Gamle Arthur Berg hadde vridd seg i grava over Dagen redaktør Vebjørn Selbekk

Liberale religiøse raser mot Ludvig Nessa

abergDagen redaktør og forhenværende redaktør for det Livets Ord eide Magazinet gikk i onsdagens leder rett i strupen på Ludvig Nessa som av Selbekk omtales som en “kommunikasjonsmessig katastrofe”. Etter at Vebjørn Selbekk som selv har sin religiøse bakgrunn fra 1980 tallets store Skandinaviske selvmords sekt, -Livets Ord i Uppsala, – overtok redaktøransvaret i Dagen har avisen langt på vei blitt en vass kopi av Oslo avisa Vårt Land. Hadde Dagens legendariske redaktør og “åndshøvding” Arthur Berg sett hva har skjedd med “Dagen” under Selbekks ledelse, – hadde han nok snudd seg mange ganger rundt i grava. At den religiøse avisa Vårt Land som stort sett ikke gjør annet enn å preke frafall, samt og lar hedninger som Lars Gule og Levi Fragell få boltre fritt med å skjelle ut kristne trykker fordømmelse av Ludvig Nessa er ikke overraskende, men at Dagen som en gang  var en fanebærer for bibeltroskap gjør det samme er trist og oppsiktsvekkende. For dem som tror på Bibelen er verken Vebjørn Selbekk eller sjefsredaktør Helge Simonnes skikkelser som er verd å låne øre til, da disse formidler en politisk korrekt utgave av kristendommen som har fint lite å gjøre med en sann og bibelsk kristendom. De to herrenes tragiske ledere i sine statsfinansierte blekker kan du lese her og her. Uansett hva disse to respektive herrer måtte mene og protestere på så tror vi at menn som Ludvig Nessa og Per Haakonsen er skikkelser det er verd å lytte til. I likhet med de bibelske profetskikkelsene står både Ludvig Nessa og Per Haakonsen for et kontroversielt bibelsk budskap mens Selbekk og Simonnes representerer det politisk korrekte, det kraftløse, døde og intetsigende.  Les avisen Dagens sak om Ludvig Nessa utspill her 

Av Søkelys redaksjonen

Facebook Comments