Fremskrittspartiet lurer pensjonistene -borgerlig regjering vil gjøre de eldre fattigere

Siv Jensen FRP Foto Wikipedia

Siv Jensens kontante avvisning av Arbeiderpartiets forslag om mer rettferdig og stabil pensjon illustrerer hvor langt unna den jevne pensjonists hverdag regjeringen befinner seg  Etter tre år på rad med nedgang i pensjonene foreslo Arbeiderpartiet nylig en endring som sikrer at pensjonistene får mer i pensjon når lønnstakere får økt lønn. Med Arbeiderpartiets forslag til modell vil ikke pensjonistene oppleve å få sin kjøpekraft svekket samtidig som andre får økt sin, slik de har gjort i to av de tre siste årene. En pensjonist med 300 000 i året ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon med Arbeiderpartiets modell de siste fire årene, skriver Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i et innlegg

Må som vanlig ta til takke med noe som mest minner om knapper og glanspapir

Pensjonistforbundet, Unio, LO og en rekke ledere i ulike aviser har uttrykt støtte til Arbeiderpartiets forslag, men regjeringen sier nei. Dermed kan pensjonistene igjen risikere nedgang i sine pensjoner om Frp og Høyre får fortsette etter høstens valg. Aps forslag vil skjerme pensjonistene i nedgangstider siden de bare får halvparten så stor nedgang som lønnstakerne. Det skaper en tryggere og mer stabil utvikling for pensjonistene, som uansett vil få økning når lønnstakerne får det. For dem med gode pensjoner betyr kanskje ikke endringen så mye i hverdagen, men vi skal huske at tre av fire pensjonister har under 400 000 kroner i bruttoinntekt og at de færreste har særlig formue. For disse hjelper det lite at regjeringen kutter i formuesskatten. Særlig når de kombinerer dette med å øke avgiftene.

FrP må ta ansvar for det som skjer på deres vakt. Det er med Siv Jensen som finansminister at de har forhandlet fire pensjonsoppgjør som pensjonistene har tapt på.

I stedet for å bruke regjeringsmakten til å få gjennomslag spiller de dobbeltspill med en stemme i regjering og en annen i storting. I en artikkel fra 2015 viser Aftenposten til et internt notat hvor FrPs Erlend Wiborg skriver ”Vi vet vi ikke får det vedtatt, men legger skylden på de andre partiene, ” i sammenheng med trygdeoppgjøret.

Handling betyr mer enn ord. Derfor håper vi partiene på Stortinget vil gå sammen med oss om å rette opp i denne urettferdigheten for landets pensjonister. Sånn at de kan slippe å gå i minus mens arbeidstakerne går i pluss.

15 tanker om “Fremskrittspartiet lurer pensjonistene -borgerlig regjering vil gjøre de eldre fattigere

 1. Hvorfor skriver du ikke om uføretrygdede i samme slengen? De omfattes av det samme oppgjøret. Trygdeoppgjøret hver mai måned, omfatter som kjent pensjonister og uføre. Det gjelder forøvrig også arbeidsløse og de som er under attføring eller rehabilitering. De får ytelsen AAP. Felles for alle er at ytelsene baseres på grunnbeløpet(G) i folketrygden, og det er dette som justeres årlig.

  I tillegg til regjeringens dårlige behandling av svake grupper, er det massevis av andre gode grunner for å stemme for et regjeringsskifte.

 2. Synes denne regjeringen har gjort en middels jobb.
  Men å fremme en ny sosialistisk regjering som Søkelys gjør, er det samme som å ønske de Antikristelige velkommen!
  Greit nok for såvidt, da vet vi jo hvor Søkelys og Sverre Andersen står i Åndskampen ?

  • I motsetning til deg, Jan Kåre Christensen, er Søkelys prinsipielt mot all gjengifte. Det gjelder også gjengifte blandt dine venner, Jan Kåre. For du har selv politianmeldt Søkelys fordi de omtalte to av dine venner, to offentlige personer med ledende verv, som syndere fordi de er gjengifte. Akkurat som bibelen selv skriver.

   Så i den Åndskampen er Søkelys og vi andre som støtter dem på bibelsk grunn mens du selv og dine meningsfeller, Jan Hanvold og Jan Aage Torp, ikke er på bibelsk grunn.

   Jeg selv synes Søkelys og setesdølen Ansgar Braut går i mot FrP på feil grunnlag.

   FrP er, i tillegg til å være for utvising og å utvise og ta fra statsborgerskapet til alle utenlandske straffedømte (f.eks Jan Kåre Christensen), er også for at den private sektoren skal få best mulig konkurransevilkår. De vil at idiotiske private næringslivs regler og lover skal fjernes. Dette vil gi vekst for næringslivet og bedre pensjoner. For man kan ikke gi pensjonister bedre pensjoner når det ikke er penger i statskassa.

   Med den stadig høyere levealder blandt folk flest og større behov for pleie og sykehus, ville det være helt galt på lang sikt å gi pensjonister og uføretrygdede mer penger så lenge ikke næringslivet får en meget betydelig vekst.

   Derfor og av andre grunner støtter jeg FrP.

