Hevder Rick Warren er for feig til å stå for den bibelske definisjonen av ekteskapet

Peter LaBarbera, president for “Amerikanerne for sannhet Om Homoseksualitet” uttrykker dyp uro over det faktum at Rick Warren er for feig til å stå for den bibelske definisjonen av ekteskapet som en pakt mellom mann og kvinne

Den kontroversielle religiøse forfatteren og pastoren Rick Warren som blant annet har rick-warrenforfattet boken The Purpose-Driven Life og som deltok under den fellesreligiøse seansen under Obama`s innsettelses-seremoni uttalte nylig overfor Marc Lamont Hill i Huffington Post at han angrer på å ha laget en video i 2008 hvor han uttrykte støtte til det bibelske ekteskapet. Den omstridte pastoren som blant annet ba til ISA har blitt beskyldt for å lyve etter at han i et intervju med Larry King i 2008 hevdet at han aldri hadde gitt sin tilslutning eller støtte til proposisjon 8. Rick Warren som er en innflytelsesrik pastor skaper nå uro blant mange evangeliske kristne når han nå overfor Huffington Post hevder at han angrer på sin støtte til kampen for den bibelske definisjonen av ekteskapet. Rick Warren blir av mange ansett som en av mange falske lærere som i våre dager opererer innenfor Kristi legeme

Rick Warren som blant annet forfattet den religiøse boken The Purpose-Driven Life blir nå beskyldt for å være for feig etter at han i et intervju med Huffington Post uttrykte at han angret på å ha uttalt støtte til kampen for å den bibelske definisjonen av ekteskapet. Tidligere har Warren blitt beskyldt for å lyve omkring sin støtte til proposisjon 8 og når han nå uttrykker at han angrer på en video hvor han uttrykte støtte til det bibelske ekteskapet gjør det at den kontroversielle pastoren møter fornyet kritikk fra konservative krefter i det kristne USA. Fra før har Warren gjentatte ganger blitt beskyldt for å lyve, noe som også har svekket tilliten til den omstridte pastoren for Saddleback Church i California.

https://www.youtube.com/watch?v=Krzd4TvAX-Q

En av dem som reagerte med overraskelse allerede i 2009 på Rick Warrens tale med to tunger var Rick Joyner i Morningstar Minestries. “Jeg bli sjokkert” sa Joyner da over Warrens dobbeltkommunikasjon. I dag nærmere fem år senere reiser det seg ny kritikk mot Warren som blir ansett som en falsk lærer av mange konservative og bibeltro kristne.

https://www.youtube.com/watch?v=92s7f1_rIXc

 

38 tanker om “Hevder Rick Warren er for feig til å stå for den bibelske definisjonen av ekteskapet

 1. Helt ærlig Kjell; jeg mener oppriktig at du er en del av en religiøs/okkult sekt, som systematisk prøver å undergrave alle som har fremgang i Guds rike. Absolutt ALLE som har en menighet av en viss størrelse eller skriver kristne bøker som selger godt, blir rakket ned på, og kalt falske profeter eller falske lærere!
  De dere dyrker er de predikantene som rakker ned på andre, slik som han kleine professoren som var på Jæren nylig! Når hørte noen Rick Warren eller Joel Osteen si noe negativt om andre kristne? ALDRI! De er to av de mest tålige og ydmyke offentlige menneskene jeg vet om!
  De har begge bygget opp store menigheter, opplever enorm framgang fører tusenvis til frelse hvert år, og gir millioner av dollar til misjon og utviklingsarbeid! De er en velsignelse for millioner av mennesker, og er flotte mennesker. De forkynner og underviser rent og klart, og får svært lite kritikk. Men, noen finner alltid noe å vri og vrenge på, eller pirker i bagateller. De blir rakket ned på av fantepakk!!!:-(
  Sist her på søkelys, fikk Warren kritikk for å ha deltatt på et økumenisk møte i vatikanet, sammen med 50 andre kirkeledere. Skam dere:-(

