Hvem er egentlig en ekte muslim? Dem som følger koranen eller dem som lar være..

Norge er gjerne i navnet ansett som en kristen nasjon hvor den dominerende religion er cartoonprotestantismen anført av den lutherske folkekirke. Imidlertid er det svært mange nordmenn, et overveldende flertall faktisk -som ikke kaller seg kristne, som ikke går til kirken bortsett fra til jul og i forbindelse med viktige livs-ritualer som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Ennå færre nordmenn er det som ber til den kristne guddommen og hos folk flest er bibelen ei bok som står å samler støv i bokhyllen. Selv blant kristne er det mange som overhode ikke åpner opp bibelen og avisen Dagen kunne nylig fortelle sine lesere at hele 40 prosent av de frikirkekristne hadde svart at de ikke hadde åpnet bibelen i løpet av 2014. Det finnes også mange slags muslimer i verden og rent historisk er disse gjerne oppdelt i to hovedgrupper, Sunni muslimer og Shia muslimer samt noen mindre grupper som ikke blir anerkjent som muslimer av de store strømningene. I tillegg til denne oppdelingen opererer vi gjerne i dag med begreper som “moderate muslimer,” ekstreme muslimer og sekulære muslimer -men hvem av disse representerer egentlig det sanne islam? Vi tar debatten..

Nyheten om onsdagens terrorangrep som drepte 12 medarbeidere tilknyttet det satiriske magasinet  Charlie Hebdo. De to muslimske brødrene Said Kouachi (34) og hans yngre bror Chérif Kouachi (som blir beskrevet som en hasjrøykende deltidsmuslim) tok seg inn i redaksjonens lokaler og kaldblodig meiet ned 12 mennesker i løpet av noen få minutter. Sen brutale terrorhandlingen sendte sjokkbølger over hele Europa og etterlot et Frankrike i dyp sorg og sjokk. Ropende ut det tradisjonelle Allah Akbar meide de ned de tolv og såret et titalls mennesker i Allahs navn og utløste dermed den største menneskejakt i fransk historie. Innpå 80 000 politifolk jakter nå på de brutale drapsmennene samtidig som en naturlig følge av dette er økt muslim-fiendtlighet over hele Europa. Saken fortsetter under Darell Myatts “Let’s Be Honest: Islam Is Full of Hatred, Violence, and Death! NOT Peace!”

https://www.youtube.com/watch?v=muheHmqn1Ko

Mange mennesker er redde og onsdagens terroraksjon vil sannsynligvis gi ekstreme høyrekrefter i samfunnet ny vind i seglene. Samtidig som de høyreorienterte vil skåre poeng på dette øker oppslutningen om Pegida som har fått betraktelig flere tilhengere etter onsdagens hendelse. Pegida i Tyskland har gjennomført jevnlige og stadig større demonstrasjoner mot islamiseringen av Vesten og førstkommende mandag vil den norske utgaven av gruppen arrangere sin første marsj i Oslo. Også i Sverige og Danmark er det opprettet slike grupper og onsdagens Paris-terror er å anse som den reneste gavepakke. Mens franskmenn har brukt torsdagen på å sørge -samt å vise solidaritet har noen muslimer reagerte med glede og jubel over tragedien. (Saken fortsetter)

https://www.youtube.com/watch?v=tBBrFfq-NKQ

Det finnes også en rekke muslimske ledere som har tatt avstand fra terroraksjonen med å kalle den uislamsk osv osv. Samtidig som Europas TV seere får servert levende bilder av to terrorister som kaldblodig henretter en skadd politimann som ligger nede, har vi allerede fra før bilder i våre tanker som viser ISIS hensynsløse og brutale fremferd i Syria og Irak. Halshugginger, steining, brutale selvmordsaksjoner og ville horder av muslimer som gikk amok over at vestlige aviser, deriblant Vebjørn Selbekks avis Magazinet – trykket noen få karikaturer av en dansk tegner vinteren 2006. Hvem har vel glemt tv bildene av flammer, demonstrasjoner og ødeleggelsene som fulgte i kjølvannet av karikaturstriden i 2006? Her så vi vanlige muslimer (ikke  bare ISIS og Al Qaida) gå fullstendig av hengslene over noen uskyldige tegninger. (saken fortsetter)

https://www.youtube.com/watch?v=mQsWU8SFBl4

Hvem er egentlig de ekte muslimer?

