

37 tanker om “Jan Hanvold og penger -en skammens blanding ikledd kristelig språkdrakt

 1. Sitat fra Vårt Land:

  “Det er uetisk å drive kristent arbeid slik Hanvold driver det. Det er uetisk fordi han sier til de minst ressurssterke at de gir til Gud, og at Gud gir tilbake til dem hvis de gjør det. Og fordi han putter de samme pengene i egen lomme. Det er vanskelig å forby slik virksomhet, men noen må fortelle til Hanvold at dette er uetisk. Så tydelig at han forstår det. Det gjør ikke Kristen-Norge.”

  • Sant. Alle disse som samarbeider med Visjon Norge, bør fortelle Hanvold hva som er uetisk når det gjelder å samle inn penger.
   Videre bør de også trekke inn at det er uetisk å ha en lang finger ned i kollekt skåla.

 2. Kritikken her går vel i mot alle som samler inn penger under påskudd av at disse går til kristen virksomhet. F.eks Jan Kåre Christensen som har samlet inn penger til sitt eget personlige forbruk i de siste årene under det frekke påskuddet at de går til kristent arbeide. Og Søkelys fortalte oss i helga hva det var…….

  En liten digresjon. Men poenget er at mange kristne grovt misbruker Jesus navn ved å bruke ord og vendinger som “konspirasjon”, “avkristning” og annet. De som støtter Visjon Norge og andre lignende kanaler i USA gjør dette fordi de har et hat og en grov mistillitt til NRK og det sekulere samfunnet. Jan Hanvold har tjent seg rik fordi han bruker den velkjente metoden “med meg eller mot Jesus”. Og hvem vil våkne opp i helvete etter at de har lagt seg om kvelden og kanskje dør ? OK, Hallesby teologi, men man forstår hva dynamikken er her.

  Jan Hanvold og andre i hans stilling er veldig konfronterende mot omverdenen. Det er fiender over alt og kun Jan kan redde de som tror på Jesus. Det er hans budskap. Paradoksalt nok bruker han samme teknikk og dynamikk som mange andre laaaaaangt utenfor det kristne samfunnet gjør. Denne bunker og “with or against me” dynamikken. Deriblandt brukte fotball treneren Sir Alex Ferguson den dynamikken da han ledet Manchester United til endel trofeer. Der var det hans lag mot hele verden fordi han fortalte spillerene at hele verden hatet dem. Og de ga alt de hadde for han. Akkurat som giverene gir til Jan Hanvold.

  Jan Hanvold gjør det samme og er egentlig bare endel av en lang rekke av demagoger, sjarlataner og bedragere som har gjort det samme.

  Løsningen er at man som kristen burde være mye mer kritisk mot slik demagogi og dynamikk. Man burde lære av historien. Ikke bare av kirke historien, men også fra verdenshistorien.

  Vil Jan Hanvold bli svekket av det programmet ? Nei. Det blir bare mer av han mot resten av verden og verden hater dere som gir penger til meg slik at dere må gi litt mer til meg fordi Jesus støtter meg og ingen av dere vil ta den sjansen å våkne opp i helvete hvis dere gir mindre.

  Og slik fortsetter soga om Jan Hanvold. Mannen fra Drammen.

  • Du har rett i dette Torodd.
   Han blir ikke svekket, men endel mennesker mister ytterligere tillit til kirke og kristen virksomhet. Sist gang var det børskrakket i 87 som fikk skylden av Hanvold.
   Jeg tror det må et børskrakk til denne gangen også.

   Jeg er for å gi, men jeg gir fortrinnsvis bare til dem som også har et sosialt arbeid og vektlegger den biten.
   Jeg er for å gi fordi Jesus lærte sine å gi, og da gir jeg for å gi, ikke for å så inn for selv å cache ut de tidobbelte.

 3. Glimrende artikkel.
  Hanvold er en stor belastning for norsk kristenhet og det er både riktig og viktig å sette søkelys på denne mannen som bedrar godtroende kristne og beriker seg på deres bekostning.
  Jeg håper på en ny tid for Visjon Norge, uten utspekulert manipulering og hjernevasking av partnere. En tid med bibelsk og sunn forkynnelse. Og uten Jan Hanvold.

