Fylkesmannen avviser Christensens krav om en halv million i oppreisning og avviser Christensens beskyldninger

Blogger Jan Kåre Christensen har som tidligere omtalt satt frem krav om en halv million i oppreisning for tort og svie han skal være utsatt for fra fylkesmannen. Det var i et skriv datert 20 februar 2020 at Christensen framsatte sitt krav om oppreisning for tort og svie i forbindelse med den pågående byggekonflikten med Plan og Bygnings Etaten i Oslo. I sitt svar skriver fylkesmannen dette: “Vi viser til ditt brev av 20. februar 2020 hvor du krever kr 500 000,- i oppreisning av Fylkesmannen i Oslo og Viken for det du mener er diskriminering, mobbing, trakassering og myndighetsmisbruk. Du mener dette har skjedd i forbindelse med vår behandling av klagesaker om avslag på søknad om oppføring av støttemur og bod, samt i klagesak om ileggelse av tvangsmulkt. Oppreisning er en erstatningsform som gis i tilfeller hvor det ikke er lidt et økonomisk tap. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å tilkjenne deg oppreisning i forbindelse med behandlingen av byggesakene i Krokstien 2 C,” skriver fylkesmannen som kontant avviser å ha gjort noe galt.

Christensen selv reagerer sterkt på at fylkesmannen har avvist hans krav og mener at fylkesmannen i Oslo og Viken løper fra sitt ansvar. Les hele Christensens reaksjon på hans egen blogg; http://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2680-fylkesmannen-i-oslo-og-viken.html

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *