Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Bekymring over utviklingen i IMI kirken og deler av Normisjon

Reagerer på at Normisjon aksepterer IMI kirkens samarbeid med Bethel Church og profet og apostelbevegelsen

Les også: Kritisk søkelys på Bethel Church

"Land, land, hør Herrens ord" var en gang et slagord for Indremisjonen og utsagnet står den dag i dag over inngangspartiet til Storsalen i Oslo. Imidlertid har Normisjons ledelse nå uthult innholdet i disse ord ved å godta at den kontroversielle IMI kirken får nære ett tett og intimt samarbeid med Bethel Church som er en del av den svært kontroversielle "Apostel og profetbevegelsen" som ledes av C. P Wagner. "NAR" eller den "Ny apostoliske reformasjonen" er en del av en religiøs karismatiske forførelse som ofte blir omtalt som "den tredje bølge" eller "Manifestet Sons Of God". Den religiøse strømningen som er preget av menn som Todd Bentley, Che Ahn, Peter Arnott, David Hogan og Bill Johnson kjennetegnes av troløshet mot Guds Ord samt åpenhet for okkulte manifestasjoner som man kan møte i New Age og trosbevegelsen. I USA hvor den ny apostoliske reformasjonen oppstod blir bevegelsen oppfattet som en kult og de aller fleste anti-kult organisasjoner advarer sterkt mot bevegelsen.

IMI kirken med ny tur til Redding

Den tette forbindelsen mellom IMI kirken og den kontroversielle Bethel Church som ledes av "apostel" Bill Johnson ser ut til å fortsette. I oktober drar IMI kirkens ledelse og andre interesserte igjen til Redding for å "Soake" inspirasjon fra en bevegelse som mange oppfatter som kjettersk. Som kjent lærer "apostel" Bill Johnson at Jesus ble født på ny og at han ikke var guddommelig under sin jordiske vandring, noe som bryter med klassisk kristen forståelse-

Predikant Tony Miano beklager utviklingen

En av dem som har advart sterkest mot Bethel Church er Tony Miano, velkjent gatepredikant og programleder for programserien "The Box" fra "The Way Of The Master" som sendes på en rekke kristne kanaler. På sin egen nettside "Cross Encounters" viser Miano til sitt eget Norgesbesøk der han sterkt advarte kristenlederne mot å lefle med Bethel Church kulten. ""While I was in Norway, I preached strongly against the Bethel Church cult, warning both churches and organization leaders to disassociate with those who promote false teaching. It seemed as though the tide had turned away from error and toward truth. Sadly, however, the organization flip-flopped and has decided to continue it's association with false teachers and false churches," Tony Miano som er mest kjent for sin tydelige bibelundervisning hadde håpt at Normisjon ville velge en annen kurs men må nå fastslå at "Bethel Church kulten fortsatt kan infisere norske kristne gjennom IMI kirken og dermed Normisjon.

Intern uro og debatt i Normisjon

IMI kirkens åpenhet for falsk lære og okkulte åndelige fenomener fra Bethel Church har etter det Søkelys erfarer skapt en viss uro blant enkelte innenfor den lutherske organisasjonen. Uroen skal ha vært såpass stor at saken skal ha blitt drøftet internt i organisasjonen under et møte den 26 februar. Kilder Søkelys har vært i kontakt med kan bekrefte at organisasjonen endte opp på et standpunkt som i realiteten betyr at Normisjons ledelse aksepterer at IMI kirken kan fortsette sitt tette samarbeid med den kontroversielle menigheten. For bekymrede foreldre er ikke akkurat godt nytt og vi kan forstå de foreldre som er skeptiske til å sende sine barn og ungdommer til samlinger i regi av IMI kirken. Normisjons ledelse er blitt kontakten, men har så langt valgt å avstå fra å besvare Søkelys spørsmål. I en e post til Søkelys skriver Rolf Kjøde at det som vil avgjøre hvorvidt han vil svare er om hvorvidt svarene er tenkt brukt i en offentlig diskurs eller om vi kun er ute etter hvordan Normisjon jobber med dette. "Svaret på det spørsmålet avgjer i kva grad eg går vidare med meir svar til deg. Altså: Er det intervju til offentleggjering eller bakgrunnsinformasjon til betre innsikt og forståing du spør om? " skriver Kjøde i sitt svar som på ingen måte gir den nødvendige avklaring som mange forventer.

"En okkult vekkelse med okkulte manifestasjoner"

En av dem som reagerer svært sterkt på den nye tids "Apostel og Profet bevegelse" er apologet, forfatter og forkynner Dave Hunt som mener at vi i den ny apostoliske reformasjonen står overfor kjettersk teologi og fenomener som man finner igjen i New Age. "Det vi møter av fenomener blant navn som Bob Jones, Rick Joyner, Cindy Jacobs med flere er typisk for sjamanisme og annen okkult praksis. Når Bob Jones og de andre "profeter og apostler" hevder å ha kontakt med engler, eller Herren eller tidligere tiders hellige, så er dette necromancy og en forbudt praksis i følge Bibelen," skriver Dave Hunt videre. Dave Hunt som er en av mennene bak nettsiden "The Beran Call" har forfattet en rekke bøker som omhandler ny-religiøsitet og New Age.

 

Den nye tids "apostler og profeter"

"NAR" som er en forkortelse for "Ny Apostolisk Reformasjon" er en religiøs retning som primært henter sin inspirasjon fra "Manifested Sons Of God" og "Kingdom Now" ideen som også blir omtalt som "domineringsteologi". Ispedd tanker fra "trosbevegelsen (Word Of Faith). De sentrale personligheter, gjerne omtalt som "apostler" er C.Peter Wagner, Bill Johnson, Che Ahn, Ed Silvoso, Cindy Jacobs, Lou Engle, Dutch Sheets, John Benefiel, Mike Bickle, Lance Wallnau, Rick Joyner, Bill Hamon og en rekke andre navn. Foruten disse består bevegelsen av en rekke profeter, slike som Bob Jones og Paul Cain som har det til felles at de åpenbart representerer profeti som ikke går i oppfyllelse. Foruten denne gjengen av selvbestaltede "apostler" tilsluttet den "Internasjonale koalisjonen av apostler" (ICA) finnes det hundrevis av andre selvutnevnte "apostler" som alle mener seg å ha et "apostolisk mandat". Blant disse "apostlene" finner vi figurer som Elisabeth Elija Nikomia fra Amigthywind sekten og David Hogan som hevder seg å være en apostel er fast gjest på Bethel Church i Redding.

 

"Apostlene" gikk god for skandaleevangelist

De kontroversielle og selvutnevnte apostlene C.P Wagner, Bill Johnson, John Arnott og Che Ahn vakte i 2008 oppmerksomhet fordi de under den såkalte "Lakeland vekkelsen" dukket opp i Bentleys møter for å meddele ham det de omtalte som en "apostolisk salvelse og autorasjon." Som kjent gikk det ikke mange ukene før det ble avslørt at Bentley parallelt med "vekkelsen" hadde et seksuelt forhold utenfor ekteskapet, at han nøt store mengder alkohol og samtidig fikk hans "tjeneste" mer og mer karakter av å være en voldelig bløff med oppdiktet storyer om helbredelser og folk som ble reist opp fra de døde.

Demoniske krefter i funksjon?

Et hovedanliggende for Bethel Church og "profet og apostelbevegelsen" er det man omtaler som "åndelige manifestasjoner" som skriking, sjelving og fall i ånden. Mektige krefter er i funksjon når det mange mener er demonene får fritt spillerom blant unge og eldre i møtene.

Fire tunell i Bethel Church

Den Hellige Ånds oppgave er å "overbevise om synd, rettferdighet og dom," sier Jesus i Johannes evangeliet (16,8) men hvis Den Hellige Ånd er tilstede i møtet i videoen har Ånden tydeligvis annet å gjøre. "Bethel Church "Fire tunell" gir fri åpning for demonbesettelser," sier kritikere av denne type religiøs praksis.

Er dette virkelig av Den Hellige Gud?


For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Men la alt skje sømmelig og med orden! (1.Kor14) Bibelens budskap om det apostelen Paulus omtaler som nådegaver eller "Åndens gaver" er å finne i det første korinterbrevet kapittel 12 og 14 og disse sier intet om de fenomener som følger i fotsporene til vår tids apostler og profeter. Det kaos, uorden og hysteri som preger mange av karismatikerne i vår tid har ingen støtte eller dekning i Guds Ord. Det er derfor også betenkelig at Normisjon sentralt syntes å gå god for dette.

"FIRE, FIRE, FIRE, FIRE"

Selv unger blir påvirket av de sterke kreftene som er i funksjon hos IMI kirkens samarbeidspartner i Bethel Church. "FIRE, FIRE, FIRE," roper guttungen som åpenbart tror det hele er en morsom lek. I beste fall er dette psykologiske mekanismer fremkalt av massesuggesjon og i verste fall et utslag av kraftige demoniske krefter.

Erstatning for Guds Ord

Primæroppgaven til den kristne kirke har helt siden de sanne apostlers tid vært å forkynne Guds Ord klart og tydelig. Den Hellige Skrift som avdekker hva ekte kristendom er understreker igjen og igjen at kristen virksomhet er å forkynne Guds Ord. "Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!" "Gå av sted, stå fram i templet og forkynn alle dette livs ord for folket!" "Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære." I luthersk tradisjon har "prekenembetet" vært ansett som den bærende kraft i gudstjenester og møter. "Jesus selv understreket dette i Johannes 13,16 da han fastslo at Den Hellige Ånds oppgave er å "veilede, tale og forkynne" og når man leser i Guds Ord står det intet om "ild tuneller", "fall i ånden" eller å ligge skjelvende på gulvet, hyl, skrik eller å bjeffe som hunder," slik vi finner blant vår tids falske apostler. Det vi ser i videoen nedenfor minner langt mer om demoners verk enn Den Hellige Ånd.

En forvirringens tid

"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer," skrev den sanne apostelen Paulus i sitt brev til sin unge bror Timoteus. Det vi ser skje i dag i deler av kristenheten er en flukt bort fra Guds Ord og en klar nedprioritering av det aller viktigste, nemmelig forkynnelsen og utleggelsen av Guds Ord som i Bibelen blir omtalt som "livets ord". Når man ser og hører hva som vektlegges i forsamlinger som åpner opp for den nye tids "profeter og apostler" forstår vi at det er snakk om et annet evangelium og en demonisk salvelse, "For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne," skrev Paulus til menigheten i Korint, og det samme kan sies til naive norske kristne som ukritisk lar menn Bill Johnson og Che Ahn få herje i forsamlingene. Che Ahn var som kjent hovedtaler på Oasebevegelsens sommerstevne i 2012.

 

Sjekk ut:   Mennesker vil la seg lure

 Tekst: Kjell Andersen Søkelys

 

Sist oppdatert 20.01.13