Fredag skal NRK og det norske folk hylle den nye folkereligionen -GAYPRIDE og seksuell urenhet

Fredag skal den statsfinansierte fjernsynskanalen NRK som vi alle er tvunget til å betale for, sende sin “pridefest” som vil væe en nærmere to timer lang hyllest til vår nye folkereligion. I 2012 ble kristendommen avskaffet som statsreligion i Norge, og i de ni år som er gått siden da, har det norske folk lagd seg sin egen gullkalv, nemlig Gaypride som hylles som den nye tids guddom. Mens den kristne kirke tradisjonelt har dyrket Fader, Sønn og Hellig Ånd som en treening Gud, har vår nasjons politiske ledere -og befolkningen erstattet kirkens treeninghet -med en ny treenighet bestående av GayPride, islam og Covid-19 vaksinen som vår nye folkefrelser, Dette gjenspeiles også i hva som sendes på den statsfinansierte TV kanalen NRK, hvor kristne feiringer som jul, påske, pinse og Kristihimmelfartsdag må vike for Pride, Corona og Islam.

Selv den noske frafallskirken deltar i Pride og villedede åndelige ledere er blitt forførere som leder sine troende i fortapelsen.

Gjennom det siste året har vi sett hvordan Covid-19 vaksinen er blitt fremstilt som vår nye frelser, hvordan islam er blitt en religion som man ikke kan kritisere og Pride er blitt en bevegelse som må hylles av alle. Dersom ikke du er på linje med dyrkelsen av vår tids syndige og urene treenighet, blir du stigmatisert, fordømt eller anklaget for hatefulle ytringer. Det mest tragiske er at deler av kristenheten også ser ut til å ha bøyd seg for den nye folkereligionen eller gullkalven de har stilt opp for våre øyne. Og fredag skal vår skattefinansierte propaganda-kanal i beste sendetid arrangerer “pridefest” og slik hylle befolkningens seksuelle avgud. Den kollektive dyrkelse av de nye avguder overgår faktisk alt vi har sett hittil i Norge. Gjennom hele 2020 og 2021 så vi hvordan kristne gudstjenester og tradisjonelle kristne høytider har blitt avlyst, fortiet i media og på Kristi-himmelfartsdag valgte NRK er omfattende sending om muslimenes ID feiring med Kristi-himmelfartsdag ble fullstendig neglisjert.

Et frafall fra Guds vei

Folket hyller nå den nye gullkalven, hyller seksuell frihet, pervesjon, ugudelighet og urenhet. De er nå overgitt til sine synder og dom.

Den norske befolkning og den tidligere statskirken har takket farvel til Gud, Bibelens budskap og det sanne håp som vi utelukkende finner i troen på Jesus Kristus -som ydmykt og i angst gikk i døden for oss alle. Den korsfestede og oppstandne og ydmyke frelser som var Guds lam som bar verdens synder -er blitt forkastet, forlatt, latterliggjort av det norske folk. Selv om vår Gud er en nådefull Gud er Han også rettferdig og hellig, slik at Han nå vender sitt ansikt bort fra oss, og overlater vårt land og folk til de avguder de så gjerne dyrker. Nå den allmektige nå fjerner sin velsignelse fra vårt land og folk -vil det merkes av oss alle. Norge har fått rikelig med nåde, og nasjonen har blitt rik på penger og velstand men ennå rikere på synd og avguder. Profeten Jesaja skrev: “Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet; i rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høihet,” Jes 26,10 -og det er her vi er nå. Den gamle predikanten og pastoren David Wilkerson var en av dem som for mange år siden advarte om hva som ville komme til amerikanske kristne og selvfølgelig også til kristne i dette landet. Men David Wilkerson er en av de røster somde fleste ikke lytter til og hvis budskap blir forkastet av den moderne kirke. Men det vil være en liten rest som ikke bøyer seg for gullkalven de nå stiller opp i tv, i MSM, i regjeringen og i kirken. En liten rest som vet at sannheten er at veien Guds eklesia går på er smal og trang,  Jesus, vår sanne hyrde sa: “for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.” (Matt 7,14) Er du blant de mange eller blant de få?

