Islams krig mot Vesten -martyrenes skarer øker urovekkende i muslimske land

“Islam er fredens religion” er en setning vi gjerne hører eller leser når vår politikere og islam-2rikssynsere forsøker å bortforklare hvorfor Vesten rammes av muslimsk terror. Nærmest hver eneste uke blir vi nå påminnet om at terror og død, utført i Allahs navn, av unge menn som skriker الله أكبر som i våre ører lyder Allahu akbar. Disse unge menn som har inngått pakt med døden har nærmest fritt kunne flomme inn Europa under dekke av å være flyktninger på flukt fra krigen. Men deres mål er slett ikke å la seg bli en del av vår vestlige kultur, men å ta med seg sin død fra Allah, fra Koranen -og spre den blant naive europeere som blindt har stolt på sine politikere og presse. Samtidig som fanatiske terrorister sprer terror og død i Europa og USA, er kristne i Midtøsten under økende forfølgelse både fra islamsk stat og rabiate regimer som Vesten samarbeider med

Selv om europeiske politikere og endog paven ennå sitter fast i myten om at “islam er fredens religion” finnes det et voksende tall på mennesker, både blant kristne og islam-krig-kristneikkekristne -som er kommet til den motsatte konklusjon. Islam er ikke fredens religion siden Jihad begrepet (hellig krig) er en viktig bit av muslimsk tradisjon og tro. I tillegg har vi også en rekke såkalte Surer i Koranen som oppfordrer de sanne troende til å drepe vantro og kristne -og ikke vise skånsel. “Bekjemp/Kjemp mot dem, til det ikke er noen forfølgelse, og religionen er Allahs alene” (Sura-al-Nafal 8:39) er et eksempel som ikke akkurat virker overbevisende når det gjelder islams fredelige hensikter. Et vers som avklarer det ennå tydeligere er sette: “Drep dem hvor dere enn møter dem. Driv dem ut fra der de har utstøtt dere; oppvigleri er mer alvorlig enn å slå i hjel. Bekjemp dem ikke ved den hellige moské før de kjemper mot dere der. Hvis de kjemper mot dere, drep dem, slik er lønnen for de vantro” (Sura-al-Baqra 2:191)

Lydige mot Koranen

Når terror og død utført i regi av Islamsk Stat eller individer som sympatiserer med islam er de sekulære muslimene sene med å slå fast at IS og terrorister ikke representerer det egentlige islam. IS og andre terrorgrupper som nå opererer i Europa og USA, har lenge familen Palssagt at de er det egentlige islam, nettopp fordi det er disse som følger Koranens lære om Jihad og Sharia. De “muslimer” som sier de fordømmer terror og vold er i følge de sanne muslimene, frafalne som ikke følger Koranens tydelige befaling om å gå ut å føre Jihad mot alle dem som ikke tror. I kristen kontekst er dåps og misjonsbefalingen et ordre millioner av kristne opp gjennom historien har tatt på ramme alvor. Det var Jesu ord om å gå ut og forkynne evangeliet som drev familien Pals fra Minnesota til å selge det de eide for å skulle dra til Japan for å spre budskapet om Jesus Kristus. Selv om denne familien som forulykket i en trafikkulykke søndag var lydige, hadde Gud kanskje andre tanker med dem, siden de ble tatt hjem til Herren i en tragisk trafikkulykke. Imidlertid er det andre som har dradd ut og nådd frem, og lydighet mot Herren sprer evangeliet under fjerne himmelstrøk. I islam er “jihad” eller hellig krig en viktig del av Allahs befaling. Men i stedet for evangeliet og løftet om syndenes forlatelse, er det død og fordervelse -gjennom terror, -som er islams budskap til verden.

En annen Sure lyder: ” Jøder og kristne er perverse og ligner gamle tiders avgudsdyrkere.” (Sura 9,30) og derfor er budskapet fra Allah dette: “Hugg av hodene deres og kutt av fingerspissene deres.” Sura 8,12) Og til sanne muslimer heter det: ” Hvis en muslim ikke går til Jihad, kommer Allah til å drepe ham.” (9,39) Hvorfor kristne og jøder halshugd1er målgruppe for muslimene kan vi lese ut av Sura 59,11: Jøder og kristne kan sammenlignes med satan,” og dette kan selvfølgelig forklare hvorfor staten Israel og det jødiske folk er gått vant med terror fra muslimer. Dette kan nok også forklare hvorfor kristne i stadig større antall må lide martyrium og forfølgelse fordi de tror på Jesus Kristus, -for i følge en muslim som tar Koranen på ramme alvor kan vi sammenlignes med Satan. Selv om paven mener noe annet. En siste Sura på veien kan være denne, “Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud har erklært for forbudt, og som ikke kjenner Sannhets religion, av skriftfolkene ( jøder og kristne ), til de punger ut med tributt i ydmykhet” (Sure 9,29) og for å virkelig understreke hva en sann muslim må gjøre, kan dette legges til: “De vantro blant skriftfolkene ( jøder og kristne ) og avgudsdyrkerne skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger” (Sure 98,5) og derfor Hugg av hodene deres og kutt av fingerspissene deres.” Sura 8,12) og der forstår vi hvor IS har sin halshugge-praksis fra. Vestlige ledere har gjennom flere år med løgn hjernevasket befolkningen til å tro at islam er “fredens religion”. Kanhende både pave og politikere må la seg undervise om hva islam egentlig er, i tre ord: “Underkastelse, ødeleggelse eller død.”

