Ingen tid igjen, -Nok ett bomskudd fra omstridt You Tube “profet” som hevder bortrykkelsen vil skje 19 juni

renee-moses-bilde2Hevder bortrykkelsen vil finne sted i dag: Sett av datoen 19 juni 2016. For i dag er dagen da den fremtidige hendelsen som på engelsk omtales som “The Rapture” (norsk: bortrykkelsen) vil finne sted. I følge den filippinske “profeten” Renee Moses vil bortrykkelsen av menigheten finne sted den 19 juni 2016 -som er i dag. Den filippinske kvinnen ser ut til å hentet frem denne datoen på basis av hennes såkalte “Rapture Puzzel”. I følge henne selv har Gud gjennom de siste årene stadig gitt henne “biter” av informasjon som skal peke på en spesiell dato på menighetens bortrykkelse. I følge Reene Moses har Gud nå gitt henne alle bitene slik at hun nå er i stand til å sette sammen et fullkomment puslespill -hvor datoen er 19 juni for den første bortrykkelsen, mens andre bortrykkelsen vil i følge henne selv finne sted i løpet av oktober 2016

Profetier og datoer for Jesu gjenkomst eller bortrykkelsen har florert på nettet de siste årene. For bare 20 dager siden passerte vi  David Montaigne’s “Antikrists dag” uten at noe spesielt skjedde, og det er ikke mer enn knappe ni måneder siden at vi passerte en annen bortrykkelsedag spådd av Reene Moses. Reene Moses hadde frem til sin profetiske fiasko den 23 september 2015 nærmere 77 000 følgere, men 19.junietter at spådommen slo feil -sank både seertall og følgere, og hun har i dag rett over 68700 følgere. Med andre ord har omtrent 11 prosent av hennes følgere hoppet av. På tross av at hun bommet både med sin september profeti og oktoberdatoene finnes det fremdels folk som tror på hennes fantasier. I følge Reene Moses vil den første bortrykkelsen skje i løpet av de 24 timene som utgjør 19 juli. Hun hevder videre at oktober 2016 er tidspunktet for det andre ve ropet eller den andre bortrykkelses-hendelse og dette vil bli en forferdelig tid hvor en tredje del av menneskene drept under hendelsen. 17 til 19 juni er også begynnelsen på den perioden hun refererer til som “The Days Of Darkness”. -som vil bli en forferdelig tid både for kristne som er latt tilbake og verden som er i krig med Gud. I løpet av de neste månedene vil en tredjedel av verdens befolkning bli drept -i hvert fall dersom Reene Moses får rett med sin spådom om i dag. -Selvfølgelig kan Jesus komme tilbake i løpet av det døgnet vi er inne i nå, men han kan også komme tilbake mandag/tirsdag eller onsdag i neste uke. Bibelen sier at ingen kjenner dagen og timen, og i møte med profetord som kommer fra Reene M og andre røster som vet å kjenne datoen, er det viktig å holde frem hva Guds ord sier om saken. Matt 25,13 Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen. -og denne sannhet ligger evig fast fordi den kommer fra Guds munn, Jesus Kristus. De neste få timene vil vise oss om Reene M får rett,jeg tviler…..

 

 

4 tanker om “Ingen tid igjen, -Nok ett bomskudd fra omstridt You Tube “profet” som hevder bortrykkelsen vil skje 19 juni

 1. Bortrykkelsen er ikkje i samsvar med GT.

  “Eg vil samla alle folkeslaga til krig mot Jerusalem. Byen skal bli teken, husa plyndra og kvinnene valdtekne. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikkje ryddast ut frå byen.
  3 Herren skal fara ut og føra krig mot desse folkeslaga slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. 5 Då skal DE RØMMA GJENNOM FJELLDALEN MIN, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. ”

  Når verdsnasjonane angrip nasjonen Israel grip Gud inn .
  Guds Folk er i området og rømer.

  “De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal HERREN MIN GUD KOMA, og alle dei heilage med han.
  6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – HERREN KJENNER HAN – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det RENNA LEVANDE VATN UT FRÅ JERUSALEM, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest.”

  Kven er HERREN GUD i teksten?

  “Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
  10 Heile landet skal bli som Araba-sletta, frå Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal liggja høgt på sin stad, frå Benjamin-porten til den staden der Gamleporten var, til Hjørneporten, frå Hananel-tårnet til kongens vinpresser. 11 Der skal det bu folk. Byen skal ikkje vera bannlyst meir. Jerusalem skal liggja trygt.”

  Gjennom heile Tanakh vert dette gjenteke at Herren Gud er EIN.

  “Eg er HERREN DIN GUD, som førte deg ut frå Egypt, ut frå slavehuset.
  3 Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.
  4 Du skal ikkje laga deg GUDEBILETE, inga etterlikning av noko som er oppe i himmelen…” 2 Mosebok 20

  Tanakh fortel berre om EIN Gud.
  Det er Han som skapte himmel og jord og som leia israelittane ut av Egypt.

  Er det Jesus?

Det er stengt for kommentarer.