Fylkesmannen sa nei til Christensen, igjen -og det samme gjorde lokal FrP politiker i byutviklingsrådet

Blogger Christensen har i følge sitt eget nettsted fått et nytt nei på en klage til fylkesmannen. Samtidig som fylkesmannen opprettholder og stadfester Plan og bygningsetatens vedtak fra i vår, har Christensen sendt en henvendelse til en lokal politiker i Oslo. I en epost til bloggeren skriver Camilla Willhelmsen i FrP dette: “Jeg var selv tilstede ved behandlingen, FrP var med på den enstemmige innstillingen om at disse tiltakene ikke innvilges dispensasjon. Alle partiene i byutviklingskomiteen gikk inn for at det ikke skulle innvilges dispensasjon. Jeg ser at dere heller ikke har fått medhold i klage til fylkesmannen.

-Jeg forstår at dere ikke er enig i avslaget, men i denne saken er det gjort et vedtak som jeg er enig i. Jeg har også sett på den nye saken som er opprettet, og etter mitt syn har plan- og bygningsetaten veiledet godt i saken. Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover dette,” skriver Camilla Willhelmsen i byutviklings-komiteen i en epost til bloggeren. Christensen har selv henvendt seg til ny advokat som vil be om nytt møte med PBE, opplyser Christensen i en epost til Søkelys. Christensens egen oppdatering om saken kan leses her: http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2578-svar-til-fylkesmannen-i-oslo-og.html

10 tanker om “Fylkesmannen sa nei til Christensen, igjen -og det samme gjorde lokal FrP politiker i byutviklingsrådet

 1. Han skjønner ingenting. Dessverre. Hvis han fortsetter slik, kan han bli satt på gata. Grøss og gru.

  2
  1
  • La oss i hvert fall slå dette fast. Christensen er flink til å dra ut ting i det uendelige.
   Han klager og anker på alle detaljer, og slik forsøker han å “kjøpe” seg tid.
   Hans store problem nå er “ulovlighets-oppfølgingen” av denne saken
   https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929
   Her er saken ikke formelt avsluttet siden “pålegg er gitt”, og denne saken følges opp av PBE med tvangsmulkter som ikke forsvinner.
   Jeg ser at Christensen har klaget på på tvangsmulkten til fylkesmannen, men jeg kan ikke se at pålegget og tvangsmulkten er gitt i strid med lovverket, så det er også en klage han vil få avslag på. Så lenge ikke PBE har gitt et pålegg og medfølgende tvangsmulkt i strid med lovverket, vil fylkesmannen være tvunget av loven til å opprettholde PBEs vedtak.
   Christensen har skrevet svært mye “nedsettende” om ulike navn i PBE og hos fylkesmannen, så han finner ikke mye sympati der.
   Jeg tror det bare er snakk om tid, før Christensen må etterkomme pålegget og rive.
   Fortsetter han å trosse vedtakene vil det koste dyrt.

 2. PBE og det offentlige har åpenbart bryt plan og bygningsloven ovenfor meg og min familie!

  Inntil nå har jeg faktisk i det store og det hele kjørt skadefritt i Oslo sentrum år ut og år inn. Hva er grunnen? Det har vært mer enn nok av forhold med regelrett trafikkbrudd i mitt tilfelle de aller fleste hos andre enn meg med slike ting at det er personer som ikke overholder vikeplikten, går på rødt lyv, kjører over i feil kjørebane og mange andre ting. Jeg selv har også faktisk ikke til enhver tid fulgt trafikkreglene 100 %, det finnes ikke vel en som har gjort det som har kjørt eller beveget seg i trafikken over tid!

  § 3.Grunnregler for trafikk.

  Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
  (sitat slutt.)

  Dette er selve grunnreglene i trafikken, og disse reglene er over alle andre regler. Med andre ord, hvis en annen bilist ikke overholde vikeplikten, kjører på rødt etc. Så kan jeg få skylden eller bli delskyld hvis en ikke kjører aktsomt nok. Det er også ut i fra denne regelen at de aller fleste som meg og heldigvis de aller fleste som ferdes i trafikken, de kjører skadefritt eller tilnærmet skadefritt.

  Men hva gjør Plan- og bygningsetaten imot oss her i vår sak?

  De prøver konstant å finne regler og lover, for å bruke imot oss. Men de reglene som teller for oss, blir totalt oversett. Og den reglen som teller aller mest som i veitrafikkloven. Den vil de overhode ikke kommentere. Hva sier plan og bygningsloven?

  § 19–2 Dispensasjonsvedtaket
  Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

  Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

  Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
  (sitat slutt.)

  I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, sikkerhet og alt annet som nevnes kan.
  Fremdeles neker de å gi oss dispensasjon. Det er så tarvelig, urettmessig og feil det er mulig å forbli.

  Med andre ord, PBE og hele den offentlige forvaltningen bryter Loven imot oss!

  3
  1
  • Boden og muren er ikke til fordel for alle. Det er vel bare du og de som bor på hybel hos dere som har glede av dette. Trappa kan være til fordel for besøkende til deg, men langt fra til alle.
   Eller er det slik at folk i nabolaget kan komme til deg og sette inn sin sykkel i boden over natta? Er det en offentlig bod Jan Kåre?
   Jeg ser at du har fått plass til basseng som ser ut til å bli plassert der det tidligere skrånet nedover. Er det slik at alle naboene dine kan nyte sommeren med et bad i bassenget ditt?
   I så fall er støttemuren og trappa til fordel for alle.
   Er det ikke slik at Telje og andre i nabolaget kan komme å nyte et bad i bassenget ditt som ligger der der Gud har plassert en skråning, da er det bare til fordel for deg selv.

   7
   4
  • Gi deg nå, Jan Kåre.
   Du har ødelagt ditt eget liv, dine barns liv og din kones liv med idiotier som dette i Oslo og på Karmøy. Det er på tide at du blir ydmyk ovenfor Gud og begynner å følge norsk lov.

   4
   2
  • Ditt problem er at det er kun du som er enig med deg, Jan Kåre. PBE og domstolene har et annet syn enn deg.
   Slik blir det dommer og bøter av.

   Du har 5 timer og 43 minutter på deg til å rive mur, bod og trapp.

   2
   1
  • Ja,var det ikke nok en frist 15.10.19? Ellers vanket det 30 000 nye kroner i bot?

   2
   1
 3. Er mur, trapp og bod der enda ?

  30 000 kroner i donasjon til kommunen igjen. “Ta fra Gud, gi til kommunen” er slagordet til Jan Kåre.

  1
  1
 4. FOR EN FORNEDRELSE AV KRISTENDOMMEN Å FORFØLGE DENNE STAKKAREN. DET VISER KLART AT SØKELYS ER STYRT AV DEMONISKE OG DJEVELSKE KREFTER.

  3
  3

Det er stengt for kommentarer.