Er tredje verdenskrig den moderne sivilisasjonens krig mot ekstrem islam?

ww3-new-yorkIslamistisk terror har i de siste månedene i stadig større og større grad preget nyhetsbildet i vestlig media i årene etter terrorangrepet den 11 september 2001. Jeg husker tilbake til dagene rett etter at USA ble rammet av historiens verste terrorangrep, at på ulike fora ble det referert til at 11 september 2001 var dagen som skulle innlede den tredje verdenskrig. Det var den amerikanske avisen  Houston Chronicle som 19 september 2001 gjengav noen utsagn som en skolegutt skal ha sagt til sin lærer dagen før terroren rammet New York. “I morgen vil tredje verdenskrig starte. Den vil begynne i De Forente Stater, og De Forente Stater vil tape.” Når vi i dag ser på verden og hvordan begivenhetene har utviklet seg kan man kanskje si at skolegutten kan ha fått rett.

Jeg minnes også en profeti som kanskje mange har hørt om blant oss kristne, men som vi så lett skyver til side fordi vi lever i vår verden av velstand, hus, renter, avdrag og jag etter
materiell status og penger. “Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen

Cuba - An aerial view showing the medium range ballistic missile field launch site number two at Sagua la Grande. October 17, 1962 (U.S. Air Force Photo)

Cuba – An aerial view showing the medium range ballistic missile field launch site number two at Sagua la Grande. October 17, 1962 (U.S. Air Force Photo)

heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.” Dette skal være innholdet i en profeti en dame skal ha mottatt og videreformidlet til Emanuel Minos. Året var 1968 og bare seks år var godt siden verden stod på randen av en ødeleggende storkrig mellom Nato og Sovjetunionen. Krisen oppsto etter at Sovjetunionen hadde utplassert missiler med atomladninger på Cuba, og en hel verden holdt pusten ettersom begivenhetene utviklet seg. Selv om krisen i 1962 fant sin løsning, fremsto en krig mellom Øst og Vest som det mest sannsynlige scenariet for en verdenskrig da Emanuel Minos skrev ned den eldre kvinnen fra Valdres delte med ham. I følge Minos selv ble ordene han skrev ned som kvinnen delte, lagt ned i en skuff hvor profetien ble liggende i 30 år.

Når skulle tredje verdenskrig komme?

“Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste apostel-i-slagulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker hvorav det første var  fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge. Et annen fenomen profetien beskriver er dette: Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Men i stedet vil de foretrekke noe helt annet: Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. (foto fra Visjon Norge som gjennom sine gjestepredikanter er blant dem som oppfyller den snart 50 år gamle profetien)

Tomme bedehus og frimenigheter

Mens skarene flokker seg om fred og lykke forkynnelsen vil selvfølgelig også gå ut over tomme-frikirkertradisjonell kristen virksomhet. “Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd,” stod det videre i profetien Emanuel Manus skrev ned. Sannheten i disse ordene kan vi ser overalt innenfor kristenheten. Møter der Ordet blir tydelig forkynt, hvor kors, synd, omvendelse og etterfølgelse av Kristus er dårlig besøkt, mens skarer i tusentall reiser milevis etter sensasjon, tegn, undre og forkynnelse som klør i øret. Når vi ser “apostler” som Guillermo Maldonado samle tusener så bli ikke overrasket. Det er bare et tegn, -et tegn som varsler at profetordet er i ferd med å bli oppfylt.

Samfunnet og livet 

Samfunnet her hjemme har vært i store forandringer siden 1968 da Emanuel Minos fikk høre det profetiske budskapet fra den gamle kvinnen. I 1968 fantes det ingen mobiltelefoner, ingen bærbare pc og nettbrett var et ord ingen hadde hørt. Det var et liv
uten tekstmeldinger, uten Facebook, uten digitale medier, uten mer enn en tv kanal og begrepet som IS, ISIS, Al Qaida og internett var ord ingen viste hva var. Likekjønnede ekteskap var ikke et tema og det var ingen snakk om global oppvarming og minibanker
party-timeeksisterte ikke. “Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre,” heter det profetien fra 1968. At dette har skjedd og skjer er noe vi ser skje hver eneste dag er noe ingen kan bestride. Utroskap og umoral har trengt dypt inn også blant kristne -og den vestlige kristenhets tenkning er blitt sekulær. -Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivs scener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen,” heter det videre i profetien fra Valdres.