  • Dette er et innlegg jeg fikk på mail og gjenspeiler ikke nødvendigvis de synspunkter Søkelys har. Dog mener vi at det er et skritt i riktig retning når AP og Støre ønsker å gjøre noe for å forhindre at pensjonister og uføretrygdede skal tape kjøpekraft slik de har gjort de siste tre årene under den borgerlige regjering. Dog kan ikke AP vri seg unna at de selv støttet dette “pensjonsforliket” som er årsaken til elendigheten som mange opplever.
   Jeg klarer ikke å se at dagens regjering er noe mer kristne enn det AP/SP vil være. FrP representerer etter mitt syn det verste av antikristelighet når de fremstår som garantister for abortloven. J

  • Si det til en minstepensjonist som sliter med å få nok penger til mat og strøm. FrP var de eneste som stemte i mot pensjonsforliket, men etter at de kom i regjering har de faktisk medvirket til å gjøre det ennå verre for mange uføre med å frata uføre enkelte goder som det ikke stod noe om i pensjonsforliket.
   Jeg tror ikke en borgerlig regjering med FRP og Høyre er noe alternativ for kristne å stemme på og siden de kristne partiene er millioner av lysår unna å få nevneverdig innflytelse i forhold til abortloven, likekjønnede ekteskap osv osv, kan man like godt avstå fra å stemme eller stemme blankt, eller se bort fra de kristne verdiene å stemme på det partiet som har en mest fornuftig politikk.

  • Sukk…vet du heller ikke hva sosialisme er, Jan Kåre?
   Vi har aldri hatt et sosialistisk styresett i Norge. AP er et sosialdemokratisk parti, og det er som natt og dag i forhold til sosialisme. SV er heller ikke et sosialistisk parti, men partiet Rødt er å regne som et slags “sosialisme-light parti”.
   Det er marginale forskjeller på AP og H.
   Så lenge vi holder egoist og kynistpartiet FRP ute av regjeringskontorene, så kommer dette til å gå i noenlunde samme tralten!

  • Du har helt rett her Ansgar. AP er bare en smule rødere i fargen enn det Høyre eller sentrum er.

 3. Den store skuffelsen er i nåværende regjering er FrP.
  Partiet har klaget og jamret i 40 år mot de regjeringer som har styrt, så kommer de og skuffer foreks: Mulla Krekar, nrk lisens, bensinavgifter,bomstasjoner osv…
  Prøver å gi inntrykk av Religiøsgodvilje, kun spill for galleriet

 4. Kjell, det ser ut til at det har skjedd betydelige endringer gjennom de siste 40 årene; AP var på 60-70 tallet omtrent som SV er i dag. AP har blitt mye mer “blått” med årene, og H har blitt lyseblått. De to partiene står i det alt vesentlige for det samme i dag.
  Konservatismen i H er helt borte. SP fremstår i dag som det mest konservative partiet.
  Jan Kåre; dersom det skal bli en sosialistisk regjering etter valget, må det komme som en konsekvens av en rød “august-revolusjon”, der partiet Rødt får 60 mandater og SV 25?

  • I morgen er det den 22. juli, en merkedag!
   Vil minne alle om at hverken AP, Sv eller Rødt støtter Israel!
   Jeg vil heller ha en regjering som gir meg noen hundrelapper mindre, og som støtter Israel.
   Nå tror jeg ikke på de løgntallene som Søkelys fremlegger.

   Etter vi fikk en sosialistisk «byregjering» her i Oslo, så betaler vi f.eks. tusen kroner i mnd. bare i eiendomsskatt noe som vi slapp med et borgerlig styre.
   Andre betaler mer, og mange slipper. Det er også underlig hvorfor noen skal betale, mens andre slipper.
   Jo, uansett hvordan en vender og vrir på det, så er det å foretrekke at FRP og en borgerlig regjering.
   Alt annet enn dette vil bare gjøre ting vanskeligere selv om dessverre ikke FRP eller Høyre helt lever opp til hva som jeg skulle ønsket av deres poltikk!

  • Der er vi uenige Jan Kåre. Når Siv og Erna dannet regjering ønsket jeg dem lykke til, men etter snart fire år, har jeg fått nok. Våre eldre er de som må betale prisen for dette borgerlige katastrofeprosjektet. FrP har vist at de er like avgiftsgale som AP og denne regjeringen tok ikke fem flate øre på å ofre 1000 arbeidsplasser når de innførte sin flysete avgift. Skattelettene er blitt gitt til de aller rikeste, mens uføre og pensjonister har fått det stadig trangere økonomisk. Stadig flere eldre i Norge har falt under fattigdomsgrensa og de som hadde minst i pensjon, var de som fikk minst også i år.
   Jeg skrev jo nylig en sak om det: https://www.sokelys.com/?p=20673
   Min mor var en av dem som fikk 60 kroner mnd i tillegg i pensjon. Dette er spist opp av 1. økte egenandeler på helsetjenster, 2: økt tv lisens. 3: Økt telefon + kr 30 pr mnd og økning i lokalavisen kr 40 pr mnd. Disse økningene er tilsammen 200 pr mnd, og i tillegg har vi inflasjon på matvarer. Egentlig hadde prisstigningen fra januar til mai allerede spist opp hele tillegget -så under disse borgerlige har pensjonistenes kjøpekraft blitt kraftig svekket. Hvis det skulle bli regjeringsskifte til høsten, er det nok flere som vil følge med på om AP oppfyller sitt løfte om å endre pensjonsforliket slik at pensjonistene ikke taper på det når det er lave generelle tillegg.

 5. Det har aldri vært flere bompenger i landet etter at FRP kom til makten. Vi skjønner alle at H har fullstendig kjørt over FRP i bompengesaken, men FRP burde innrømme dette. De har spilt fullstendig falitt vedr. bompenger. Når man vet at de i alle år gikk høyt ut og sa at stemmer dere på oss og vi får regjeringsmakt, skal bompengene fjernes. Men de går stille i dørene nå. Ikke et knyst. Det koster langt mer å kjøre bil fra f.eks vestlandet(Ålesund),og Midtnorge(Trondheim) enn å fly.

Det er stengt for kommentarer.