Blant muslimer er det åpenbart delte meninger om om hvem som er sanne eller ekte muslimer. Spør man en sekulær muslim vil han selvfølgelig ta avstand fra terror og de aller fleste religiøse ledere blant muslimene her hjemme vil i større eller mindre grad, i hvert fall stilt overfor et tv kamera -ta avstand fra terror og det ekstreme mens enkelte vil bruke sterke ord om eksempelvis ISIS. På den andre siden vil jihadister og representanter for ISIS (islamsk stat) hardnakket hevde at det er de som representerer det sanne islam og som følger hva boken ((Koranen) sier om hellig krig og spørsmålet vi bør stille og debattere er dette: Hvem er de ekte muslimer, de som følger koranens ord eller dem som helst hopper bukk over enkelte Surer i Koranen.

Hva sier Koranen?

Koranen sier om Islams politiske hensikter:

”Dra ut, lette eller tunge, og gjør innsats for Allahs sak med liv og eiendom! Dette er det koranenbeste for dere, om dere bare visste.” (9:41)
”Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endeligt!” (9:74)
”Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere!” (9:124)
”De vantro er en klar fiende for dere.” (4:102)
”Mohammed er Allahs sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre.” (48:29)
”Det var ikke dere som hugget dem ned, men det var Allah som gjorde det!” (8:17).

Koranen sier om kvinner:

”Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker” (2:223)
”Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire.” (4:3)
”Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Allah finner en utvei for dem.” (4:19)
”Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sløret over sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn, sine fedre…” (24:31)
”En mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel.” (4:12)
”Menn er kvinners formyndere… Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Allah ønsker det bevart. Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken.” (4:38)

Koranen sier om kamp:

”Bekjemp dem som ikke tror på Allah og Dommens dag..” (9:29)
”Vi skal kaste skrekk i de vantros hjerter…” (3:144)
”Om dere drepes eller dør for Allahs sak, så er tilgivelse og nåde fra Allah bedre enn det dere samler i hop.” (3:151) (hellig krig)
”Deres lønn, som bekjemper Allah og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet.” (5:37) (er det derfor dette gjøres i Sudan? )
”Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Allah.” (5:42)
Koranen sier om de vantro:

”De verste krek overfor Allah er de som er vantro, og ikke vil tro” (8:57)
”Men, når de fredløse måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, – pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!” (9:5)
”Bekjemp dem! Så Allah kan straffe dem ved dere, og gjøre dem til skamme” (9:14)
”Så hør ikke etter de vantro, men før en drabelig kamp mot dem ved hjelp av den (koranen).” (25:52)

Koranen sier om de som ikke er muslimer:

”Dere som tror, søk ikke venner utenfor deres egen krets, for disse … ønsker det som plager dere.” (3:114) (Er det rart at integrering er vanskelig?)
”En troende må ikke drepe en troende, med mindre det dreier seg om en feiltakelse.” (4:94)
”Vi skal kaste skrekk i de vantros hjerter…” (3:144)
”Kjemp mot dem [de vantro] til det ikke lenger finnes forfølgelse, og all religion tilegnes Allah!” (8:40)
”Det passer seg ikke for en profet i ha krigsfanger, før han har nedkjempet hele landet.” (8:68)
”De vantro sier, ’Hør ikke på denne Koranen! Slå den hen i tomt prat, så kanskje dere vinner frem’. Men Vi skal visselig la de vantro smake en svær straff!” (41:25-26)
”Når dere møter de vantro (i kamp), så gå løs på dem, til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd. Og etterpå, frigivelse, eller løsepenger, så krigen legger fra seg sin byrde… De som kjemper og dør for Allahs sak, – deres gjerninger lar Han aldri løpe ut i intet. Han vil lede dem, og gi deres tanker rett lei, og føre dem inn i paradiset som Han har gjort dem kjent med.” (47:4-7)

Koranen håner de kristne:

”Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne. De hanger sammen. Den som slutter seg til en av dem, blir en av dem. Allah leder ikke urettferdige!” (5:56)
”Si, ’Dere Skriftens folk [jøder og kristne]…’, som han gjorde til aper og svin og avgudsdyrkere!” (5:64-65)
”Sier de ikke i sin løgnaktighet, ’Allah har lagt seg til barn?’ De er visselig løgnere!” (37:152)

Hvem er egentlig de ekte muslimer? De som følger boken eller de som lar være? Si din mening!

Facebook Comments

17 tanker om “Hvem er egentlig en ekte muslim? Dem som følger koranen eller dem som lar være..

