Gjør Guds dom over Amerika denne dyrere? Årets julemarsipan er 40 prosent dyrere enn i fjor

marsipangrisCalifornia som står for 80 prosent av verdens mandelproduksjon har i mer enn fire år vært under en historisk tørke av bibelske proporsjoner. Mange kristne amerikanere tror at tørken i kombinasjon med omfattende og ødeleggende skogbranner er et resultat av at Jahve, den allmektige konge og Gud er i ferd med å gjennomføre sin rettferdige dom over Amerika. Den historiske tørken i California begynte parallelt med at såkalte likekjønnede “ekteskap” ble gjort lovlig i USAs hovedstad

“Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.” Hos 4,3. Er det så slik enkelte profetiske røster hevder, at noen snart 2800 år gamle profetord fremsagt til et ugudelig og frafallent Israel også har relevans i vår tid? Ja sier, flere profetiske røster som har uttalt seg om den katastrofale og langvarige tørken som nå rammer California. Under Barack Obamas tid som president har det skjedd en voldsom holdningsendring i det amerikanske folk i forhold til spørsmålet om homofile ekteskap, og da Barack Obama tiltrådte som president i 2008 var både han og et flertall av amerikanerne tilsynelatende i mot at homofile skulle få gifte seg. I følge meningsmålinger skjedde det er markant skifte i holdning 2010/2011, da meningsmålinger plutselig pekte på at et flertall av amerikanerne var for slike “ekteskap” på tross av at Guds ord kaller det en styggedom. En av dem som advarte og sa at tørke var et av tegnene på Guds dom over Amerika var pastor David Wilkerson som allerede på 1970 tallet forutsa at Gud vil dømme Amerika blant annet gjennom tørke, jordskjelv og finansielle kollaps.

Når et folk eller en nasjon er kommet så langt i sitt frafall og ugudelighet at en dom er blitt uunngåelig skyldes det primært det vi kaller “fastholdte synder”. Vi vet alle at abort er drap, et åpenbart brudd på Guds lov som sier “du skal ikke drepe” men likevel fortsetter nasjonene å slå ihjel ufødte barn som om de var mindre verd enn ei flue. Abort eller drap av ufødte barn er en slik fastholdt synd. Fastholdt av både lovgiverne, høyesterett og folkeopinionen som er overvelde for en slik praksis selv om den er i strid med Guds lov. En annen synd som er trefoldig fastholdt er homofili og likekjønnede “ekteskap”. Både et flertall i folket, et flertall av lovgiverne, USAs president og Høyesterett har alle valgt å erklære “rett” noe Guds ord sier er synd, -og dermed ser vi igjen at syndere i stolthet velger å trosse Gud. En tredje synd USA nå er i ferd med å begå og som også ser ut til å kunne bli en slik “fastholdt synd” er deres krav om at kristne må gi sin aksept til ugudeligheten. Allerede nå er det flere eksempler omtalt her i Søkelys på hvordan kristne bakere, blomsterdekoratører, fotografer osv blir trakassert, rettsforfulgt og straffet fordi de ikke kan delta i hyllesten av sodomittisk synd. Dersom USA fortsetter sin hatefulle policy mot kristne vil dette også kunne bli en slik fastholdt synd som fører til dom. Summerer man USAs synder tror jeg syndebegeret nå er i ferd med å renne over, og at en enda verre dom vil komme til å ramme Amerika.

Tror dommen vil komme mens Obama fremdeles er president

Ingen visjoner eller syner kan sammenlignes med Guds skrevne ord i Bibelen, så derfor er det med en viss skepsis jeg legger ut videoen som hevder at en større dom vil ramme USA mens Obama fremdeles er president. I utgangspunktet kan innholdet i videoen nedenfor stemme med andre profetier jeg har lest omkring Obama, men det som bringes frem av Dr Patricia Green må selvfølgelig prøves på Guds ord og begivenhetenes gang.

 

 

 

 

Facebook Comments

1 tanke om “Gjør Guds dom over Amerika denne dyrere? Årets julemarsipan er 40 prosent dyrere enn i fjor

 1. Den historiske tørken i California begynte parallelt med at såkalte likekjønnede “ekteskap” ble gjort lovlig i USAs hovedstad
  ———————
  USA er makta som er beskrive i Åp 17/18.
  Det er verdas dronning.
  “I handa hadde ho eit gullstaup fullt med heidensk styggedom og allslags ureinskap frå hennar utukt. 5 På panna hennar stod det skrive eit namn med duld meining: «Babylon den store, mor til skjøkjene og all styggedomen på jorda”

  “Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som DRONNING, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld”

  Endetidas Babylon er omtala i Esaias 47.

