Israel står stille under Yom Kippur

yom-kippurI dag onsdag 23 september står Israel stille for Yom Kippur som er den helligste dagen i følge jødisk tradisjon. De fleste israelske aviser, deriblant Jerusalem Post og Times Of Israel blir ikke oppdatert før Yom Kippur er over ved solnedgang onsdag kveld. I Asia har Yom Kippur foreløpig blitt feiret med å fortsette tirsdagens “sell off” og markedene i Asia er i morgentimene ned med mellom 2 og 3 prosent. Døgnet vi nå er inne i skulle i følge en rekke falske profeter være dommedag eller dagen da menigheten skulle rykkes i skyer, men så langt har ikke dette skjedd. I Israel er sikkerhetsstyrker og forsvar i høy beredskap av frykt for terror.

Facebook Comments

1 tanke om “Israel står stille under Yom Kippur

 1. Yom Kippur er dommens dag eller at-one-ment day.

  Det er dagen Yeshua ikkje tok med då han las frå jubileumsprofetien i Esaias 61.
  ” ein dag med straff frå vår Gud.”

  Det andre vart oppfyllt då Yeshua sa IDAG.

  “Herrens Ande er over meg;
  for Herren Gud har salva meg.
  Han har sendt meg til å forkynna
  ein gledebodskap for armingar,
  til å lækja dei som har eit knust hjarta,
  til å ropa ut fridom for fangar
  og frigjering for dei bundne.
  2 Eg skal ropa ut eit nådeår frå Herren,
  ein dag med straff frå vår Gud. Esaias 61.

  Yom Kippur om 13 år vil oppfylla orda
  ” ein dag med straff frå vår Gud.”

  Då er dei 120 jubileum eller 6000 år til ende.

  https://www.youtube.com/watch?v=ILCi1w1nH0E
  https://www.youtube.com/watch?v=gTTQ9DsTns8

  I staden for å halda desse falske høgtidene (jul) Gud vemmes over burde me halda desse høgtidene Gud har innstifta.

  Dei 3 siste høgtidene innvarslar Messias 2 kome.

  https://myblessedhope.files.wordpress.com/2010/08/calfeasts.gif

  Dei 4 fyrste vart oppfyllt då Yeshua kom fyrste gong.

  Yom Kippur skal i oppfyllinga si fall slik 3 Mosebok 25 seier.

  “Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år. 9 Og den TIANDE DAGEN i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på SONINGSDAGEN (YOM KIPPUR) skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit FRIGJEVINGSÅR for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk.”

  Ved å halda Yom Kippur slik jødane gjer har ein fokuset på den store dagen som snart kjem.

  Esaias 33 beskriv denne tida som snart vil oppfyllast.

  “Med EIGNE AUGO skal du skoda
  Kongen i hans herlegdom,….
  Du skal tenkja på redsla som rådde…
  ….Du ser ikkje lenger det frekke folket,(ANTIKRIST/BABYLON)
  folket med det vanskelege språket
  som ingen skjønar,…(LES 5 MOSEBOK 28)
  Sjå på Sion,
  byen der VI HELD VÅRE HØGTIDER!
  Augo dine skal skoda
  Jerusalem, den trygge stad….
  ….For der er Herren, den veldige, med oss.
  Der skal breie elvar strøyma;(SKJER VED MESSIAS KOME AT LEVANDE VATN KJEM UT FRÅ JERUSALEM)
  men på dei skal båtar ikkje gå
  og stolte skuter ikkje fara.
  22 For Herren er vår domar,
  han er vår hovding,
  Herren er vår konge,
  han frelser oss.” Esaias 33

  Esekiel 47 beskriv korleis det vert i området ved Jerusalem i Israel.

  “Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret. Mannen gjekk no austover. Han hadde ei mælesnor i handa og mælte tusen alner. Så lét han meg gå gjennom vatnet, og det nådde meg til okla. 4 Han mælte tusen alner til og lét meg gå gjennom vatnet der; det nådde meg til knea. Endå ein gong mælte han tusen alner og lét meg gå gjennom vatnet att; då nådde det opp til hoftene. 5 Så mælte han tusen alner ein gong til. Då var det ei elv som eg ikkje kunne vassa over. For vatnet hadde stige og vorte til ei elv som ingen kom over utan å symja.
  6 Han sa til meg: «Har du sett det, menneske?» Så førte han meg til elvebredda og lét meg sitja der. 7 Då eg snudde meg, såg eg ei mengd med tre på begge sider av elva. 8 Han sa til meg: «Dette vatnet renn til bygdene i aust og ned i Jordandalen. Når det renn ut i sjøen, vert det salte vatnet friskt. 9 Alle levande skapningar som det kryr av, skal få leva alle stader der denne elva renn. Det skal verta ei mengd med fisk. For når dette vatnet kjem dit, vert vatnet i sjøen friskt, så alt kan leva der elva renn ut….På begge elvebreddene skal det veksa alle slag frukttre. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *