Informasjon om riksrettsfarsen fake-news media som VG og TV2 ikke forteller deg

Fremla falske bevis og ble tatt på direkten, men taust i norsk presse selvfølgelig

TV2, NRK, VG og andre fake news medier i Norge forteller deg nå at Trump er skyldig, men slipper unna med det. (VG ) Disse medier som er venstrevridde aktivister forkledd som journalister. De fleste mer eller mindre bibelske kristne har forstått at mediene jevnlig lyver om Israel og Palestina-konflikten, men av en eller annen merkverdig grunn tror de at kjente aktivister som Fredrik Græsvik er mer sannferdig når han rapporterer om Trump enn det han var når han avleverte den ene fake news reportasjen etter den andre om Gaza-krigen i 2014. Græsvik, TV2 og NRK fungerte da som mikrofonstativ for Mads Gilbert og andre pro-palestinske aktivister, og de fleste troende kristne forstod at det var mye anti-israelsk fake news om konflikten.

Imidlertid ser det ut som om mange innenfor kristenheten ikke har det samme og nødvendige filteret når det gjelder fake news medienes rapportering fra juksevalget i USA og den pågående riksrettsfarsen. Når det blir avslørt at demokratene forsøker å legge frem falske “bevis” under riksrettsseansen blir det ikke meldt av fake news mediene. Man kan jo spørre seg hvorfor.

Facebook Comments

15 tanker om “Informasjon om riksrettsfarsen fake-news media som VG og TV2 ikke forteller deg

 1. Det er du som lyver herr redaktør. TV2, NRK, VG skriver ikke at Trump er skyldig, de forteller at han er tiltalt og at de folkevalgte skal dømme han. Dette er ikke en vanlig rettsak med uhildede dommere, men politikere som dømmer etter politisk ståsted. derfor er det en farse, hadde han stått for en uavhengig domstol kunne utfallet blitt et annet. Journalister lyver heller ikke om Israel/Palestina konflikten, de forteller det DE ser og det DE vil fortelle. At det finnes andre innfallsvinkler på konflikten er helt sant, med journalistene lyver ikke for det.

  • Kjell Andersen har vendt seg bort fra ærlighet og anstendiget, og blitt en lystløgner. En notorisk løgner som sprer konapirasjonsteorier. For en patetisk liten mann.
   Alle ser bevisene på at Trump er skyldig. Feigheten blandt flertallet av rep redder ham.
   Men han kan fradømmes retten til å inneha offentlige verv med alminnelig flertall.
   Han må leve resten av sitt liv i skam og i rettsaker, og til slutt i fengsel.

  • TV2 og VG er ingen troverdig nyhetskilde.
   VG og TV2 er begge fake news og Torodd Fuglesteg avslørte grundig gjennom sin rakfisk story hvor grundige VG er. TV2 har gjentatte ganger mast med at Trump er skyldig.
   TV2 klarte også å lire av seg at Black Lives Matter var ikkevoldelige.
   Rakfisk storyen, Giskestoryen, Tore Tønne selvmordet og vitsen om at Black Lives Matter er fredelige -forteller at disse “nyhetsformidlere” fullstendig er oppslukt i sin egen boble.

 2. 12/02/2021, kl. 10:00 sa Roperid:

  Men hvilken sammenheng snakker du inn i nå?

  Roperid:
  Sant som Hannah skriver. Ser at du ofte er inne på dette forumet men du mangler helt elementære kunnskaper for å forstå det som diskuteres.

  Poenget med Samson var at han over tid nærmet seg et punkt hvor Herren til slutt forlot ham. Dette kan gjelde både enkeltindivider, menigheter og hele nasjoner. “Statistisk sentralbyrå” har gjennom mange år undersøkt hva som skjer i befolkningens hoder. Og sammenligner du folks forhold til kristendommen i 1950 med idag vil du se hva dette handler om. Forskjellen er dramatisk. Og om hvilken rolle kristen tro har på samfunnet som helhet kan man få et inntrykk av hvis man sammenligner ateistiske stater med land hvor kristendommen har hatt stor innflytelse. Typisk Nord Korea, Sovjett, Kina osv kontra USA. Gjett hvem vei flyktningestrømmen har gått?

  Når det gjelder “vekkelser” så er dette et veldig omfattende emne. Og ofte vil folk ha veldig enkle svar på ting de ikke vet noe om. Og sjelden gidder noen å bruke tid på å sette seg inn i ting. Hva med deg? Det finnes veldig mye informasjon om misjon og evangelisering på nettet. F. eks: The welch revival eller Bruce Olson and the motilon indians.

  Vekkelsen i South Wales burde gi deg noen svar. Gruvesamfunnet var veldig preget av fyll og gudløshet. Men den antikristelige ateismen hadde enda ikke fått festet sitt jerngrep på samfunnet. I dag derimot er jeg redd antikristeligheten har har fylt så mange mennesker at vi har nådd et point of no return. Faren for at den vestlige verden skal bli som Kina og Sovjett er antagelig veldig stor.

  3
  2
  • Du besvarer ikke noen av spørsmålene. Jeg forstår helt fint hva du sier, mitt poeng er at et nasjon hvor flertallet er ateister ikke kan sammenlignes med Samson. De tror ikke de har Gud med seg, de tror simpelthen at Gud ikke eksisterer og de bryr seg sånn sett ikke om rett fortolkning eller hvorvidt Gud er med dem.

   Sammenligningen med Wales er heller ikke særlig relevant, da de nok regnet seg som kristne og kjente bibelhistorier og « begrepene».

   Jeg skjønner forsåvidt heller ikke hvorfor du anser at vi er ved et point of no return. Kristendommen oppsto og spredte seg ikke i en kristen kultur og i all hovedsak heller ikke en jødisk en. Den spredte seg heller ikke raskt, men sakte og sikkert med godt fundament.

   Kjennskap og enighet med kristendommen kan da ikke være en betingelse?

   Tvertimot var kulturen preget av horehus, rus, vold, diktatur, pedofili, homofil, slaveri, gladiatorkamper hvor folk ble tvunget til å drepe hverandre til folkets forlystelse og avgudsdyrkelse. Når myndigheter nevnes i det nye testamentet er slike myndigheter de eneste som fantes. (Israel var en del av Romerriket.)

   Det problematiske med vekkelseskristendommen er at den hovedsaklig har henvendt seg til de som allerede er, eller har vært kristne.

   Vekkelsene har nesten alltid i praksis vært snakk om å flytte mennesker fra benkene i en kirke til en annen.

   Derfor er all forkynnelse og evangelisering rettet inn mot de som allerede er kristne eller vokst opp i et hjem med kristen innflytelse.

   Det er på mange måter forkynnelse om forkynnelse og kan nødvendigvis ikke ligne på dren forkynnelse/evangelisering de første kristne drev med.

   Som sagt, jeg har til gode å høre forkynnelse el.l. rettet mot de som ikke i utgangspunktet kan språket og konseptene.

  • Hva med Japan, det er jo en ateistisk stat som har hatt voldsom suksess? (Shintoismen har ingen Gud.)

  • Ser du ikke selv at det du skriver bare er påstander, kverulering og skriverier uten substans? Er du innen på dette forumet bare for å plage folk? Eller for å overbevise deg selv om at du “som et høyt opplyst menneske” kan debuke kristne?

   Hva du ser eller har sett betyr lite for du har sett lite og har kun overfladiske kunnskaper om det meste som diskuteres her.

   “Ateisme” betyr bare at man påstår at det ikke finnes noen Gud. Noe ingen har greid å bevise. Moderne forskning viser imiddlertid at sannynligheten for at liv skal oppstå av seg selv er bokstavelig talt null.

   Jeg nevnte motilonene som gikk fra å være et fullstendig isolert steinalderfolk til å bli kristne utdannede mennesker i løpet av noen tiår. Og det du skriver om gruvesamfunnet i South Wales viser vel dette at din “visdom” er svært begrenset.

   Når det gjelder den japanske kulturen så kan man lese om keiserdyrkelsen og de bestialske masakrene de utførte før og under 2. vk. Kulturen var pervers. De var verre enn nazistene. Tusenvis av elitesoldater gikk ombord i det gigantiske slagskipet “Jamato” mot slutten av krigen bare for å følge kamikazepilotene i døden. “Japansk vellykkede kultur” i et nøtteskall.

   Da de tapte krigen ble de så ydmyket at de mistet all ære og all tro på sin egen fortreffelighet. Den “gudommelige keiseren” måtte offentlig bekjenne at de måtte ta sjeen i en annen hånd. Og det gjorde de. Langt på vei kopierte de den vestlige kulturen som hadde beseiret dem.

   Veldig mye kunne skrives om alt dette men jeg tror det er verdens mest utakknemmlige oppgave og prøve å opplyse slike som deg om noe som helst. Det eneste resultatet blir en uendelig strøm av intetsigende motargumenter.

   takker for meg.. .

   2
   1
  • Men Japan ble da ikke kristne etter krigen. Uttover det er jeg vel kjent med Japans historie før krigen.

   Motionene har jeg aldri hørt om, men det hørtes ut som en spennende eksempel?

   Ellers var ikke min hensikt å si at Gud ikke finnes, men at å bruke det som et argument ovenfor en nasjon og folk av ateister for hvordan de skal føre politikk sannsynligvis ikke er spesielt virkningsfullt.

   Ellers kan jeg ikke se at ønsket om å bruke et språk de som ikke er kristne faktisk forstår er kverulering? Enkelte kunne like gjerne fremført evangeliseringen sin på gresk.

 3. Hvor går egentlig grensen mellom “kristne” og “ikke-kristne”. Den har blitt stadig mer utydelig med årene. Jeg tror det er med mange som det var med Samson. Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham, står det.

  Ingen tvil om at mange medier har hatt som mål og utrydde evangelisk tro. Mediene er for folk idag som Dalila var for Samson. Mange journalister hater begreper som synd og omvendelse. Har man et “filter” vil man merke dette. Men hvis man likevel ikke velger slike informasjonskilder bort kan man lett havne i samme situasjon som Samson. Den generelle avkristningen beviser egentlig dette. De ærligste velger kristendommen bort. Hyklerne gør som Samson. Men noen veldig få bygger sin tro på det de leser i Bibelen.

  Jeg har lest noen bøker om kjente predikanter og vekkelser i tidligere tider. Og vekkelsene var ofte en konsekvens av forkynnelse som virkelig tydeliggjorde folks synd. Reaksjonene var ofte sterke. Mange lot seg styre av sine egne følelser og ble rasende, negative eller avvisende. Men andre kom i “syndenød”, bekjente sine synder og omvendte seg. Faktisk kan man si at dette er nøkkelen til å forstå hvordan kristendommen har overlevd under alle forhold i to tusen år og dens rolle som “salt” i en ond verden. Det er ikke tilfeldig at mange av dagens trossamfunn ble til fordi vekkelser ble avvist av de etablerte menighetene i samtiden. “Forkynnelsen var for sterk”. De valgte religiøst mørke fremfor lyset fra evangeliet.

  4
  2
  • Men hvilken sammenheng snakker du inn i nå?

   Snakker du til menigheten er jo det du skriver helt relevant (uavhengig av om man er enig, men snakker du til Norge som nasjon/folk er jo det store flertallet ateister, så det er lite poeng i appellere til deres gudsforhold eller bibelfortolkning.

   Ska man da sitte igjen med konservative kristne utenfor den norske kirke, og den katolske står man kanskje igjen med 2-4% av befolkningen og selv blant disse er det veldig mange som bare aldri meldte seg ut,

   1
   1
  • Er foresten ikke den store forskjellen til de vekkelser du viser til, at de fleste i utgangspunktet så på seg selv som kristne? Det ligger vel nært sagt i vekkelsesbegrepet at det er noe å vekke?

   Har du noen slike eksempler (vekkelse basert på syndsforkynnelse.) fra en kultur som ikke var «kristen» i utgangspunktet, eller kanskje mer relevant, fra en ateistisk kultur?

   Noe lignende tanker slo meg når jeg hørte en gatepredikant ved Oslo S. Han brukte et språk sannsynligvis svært få forsto og som jeg derfor ble usikker på om an egentlig forsto selv.

   Mange ting som f.eks «saltet miste si kraft» og «jeg er kommet for å oppfylle loven».

   Jeg er sikker på at 99% ikke skjønner bærer av metaforen om salt og heller ikke skjønner hvilken lov han snakket om. Alt han sa betinget at du i utgangspunktet visste det og han gjorde ingen forsøk på å forklare hva det han sa betydde.

   1
   1
  • Jeg tror faktisk aldri jeg har hørt kristen forkynnelse rettet mot ateister uten forhåndskunnskap om kristendom (utover det banale) hvor man forklarer hva det man sier betyr. Inntrykket mitt er at de fleste ikke kan forklare det uten å benytte floskler.

   Evangelisering er innholdsmessig alltid retta mot frafalne, de med god kjennskap til kristendommen eller en veldig sjelden gang tilhørere av en annen religion.

   De fleste unge i dag vil ikke en gang kunne si hvem som skrev de 4 evangeliene og har antagelig knapt hørt/lest noe fra dem annet enn juleevangeliet.

   Da er det liten grunn til å snakkke om synd, frelse, nåde, omvendelse, salt, loven etc. uten å forklare hva det er og hvorfor det et relevant.

  • Interessant og godt skrevet, “jeg”.

   (Ropert, han skriver til de få som forstår. Det skal ikke være mange som er våkne i den siste tid)

   2
   1
  • Bare så du vet det Roperid, setter pris på at du er her, leser som regel det du skriver.

   1
   1
 4. Forstår ikke hvordan forhåndsprogrammerte kristne kan tro på så mye tull. De trekker frem detaljer og konspirasjonsteorier men ser bort fra de store sannhetene. De ser splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget.

  Slikt kalles overtro og godtroenhet. Trump og profetier er og blir ufeilbarlig. Uansett. Slik Trump og hans disipler med full styrke hevdet at det var flere mennesker under hans innsettelsesseremoni enn under Obamas. De godtok ikke åpenbare bildebevis men kalte det “alternative fakta”. Likeledes kalte han alle etterrettelige medier for “fake news”, slik Hitlers propagandaminister Goebbels kalte britenes aviser for “Lügenpresse”. Dessuten anklaget Trump alle som han ikke likte eller som var uenig med ham, for “enemy of the People” og “unpatriotic”.

  Trump kom opp i godt over 30 000 løgner i løpet av sine fire år som “tidenes verste president”.

  Men dét skal Trump ha: Han ble størst og best i å være verst og minst “presidential”. Han lurte millioner av amerikanere til å tro at en rettferdig og korrekt valg ble stjålet etter omfattende valgfusk. I tillegg diskrediterte han det vestlige demokratiet og det amerikanske republikken som ideal for frihetskjempere i andre land.

  Trump satte seg selv “first” og elsket diktatorer. En ekte teokrat i grunnen.

  7
  5

Legg igjen en kommentar til Rosenvinge Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *