Gamle minner: Forstyrret en falsk profet med stille bønn i Jesu navn

“Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;  gi oss hver dag vårt daglige brød;  og forlat oss våre synder, for også vi forlater hver den som er oss skyldig; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen,” lød den stille bønnen da en gruppe unge kristne tok seg inn for å overvære et møte med den falske New Age profeten Elizabeth Clare Prophet fra The Summit Lighthouse som besøkte Kristiansand på midten av 1980 tallet. Den stille bønnen og Den Hellige Ånd provoserte arrangørene av New Age møtet slik at disse uten å vite hvem de kjeftet på begynte å refse oss for å forstyrre deres møte og religionsfrihet.

Summitt Lighthouse og Elizabeth Clare Prophet forsøkte på 1980 tallet å få innpass i Norge, og den falske profeten og hennes tilhengere reiste rundt i Norge for å verve tilhengere. Et stille “Fader vår” fra en flokk unge kristne provoserte og bandt de krefter som tilhengerne av “de uppadstegne mestre” besatte. Blant de mestre Elizabeth Clare Prophet og hennes tilhengere hyllet og dyrket var figuren eller “mesteren” Saint Germain som i følge Summitt Lighthouse og hennes profetinne, Elizabeth Clare Prophet var større enn “mester” Jesus. Gruppens mantra som angivelig skal ha vært “mester” Saint Germanis gave til oss lyder slik:  I AM a Being of Violet Fire. I AM the Purity God Desires.”   I AM a Being of Violet Fire. I AM the Purity God Desires.”   I AM a Being of Violet Fire. I AM the Purity God Desires,” og dette mantraet ble gjentatt og gjentatt inntil tilhengerne av denne New Age retningen kom i en religiøs ekstase. Stille bønn til Gud Fader i Jesu navn viste seg effektivt på tilhengerne av denne religiøse strømningen. De ble provosert og mente at noen forstyrret deres åndelige kommunikasjon -selv om ingen gjorde noe annet enn å be “Fader Vår” inne i oss. Kraften i kristen bønn er langt sterkere enn kraften i “The Power Of I Am” enten den brukes av åpenbare New Age guruer som Elizabeth Clare Prophet eller av New Age predikanter ikledd kristen språkdrakt. Her er et klipp som viser  hvordan Elizabeth Clare Prophet setter seg selv i forbindelse med demoniske åndsmakter gjennom å gjenta sitt “The Power Of I Am” mantra. I følge denne retningen som i likhet med “kristne” utgaver av New Age tror på kraften i positiv bekjennelse og på kraften av “Jeg er” -er fiolett ild det som skal klarne menneskesinnet og gjøre folket tilgjengelige for den åndelige dimensjon. En dimensjon hvor du formes av dine egne ord.

 

Én tanke om “Gamle minner: Forstyrret en falsk profet med stille bønn i Jesu navn

  1. En ting er hvert fall ganske sikkert, og det er at det nå er så mye forvirring ute og går alle steder, at det er ikke rart det er mange som går seg vill i jungelen av retninger.

Det er stengt for kommentarer.