Scenen er satt, kulissene er klare og mens vi ennå venter kan det hende vi går glipp av å se og forstå at profetordene blir oppfylt like foran våre øyne. 11 september terroren som fest-i-parisrammet Amerika, førte ikke til en ekte omvendelse blant amerikanerne. Riktignok ble det ofte i ukene etterpå referert til Gud og bønn om Guds velsignelse, men i årene etter, har vi sett hvordan Gud og kristen tro i stadig økende tempo blir skjøvet ut av det offentlige rom, mens ugudeligheten har fått bre seg. Også London, Paris, Madrid og København har vært rammet av islamistisk motivert terror, men heller ikke her har man søkt Gud og hans barmhjertighet med angrende hjerter. Snarer har man i stolt hovmod “tatt tilbake” byene som har vært rammet -med å feste og juble -og åpenlyst erklære: “Vi lar oss ikke skremme, -vi vil fortsette å leve som før.” Og dermed fest-i-paris2fortsetter en ugudelig vestlig verden å pådra seg ytterligere doser av Guds vrede. Gjennom å tukte nasjonene ønsker Gud å føre Europa og Amerika tilbake til Ham, men få vil komme: Guds ord og ønske for den vestlige verden er at de skal vende tilbake til Ham.  “Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.  Er I villige og hører, skal I ete landets gode ting,  men er I uvillige og gjenstridige, skal I bli opett av sverdet; for Herrens munn har talt.” (Jes 1,18-20)

En verdensallianse for å knuse Islamsk Stat?

Fredag ble det klart at Frankrike nå søker å få skapt en bredest mulig koalisjon som man islamsk-statser for seg bli satt inn en slags “verdenskrig” mot IS. I følge avisa The Independent ønsker Frankrike å få alle viktige spillere på lag for i sammen å bekjempe IS. Forslaget er fokusert på et mål,kampen mot vår felles fiende Daesh (IS), sier François Delattre, Frankrikes ambassadør til FN. – Vi vil jobbe sammen med alle våre partnere i Sikkerhetsrådet med sikte på en rask oppstart av dette prosjektet, og vi håper det internasjonale samfunnet vil samle seg om det, legger Delattre til. At det før eller siden må komme et oppgjør med det militante islam er noe vi alle bør ta inn over oss. I Skriften beskrives det at “krig” nærmest vil være normalen i tiden rett før Jesus kommer, og det kan hende den neste store “verdenskrigen” vil bli den vestlige sivilisasjons forsøk på å ta et oppgjør med det ekstreme islam. Islamsk Stat og en rekke av de andre terrororganisasjonene som nå opererer ikke bare i Midtøsten og Afrika har nå tatt sin krig til Europa og snart også USA.

Vil aldri kunne bekjempe islamsk stat her i Europa

Jeg velger her å gjengi noe Jan Hårstad skrev på Verdidebatt for noen dager siden om den pågående konflikten mellom Vesten og islamistisk terror. Innlegget ble postet på Verdidebatt men gjengis med full tillatelse, og langt på vei er jeg enig i Hårstad. Vi kan bombe Islamsk Stat i Syria og Irak til nærmest total utslettelse i de to landene, men IS terroren vil likevel fortsette, siden Europa og Norge inkludert, har importert problemet i form av å slippe inn titusener av potensielle hellige krigere, -som i en årrekke kan plage den europeiske befolkning med selvmordsbombing eller såkalte “nålestikk-angrep” a la det vi så i Paris, London og Madrid. Dette er en krig vi mest sannsynlig vil komme til å tape.

Jan Hårstad: Vesten har allerede tapt -Ingen studier av fienden

Det som er Sun Zis (400 f.K) hovedpoeng i den klassiske boka Krigføringens kunst,er at infanterie_und_panzer_35tsåfremt det ikke foreligger en sannferdig,illusjonsløs studie av fienden,så har du tapt på forhånd. -Det mest kjente eksempel på dette var NaziTysklands “Operasjon Barbarossa” sommeren 1941 hvor det overhodet ikke forelå noen realistisk studium av fienden. Forløpet av krigen kunne derfor ikke bli annerledes enn en katastrofe for Tyskland. Nå er det slik at den offisielle meningen i Vestverdenen er at om Nato-maktene gikk inn for en militær tilintetgjørelseskrig mot Islamsk Stat i Syria/Irak,vil vi være kvitt problemet med islamistisk terrorisme. Dette hevdes i Nato og i Frankrike.

Etter mitt syn er dette hundre prosent feil. Islamsk Jihad og terrorisme vil bare bygge seg opp andre steder etter at Raqqa er lagt i grus. Da Hollande holdt sin krigstale i det franske islam-krig-kristneparlamentet 16 november 20015, klarte han det mesterstykke å ikke nevne Islam. Allerede her ligger kimen til at Vesten vil tape. Dette ligner nemlig den tyske oppfatningen av Sovjetunionen i 1941: overhodet ingen realisme,bare pur ønsketenkning. Selektiv virkelighetslesning. Vi kan ta lederartiklene til henholdsvis Klassekampen og Aftenposten idag som begge framholder at INTEGRERINGSARBEID er nøkkelen til løsning på den aktuelle norske situasjonen med 27 000 nye hovedsakelig muslimske landsmenn. –Ingen av lederskribentene reiser spørsmålet: hvilken plattform skal det integreres på?  Selv om de offisielle kristne har jobbet hardt for å avkristne Norge,er det allikevel slik at de fleste nordmenn i alvorsstunder søker til kirkene. All klassisk norsk litteratur befinner seg innenfor kristne problemstillinger og vi lever i parlamentarisk demokrati under Nato/USA. Alt dette er jo fiender for islam.Kristendommen skal nedkjempes (ingen leser Islams militære historie selvfølgelig) og ifølge Koranen skal man ikke ha kristne og jøder som allierte og venner.

ALLE undersøkelser foretatt i Europa viser at en bokstavtro lesning av Koranen er oppadgående og at antall Sharia-soner/domstoler er oppadgående. La oss ta Gøteborg. I forhold til sitt folketall er dette den europeiske hovedstaden for Jihadkrigere. Av de 300 Flag_of_Islamic_State_of_Iraq.jpgsvensker som har dratt til Jihad i Syria/Irak er 120 fra følgende ghettoer i byen: Bergsjøn og Angered. Hvorfor har Gøteborg blitt en sentralmakt for Jihad? Det kommer naturligvis av at det politisk korrekte Sverige står som beskyttere og apologeter for Islam. Det offisielle Sverige kriger ikke mot Jihadister, men mot islam og innvandrerkritikere. Det globale Jihad befinner seg i en drømmesituasjon i Sverige hvor de i ro og mak kan bygge opp Jihad infrastrukturer. -Akkurat det samme i Norge. Ingen rører verken Profetens Ummah eller Rabita-moskeen.

Skjermingen av islam-kritikk vil bli Vestens selvmord

Den statsstøttede Klassekampen har vært et propagandaorgan for militant Islam helt fra Khomeinirevolusjonen i 1979. Deres ledende ekspert på islam og Midtøsten,professor Bjørn Olav Utvik, har viet livet sitt for å fremme Jihad-organisasjoner. Hundrevis av artikler i avisa om dette,samt et tilstedevær av et knippe Blindern-akademikere som på kronikkplass har opptrådt som apologeter av Islam. Islam har vært digget. Da Syriakrigen startet huiet alle offisielle på Jihadistene og jeg skrev mange ganger her på verdidebatt: det er merkelig at ikke flere norske muslimer reiser til Syria siden halskutterne er slik helter i norske media. Alle media!  Skjermingen av Islamkritikk fra det offisielle Vestens side,vil bli Vestens selvmord. Alle militære løsninger vil bare øke det globale Jihads militære og terroristiske potensial. Uten et dyptgående studium av fienden har man tapt på forhånd. Men ingen vil forstå hva som er sementen hos fienden. Alas!

The Revival of The Islamic State

Pastor Jack Hibbs som er pastor i  Calvary Chapel Chino Hills sier sannheten om hva den vestlige verden står overfor. Hibbs gav i en preken en tydelig advarsel om hva slags uvesen den vestlige verden nå står overfor. Samtidig våger pastor Hibbs å ta et Obama_bowingnødvendig oppgjør med Barack Obama som har latt dette skje mens han satt som øverste kommandør og sjef for det som tilsynelatende er verdens mektigste militærmakt. I sin tale peker Hibbs på islamsk militære historie og avdekker sannheten om hva islam egentlig er. Barack Obama fortier sannheten og det samme gjør hele den vestlige politiske og økonomiske maktelite. Sett en time til å lytte til pastor Hibbs kraftfulle budskap. Vi har nå gjennom uker og måneder vært vitne til et økende antall islamsk motiverte terrorangrep rettet mot mål i Midtøsten, Asia, Afrika og Europa. Og kom ikke å si den tomme innholdsløse frasen om at “dette ikke har noe med islam å gjøre.” “Terror og vold er ikke endel av islam -messer våre blinde vestlige leder. Islam er fredens religion hevdes det videre…men blodet flyter i våre gater, angsten råd, og kriminaltekniske eksperter må ta i bruk DNA for å finne identiteten til dem som er sprengt i stykker av “importerte” jihadister som roper sitt “Allahu akbar for å proklamere for verden at deres gud er større. Tiden er kommet til å våkne. Kanskje krigen mellom islam og den vestlige kultur er den tredje verdenskrig kvinnen fra Valdres profeterte om.