  • Ansgar. Jeg mener at det har nyhetens interesse når en så profilert pastor som Rick Warren overfor sekulær media sår tvil om hva han egentlig mener i forhold til ekteskapet. Warren ble ikke omtalt her når beskyldningene om at han løy ble fremsatt, men når han nå selv lar seg intervju av sekulær media og faktisk sier at han idag ikke ville ha lagd en video til støtte for det bibelske synet på ekteskapet (slik han gjorde) -og deretter forsøkte å dobbeltkommunisere seg bort fra i 2009 på Larry King, forstår jeg at det reises spørsmål med hans liv og tjeneste. Du kan ikke måle sannhet og ektehet utfra om en mann er suksessrik og selger bøker i bøtter og spann. Det hjelper lite om et menneske samler titusener, er bestselgere og kan spytte inn millioner av dollar i ulike prosjekt. Det er selvfølgelig vel og bra at Warren og co bruker innsamlede midler til slikt, -men det rettferdiggjør likevel ikke avvik fra bibelsk kristendom. Det finnes også enkelte ikkekristne som gjør mye bra for medmennesker i form av prosjekter blant verdens fattige -uten at det gjør dem frelst. Rick Warren er selv den som bidrar til å så tvil om hvor han står i forhold til det bibelske ekteskapet og gjennom dette økumeniske møtet i vatikanet ser i hvert fall jeg en trend i tiden jeg finner ubibelsk, men også profetisk i den grad at vi ser konturene av den superkirke mange troende har advart oss mot og sagt vil komme i de siste tider. Det vi står overfor i vår tid, er åpenbart mange mennesker som er opptatt av å tro, -uten å være særlig opptatt av at man har en sann tro, en bibelsk fundamentert tro. Uten bibelen som rettesnor for tro og teologi er jeg redd vi kjører fullstendig feil, noe vi også har sett i en rekke av de nyåndelige retningene som har oppstått.
   Bibelen er og forblir den eneste rettesnor vi har som troende, og uten at vi lar Skriftens ord være avgjørende -er jeg redd det ender i frafall.

  • “Konsentrere oss om livet”?? Javel? Trodde vi skulle konsentrere oss om å spre evangeliet? Forresten..lurer på når du og denne Ansgar delte evangeliet med noen sist? Eller har dere ikke tid fordi dere konstant sitter på søkelys å skriver? Eller kjenner dere kanskje ikke Jesus?

  • “Gaute”, eller er det en annen kjent aktør som skriver her:-)(er ikke så vanskelig å se hvem som står bak “Gaute”:-))
   Det er ikke mange minuttene hver dag jeg bruker på søkelys….Nå var diskusjonen om Rick Warren og jeg mener at han er en kjempe i Guds rike. Han har spredd evangeliet til millioner av mennesker, driver et utstrakt misjons og hjelpearbeid i Afrika for pengene han tjener på bøkene, og hever ikke lønn fra menigheten. Han lever nøkternt og er svært ydmyk. Kritikk av ham er helt åpenbart iscenesatt av satan!

  • I april 1973 hadde David Wilkerson et syn, og i dette synet så han blant annet at det i endens tid vil fremstå en superkirke. Dette så Wilkerson:

   “Jeg ser at en verdensomfattende superkirke vil bli dannet som består av en union av liberale økumeniske protestanter og den romersk katolske kirke, og som politisk går hånd i hånd og danner en av verdens mektigste religiøse faktorer. Denne verdensomfattende superkirke blir åndelig bare i navnet idet den åpent vil bruke Jesu Kristi navn, men i virkeligheten er den antikristelig og politisk i mange av sine aktiviteter. Denne mektige unionen kommer til å være meget opptatt med sosialt arbeid, omfattende veldedighetsprogram og medmenneskelig virksomhet. Deres ledere vil komme med storsinnede utsagn om hverandre, man skal møte menneskelige behov ved å sende ut opprop om fornyet sosial virksomhet, politisk inngrep og en større interesse for saker av internasjonal betydning.

   Nettopp når det synes som den økumeniske bevegelsen nesten er død vil en temmelig mystisk serie av begivenheter danne denne unionens ramme. Rom vil insistere på og få mang konsesjoner fra de økumeniske lederne. Paven vil bli ansett mer som en politisk enn som en åndelig leder av denne store unionen. Protestantiske ledere av den økumeniske bevegelsen vil forlange og få visse konsesjoner fra Rom i bytte. Det blir ikke krevet at de må betrakte paven som kirkens ufeilbarlige overhode, og de kommer til å akseptere hans politiske ledelse uten å måtte akseptere hans rolle som Peters etterfølger.

