“Far skal stå mot sønn, og sønn mot far”

torp-torpEtter å  ha sett den ca tjue minutter lange debatten mellom far og sønn i kveld på NRK Debatten, tror jeg  mange sitter igjen med en underlig smak i munnen. Den unge Torp som 19 år gammel tok et oppgjør med sin tro, sin gudstro og ikke minst sin far, hadde en gammel, men likevel oppsiktsvekkende historie å fortelle. En historie om demonutdrivelser, om en Boot Camp i Danmark i regi av den tvilsomme religiøse gruppen Faderhuset -og ikke minst noen eksempler fra noen zambiske eksorsister som skal ha foretatt 27 forsøk på å drive ut onde ånder av ham. 

Den tjue minutter lange duellen mellom far og sønn, -om noe som har skjedd for nesten et skjermbilde-2016-03-15-kl-19-12-06tiår siden, var for flertallet av kveldens tv seere totalt uvirkelig. Historier om demoner og den religiøse torturleien (Joel Army Boot Camp) -som Anders Torp ble sendt på, beskriver en virkelighet folk flest ikke skjønner. Den beskriver en virkelighet vi selvsagt må ta avstand fra, da barn og unge ikke skal utsettes for slik psykisk terror og “tortur”. En litt mer flau smak fikk vi i munnen da Anders brukte fars grensesetting i forhold til det å dra på fest eller å date en jente før de var 18. I denne setting blir det som å klage på å få Fjordland mat to dager på rad. Selv om vi her i Norge er temmelig ukjent med slik grensesetting av foreldre, er dette noe som er veldig vanlig blant kristne familier i USA, hvor kanskje Torp har hentet impulser fra.

. Kveldens duell mellom far og sønn må ha føltes uhyre vondt spesielt for Jan Aage Torp -som måtte tåle massiv kritikk for noe som skjedde for rundt ti år siden. -Og det ble en selsom opplevelse for oss seere. Vi møtte en ung mann, som uten å blunke, -på direkte sendt tv tok et oppgjør med sin far, hvor religion var brekkstang og demonutdrivelse var ingrediensen, -og det kunne ikke annet enn å bli stygt. Selv om slikt fortjener seriøs debatt, var dette strengt tatt noe som skulle vært tatt opp hjemme på kjøkkenet. For det vi fikk se i kveld, var ikke bare debatt, men også relasjonsmessig totalforlis -og det var vondt å se dette utspille seg på TV i beste sendetid -og hensikten var åpenbart å ydmyke sin far, og det til gangs.  –Men også de andre som medvirket i den påfølgende debatten gjorde slett figur. Vebjørn Selbekk talte i kveld som en bedreviter, men har selv åpenbart en svært selektiv hukommelse,  og har glemt sin fortid, da han som mediamann i det da Livets Ord eide Magazinet skrev en rekke artikler mot dem som var kritiske til virksomheten -ved Livets Ord, -en virksomhet preget av demoner i heftig kombinasjon med en rekke selvmord og selvmordsforsøk. Kilden-karen gjorde dessverre ingen god figur, skrev en leser til Søkelys, og det har vår leser rett i, for det ble noe ynkverdig og underdanig i det hele. Å endre ordet “tukt” i en bekjennelsen til “Irettesettelse” -bare for å tilfredsstille myndighetenes krav, blir for billig. -Selv om det primært var virksomheten til Jan Aage Torp som ble rammet av Anders Torps kritikk, ble også Elle Minestries trukket inn i det hele som demonutdrivere. Ellel Minestries som er en økumenisk virksomhet, slipper til både i karismatiske og lutherske sammenhenger og det er ikke bare Torp alene som var under ild i kveld. Det den karismatiske bevegelsen bør gjøre er å søke til Guds Ord, være tydelig der Ordet er tydelig, og være avvisende til praksis vi ikke finner i Guds ord.