 1. Gjennomtenkt spørsmål. Jeg har normalt sett ansett mennesker som leser bibelen, ber og lever etter Guds ord som ekte kristne -og hvis dette overføres på muslimer burde vi alle vite hva svaret er. De som ber, leser og følger koranens ord er de virkelige muslimer. De andre er enten halvhjertede, frafalne eller tilsvarende det vi her i landet kaller navnekristne eller nominelle kristne. Etter mitt syn er de vi ser skrike Gud er stor i det de dreper de vantro dem som følger koranens lære og ord

  • I hvert fall høster Frankrike nå konsekvensene av fri innvandring fra muslimske land. Når man tar inn mange, risikerer de å få noen ekstreme med drepende mål.

 2. Islam er en totalitær bevegelse, ikke en religion
  Det er en stor feil at vi betegner Islam som en religion. Dette er en totalitær bevegelse på linje med nazisme eller kommunisme. Islamisme må bekjempes på alle måter og det må ikke tillates ytterligere utbredelse.
  Den kan ikke eksistere side om side med vår vestlige sivilisasjon. Vår kristendom innebærer er en pakt med Gud uten betingelser. Ja vi skal også elske våre fiender, i så tilfelle er alle mennesker inkludert.. Islam derimot er en religion med betingelse: blir du ikke muslim tar vi hodet ditt.
  I dienne stund er 11 mennesker henrettet i Paris.
  Nå må vi våkne før det blir for sein

 3. Grundig og sannferdig analyse av islam, muslimer og Koranen. Islam er ikke fredens religion, og de politisk korrekte må snart våkne opp. Vi lever i en tid hvor en blanding av hjernedøde mediafolk, naive politikere og sovende kristne har levd i en fantasi. Islam er djevelens verk.. En religion klekket ut i helvete..En religion som følger en avgud-en ond demon som krever total underkastelse. På samme måte som Bibelenes Gud uttrykker sin gode og frelsende hensikt i Jesu kjælighetsbudskap om soning for verdens synder -er koranens hatefulle ytringer og trusler om død over vantro -et uttrykk for demonguden Allahs vilje. Vi må våkne. En ekte muslim er en muslim som tror og etterlever Koranens kall til jihad mot oss vantro og jødene -og en sann kristen er en troende som tar opp korset, proklamerer sannheten og etterfølger Bibelens ord og formaninger.

 4. Selvsagt har vi ytringsfrihet, men like fullt har vi ytringsansvar. Voldelige reaksjoner på ytringer, enten det måtte være skriftlige eller muntlige, kan aldri forsvares. Men, man må kunne forvente at mennesker får reaksjoner når det de oppfatter som hellig blir latterliggjort og hånet. Vi som kristne ville ikke likt om det ble tegnet og trykket karrikaturer av Jesus, der han blir fremstilt i et lite flatterende lys. Vi blir sørgmodige, såret og lei oss. Men, vi blir ikke voldelige. Men, det var dette med at “vi skal gjøre mot andre, det vi vil at andre skal gjøre mot oss”.
  Dette franske magasinet har livnært seg på å håne alle slags religioner, og har også karrikert Jesus. De visste at dette til slutt kunne gå galt. Dette magasinet er helt unødvendig, og jeg håper det blir nedlagt etter dette. Det er meningsløst å ha et magasin utelukkende med et formål å støte mennesker og provosere!

  • Jeg har også sett deres hån av kristne og jøder også, men pr i dag har ikke kristne eller jøder tydd til vold eller terror selv om våre følelser har blitt såret. En langt bedre måte å møte dette på hadde vært ikkevoldelige demonstrasjoner. Men jeg tror ikke annet enn at disse karikaturene ikke er annet enn et påskudd på å utføre slike handlinger. Den jødiske butikken som ble også angrepet i dag skal meg bekjent ikke ha publisert karikaturer, så årsakene stikker dypere enn disse karikaturene. Deler av islam er i krig med Vesten og vil overvinne vår moralsk svak og sekulære kultur, dersom vi ikke tar nødvendige grep. Terroren i Paris minner oss om at i møte med enkelte muslimer -står vi overfor mennesker som ikke er redde for å dø for sin sak.

  • “hån” ? Hvis man ikke godtar kritikk ved aa kalle det “hån” er man mye nermere disse islamistene enn man er nerme de vestlige sekulere idealer. Og jeg synes alle de som tar livet av andre fordi man leser en bok feil fortjener kritikk. Endog “hån”. Men jeg antar at ditt bruk av det ordet var en arbeidsulykke.

