Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Kingdom Now teologi i Normisjon regi

Vil "Jehovahuana smoking og "soaking" over dødes legemer bli den fjerde bølge?

Karismatisk galskap som inkluderer "ild-tunell", fall i ånden, soaking på gravsteder samt røyking av "Jehovahuana" og sniffing av Guds Ord er blant de religiøse teknikker som nå blir tatt i bruk blant ekstreme karismatiske retninger i USA.  Mens IMI kirkens samarbeidspartner "Bethel Church" i Redding anvender "drum circle" og "Fire tunells" som åndelige teknikker har den okkulte karismatikeren John Crowder introdusert "Jehovahuana smoking" og sniffing av Guds Ord som en vei til åndelig bevissthet. Den galskap og det frafallet vi nå er vitne til blant IMI kirken og Normisjons karismatiske samarbeidspartnere vil åpenbart ingen ende ta og det er bare et tidsspørsmål før disse destruktive religiøse kreftene slippes løs over ubefestede norske ungdommer på jakt etter åndelig dop. "Tiden er nå kommet til å rette en direkte advarsel både til Oase bevegelsen og Normisjon som gjennom IMI kirken samarbeider tett med den tvilsomme ny apostoliske reformasjonsbevegelsen.

Ubibelsk teologi

Den ny apostoliske reformasjonsbevegelsen som består av navn som Che Ahn, Bill Johnson, Rick Joyner, John og Carol Arnott, Mike Bickle, Heidi og Rolland Baker, Tom Jones, Randy Clark, "apostel" Leif Hetland, Gary Oates, David Hogan og CP Wagner representerer alle både falsk teologi og en falsk åndsmakt som leder mennesker inn i en verden av skremmende åndelige krefter. "Kingdom Now ideologien som blant annet fremmer den besnærende ideen at kristne i den siste tid skal få mer og mer makt i samfunnet blir fremmet på en rekke norske prekestoler, også i Normisjon regi. Både IMI kirken i Stavanger og Bethel Church Redding eksponerer begge den svært ubibelske "Kingdom Now" doktrinen som du kan lese mer om her

"La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer."

Et av de største tidens tegn vi er vitne til i våre dager er oppblomstringen av falske profeter og nye lærdomsvær innenfor den kristne kirke. Jesus som er Guds evige Sønn forutsa skremmende korrekt at i tiden før hans gjenkomst ville verden bli full av falske profeter og såkalte "salvede" som vil komme for å søke å forføre Guds utvalgte. Kingdom Now teologien som har en rekke likhetspunkter med tros eller herlighetsteologien vil i høst bli å høre gjennom figurer som Leif Hetland (Leif Hetland Ministries) og Eric Johnson fra Bethel Church som gjester IMI kirken i september. IMI kirken som ledes av Martin Cave har gjennom flere år næret svært tette forbindelser med "apostel" Bill Johnson i Bethel Church Redding og i oktober vil en rekke av IMI kirkens medlemmer besøke sin amerikanske inspirasjonskilde og alt skjer med stilletiende aksept fra Normisjons ledelse

Et annet evangelium

Den ny apostoliske reformasjonsbevegelsens mange mer eller mindre rabiate figurer har funnet et forholdsvis stort publikum i den karismatiske biten av Normisjon og Oase. En rekke av bevegelsens talsmenn har jevnlig besøkt IMI kirken som tidligere har høstet mye pepper for å ha sendt "fjortiser" ut på gatene for å helbrede sjuke. Et annet problematisk fenomen man har knyttet opp mot Bethel Church og den ny-apostoliske reformasjonen er den såkalte "Branham-salvelsen" som symboliseres av et bilde av en ørn blant de religiøse som er åpne for Branham salvelsen. William Branham som blant annet forfektet læren om "slangens sæd" (som basis for sin predestinasjonslære) var en ikke-trinitarisk "healer" som blant annet påropte seg å ha en engel som guidet ham med helbredelsene. Så langt vi kan forstå burde det være svært problematisk for Normisjon som opprinnelig var en luthersk organisasjon og åpne opp talerstoler og plattformer for selvutnevnte "profeter og apostler" som påroper seg å ha en "Branham salvelse" som i realiteten er en blanding av kjettersk teologi og okkulte åndelige krefter forkledd som kristen salvelse.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 2904.13