Umulig posisjon

For Jan Aage Torp ble dette en tung kveld i en tilnærmet umulig posisjon. Nå er det ikke akkurat noe nytt at barn som vokser opp innenfor en menighet faller i fra troen og finner noe annet å gjøre. Det er heller ikke noe nytt at slike frafall kan ramme barna til pastorer eller prester, til stor sorg for en troende far og mor. Det som imidlertid er sjeldent, er slike massive offentlige oppgjør som vi så i dag. Levi Fragell tok en gang et slikt oppgjør, og rystet pinsebevegelsen, -og denne gang var det Torp tur til å kjenne på¨det samme. Selv om vi alle nok ser at feil er blitt begått, og at Torp neppe var rask nok til å stanse disse eksorsistene fra Zambia, og heller ikke helt forstod hva slags leir han sendte sønnen på, så aner eller senser vi likevel at det ligger mer bak denne familietragedien som fikk utspille seg i all offentlighet, og når Torp denne torsdagskvelden møtte til debatt, var det egentlig en håpløs oppgave, -fordi man her snakket om ting som sekulær media -og ikke mist de titusener som fikk med seg det hele, -ikke har den minste forutsetning for å forstå eller gripe. Kveldens debatt ble svært vanskelig for pastor Torp som nok kjente på en dyp frustrasjon der rollen som menighetspastor i en karismatisk sammenheng ble satt opp mot rollen som far. Rent menneskelig hadde etter mitt syn Torp scoret høyere på om han ennå tydeligere hadde tatt avstand fra disse eksorsistene fra Zambia, som fikk mest kritikk av Anders Torp.

Pinsekarismatikk under angrep

Saken er nok, til syvende og sist det, -at det er hele den pinsekarismatiske bevegelsen som var under ild i kveldens debatt. Bibelen som er Guds ord, er svært tydelig på at det finnes onde ånder, eller demoner og man kan ikke være bibeltroende kristne uten å fastholde at onde ånder er noe som har eksistert og fremdeles eksisterer -i det bibelsk no_biblekristne verdensbildet. Dersom vi går til evangeliene så møter vi mange beretninger om hvordan Jesus drev ut onde ånder av mennesker, og også hans disipler. Ved et tilfelle vi leser om i evangeliet -har disiplene forsøkt å drive ut en ond av en gutt og mislykkes, -og de spør Jesus hvorfor? “Da gikk disiplene til Jesus i enrum og sa: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut?  Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder.  Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.” (Matt 17,19-21) For folk flest i Norge er onde ånder noe som forbindes med religiøs overtro, selv om mange tusen sitter som klistret foran TV skjermen for å se p娔åndens makt”.  Vi lever i et paradoks, og dette var også noe som kom til uttrykk gjennom bidragsyterne Selbekk og Hegertun. En leser skrev det slik: ” Er allikevel litt skuffet over Selbekk og Hegertun som ikke gir uttrykk for ar utfrielser er sentralt i kristen tro: Jesus drev ut demoner, og vi har også misjonsbefalingen i Mark 16, 15-20. I tillegg til dette møter i Actaboken flere beretninger om hvordan onde ånder ble drevet ut -og det er vanskelig å være bibeltro kristen -uten å ha dette elementet med i kristen tro. Jeg er enig i at Selbekk og Hergertun her tier, og det forteller mye om troskapen mot Guds ord. Som kristne har vi en forpliktelse til å holde frem hva Guds ord sier, også i kontroversielle spørsmål, og her feilet Selbekk og Hegertun stort.

Hva vi kan lære

Kveldens debatt var på mange måter bare en forsmak på det som vi etterhvert kommer til å se stadig mer og mer av her i Norge. Nemlig at kristen religiøs praksis vil bli utfordret og straks vi ikke lenger spiller på hjemmebanen vil argumentene vi finner i Bibelen ikke veie så tungt. På hjemmebane i menigheten, er det lett å stå opp for Guds ord, men straks vi kommer i ukjent terreng, på NRK eller i møte med myndigheter og lovverk, da er kampen langt vanskeligere å utkjempe. Du verden å lett det er å stå for Guds ords upopulære sannheter, innenfor menighetens fire vegger, -hvor vi ikke møter slike motforestillinger -og du verden hvor lett det er, å oppgi disse sannheter -dersom de butter mot loven-eller mot folks allmenne oppfatning. Den kristne kirke, er etter mitt syn pliktig til å holde klart og tydelig frem hva Bibelen sier om onde ånder og samtidig er det også vår soleklare plikt å se til at det skjer etter mønster hva Guds ord sier å lærer. Det vi i kveld var vitne til er nøyaktig det Jesus sa skulle komme til å skje i endetiden. Og tilsist vender vi oss til Guds ord: “Tror I at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg eder, men strid. For fra nu av skal fem være i strid i ett hus, tre mot to og to mot tre,  far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.” (Luk 12,51-53) Matt 24,10 -Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;

Facebook Comments

7 tanker om ““Far skal stå mot sønn, og sønn mot far”

 1. NRK’s rolle her er nok langt på vei den samme som sokelys.no har gitt seg selv i prosessen mot Cristensen?

  “Verden” bruker dette for alt det er verdt for å rive ned det lille som eventuellt måtte være igjen av kristendommen.