  • Torodd. Ordet “hån” var kanskje litt upresist men det som kalles satire eller kritikk kan bli oppfattet som hån. Dog er jeg av den mening at vi faktisk må tåle å bli utsatt for hån, satire osv uten å ty til vold. Derfor mener jeg at en fredelig demonstrasjon med plakater er et mer riktig virkemiddel å bruke fremfor å storme inn i en redaksjonsbygning med bomber AG3 eller økser.

  • Jeg er (saklig) fundamentalt uenig med deg her. Ytringsfriheten kommer foran retten til aa ikke bli krenket. Jeg synes det er bare bra at jeg som kristen blir utfordret nu og da. Endog krenket. Man har en hjerne og den skal brukes. Jeg synes det er latterlig at man her i Norge anklager Islam for aa vere en totaliter isme. Vi har da et parti ved navn Kristelig Folkeparti i Norge samt De Kristne. KrF ble dannet i 1933 som en protest mot sekulere og ditto for De Kristne for noen aar siden. Man har selv sett i Sokelys at visse innlegg har skrevet i mot sekularisisme. Det for noen dager siden. Men plutselig er de samme som var i mot sekularisisme plutselig nu for sekularisisme. Jeg ler godt av disse selvmotsigelsene. Folk som staar for anti-menneskelige syn SKAL utfordres og krenkes. Og jeg haaper at det magazinet vil fortsette med sitt slik jeg haaper at Privat Eye vil bli skarpere i kantene og ta opp kampen mot totalitere krefter. Saa kan jeg og Ansgar fekte litt videre med pennene vaare *smil*.

  • Det du sier Torodd; det er viktigere for deg å få lov til å si at jeg er en oppblåst, dum, uintelligent, rasistisk, blærete og uvitende drittsekk enn å beskytte meg som individ mot slike uttalelser og hva de måtte gjøre med meg, og hvilket inntrykk de måtte skape av meg?
   Her er vi som du sier; fundamentalt uenige! Jeg mener at ytringsfriheten har blitt for stor og at ytringsansvaret må styrkes betraktelig. Dette mener jeg vi har fått solid dokumentasjon på er riktige skritt å ta, med internett, og nå senest med en viss kjenning, hvis jeg ikke behøver å nevne navnet på…

  • Hvis jeg hadde sagt det, tror jeg at leserene hadde vert intelligente nok til aa forstaa at et var noe vesentlig mer feil med meg enn med deg. Glem ikke at lesere skal tolke det som skrives og at folk flest er intelligente skapninger. Det er sikkert endel av de som mener at det var noe vesentlig mer feil med magazinet som trykte karikaturer av De Gaulle, Sarkozy, Jesus, president Bush og Muhammed enn med de som ble karikert slik. Noe jeg synes lesere skal faa lov til. Noe som ogsaa ble gjort da det magazinet og karikaturene hadde max 50 000 lesere. Med andre ord; et meget lite opplag. Akkurat nu har de karikaturene 500 millioner tittere via internett. Smart gjort, terrorister ! Saa ja, jeg er for mest mulig ytringsfrihet. I tilfellet JKC er ikke det ytringer. Det er ren sjikane der rene logner presenteres som sannhet. Vi snakker ogsaa her om vanlig kriminalitet som utpressinger, tyverier og ren svindel. Noe som rammes av straffeloven.

  • Nummer 1 er paa vei til deg. Ta deg en runde rundt og sjekk at alt er tjoret godt fast. Denne stormen var null morsom. Nummer 2 av disse stormene kommer i morgen og da faar vi ogsaa sne. Mye sne. God natt……. etter at du har forsikret deg om at dyr, eiendom og mennesker hos deg er godt beskyttet.

  • ….hvis du er JKC vil jeg bare minne deg om at du ikke er i mot gjengifte. Hvis du var det, hadde du omtalt og skrevet om dine venner som er skilt og gjengiftede. Noe som faktisk er majoriteten av dine venner. Og du/JKC er fremdeles tiltalt for brudd paa straffeloven. En sak politiet jobber med. Og det er full seier ? Det er alt som kan sies om deg (hvis du er JKC).

  • Jeg kan ikke lenger se IP adressene med det nye kommentarsystemet, men jeg antar at innlegget ikke er skrevet av Christensen og velger å slette det.

 5. Vet ikke om denne hører hjemme i denne diskusjonen, men Kokkvolds kronikk i aftenposten er verdt å bite seg merke i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *