Familie på rømmen fra norsk barnevern -måtte polakker slå ring rundt familien

TV2 og flere andre medier kunne i dag rapportere at Natasha og Erik som fikk massiv mediaomtale etter at barnevernet fratok dem deres nyfødte tvillinger angivelig fordi mor var feildiagnostisert som psykisk utviklingshemmet. Barnevernets begrunnelse var at moren er psykisk utviklingshemmet og derfor ikke hadde god nok omsorgsevne. To nye psykolograpporter viser imidlertid at dette er feil og etter rabalderet i pressen ble det konkludert med at barna skulle gjenforenes med barna. Denne prosessen var i gang, men Natasha og Erik skal begge ha hørt rykter om at barnevernet likevel ville ta deres to barn, og gjorde det eneste riktige. Dra fluksens fra landet. (skjermdump fra TV2)

-Men i begynnelsen av juni får familien tips om at Barnevernet ikke kommer til å tilbakeføre omsorgen til foreldrene, til tross for at det er flere uker igjen av oppholdet. Barnevernet tok tvillingene fra Natasha og Erik bare timer etter fødselen
stopp-barnevernetDermed tar de en dramatisk avgjørelse. De rømmer med barna til Polen. Onsdag denne uken fatter barnevernsnemnda avgjørelse om at Natasha og Erik ikke får beholde omsorgen for tvillingene. De skal tilbake til fostermor. Men da er allerede familien på fire forsvunnet fra landet. Familien er nå etterlyst av norsk politi, men en rekke barnevernssaker som er blitt avdekket det siste halvåret, viser at barnevernet oppfører seg som det reneste Gestapo og Søkelys har den største forståelse for at familien nå har rømt landet. I forbindelse med Bodnariu saken har Norge blitt utsatt for massive demonstrasjoner verden over, og vi håper nå at de samme krefter nå vil jobbe for å hjelpe dette paret. Når foreldrene har fått nyss om at barnevernet likevel ville ta barna har de med god grunn og rett følt en nød-situasjon og vi håper paret har støttespillere i Polen som kan hjelpe med å skjule paret og yte nødvendig bistand. Verden må ikke slutte å følge med på hva som skjer i Norge. Det er mange flere Bodnariuer som trenger verdens oppmerksomhet. Verden må ikke glemme at norsk barnevern opererer med tesen at barna er statens eiendom og ikke foreldrenes. Vi vil i denne saken oppfordre Guds folk i Norge og verden over til å be for denne familien.

 

7 tanker om “Familie på rømmen fra norsk barnevern -måtte polakker slå ring rundt familien

 1. Viktig å ta et oppgjør og ha kritiske blikk på barnevernet.
  Bønn kan utrette mye

  • Jeg er fullstendig enig med Søkelys i beskrivelsen av Norsk Barnevern! Det er mange, SVÆRT MANGE, tilfeller av GROVE OFFENTLIGE OVERGREP mot BARN helt fra spedbarnsstadiet og oppover!!!
   Dette er GROVE LOV og KONVENSJONSBRUDD, UDISKUTABELT i STRID med MENNESKERETTIGHETENE, herunder GRUNNLOVENS Kap. E!

   Etter min vurdering MÅ det NÅ dannes en landsomfattenede FOLKEAKSJON for å SETTE DISSE OVERGREPENE på DEN POLITISKE DAGSORDEN i den kommende VALGKAMPEN!!!

   De “etablerte” Partiene på Stortinget og i Regjeringen SKAL BLI TVUNGET til å TA STILLING til disse GROVE/GROTESKE og TOTALT UAKSEPTABLE INNGREPENE i SMÅ BARNS LIV, i et land som kaller seg en RETTSSTAT og et DEMORATI!

  • Til A vil jeg si, uten sammenligning forøvrig, Jeg er helt enig i det du sier om at hender som opner seg til handling er det aller viktigste; det er det vi kaller SOLIDARITET!

  • Bønn og handling hører sammen. Med bønn er det kall til engasjement, hundretusener av kristne engasjerte seg for Bodnariu med bønn, faste, handling og demonstrasjoner og praktisk hjelp. Når jeg skriver bønn, legger jeg ikke i det at vi skal slenge opp en bønn eller to, når vi gidder. Jeg snakker om bønn i kombinasjon med handling. Troen er død uten gjerning. Når en troende ber til Gud av hjertet, får Gud inspirere til mer handling og han viser vei. Jeg tror på bønn, men også på konkret handling. I saken om Bodnariu familien har Søkelys stått opp for denne familien fra saken ble kjent for Søkelys tidlig i desember. Også dette paret og deres barn kaller nå til engasjement og for en kristen er bønn en del av selve livsnerven med Gud. Bønn i tro kan utrette store ting for dem som blir bedt for. Bønn kan også være begynnelsen til et brede og større engasjement. Jeg skrev denne saken fordi denne far og mor og deres barn trenger vår forbønn, men også vært engasjement.

 2. Bra de rømte fra nazivernet. Håper inderlig de får et rikt liv der de er nå.

 3. Skal man gjøre noe, må man være ye bedre på å utnytte periodene før kommune- og Stortingsvalgene og presse frem at dette problemet blir satt på partienes dagsorden i valgkampen. Og så må vi sørge for at Stortinget og kommunestyrene renses for kommunister – ja, Norge er faktisk en kommuniststat av verste sort. Selv snart tre år med blå-blått har ikke hjulpet mye. Vi må for al del forhindre at Inga Marte Torkildsen og meningsfellene hennes ikke får noe makt. Hun er farlig for enhver familie i Norge, og ser ut til å ha lagt foreldre for hat. vi må jobbe for å stemme inn politikere som tør renske opp i stasi-systemet vi har i dag, for eksempel fjerne det sittende barneombudet – hun er direkte skadelig for barn og barnefamiliene. Barns rettigheter, ve og vel skal selvfølgelig ivaretas av et ombud, men dette gjøres ikke ved å stigmatisere enhver far og mor som potensiell barneovergriper eller barneomsorgssviker. Videre må vi få statsråder som tør å rydde ut kommunistene fra alle institusjoner som er relatert til barn, og som openbart forfekter at vi alle – barn som voksne – eies av Staten, og at Staten kan gjøre hva faen de vil i forhold til oss. OSV..OSV..

Det er stengt for kommentarer.