  Kanskje er det slik det må være? For jeg har en følelse av at det er mye død laodikeakristendom råder grunnen. De fleste kan se at veldig mye ikke stemmer med det som står i Bibelen, men nesten nesten ingen vil inrømme det. Og frem for alt, ingen ser ut til å ville vite hvorfor!

  Det er en grunn til at Bibelen sier ganske mye om å bekjenne synd og omvende seg fra synd. Og spesiellt det å gjøre godt mot sine fiender eller eventuellt bare “vende det andre kinnet til”.

  Men sier man dette i dag blir folk bare hardere og hardere og enda mer forherdet.

  • NRKs rolle her er selvfølgelig å gripe en kontroversiell sak. Når det gjelder Christensen saken er det en totalt annerledes sak -da vi her snakker om en mann som gjennom flere år har hengt ut ulike kristne ledere med svært sterke ord -som ikke en sann troende burde ta i sin munn.

 2. sokelys on 18/03/2016 at 15:11 said:

  Når det gjelder Christensen saken er det en totalt annerledes sak -da vi her snakker om en mann som gjennom flere år har hengt ut ulike kristne ledere med svært sterke ord -som ikke en sann troende burde ta i sin munn.
  ———————————

  Christensen en sann troende? Han er en outsider med psykiske problemer! Og nå har han mistet dømmekraften helt. Men slik var han ikke for noen år siden.

  Men uansett, hvorfor leser ingen Bibelen? Er den helt urellevant? Kan noen med hånden på hjertet si at sokelys.no’s offentlige prosess mot Christensen er i tråd med det som står i Lukkas 6. 22-42?

  Et svar på dette vil kanskje åpenbare langt alvorligere problemer enn alle de i og for seg urelevante pastorfigurene det advares mot på denne nettsiden.

  • Christensen utvikling i gal retning begynte flere år før Søkelys kjente til denne bloggen. I utgangspunktet var det en seriøs debatt med Christensen, men utviklingen gikk dessverre i gal retning. Jeg mener personlig at Christensen en gang hadde en genuin intensjon, men som utviklet seg i feil retning. Den offentlige prosessen begynte med en debatt som utviklet seg til det du kaller en prosess.
   Flere ting er blitt gjort som er helt i tråd med de bibelske retningslinjer -men som alle har kunne konstatere var det ikke vellykket.
   Du har rett i at han er en outsider, men den siste biten klarer jeg ikke følge. Jeg tror nok det er blitt lest betydelig i bibelen under denne prosessen, men Christensen ser ut til å ha bestemt seg for den kurs han har valgt. Å kjøre saken så langt som mulig.

 3. sokelys on 18/03/2016 at 20:41 said:

  Du har rett i at han er en outsider, men den siste biten klarer jeg ikke følge. Jeg tror nok det er blitt lest betydelig i bibelen under denne prosessen,
  ————–

  Bare et par tilfeldige skriftsteder av veldig mange som handler om strid:

  Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Hører han heller ikke på dem, så si det til menigheten. Men vil han ikke engang høre på menigheten, skal han være for deg som en hedning eller en toller.

  Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det jeg har sagt, så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gagnlig for menneskene. Men tåpelige stridsspørsmål, ættetavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du vende deg bort fra, for slikt er unyttig og hensiktsløst. En vranglærer skal du tale til rette én gang og to ganger og så vise ham fra deg. Du kan være viss på at et slikt menneske er kommet på avveier.

  Og som en illustrasjon på hvor surialistisk og nedbrytende dette er:

  Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

  Tror mange er ganske blinde for det som egentlig står i Bibelen.

  • Det har så avgjort vært gjort forsøk på ikkeoffentlig samtale med Christensen, av en rekke mennesker, også herfra. Også noen av ofrene for Christensens blogg har tatt kontakt med ham privat med bønn og forespørsel om en endring. Jeg har fått tilsendt kopi av flere slike henvendelser, inklusiv Christensens svar til dem. Mye er blitt gjort i forkant av den offentlige biten som ses her. Jeg har også inntrykk av at mange har bedt for Christensen under hele denne tiden denne striden har pågått. Christensen er helt klart blitt forsøkt irettesatt både på tomannshånd -i vitners nærvær og offentlig. Tilsist: Når dialogen og debatten omkring denne offentlige bloggerens virksomhet begynte var målet å se en endring og korrigering, men dessverre førte ikke det frem. Nå gjenstår en eventuell ankesak i rettsapparatet -og en slik rettssak er en offentlig sak og dermed av offentlighetens interesse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *