Handikapforbundet har tapt flere titalls millioner på bingodrift mens “B-gjengen styrer handikapforbundets pengesekk

Skurker med stil eller dyktige bingogrundere?

kvikkbingoSøndag 22. februar nedlegger den kontroversielle Quickbingo kjeden to av sine haller, nemlig bingohallen i Vennesla og i Sarpsborg.  Begge disse to hallene som har produsert massive underskudd drev i likhet med resten av kjeden virksomhet i strid med lotteriforskriftene gjennom store deler av 2012 da de ikke etterlevde den såkalte 30 sekunders regelen som ble innført 1 januar 2012. På tross av å systematisk neglisjere regelverket  gjennom nesten hele 2012 klarte kjeden aldri å tjene ei eneste krone på fem av sine ti bingohaller.

Den kontroversielle Quickbingo kjeden som kontrolleres av en liten gruppe kyniske businessmenn er nå i dyp krise. Allerede nå har kjeden lukket en bingohall i Lyngdal og de neste to som skal stenges er Vennesla og Sarpsborg. Haller som aldri har vært i B-gjengennærheten av å tjene penger.Flere av ansatte får sluttpakke på 3 måneders lønn, samtidig skal det betales husleie for 3 haller hvor driften er lagt ned. Lyngdal ble nedlagt i 2013 etter ett års drift mens selskapet betaler leie frem til 2017. Det er her snakk om ca. 1,5 mill. i årlige utgifter for 3 haller. Hvis en skal tro på innholdet i Dokument : S4-14-063 NHF HOLDING Generalsekretærens innstilling fra 27. november 2014, så er det bare spørsmål om tid, før alt kollapser. Dokumentet som er ferskvare og under 3 måneder gammelt, er forfattet av direktør Kjell Hanstad og generalsekretær Arnstein Grendahl og gir ikke mye håp om fremtidig bingodrift for NHF ( NHF Holding / Master Online / Quickbingo / Stord Foreningsbingo AS og Spilleriet AS ). Dokumentet som forøvrig er gradert KONFIDENSIELT ligger fritt tilgjengelig på nettet. Dette viser igjen den profesjonalitet som gjennomsyrer hele organisasjonen. Iflg. samme dokument så har det blitt etablert 11 bingoer i perioden 2009 – 2014. Hver etablering koster mellom NOK 2.5 til 3 millioner. Dvs at etableringene har kostet 30 millioner.

Her påpekes det også at det pr. oktober 2014 var 5 haller som genererte overskudd og fem som genererte underskudd og over lengre tid bidratt med negative resultater. Nedleggelse av de 5 hallene har administrasjonen (Hanstad) i NHF Holding beregnet til
1000-LAPPER+SCC-AIPub-G-Tittel-AFT23196NOK 15 mill. Det vil si 3 mill pr. hall å avvikle ? Ikke dårlig. Avviklingskostnadene overstiger faktisk etableringskostnadene. Nå må en ikke foregripe begivenhetenes gang, men dette kan komme til å koste NHF (Norges Handikapforbund) 33 millioner før sommeren. I 2013 hadde Master Online flerfoldige millioner i underskudd, mens Quickbingo hadde et positivt resultat med kr. 323.909. Resultatet er ikke nok til å dekke den rimeligste husleien for en av de 3 nedlagte hallene. Resultatet for 2014 kommer til å bli mye dårligere enn 2013, etter betydelig fall i omsetningen etter at det ble innført totalforbud mot røyking i norske bingohaller. Siste halvår av 2014 etter røykeforbudet, har vist katastrofetall. 2015 blir lakmustesten for hele bingobransjen. Den opplever nok ikke NHF. Hvorfor legges de ulønnsomme hallene ned, med kostnader på 3 mill pr. hall? Hvorfor ikke la Master Online og Quick bingo gå konkurs? Sannsynligvis sitter NHF Holding som garantist for alle husleieavtaler, og kanskje også for avtalene til Spilleriet AS. Hvis det er tilfelle, så snakker vi om 27 haller til sammen. En kan bli sengervæter av mindre.
I 2005 sier Kjell Hanstad i et intervju med avisen Gjengangeren at fergeeventyret Sagafjord var “ Handikapforbundets verste mareritt”. Her svidde NHF av 60 / 70 millioner. Mareritt er vanligvis noe som får en til å våkne, men det skal nok mer til for å få noen til å våkne i Handikapforbundet. Hvis NHF Holding sitter som garantist for samtlige avtaler, så vil nok marerittet med Sagafjord fortone seg som en Ole Lukkøye opplevelse. Riktignok har NHF mottatt 160 millioner fra Lotteritilsynet i perioden 2008 til 2014, men et sted må vel grensen gå også der? I 2012 sa Arnstein Grendahl i et intervju at de kanskje måtte si opp 20 ansatte grunnet dårlig økonomi. Hvordan vil medlemmene reagere hvis de visste hvordan millionene trylles bort ? Er det ingen som følger med? De siste 12 årene så har de samme menneskene svidd av over 100 millioner på SportsCafe, pubkjede og en fiasko med en danskeferge. I tillegg kommer nå bingoeventyret. Det kan bli stygge summer.