Facebook Comments

26 tanker om “Fredag skal NRK og det norske folk hylle den nye folkereligionen -GAYPRIDE og seksuell urenhet

 1. Hun er ikke min statsminister heller, et kvinnfolk som er påtvunget meg. Har aldri stemt på Sodomapartiet og vil heller aldri gjøre det. De som overtar i september er minst like sodomavennlig, kanskje verre

  7
  1
 2. Det er en merkelig tid vi lever i.
  Vi skal hylle homoseksualitet.
  Knele for BLM.
  Underkaste oss islam.
  Krype for globalistene.
  Stikkes med vaksine
  For meg virker det som at det unormale er blitt det normale i dagens galehus.

  10
  • Enig med deg for en gangs skyld Birgir.
   Vi må gå i mot disse onde demoniske myndighetene i Jesu Kristi navn.
   Selv stemmer jeg ikke lenger ved valg fordi politikerne har alle som en vendt seg til ondskapen. Det er som å velge mellom å stemme på Satan, Djevelen, Slangen eller demonene.
   Den sanne kristne menighet ber ikke for slike “myndigheter”.
   Den Hellige Ånd forbyr oss å velsigne slike myndigheter -for å be for og velsigne dem er å ta del i deres avgudsdyrkelse.
   Når det gjelder Erna Solberg, så snakker vi om et kvinnemenneske som er overgitt av Gud.
   Vi ber ikke for slike forførere som villeder mennesker.
   Erna og denne regjeringen representerer dyret og er i ferd med å gi oss dyrets merke og sende folk i fortapelsen.

   9
   1
 3. Den Hellige Ånd vil aldri si imot sitt Ord, og der er vi mer eller mindre pålagt å be for nettopp de som styrer landet. (1 Tim 2:1-6) Du går faktisk imot Guds ord om du nekter å gjøre det. Kanskje det er mangel på bønn som gjør at vi ser det vi ser i dag?? Hva kan vi egentlig forvente av de som ikke har lyset om vi ikke ber?

  Det er ikke vår sak å dømme verden, det skal Gud selv ta seg av, 1 Kor 5:12: Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor?

  Vi kan sitte og klage over all ondskap, styggedom og elendighet som skjer, men hva hjelper vel det?
  Har vi ikke tro på at Gud kan gjøre noe mer i dag? Da er det ikke rart vi ikke ber..

  4
  1
  • Når så du Jesus ba for myndighetene Nick?
   Han kalte dem ormeyngel, hyklere, dødningeben og nektet å betale skatt til dem.
   Døperen Johannes kalte kong Herodes for en rev.
   Det de første kristne gjorde var å refse og irettesette myndighetene.
   Ellers har Søkelys rett. Norge har fått en ny folkereligion -en blanding av Pride, islam og Covid-19.
   Alle som ikke underordner seg PRIDE dyrkelsen og hyller regnbue-symbolet blir utsatt for sjikane, trakassering og forfølgelse.
   TV og aviser fungerer nå som PRIDE bevegelsens inkvisisjon..Det er forbudt å mene noe annet enn det man skal mene i dette landet.
   Er det noen kjendiser som bruker vett og protesterer, slår inkvisisjonen til som vi så med Hareide i dag.
   De gir seg ikke før man kryper for regnbuesymbolet.

   Denne nye folkereligionen har vunnet frem, fordi Jehova Gud har slått landet med bann. Norge og det norske folk er under Guds forbannelse. Profetene Børre Knudsen og Ludvig Nessa har lyst i bann regjeringsbygget som sprang og har også ropt “ve over Norge”.
   Denne nasjonens ledere og befolkning er ikke under Guds velsignelse, men under bann fordi de ikke omvendte seg.
   De synder med viten og vilje -og derfor er det intet offer for deres synd. Derfor trekkes Norge stadig dypere inn i synd.

   Dersom man er kristen og ikke ser dette, er man enten en struts som stikker hodet i sanden, eller like åndelig død som Judas Iskariot var når han forrådte Jesus.

   Mange kristne har forrådt Jesus og bøyd seg for Pride. Mange andre kristne har forrådt Jesus og våger ikke fordømme islam og brenne avgudsboka Koranen.
   Andre kristne har forrådt Jesus som læge og tatt denne rottegift fra helvete de kaller vaksine.
   Disse burde skamme seg. De har forlatt Herrens ord og velsignelse, og trådt inn i mørket. De har gjort dette fordi de følger sitt kjød og ikke Den Hellige Ånds ledelse.
   Jeg er rystet og sjokkert over å se hvor lett kristenfolket lar seg skremme av Gudsrikets fiender.