 4. Jeg håper og tror at folk fikk se Hanvold i sitt rette lys i løpet av dokumentaren,
  at de fikk se han som den sjarlatanen han er. Men mange vil sikkert bare knytte seg fastere til Hanvold og fortsette å gi – mer og mer.
  Personlig tror jeg Hanvold står foran et stort fall og at han på en eller annen
  måte snart vil bli fjernet.

 5. Fra Dagen:
  “Birthe Eriksen er advokat og har tatt doktorgrad på varslere i arbeidslivet. Hun reagerer sterkt på ordlyden i brevet fra Hanvold.
  – Det er ikke uvanlig at varslere får tøffe karakteristikker, men det vil bli opplevd sterkere å bli stemplet som en Judas fra en religiøs leder. Spesielt reagerer jeg på det som kan tolkes som en oppfordring til selvmord, det synes jeg er alvorlig, sier advokat Birthe Eriksen.
  Hun sier at e-posten Hanvold har sendt ut kan være straffbar, selv om en slik sak frem til nå ikke har ført til noen rettskraftig fellelse i norsk rett.”
  Videre sier hun:
  – Erfaringen fra Levende Ord i Bergen viser at slike eneveldige kulturer ikke overlever i lengden. Før eller siden vil det koke så mye i organisasjonen at slike ledere blir felt. Organisasjoner som er blottet for enhver form for åpenhet og demokrati er ikke levedyktige.”

  • Hanvold burde skjønne det nå at han med sitt utsagn indirekte oppfordret til selvmord. Det er svært alvorlig og noe han burde redde opp i.

 6. Jeg vet at det er kilder i Visjon-Norge systemet som sitter på dokumenter som ville gjort at Hanvold ble straffeforfulgt, dersom det ble kjent.

  Er kjent med at disse personene på et tidspunkt var villig til å dele dette med en dyktig journalist, men trakk seg av frykt for represalier fra Hanvold. Den frykten er nok ikke mindre etter “judas-mailen”.

  Hanvold er en kjeltring og de ansatte er underkuet og lever i frykt. Det er bare et tidsspørsmål før ALT rakner for Hanvold.

  Han vil måtte forlate Visjon-Norge, miste sine uberettigede eierinteresser i Øvre Eikervei 126 AS og miste huset(som er belånt til over pipa).
  De andre selskapene han er medeier i taper penger hvert år og har negativ egenkapital(skylder mer enn de eier).

  • Så fint Ansgar Braut, jeg sitter med informasjon at du må betale millioner i erstatning til meg og min familie og fengsel i sammen med Norges største og verste nettroll i sammen med deg, Torodd Fuglesteg. Den dagen politiet våkner vel og merke! Da får du møte Hanvold i fengsel og Torp hadde passet perfekt inn der for hvordan han har behandlet sin familie. Samt Kjell Sverre Andersen for å la dere holde på med galskapen, det er flere som venter på tur i fengsle i sammen med Jan Kaare Hanvold den dagen poltiet gjør jobben sin!

  • “Er kjent med at disse personene på et tidspunkt var villig til å dele dette med en dyktig journalist, men trakk seg av frykt for represalier fra Hanvold. Den frykten er nok ikke mindre etter “judas-mailen”.

   Håper at “Judas-mailen” gir dem mot til å handle. Ved å få bort Hanvold kan kanskje redelige personer ta over kanalen. Det er ikke til å stikke under en stol at Hanvold er en belastning for kristen-Norge og sikkert også for medarbeidere i Visjon Norge. Vi trenger en kristen kanal som drives på en etisk forsvarlig. Man kan jo håpe…..

 7. Velstandsevangeliet er et elendig og falskt evangelium. Jeg greide ikke se mer enn litt av programmet. Når jeg ser på Malando showet føler jeg meg uvel. Det er virkelig usmakelig! Jeg tenker på alle nødlidende, syke og desperate som gir fordi de er blitt manipulert til å tro at bare de sår inn masse penger til Visjon Norge skal Gud helbrede og løse alle problemene deres. Hvor forferdelig må det være for disse når det går opp for dem at de er blitt lurt og det lille de hadde er borte….

  Det at Hanvold nå ser ut til å ha handlet uetisk med penger som er samlet inn bør vel egentlig ikke komme som en overaskelse. Han er ikke den eneste innenfor dette miljøet som har gjort det.

  Det er trist men også godt at slikt kommer fram i lyset . Man burde ta lærdom av det. Man kan ikke kjøpe hverken helse, frelse eller velstand hos Jan Hanvold, Visjon Norge eller noe annet sted. Frelsen er gratis. Jesus helbredet uten å forlange noe. Velstand gjør oss ikke lykkeligere.

  Nå er det viktig at vi som følger Jesus tar et standpunkt. Vi må fortelle andre at dette velstandsevangeliet ikke er det sanne evangeliet og at slik Hanvold har handlet ikke er riktig. Så må vi være medmennesker til de vi omgås med, handle slik Jesus ville gjort, peke på Jesus med livene våre og tjene hverandre med glede.

  Hanvold presiserer at han har fått igang så masse godt arbeid og hjulpet så mange i utlandet med pengene han har fått samlet inn via Visjon Norge. Det er vell og bra. Men gode gjerninger dekker ikke til dårlige. Det han burde gjøre nå er å gå ydmykhetens vei, la Gud tale til hjertet, innrømme og beklage det han har gjort galt.

 8. Jan Kåre, vennligst opplys oss om hvilke straffbare forhold jeg har begått etter at politiet henla din forrige falske anmeldelse av meg?

  • Ansgar du og Jan Hanvold er nokså like, i sammen med Jan Aage Torp.
   Finn Jarle Sæle og Co. er like uredelige. Ingen av dere i sammen med Torodd Fuglesteg er sanne kristne, men gjemmer dere bak kristen navnet.

   Google på Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut på de Himmelske blogg, og du får opp mer enn nok til flere år i fengsel hvis poltiet en dag våkner,
   Men en dag skal du foran Gud du med fiktiv navnet Ansgar Braut, og hva da?

   Ville ikke vært i dine sko for all verdens av penger!

  • Jeg har inntil forrige helg ikke trodd på den kristne høyreside som hevder at porno ødelegger helsen til de som bruker porno. Men takket være Søkelys har jeg nå endret mening om dette. Så bruk Parent Control og lignende for å hindre at deres barn blir slikt som vi har vært vitne til her.

   Torp, Hanvold og Sæle sauser det til der de vil ha sensur av ting som til de grader ligger åpent fremme for alle å se. Det sier seg selv at ingen troverdig finansiell transaksjon kan foregå mellom en og samme person der samme person er både kjøper og selger. Bare det burde ha fått varselsklokkene til å kime for fullt.

   Enhver form for fornuft, lov og anstendighet er helt koblet fra når det gjelder Jan Hanvold. Og det er et meget dårlig signal å sende til resen av Norge. Norge som har sett utenlandske og innenlandske katolske og protestantiske prester innblandet i pedofili og barnemishandling. Og så kommer Jan Hanvold…..

   Nei, her burde det tas en omgang med grønnsåpe og skurekost. Fei vekk selgerene i tempelet. Vend tilbake til et liv i måtehold med Jesus som eksempel. Gjeninnsett Jesus i den norske kristenhet.

 9. Hanvold ønsker en person samme skjebne som Judas som forrådte Jesus. Det er virkelig farlig å si slikt. Men ingen overraskelse.

  • Ja, det var skikkelig vemmelig. Jeg lurer på om Hanvold tenkte over rekkevidden av det han skrev da han skrev det. I tilfelle han skrev i uvisse da, burde han i hvert fall forstå det nå. Har han kommet med en unnskyldning ennå eller prøver han fortsatt å feie det vekk med å si at han ikke vil kommentere det?Eller tror og mener han virkelig det han har hevdet?

  • Jeg såg nærmere på den Judasmailen fra Hanvold. Det var en voldsom sammenblanding av fordømmelser og velsignelser der. Måtte være noe rart å få en slik mail. Men det er kanskje slik Hanvold er og folk som kjenner han er vant til det.

  • Det virker som omhandler gjør et forsøk på å tjene både Gud og Mammon. Ifølge Jesu egne ord er det umulig.

 10. Søkelys: er det Jan Kåre Christensen som poster meldinger i dag? For han skrev jo for noen dager siden at han aldri mer skulle skrive på søkelys. Og som kjent lyver aldri Jan Kåre;-)

  • Ville bare påpeke når du angriper Hanvold, så er du samme kjeltring!