B-Gjengen som kontrollerer

Det er 3 personer som har vært med hele tiden. Det er Kjell Hanstad som er direktør / daglig leder i NHF Holding AS, Master Online AS og Quickbingo AS. Styreleder: Spilleriet AS, Stord Foreningsbingo AS ,BFSL. Styremedlem: Kaldnes Holding AS, Spilleriet Drift edderkoppenAS. Saksbehandler og forfatter av alle lånesøknader etc. Lars Ødegård: Tidligere Generalsekretær NHF. Styreleder: NHF Holding AS. Styremedlem: Kaldnes Holding AS, Master Online AS. Arnstein Grendahl: Generalsekretær / adm. dir. NHF. Styreleder: Master Online AS, Quickbingo AS. Styremedlem: NHF Holding AS. Tipper de ovenfornevnte herrer er spente på svaret når de behandler søknader på 5 / 10 millioner til bingosluket ? Hadde dette vært i Nigeria, så hadde vel kanskje noen antydet at det kunne være korrupsjon, men ikke i Norge. Kanskje det er en norsk variant av NIGERIABREV. Hva vil skje den dagen det blir engasjert en revisor som ikke er medlem av Blindeforbundet? I et intervju med Handikapnytt fra 25.6.2012 uttaler forbundsleder Arne Lein : Dyktige folk jobbet fram skrapelodd, senere spilleautomater og nå: Bingovirksomhet. Tenk hva som kunne vært resultatet hvis ikke disse folkene hadde vært dyktige.

quickbingo-facebookLa oss også ta med noe positivt, for det finnes. Små lysglimt her og der. Hanstad skriver: Vår siste etablering (Vågsbygd) oppnådde høy nok omsetning på hovedspillet i september og får derved anledning til full kvote på antall sidespillterminaler. Kravet er 2 mill brutto omsetning pr. år for å få 30 terminaler. Hanstad nevner ikke noe om at Vågsbygd i sitt første kvartal hadde kr. 755.105.- i brutto omsetning og en gevinstkostnad på kr. 768.360.- Betalte ut kr.13.255.- mer i gevinster enn brutto omsetningen. Kjempebutikk. Lotteritilsynet tillater gevinstfradrag på 70%. Vågsbygd har 102%. Differansen må de selv dekke. Når så formålet skal ha 15% av beregnet overskudd, så er underskuddet allerede oppe i en 1/4 million. Så skal husleie, lønninger, felleskostnader etc. betales, så da er underskuddet for det første kvartalet fort oppe i en halv million. Da er det greit å huske på at husleieavtalen er på 5 år med rett til forlengelse. Arne Lein er tidligere sitert på at dyktige folk har jobbet frem bingovirksomheten etc. Her er en som ikke må glemmes. Æres den som æres tør. Michael Taanevig. Uten hans hjelp hadde sannsynligvis ikke Quickbingo vært etablert på Sørlandet i det hele tatt. Som “sitefinder” overgår han de fleste. Tenk på Lyngdal, Vennesla og Vågsbygd.

Har fått mer enn 160 millioner fra det offentlige siden 2008

Norges Handikapforbund som gjennom NHF holding finansierer og er aksjeeiere i de automatforbudddmange forskjellige eventyr Kjell Hanstad og co har satt i gang og kjørt konkurs, har siden 2008 fått omkring 160 millioner kroner av det offentlige som kompensasjon for bortfall av spilleinntekter fra spilleautomatene som ble forbudt i 2007. Dette skriver Johnny Indrekvam Gustavsen som er seniorrådgiver i Lotteritilsynet i en epost. I utgangspunktet var dette millioner tiltenkt norske handikappede, mens realiteten vitner om at svært mange av disse millionene blir skutt inn i håpløse bingoprosjekt som vil ende med mageplask. Samtidig vil “B-Gjengen” som består av en liten gruppe kyniske forretningsmenn ta ut gigantsummer i honorarer, lønninger og ulike godtgjørelser. Var det noen som sa at tvilsom forretningsdrift ikke lønnet seg?

Wild West i bingobransjen

databingoSøkelys rettet i 2012 et kritisk søkelys på det norske spillmarkedet som da var totalt ute av kontroll. En rekke bingo aktører, deriblant Quickbingo og Spilleriet spekulerte da kynisk med å bryte lotteriforskriftene som krevde at det skulle gå minst 30 sekunder mellom hvert spill på det som i bransjen omtales som databingo. Databingo er i realiteten en svært aggressiv bingoautomat hvor folk kan loppes for titusener av kroner på kort tid. (Bildet viser databingo-automaten Superjoker som minner sterkt om spilleautomatene som ble forbudt i 2007) I tillegg bærer bingoautomaten det samme navn som en av de automatene som ble forbudt i 2007.

hjelpelinjen-spill

Det er fremdeles store problemer knyttet opp mot spill og gambling i Norge. Selv om det i 2007 ble innført et totalforbud mot spilleautomater i Norge, har Norsk Tipping og bingobransjen ennå lov til å stille ut automater eller databingo som kan loppe mennesker for titusener av krone på kort tid. På nettet eksisterer det hundrevis av mer eller mindre tvilsomme nettkasino med potensiale til å loppe nordmenn for enorme summer. Man antar at det i Norge er minst 22 000 spilleavhengige og ytterligere 80 000 står i faresonen og nettkasino, nettbingo og nettpoker gjør at mørketallene kan være høye. Imidlertid kan spilleavhengige søke hjelp på hjelpelinjen eller finne støtte blant annet på http://www.spillavhengighet.no/

Tekst J Kjetså og Sverre A

Facebook Comments