Fyll hele jorden med lovsang: Familien Yatkovsky fra Hviterussland tilber Kristus

Vadim Yatkovsky er en kjent kristen sanger i Hviterussland. Han og hans familie besøker forskjellige kristne menigheter og har også besøkt pinsemenigheten til broder Zakhar Zavadsky i Svetlogorsk. Vi lever i en tid hvor “krig og rykter om krig” er blitt den nye normalen. I media og blant dem som følger krigen i Ukraina, snakkes det stadig om at Hviterussland kan bli dradd inn i krigen. Selv om nyhetsbildet er fylt av “krig og rykter om krig” er dette også et tegn til Jesu Kristi menighet.
Jesus som er verdens frelser og menneskehetens eneste håp sa selv at tiden før hans gjenkomst vil være preget av “krig og rykter om krig”. “Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. (Matt. 24,6-7) Moderne krig og konflikt oppleves aldri behagelig for oss når vi blir rammet. Død, lidelse, nød og smerte følger i krigens fotspor, og dette viste også Jesus da han uttalte sine ord om tegnene på Hans gjenkomst. Likevel, selv om det er bekmørke skyer på himmelen vet vi en ting. Gud har sitt folk i alle nasjoner også i den russisk-språklige verden. Også fra Russland, Hviterussland, Ukraina og selv fra det krigsrammede Donetsk løfter kristne sine bønner og lovsang til Kristus Jesus vår Herre og frelser. “Venner, repost videosangene våre, og derved deltar dere i Guds verk ved å spre evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Og vitne om Jesus Kristus og frelse i Hans navn. “Jesus Kristus er oppstanden,” er en av strofene i første sang og dette er vår trøst og vårt håp. Kristus ble født og døde på korset. Men Han er oppstanden og lever i dag -og gir håp og trøst til mennesker av alle nasjoner og tungemål.

Bruker du YouTubes oversettelsesfunksjon kan du også forstå hva som blir sunget og sagt. Må Herren Jesus Kristus velsigne oss alle i denne tid av prøvelser.