   Forskjellen er at Hanvold «styrer» over 10.000 sjeler, du styrer en, Torodd Fuglesteg, og litt Kjell Sverre Andersen, la oss da si 1 ½ person!

 11. Fysjom! Tenk å kritisere Hanvold som snart er den viktigste personen i Norge!
  Det er da bare naturlig at han har et eneveldig styre og disponerer givernes penger, slik han finner det for godt. Har du glemt at den store apostel
  Maldonado profeterte at penger vil regne over Hanvold og at han også vil bli valgt inn på Stortinget? Og Maldonado burde jo vite det, etter som han har vekket opp flere døde! Mange døde! Tusen døde!

  Gi til Visjon Norge så det svir over hele kroppen. Du kan godt greie deg med å spise middag en dag i uka, eller helst annenhver uke. Resten av tiden kan du leve på grøt, havregryn eller ris kokt på vann, det er sundt og billig. I sommersesongen kan du plukke bær. Hvis du trenger proteiner kan du alltids ta en fisketur til nærmeste vann.
  Selg bilen, for den trenger du ikke. Midlene bør gå til kronerulling for et privatfly til Hanvold, slik at han ikke føler seg som en fattiggutt fra Drammen sammen med
  s t o r e amerikanske apostler. Hvis du også selger huset ditt og “sår inn” til Hanvold, så vil du bli rikelig lønnet med en hytte, iallefall en liten bu.
  Som du forstår er det mange grep du kan ta for å “så inn”, og glem ikke at gjerrige mennesker går til helvete.

 12. Siste fra Torp-blogg:
  “Min anbefaling til Jan Hanvold er å vurdere et injuriesøksmål, men da med Norges beste juridiske ekspertise som sakfører! Trolig er dette Per Danielsen. Det synes som at NRK har forsømt seg grovt i gjengivelsen, og at de har fremmet direkte injurierende påstander. NRK fortjener nok å få en real smekk.”

 13. Vi må anse dette som et satans angrep mot Jan Hanvold. Vi har jo sett hvordan Hanvold blir angrepet og så reiser seg igjen.
  Han er en stor Herrens tjener og alle som sier i mot Hanvold kommer under forbannelse.
  Se på Christensen: Han har lenge rakket ned på Hanvold, og hva ser vi? Jo en mann som formelig fråder av sinne og vrede mot alt Guds folk.
  Blogger Christensen er forlengst dømt av Gud fordi han har våget å utfordre Guds salvede apostel til Norge. Tenk gjennom Jan har vi fått inn noen skikkelige apostler til Norge som har forkynt Ordet i kraft og med tegn og under.
  Se på Christensens taler der han sitter i sofaen i stuen hjemme hos seg selv -fullstendig ute av stand til å se at Herren allerede har dømt han fordi han har brukt hele livet på å tale ille om store Guds tjener som Jan Åge Torp og Jan Hanvold.
  Christensen er under dom og alle ser det, og dere som kritiserer Hanvold her.
  Pass på! Dere må ikke overtrampe pakten som Gud har gitt.
  Glem ikke at Herren våker over Jan Hanvold og enhver som sier i mot Hanvold risikerer å bli satt i samme posisjon som Christensen.

  La dere advare!!! Det er en stor profet fra Gud dere nå hyler mot!!
  Vend om…
  Vi krever i Jesu navn at satan må fly!!!!

  • Enig i det du sier om Christensen. Resten er nonsens.
   Jeg har sagt det i flere år; er det noen som greier å ødelegge Visjon Norge, så er det Hanvold selv. Han oppfører seg ikke som en voksen person, men lirer av seg ting en kristen ikke kan tenke seg til å si. Mailen til ansatte sier sitt. Hanvold er en mini-Trump når det gjelder syke utsagn.
   Kritikk av pressen har han selv lagt opp til med sine uhyrlige utspill og han får det han fortjener.
   I årevis har han sluppet til forkynnere som har en annen lære enn den du finner i bibelen. Hvor lenge tror du Gud aksepterer dette?

  • Hmmmm…. Skikkelige apostler som har forkynt ordet i Kraft og med tegn og under?
   HVEM har utnevnt dem til apostler? De står ikke nevnt i MIN Bibel.
   Hvem er Hanvold utnevnt til apostel for uten Mammon?

  • Akkurat, jeg vet ikke om JKC vil si seg enig i dette. Her tror jeg Hanvold hadde vært tjent med å være litt ydmyk.
   Han har gått konk i en gang, og det samme kan skje igjen.

  • Hilda L: Hvorfor er Jan Hanvold Guds store tjener? Skal vi høre mer på han enn på hva Guds Ord sier?
   Vet du hva bibelen sier om pengekjærhet, grådighet og mammon?
   Hva skal Guds tjenere forkynne? Er det ikke ordet om korset som skal være i sentrum? Hva sier bibelen om Gud og mammon?

   Viktig at man ikke setter mennesker over Bibelen! Bibelen er Guds åpenbarte Ord og ingen mennesker kan hevde at de får høyere åpenbaringer enn Guds Ord!

   Synes folk skal sette seg inn i hva Tv visjon Norge lærer og hva Guds Ord lærer.

   Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange. Matt 24:5.

   Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: «Han er ute i ødemarken», så gå ikke dit ut, eller: «Han er inne i huset», så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. Matt 24: 23-28

   viktig at vi er åndelige våkne i denne tid vi lever i. Så viktig at vi blir i Ordet..

 14. Jeg leste Torps innlegg på bloggen om Hanvold. Jeg tror at man kan konstatere at Torp er stein stokk dum! Han forstår ikke sammenhengene her. Det var jo rene fakta som ble presentert av NRK i går. Det benektet heller ikke Hanvold!

  Finn Jarle Sæle er jo også kjent for å være en mindre begavet type, og det er såvidt jeg kan se kun han og Torp som støtter Hanvold, av de som har en viss betydning i det offisielle kristen-Norge!
  Dette føyer seg inn i en lang rekke saker der jeg ser at Pastor Torp er helt totalt på viddene. Naiv, mindre begavet og preget av en sort/hvitt tenkning.

  Jeg er kjent med at det finnes dokumentasjon på at Hanvold har begått straffbare forhold. Dette vil ventelig komme frem nå…

  • Som en nordmann med flere tiårs levetid i Norge burde Jan Aage Torp ha forstått den norske væremåte. En væremåte som ga moder Theresa en Nobels fredspris i 1979. En utdeling som da var utrolig populær i absolutt alle lag av det norske samfunn fordi moder Theresa levde uten materiell velstand og jordslig lønn. Hun er meg vites fremdeles populær i Norge.

   Ditto for den nye paven Francis eller hva nu enn han heter. Endog jeg har stor sans for han da han lever i moderasjon (så godt det lar seg gjøre i Vatikanet) og er meget moderat med penger og verdslig velstand. Noe som gjør han til en meget mektig politiker…. men nok om det.

   POENGET ER at de kristne som lever i moderasjon og ydmyket uten gull, eiendom og mye penger er de som blir mest respektert i Norge (og i Europa). Det AKKURAT som Jesus selv levde som. Lever man i suveren forakt for de prinsipper Jesus satte ned blir man ikke respektert i det ikke-kristne og sekulære norske samfunnet. OK, dette har kanskje noe med det eksempelet Einar Gerhardsen satte, men det er den norske væremåten.

   Med mindre Jan Aage Torp lider av manglende gangsyn, ville han ha sett dette og dermed fordømt Jan Hanvold. Men vi kjenner gangsynet til Jan Aage Torp, mannen som er gjengift med ei yngre kvinne. Noe som ikke er videre vel ansett her i Norge heller.

   Jan Aage Torp er hermed anbefalt et lite møte, touch down, med moder Norge. En liten pow-wow der han lærer seg hva Norge er. Og hva Norge er. Og hvem Norge er. Og de norske verdiene.

   Ellers er hans søksmål råd til Jan Hanvold totalt latterlig. Man kan ikke saksøke noen for noe som ligger åpent ute i offentligheten.

 15. Et enkelt søk på Purehelp viser:
  “Jan Kaare Hanvold har for tiden 16 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 210 774 000 og med ett samlet driftsresultat på 4 356 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.”

  Sammenblanding? Ikke rart det blir stilt spørsmål.

Legg igjen en kommentar til Marie Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.