   4
   2
  • Kikki du skriver
   fordi Jehova Gud har slått landet med bann. Norge og det norske folk er under Guds forbannelse. 

   Så bør du huske på at Norge er et av verdens beste land å bo i punktum Det er kåret på topp i alle levekårsundersøkelser de siste tiårene.
   Hva vil du da si å være under Guds Dom og under Guds forbannelse???

   4
   2
  • Kikki:

   Hvorfor styre unna noen så tydelige vers som 1 Tim 2:1-6 som er en instruks til den nytestamentlige menighet, legg også merke til at det er det første som blir nevnt i avsnittet.

   For å svare deg ganske enkelt, hvem var det Jesus ba for på korset da Han sa: “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.”?

   Nettopp dette gjenspeiler Jesu’ hjerte; Han ropte ikke på hevn, Han ropte ikke på straff og utslettelse overfor sine fiender. Nei, Han viste hvilken enorm kjærlighet som bor i Ham!

   Bare se på Jesus og kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, noe som var utilgivelig på den tiden, kan det være et eksempel for oss?
   Forresten, hvem var det Jesus kalte ormeyngel? Det var de skriftlærde og fariseere. De som var selvrettferdig eller “skinnhellig”. Han sier i samme avsnitt at “på frukten skal treet kjennes”, og ikke minst “For det hjertet flyter over av, det taler munnen.”

   Hva er det som kommer ut av vår munn (eller tastatur)? Ønsker vi død og fordervelse overfor de som er med på pride, slik som de skriftlærde og fariseerne? Eller kan vi ha et hjerte som roper: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør!

   Det er fryktelig vondt å se hvor langt landet er kommet, det er fryktelig vondt å se at synd blir feiret på denne måten, det unormale er blitt normalt som en sier her. Alt er snudd på hodet.
   Men jeg vil avslutte dette innlegget med en setning jeg hørte her en dag: “Jeg ble møtt med kjærlighet og ikke fordømmelse, da ble jeg interessert i din Gud.” Denne personen er frelst i dag.

   5
   1
  • Og så kan vi tilføye:
   “Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer?”

   2
   1
  • Og der kom fariseeren Birgir Hermansen igjen med sin villfarelse.
   Bibelen, Guds ord fordømmer alle syndere, enten utenfor eller innenfor og det burde DU Hermansen vite.

  • Bjørn, unødvendig krangling her. Jeg skjønner at det har vært litt “bittert” mellom dere, men kan dere likevel ikke forsøke å avslutte den biten.
   Nå bruker dere for mange hersketeknikker mot hverandre. Syntes det blir surt når det er slik.

 4. 24/06/2021, kl. 16:20 sa Nick:

  “Kanskje det er mangel på bønn som gjør at vi ser det vi ser i dag?? ”

  Sikkert til en viss grad. Men kanskje også fordi bønner ikke blir hørt? Bibelen sier vel klart at det er en sammenheng mellom bønnhørelse, motiver og hellighet.

  24/06/2021, kl. 16:20 sa Nick:

  “Vi kan sitte og klage over all ondskap, styggedom og elendighet som skjer, men hva hjelper vel det?
  Har vi ikke tro på at Gud kan gjøre noe mer i dag? Da er det ikke rart vi ikke ber..”

  Ingen ting er umulig for Gud men han har gitt mennesket frihet til å velge mellom godt og ondt. Mellom omvendelse og forherdelse. I lyset av dette har jeg blitt i tvil om betydningen av bønn. Det står faktisk litt om dette i GT. Det kommet til et punkt hvor løpet er kjørt når folk lenge nok gjør seg uimottagelige for irettesettelser. Det står mye om stahet og egenrådighet, og konsekvenser av dette i Bibelen.

  Det klages på at NRK hyller synd. Dette har NRK gjort i mange tiår. Men om jeg prøvde å si til kristne at det å betale lisens til NRK var det samme som å finnansiere den utviklingen vi ser konsekvensen av i dag så ble det bare overhørt eller latterliggjort. Hvis noen av de som har betalt denne lisensen klager idag så begår de den synden Jesus gikk absolutt mest i rette med. Og det var hykleri.

