Får nei til å dele ut Nytestamentet i offentlige skoler

Norsk Gideon har merket seg at det blir stadig vanskeligere å slippe til i den offentlige skole for å dele ut nytestamenter, Helst siden 1930 tallet har organisasjonen delt ut nytestamenter og bibler til blant annet skoler, hoteller, fengsler og helseinstitusjoner. Men generalsekretær Steinar Hopland opplever stadig at nåløyet for å komme inn på skolene i forbindelse med utdeling av testamenter til elevene blir trangere. Dette spesielt i byene, skriver avisen Dagen,som forteller at stadig flere rektorer avviser organisasjonen som ønsker å spre Guds ord til skoleelever.