Naive politiske ledere og tunglærte kristen-ledere

I hele den muslimske verden utøses nå hellig blod fra Guds folk for Jesu navns skyld. Samtidig har vi gjennom en naiv innvandringspolitikk med åpne grenser, tillatt at titusener av potensielle og tikkende bomber -har fått strømme inn på vårt kontinent. Resultatet har vi sett i flere europeiske land, og muslimene i IS legger på ingen måte skjul på hva deres mål er. Både London, Washington, Moskva og alle land i Europa som søker å bekjempe koranendet sanne islam -skal angripes -og en muslim bryr seg ikke om han slakter sivile, menn, kvinner og barn -selv om det ikke nødvendigvis er dem som har besluttet kjempe mot IS i Syria og Irak. I islamsk tenkning finnes det ikke sivile, vi er alle vantro eller kan sammenlignes med satan og er derfor legitime ofre. Vi har i dag i verden få røster som våger å si tydelig i fra. Ei heller de svake og korrekte kristen-ledere som virker livende redde for å bli ansett som kontroversielle -av massemedia -som ennå ikke har forstått islams sanne natur. Søkelys har flere ganger omtalt og etterlyst kristenfolkets reaksjon på det faktum at kristne i store antall blir drept og forfulgt av disse representantene for “fredens religion”. Hvor er demonstrasjonstogene for den forfulgte kirke? Hvorfor er biskopene tilnærmet tause når media kan fortelle at kristne blir drept? Paulus lærte at vi som kristne er lemmer på Kristi legeme, når ett lem lider, lider de alle med,” heter det hos Paulus, men er vi nå kommet dithen at vi ikke reagerer når noen av lemmene på Kristi legeme utsett for død og tortur? I Nigeria er drap på kristne nå så dagligdags at det knapt blir rapport lengre.

Eller kanskje virkeligheten den, at den moderne kirke har beveget seg så langt bort fra bibelsk tro og lære, at vi Guds øyne ikke lenger anses som en del av Kristi legeme? Kanskje vi er dopet ned, dopet ned av velstand, av pengebegjær eller falske religiøse følelser som får oss til å glemme den virkeligheten Guds folk og martyrkirken må gjennomgå? Kanhende vi trenger en sann omsorgsvekkelse? – bli dradd ut av vår komfortable virkelighet, vende om, og ta opp vårt kor og følge ham? For av krig og terror og martyrium vil vi stadig komme til å se mer av i tiden som kommer, helt frem til Jesu Kristi store dag, da Herren kommer for å bringe alle ting i rett skikk. Inntil da trenger vi en våken menighet, en våken kirke som er tydelige, som sier sannheten og står opp mot islam og Koranens ord. Vi trenger ikke en politisk korrekt kirke, vi trenger ikke en politisk og religiøst korrekt kristenpresse. Vi trenger røster som våger å si “Så sier Herren,” som våger å si sannheten om islam. Vi trenger røster som Mosab Yousef (sønn av Hamas) som i klippet under forteller litt om islam

Hindu angrep mot kristne

Det er ikke bare “fredens religion” som bærer navnet “Islam” som fører en utstrakt forfølgelse av kristne. Også i land som Bangladesh og India ser vi hvordan dødskreftene i form av ekstrem hindu forfølger, dreper og undertrykker kristne. Tallet på vår tids martyrer vokser og vokser, mens det ser ut som om den norske kristenhet er mer opptatt av å bli mest mulig lik denne verden, fremfor å stå opp, -reagere og støtte den kirke som lider for Jesu navns skyld. Paulus skrev i sitt andre brev til Timoteus dette: “Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt,” og kanhende er det gudsfrykt som mangler blant vestens kristne? Men før eller siden vil også forfølgelse komme til oss. Vi har nå fått muslimsk terror, men naive og blinde politikere er redde for å si sannheten om islam. Gjennom tilnærmet fri import av muslimske innvandrere har vi også importert terror og død til Europa. Dette er noe vi bør holde våre politikere ansvarlige for. Må Herren verne den forfulgte kristne kirke -og vekke opp den sovende kirke i Vest.

 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.