   Jeg forsøker på ingen måte å si at paven eller andre kirkeledere som er tilknyttet denne superkirke vil bli implisert i antikristelige aktiviteter. Bibelen har mye å si om den saken, men det er ikke min sak på dette tidspunkt å spekulere over dette emnet. Jeg ser imidlertid noe som skremmer meg. Jeg ser en hær av karrierejagende mennesker som trenger seg inn i denne superkirkens mest innflytelsesrike stillinger. Mange av disse er ugudelige, antikristelige mennesker, besatt av ideen om at denne superkirken må bli en politisk makt som blir mektig nok til å legge press på alle dem som står imot dens handlinger. Mens de i de høyere stillingene snakker om mirakler, kjærlighet og forsoning, kommer de ansatte som er underordnet dem til å forstyrre og forfølge de religiøse organisasjonene som setter seg imot deres ledelse.

   Dannelsen av denne verdensomspennende superkirke vil begynne smått. Det vil begynne med et uformelt samarbeidsvillig studie- og forskningsprogram. Andre samarbeidsprogram blir satt i gang uten lovbestemte eller bindende forpliktelser fra protestanter eller katolikker. Men liberale protestantiske ledere fra USA og England vil slå seg sammen med liberale katolske teologer fra Europa i et forsøk på å tvinge fram et ‘økumenisk
   mirakel.”

  • Jeg er veldig enig. Jeg syntes vi i dag ser konturene av denne superkirke i form av tilnærmingen mellom katolsk og karismatisk kristendom. Jeg ønsker ikke å ta del i en økumenisk bevegelse eller strømning som ikke legger Bibelen som grunnvold. Dersom vi skal finne sammen med den katolske kirke har denne kirke svært mye å vende om fra. En rekke dogmer som for oss som er evangeliske er umulig å hoppe bukk over, slik enkelte syntes å gjøre i vår tid.

  • Helt enig, Torstein! Det er mye jeg også reagerer på. Har noen konkrete navn på tungen. Men, denne “bevegelsen” som vokser frem, rakker ned på ALLE forkynnere og pastorer som driver menigheter eller
   misjon av betydning. De eneste de opphøyer er dem som bruker “kristne” møter til å rakke ned på og latterliggjøre andre. Jeg er sikker på at de er drevet av helt andre krefter…..

  • Torstein. Mange kristne feirer søndagen ikke som sabbat, men som Herrens oppstandelsesdag og det finnes en lang kristen tradisjon for nettopp dette:
   1. Apostlenes gjerninger 20,6-7
   “Men vi selv reiste fra Filippi noen få dager etter høytiden med usyr…et brød. Fem dager senere traff vi dem i Troas, hvor vi ble en uke. Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag.”

   2. Fra Didache eller De 12 apostlers lære. Det mest kjente skriftet i den tidlige kirkens historie ved siden av De kanoniske skriftene som utgjør vår Bibel. Benyttet av flere av kirkefedrene som Klemens av Aleksandria (ca 200) og Athanasius (ca 367):

   “På Herrens søndag skal dere komme sammen og bryte brødet og holde takkebønn.” (Did 14,1)

   3. Bare 30 år etter at apostelen Johannes er død skriver en mann ved navn Barnabas et brev. Etter først å ha fremholdt at de ikke lenger feirer sabbat, skriver han: “Vi holder den åttende dag med glede, den dag på hvilken Kristus stod opp fra de døde..” Dette er skrevet senest år 126, altså lenge før keiser Konstantin.

   4. Ignatius, var en disippel av apostelen Johannes. Omkring år 70, altså bare noen få år etter at Paulus har lidd martyrdøden, får menigheten i Antiokia en ny menighetsleder. Det er denne Ignatius. Han er den viktigste skikkelsen i den gruppen som vi kaller “de apostoliske fedre” – urkirkens mest betydelige og innflytelsesrike åndelige ledere og forfattere i generasjonen etter apostlene. De hadde selv vært disipler av apostlene eller deres fortrolige, og stod dermed i umiddelbar forbindelse med det urkristne miljøet.

   Ignatius skriver: “Vi hellgholder den åttende dag med glede, den dag på hvilken Kristus stod opp fra de døde.”

   5. Tertulllian, en betydningsfull leder i den tidlige kirkens historie, levde ca år 200. Han skriver:

   “Søndagen er for oss en gledens dag. Fri for all engstelig forstyrrelse og plikt holder vi Herrens oppstandelsesdag. Vi legger til side vår verdslige gjerning for ikke å gi djevelen rom.”

   6. Justin Martyr (ca år 140), også en betydningsfull leder i urkirken, skriver:

   “På den dag vi kaller søndag, kommer vi alle – uansett om vi bor i byen eller på landet – sammen på ett sted. Da leser vi de profetiske skrifer og apostlenes opptegnelser. Vi samles i fellesskap da, fordi det er den første dag, og fordi at Kristus på den dag stod opp fra de døde. Vi er omskårne fra synd og villfarelse ved vår Herre Jesus Kristus som stod opp igjen fra de døde den første dag i uken. Og derfor ble denne dag den første og fremste av alle dager.

  • Jeg er ikke uenig i at sabbaten kan ha en betydning, men for evangeliske er ikke søndagen en erstatningsdag for sabbaten, men en feiring av Jesu oppstandelse fra de døde. Primært Torstein tror jeg vi skal feire hver eneste dag som en dag helliget av Herren. De kristne som holder lørdag som sabbat gjør dette for Herren, og de kristne som feier søndagen som Jesu Kristi oppstandelsesdag gjør det for Herren, men dypest sett dreier kristenlivet seg om å feire Herren hver eneste dag i ord, tanker og gjerning. Kristus er ikke ute etter en av dine dager i uke, men hele livet, hver eneste dag..

  • Hvis du ikke hører/ser eller forstår at Joel Osteen er en falsk profet i lys av Guds ord, da kjenner du ikke bibelens budskap eller hva sann kristen tro er.

   Matteus 7:15

   Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.

  • Du kan gjerne forsøke å belyse hva du mener at Joel Osteen gjør galt?:-) Jeg er selv ganske skeptisk og kritisk, og har en lang liste med kjente pastorer jeg ikke ønsker å forholde meg til, men Joel Osteen og Rick Warren er ikke på den listen. Man, finner også svært lite negativ omtale om dem. Jeg har ikke funnet noe av betydning. Hva sikter du til, når det gjelder Osteen?

  • Osteen forkynner “Tenk positivt og tenk at du blir rik, så vil livet ditt bli positivt og lommeboken tjukk” New age…Ikke noe evangelie eller noe sann tale fra bibelen, men kun løfter om penger og fremgang. Han gjør ikke annet enn å tilfredstille kjødet. Prøv å finn paraleller i Osteen sin forkynnelse og Paulus sin..Mer trenger jeg ikke si. Ser du ikke dette er du åndelig blind.

  • Jeg forstår at du ikke har sett særlig av Osteens forkynnelse, eller du velger å feiltolke det! Jeg tror ikke det nytter å argumentere mot deg, for jeg tror du er kalt av satan til å rakke ned på alle kristne. Det er flere her inne som er med i den “sekten”, og de eneste forkynnerne de anerkjenner er de som rakker ned på andre kristne forkynnere!. Dere er AVSLØRT!!!
   Til andre som måtte lese dette: Søk opp på nettet og les selv om Joel Osteen, hør hans taler på youtube, og bedøm selv:-)

  • Ansgar..Jeg har hørt masse på Osteen. Du leser ikke artiklene jeg viser deg. En kristen er opptatt av hva bibelen sier, og her viser jeg at Osteen hverken forkynner evangeliet eller noe annet som Guds ord sier. Hvis du er en kristen mann, hvorfor ignorerer du bevis fra bibelen som viser Osteen sin lykke og fremgangs lære? Jeg tror du ikke vet i det hele tatt hva dette hacdler om. Du argumenterer helt håpløst.

  • Argumenterer håpløst?:-) Jeg kan ikke si at jeg har sett en eneste ting du kan arrestere Joel for, annet enn at han smiler for mye! For deg kan jeg anbefale: https://www.youtube.com/watch?v=V2PvLcyBPO0
   Der finner du ikke smil annet enn når han har utbasunert sin glede over alle som skal til helvete.

  • Dt er gjort Ansgar. Osteen er en falsk profet, når det gjelder Warren bør kritikerne ikke være fullt så skråsikre. Han har riktignok noen tvilsomme utspill og etterlater seg dermed tvil, men jeg tror han er frelst og har hatt glede av hans bøker, men han burde ha vært litt mer modig i møte med ikkekristent media

  • Kan du dokumentere at han er en falsk profet. Vær konkret; hva lærer/forkynner han som er mot Ordet? Flere har har ment det samme, men uten å kunne vise til noe konkret…

  • Tja, han har forkynt feks at: “hvorfor be om å såvidt klare seg, be heller om å bli velsignet i overflod, slik at du kan velsigne mange andre”. Hvis ikke dette er hva Gud vil at vi skal gjøre, så vet ikke jeg.

  • Dette beviser da ikke at Joel Osteen er en falsk lærer eller profet!??!?! Hva er dette for slags sludder og vås?

  • Og forresten..”fremgang i Guds rike” er for deg å selge mange bøker og ha stor menighet og være populær..igjen viser du din totale mangel på innsikt..Hvis man i det hele tatt kan bruke et slikt utrykk, så er å ha fremgang i Guds rike, å formidle bibelens ord slik det står, ikke følge alle vinder slik kamelonen Warren gjør. Warren er enig med de han sist snakket med..Den ene dagen katolikker, den andre dagen homofile og den tredje dagen konservative kristne. Slike “ledere” trenger vi ikke, men vi trenger ledere som kjenner og proklamerer bibelens ord og tale. Noe du tydelig vis ikke vet noe om.

  • Hør her: Nå bekreftet du jo nettopp det jeg sa:-) Disse to har spredd Guds Ord til millioner av mennesker gjennom sine tv-taler/internet, og gjennom sine bøker….Og, jeg vil påstå at de har hatt og har bidratt sterkt til en fremgang for Guds rike på jorden:-)
   PS ! Det er mer enn man kan si om sekten” vi som lever av å kritisere og latterliggjøre kristenledere”(der du også hører hjemme?)

  • Det er ingenting å motbevise. Denne anklageren har ikke dokumentert en eneste ting Joel Osteen gjør som strider mot Guds Ord.
   Jeg forstår at du “Gaute” også er i innmeldt i den religiøst/okkulte sekten, som har som overordnet mål å tråkke på, trakassere ALLE kristenledere av betydning. Dere er avslørt:-))

  • Ja Ansgar: Her https://www.youtube.com/watch?v=uuabITeO4l8 og her https://www.youtube.com/watch?v=0j94ZaDeHOE samt her https://www.youtube.com/watch?v=vItCTPkgmAk for å ta et par, men jeg skjønner ikke din opptatthet av mengder. Det var mange som fulgte Jesus og som var opptatt av kvantitet og ytre ting, men når det røynet på forsvant de fordi Kristi ord var knallharde… Joh 6,60 Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det: Dette er en hård tale; hvem kan høre den? Joh 6,66-69 Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 67 Jesus sa da til de tolv: Vil også I gå bort? 68 Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds hellige.

   Du virker ufattelig opptatt av ytre ting som store forsamlinger, store og dyre prosjekter, store kollekter suksessrike religiøse forfattere-men det er dessverre ikke alltid Gud er i slikt.. Alt må testes på Guds ord..

  • Denne Ansgar forstår ikke slikt. Da suksess og velstand og hyggelige mennesker er hans standard for sanne kristne. Grunnen til dette er at han ikke vet omtrent noe av hva bibelen sier. Han bryr seg ingenting om sann lære eller innholdet i forkynnelsen, men som du påpeker er det ytre ting det dreier seg om. Blir rystet over å se hvor blind han er, og samtidig faktisk tro han er på den rette vei.

  • Dette er kort og godt en svært dårlig formulert sak du har hostet opp:-) En virkelig amatør-kritiker. Er det det “beste” du kan komme opp med, så forteller det alt:-) Det finnes intet her som beviser at noe av det de to står for ikke er bibelsk.
   “Gaute”: Jeg formoder at du ikke er kristen? Dersom du mener at du er det, så anbefaler jeg deg å gå en tur i deg selv, for dette du kommer med er bare vrøvl og løgner!!!

  • 🙂 Overskriften er ” Joel Osteen og hans kone er kjettere, og derfor elsker Amerika dem”. Er det mulig å skrive noe så teit?
   Så langt jeg gadd å lese, så er det samme gørra, som du eller har kommet opp med før. Du har ikke gitt meg et eneste argument, der du kan dokumentere at Joel Osteen forkynner eller lærer noe som strider mot Guds Ord. Konstaterer at denne Walsh fremmer endel ting som er regelrett løgn, noe som også påpekes i kommentarfeltet under. Kanskje derfor denne mannen er omstridt, og denne bloggen er laget?:
   http://whatismattwalshwrongabouttoday.com/

   Nei, frk “Gaute”; jeg melder meg fortsatt ikke inn i den okkulte sekten din:-)

  • 🙂 Nei og nei. Slik taler en uomvendt sjel. Ingen kjennskap til bibelen og heller ikke villig til å ta imot bibelsk veiledning. Bevisene i lys av bibelen er overveldende..men med sløret foran øynene er det vanskelig å se. Stakkars krok.

 2. SIri Haugen og “Gaute”: dere har bevist godt og grundig i dag, at dere ikke er kristne:-) Dere kjemper en innbitt kamp for å sverte Joel Osteen, og det forteller med all tydelighet at dere er den ondes tjener. Vend om, og ta i mot Jesus som deres frelser i dag!

  • Snakk om å være villfaren. Du eier ikke mye til åndelig innsikt. Argumenterer som er barn uten noe som helst bibelsk substans. Joel Osteen er en forfører. Og du er en av de han har forført. Når du ikke hører at han er ubibelsk i sin tale og praksis, ja da kjenner ikke du bibelen. Ergo det er du som ikke er en kristen. Tror du burde vurderere sterkt å omvende seg selv..Jøje meg.

 3. Gjennom mange år har jeg samlet, bokstavelig talt, metervis av bøker av amerikanske predikanter. Jeg slukte alt, ukritisk. Nå har jeg ryddet opp i det og kastet en hel del. Det er rett og slett bøker jeg ikke ønsker å ha i huset, skrevet av falske profeter. Jeg har nå en inngrodd skepsis til ‘store’ predikanter. Ønsker ikke lenger å ha slike å se opp til, for før eller siden er det mange som faller. Trenden er nå en bevegelse mot den katolske kirke og en godkjenning av homofili. Superkirken er i startsgropa. Diskusjonen her på Søkelys minner om noe fra bibelen – krangel om hvem man skal holde seg til. ‘Jeg holder meg til Kefas…..’ Glem disse mega predikantene. La oss selv lese vår bibel og handle i overensstemmelse med den.

  • I alle dager..Her har vi vist artikkel på artikkel som begrunnes med bibelens ord, og viser at Osteen er en falsk lærer, og du sier du ikke har fått noen bevis? Her snakker vi fornektelse, blindhet og døvhet. Farvel..Mitt råd..begynn å les bibelen. Der finner du fasiten. Ikke i dine kjendis pastor forbilder.

  • Skal si du var på JKC nivå da Ansgar. Trodde ikke det om deg. Trodde du taklet åpen debatt om ting, men vi ser jo du avfeier alle argumenter som en viss blogger vi har vært borti. Er nesten overrasket over at du er så ute av stand til å se at både Warren og Osteen har tvilsomme sider med seg og representerer noe så avgjort ubibelsk. Joel Osteens forkynnelse består av løsrevne bibelsitater fullstendig tatt ut av sin kontekst og stokket om så de passer hans new age pregede trosforkynnelse. Ordmagi er det Osteen lærer. https://www.youtube.com/watch?v=yG5hmZctmZw
   Dette er ikke bibelsk kristendom Ansgar.

 4. Flott at det siste innlegget til Ansgar ble slettet. Jeg hadde trodd at han holdt en høyere standard. Jeg var enig med ham i saken omkring hetsebloggeren, men når han er så hårsår at han ikke tåler at det stilles spørsmål ved hans forkynnere guruer viser det meg et nivå jeg ikke trodde han var på. Det er jo ikke ukjent at både Osteen og Rick Warren blir utsatt for teologisk kritikk og ingen av disse forkynner et sant evangelium.

Det er stengt for kommentarer.