  Når det gjelder selve den synden man beklager seg mest over, som på ingen måte er verren en det store omfanget av “hor”, så har det store flertallet av de som kaller seg kristne selv en like stor del av ansvaret. Det var tidligere skolelærdom for psykologer at barn i begrenset grad evnet å identifisere sitt kjønn uten klare rollemodeller. I mange år har likestilling vært et faktum i menighetene. Både i form av folks utseende, roller og væremåte. Og i tillegg har mange barn blitt fritt eksponert for sekkulær påvirkning. Mange bare godtar frafallet og avkristningen for å slippe rollen som hykler. Innerst inne vet mange at de ikke har gjort noe som helst for å hindre det som har skjedd.

  Men den aller værste formen for hykleri er når man “dømmer de som står utenfor” uten en gang å nevne det ansvaret man har for å refse de som kaller seg kristne og i stor grad dyrker den samme kulturen som har skapt frafallet. Alle som har lest Bibelen på en objektiv måte, og har minimale kunnskaper om dagens menigheter, vet hva dette handler om. Og mange store vekkelser har bygget på at man tar et oppgjør med slike ting.

  De som dømmer ikke-kristne sammtidig som de fortier de kristnes eget ansvar for å gå i seg selv forsterker bare den negative utviklingen. De kristne bevares i sin laodikeatilstand og de ikke-kristne får enda mindre respekt for kristendommen.

  Bønn? Kanskje vi bør be om at Gud lar folk få erfare konsekvensen av synd? I tiden Israel ble styrt av dommeren gjenntok dette seg hele tiden. Og når det ble ille nok omvendte de seg. Men med en gang de følte seg trygge startet den negative utviklingen igjen. Men til slutt var det nok. Gud gav opp. Likegyldighet og mangel på bevissthet om synd gjennomsyret israelittene slik at de ikke var i stand til å omvende seg. Dette var også temaet i flere taler som Wilkerson holdt også. De med det klareste budskapet, som kunne gi frysninger på ryggen, ble aldri lagt ut på nettet. Men antagelig er det bare slik forkynnelse som kan stoppe det totale frafallet vil ser.

  • Takk “gjest” for et fint innlegg, du skriver mye fornuftig her!

   Dette minner meg om noen vers som står i Jakob 5:16-18: Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde.
   Vi kan tygge litt på dette, “et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning”, her kan en ha forventninger!

   Videre ser vi at Elia er nevnt (1 Kong. 17:1-19:10) Dette er i sammenheng med avgudsdyrkelse hvor Elia ba “inntrengende” om at det ikke måtte regne, som førte til at det ikke regnet på 3,5 år. Her ble også folket omvendt til slutt.

   Så ja, det står ikke spesifisert nøyaktig hva vi skal be om, konsekvensen av synd kan være noe, men kanskje også at det kan være lurt å bl.a be for myndighetene om visdom og hjelp til å styre landet (hva det så måtte være..)

 5. HELT TOPPERS ALT SAMMEN!

  Malaki 3:18 Da skal dere igjen se forskjell
  på rettferdige og urettferdige,
  på dem som tjener Gud,
  og dem som ikke tjener ham.

  Så dette er fin-fint. Vi kan se de demoninspirerte og deres “frukter”, samtidig som vi er vitne til at de bibelske profetiene snart går fullstendig i oppfyllelse. VINN,VINN!!

 6. Bare det at de har behov for å markere de seksuelle utskeielsene sine, viser hvor avvikende de faktisk er. Ser de vemmelige flaggene rundt i butikker, vinduer, og disker. Kan begynne å lure på om kommunen har lovpålagt butikkene og serveringsstedene denne møkka?

  Skal i hvert fall ikke se på elendigheten. Dansende demonklovner på horestylter er ikke noe å se på. Æsj.

 7. For ikke så lenge side skrev Søkelys om homofili er den eneste synden som—- osv

  Klarer ikke å finne det igjen, skulle gjerne ha kopiert det innlegget, for det var så godt skrevet.

  Noen som husker hva innlegget heter?

  `Mvh RJ

 8. Kjenner det er snart så mørkt ute at ingen arbeidere kan arbeide lenger , det er langt på natt og Jesus kommer snart igjen og henter sine , la bare denne verden fare og hold fast på frelsen i Jesus , be om att flere må få se seg frelst .