  “Du sa: «Eg skal for alltid vera DRONNING!»
  Du la deg ikkje dette på hjarta
  og tenkte ikkje på endelykta.
  8 Så høyr då dette, du nytesjuke,
  som sit så trygg
  og tenkjer med deg sjølv:
  «Eg og ingen annan!”

  Endetidas DRONNING har eit spesielt forhold til Israel.

  “Eg var harm på mitt folk
  og førte vanære over mitt arveland.
  EG GAV DEI I DINE HENDER,
  og du hadde ikkje medkjensle med dei.”

  På slutten vil USA knebla ISRAEL. Deira beste ven vil svikta dei.

  Som i Åp 18 kjem dommen brått.

  “..brått, på ein einaste dag…
  Du kjende deg trygg i din vondskap og sa:
  «Det er ingen som ser meg….
  ..Men sjå, dei vert som halm;
  elden brenner dei opp.
  Dei kan ikkje berga livet
  frå den sterke logen.”

  Åp 18 seier om endetidas USA – endetidas NInive eller store by.

  “Alle som fører skip på havet, og dei som ferdast langs kystane, sjømennene og alle som har sitt arbeid på havet, stod langt borte. 18 Dei såg røyken då ho brann og ropa: «Kvar finst maken til denne store byen?» 19 Og dei kasta støv over hovudet, og gråtande og syrgjande ropa dei: «Ve, ve den store byen, der alle som har skip i sjøen, har vorte rike av dei dyre eignelutene hennar! På éin time er alt lagt øyde.»

  Kapitalismens høgborg vert straffa på ein dag.
  Difor prøver Gud å få folket sitt til å reisa frå plassen FØR straffedomen kjem.

  Åp 14 og 18 seier det og Jeremias 51 :

  “Røm frå Babylon (REIS FRÅ USA), berga dykk alle!
  Miss ikkje livet når byen(USA) får si straff.
  Dette er ei hemne-tid for Herren;
  han gjev dei att for det dei har gjort.
  7 Babel var eit gullstaup i Herrens hand
  og gjorde heile verda drukken.”

  Det er enno nokre år til det skjer. Fyrst må Dyret – sjefen for USA stå fram og Israel verta knebla.

  Gud har verkeleg prøvd å få NInive (USA) til å venda om, men det gjekk ikkje.

  “Vi prøvde å lækja Babel (USA),
  men det lét seg ikkje gjera.
  Lat henne liggja, så vi kan fara,
  kvar til sitt eige land.
  For domen over henne når til himmelen,
  radt opp til skyene rekk han”

  Det er vel knapt nokon som trur meg at DYRET vert endetidas neBUSHadnezzar,

  “Nebukadnesar, kongen i Babylonia,
  har ete meg opp og soge meg ut
  og sett meg bort som eit tomt kjerald.
  Han slukte meg som eit SJØBEIST,
  fylte sin buk med mitt beste kjøt” Jeremias 51,34

  “neBUSHadrezzar the king of Babylon hath devoured me, he hath crushed me, he hath made me an empty vessel, he hath swallowed me up like a dragon, he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out.”

  Babylon i GT oppfyllte ikkje dei tinga som står skrive om endetidas Babylon.
  Då Medio Persia inntok Babylon skjedde det stilt og roleg.

  http://www.gotquestions.org/Medo-Persian-empire.html

  “Havet har stige opp over Babylonia,
  og gøymt landet med sine brusande bylgjer.
  43 Byane der har vorte ei audn,
  eit turt og livlaust land.
  I dei held ingen til,..”

  “Det skal gå som då Gud gjorde ende på
  Sodoma, Gomorra og grannebyane,
  lyder ordet frå Herren.
  Ikkje eit menneske skal bu der”

  Det skremande riket som Daniel 7 beskriv er USA med sine allierte.
  Ingen kan stå seg mot det.

  “Og han skal tala mot Den Høgste og fara hardt fram mot dei heilage åt Den Høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid og tider og ei halv tid. 26 Då skal retten setjast. Herredømet skal takast frå han; det skal knusast og gjerast til inkje for alltid. 27 Kongedømet og veldet og makta i rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage åt Den Høgste. Deira rike skal vera eit evig rike, og alle makter skal tena og lyda dei.»”

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.