  For Norge som nasjon er alt håp ute , Norge og resten av verdens nasjoner er alt under dommen , for Norges del startet denne tiden da rytteren på den hvite hest i Johannes åpenbaring kapitel 6 , beseiret Norge 12 mars 2020, men be om at så mange som mulig må få vende om og bli frelst .

  Les Valdres profetien !! Rytteren på den røde hest kan alt høres i øst !! det samme kan Jesus fot steg !! Les Vilna Gaon profetien !!!

  VÅK OG BE !!!

  4
  3
 9. Nick: “Bare se på Jesus og kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, noe som var utilgivelig på den tiden, kan det være et eksempel for oss?”

  Denne passasjen finnes IKKE i grunntekstene, men er lagt til av åndelige Nickedukker senere som gjerne vil fri seg selv fra konsekvensene av brudd på Guds lov. Selv Bibelselskapet skriver dette i en fotnote i den trykte utgaven av 1978.

  Det var Jehovahs lov som i noen tilfeller genererte dødsstraff. Jesus gikk ikke mot dette, men “oppfylte loven”.

  At mangt og meget trekkes fra og legges til advares det mot i Åpenbaringens siste kapittel, og er selvsagt gyldig for hele Bibelen.

  7
  1
  • Eller den er forsøkt tatt bort av “fariseere og skriftlærde” som ikke finner rom for en slik lære i sitt syn på Gud. Strider en slik historie mot ditt hjerte, VOX? Da er det ikke rart en må finne “grunntekster” hvor denne historien er tatt bort.

   Jeg ser du fryder deg over det som nå skjer Norge, din kommentar “HELT TOPPERS ALT SAMMEN” sier alt, det avslører hva som bor i hjertet ditt. Syk holdning av en som kaller seg “sann kristen”.
   Du kan kalle deg hva du vil, VOX, men “på frukten skal treet kjennes”.

   7
   4
  • Loven sa at noen brudd på den skulle medføre steining. Jesus holdt ALLE budene, og oppfylte derfor loven, slik at den kunne fjernes etter hans død og gå over i den kristne lov.

   “Gled dere og fryd dere når dere ser alt dette skje, for da vet dere at enden er nær”.

   Skjønner at du tar anstøt av Bibelen Nick. Det gjør alle hedningene. Lykke til i Harmageddon!

   5
   3
  • Det var ikke for ingenting 1978 utgaven ble kalt tilbake. De innså at det var falske tekster og utelatelser. Altså et satans verk.

   1
   2
  • VOX: “Gled dere og fryd dere når dere ser alt dette skje, for da vet dere at enden er nær”.

   Hvor har du dette verset fra? Og sammenheng?
   Er det snakk om menneskers synd og død slik du selv gleder deg over? Jeg finner ingen glede over det.

   “Kjærligheten skal bli kald hos de fleste”, er dette noe som beskriver dine holdninger VOX?

   På frukten skal treet kjennes, du klarer ikke å vri deg unna denne sannheten.
   Jeg har tidligere utfordret deg til å dele ditt personlige vitnesbyrd, når og hvordan du ble frelst, men ingen svar. Har du ingen vitnesbyrd å dele?

   5
   2
 10. Nå er det snart ti år siden Guds dom rammet Arbeiderpartiet og AUF. Ti år senere har vi en annen regjering enn vi hadde da -som absolutt intet har lært eller forstått av Guds hellige vesen. Siden etter 22 juli har Norge avskaffet kristendommen, Gud og ekteskapet og selv i Baals templer rundt om i landet vier de nå homoseksuelle eller “likekjønnede” som det kalles.
  Aldri tidligere har Norge vært så preget av synd og ugudelighet som når Erna er statsminister, KrF sitter i regjering og vi har en “konge” som velsigner galskapen.
  22 juli og Anders Behring Breivik blir bare barnemat når Guds dom virkelig rammer dette ugudelige landet og en ugudelig befolkning.
  Pride (stolthet) er noe Gud hater, Gud står den stolte i mot, og vil straffe dette land og dette folk med krig og ulykke. Lik skal stables på lik, og det skal bli slutt på latter og fest i deres storbyer, for jeg skal tukte dette folk som er et gjenstridig folk..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.