Barnevernet: ER DU FORNØYD NÅ KJÆRE SAKSBEHANDLER?

“Kjære Ringerike barnevernstjeneste og kjære deg som en eller annen gang i tiden har er-du-fornøydvært involvert i min sak. Jeg har noen ord til deg og jeg ønsker at du skal ta det personlig, for det gjør jeg. Husker du i 1996 så valgte dere å beordre Hønefoss politiet til å slå ned pappaen min foran meg? Husker dere at dere lo når pappa var full av blod og ble slept ned vinkeltrappen hjemme? Om dere ikke husker det, så gjør jeg det. Husker du at du kjørte meg til Aline Spedbarnssenter for å ha samvær med mamma og pappa? Husker du at du tvang meg til å stå i vinduet, du tvang meg til å se at mamma og pappa måtte gå fra samværslokale. Husker du hva du sa til meg? Det gjør jeg,” skriver Marita Charlotte Solheim i et innlegg på egen blogg som også er delt på Facebook
«Se Marita, se da. Nå går mamma og pappa fra deg igjen, nå forlater dem deg igjen. Heldigvis har du oss, for mamma og pappa valgte noe annet. Se, nå går dem fra deg». Husker du at du som saksbehandler kjørte en rød audi? Du hadde lyst krøllete hår og du sang støtt og stadig «Teddybjørnsvisa». Husker du hva du gjorde på samværene? Du satt med klokken din, og i det 4 timer hadde gått (nøyaktig på sekundet 4 timer) så dro du meg i armen med fysisk makt, du satt meg hardt i barnesete. Jeg var full av feber, men du nektet mamma og pappa legehjelp. Så begynte jeg å gråte, men du kalte det for å grine! Husker du hva du spurte meg om etter at du hadde tatt meg med makt ut av hjemmet mitt? «Marita, hvorfor griner du nå da?».  Husker dere hvordan dere brukte 25 millioner kroner på å prøve alt dere kunne å ødelegge og ruinere mammaen og pappaen min? Husker dere at dere sendte politiet opp, at dere fotfulgte dem. At dere kjøpte sakkyndige til å lyve på to mennesker? Husker dere hvordan dere gjentatte ganger fortalte hvor farlig særlig pappa var? Husker du det? Det husker jeg.

Så må du høre nøye etter!
Selv om pappa har gått til evig hvile, er ikke denne saken død. Selv om pappa ikke er her, så er jeg her. Om jeg så skal bruke hele livet mitt, om jeg så skal satse alt jeg har: så skal jeg sørge for at dere, ja hver og enkelt av dere skal svare. Dere skal dras inn i det rettslige rom, dere skal redegjøre på hvilke rettigheter dere har å frata andre mennesker sine! Hver og en av dere personlig skal svare på hvilke paragrafer som støtter vold; personforfølgelse; menneskekrenkelse, trakassering, psykisk trakassering, nedverdigelse og ikke minst: fratagelse av menneskerettigheter etter EMK! Jeg skal sørge for at dere skal huske, dere skal alle sammen huske hva dere gjorde og hva utfallet av det var! For hver og en av dere vil en eller annen dag brenne langsomt og godt i helvete!

Tusen takk Ringerike barnevern for at jeg fikk hele 7 år av 22 år med pappaen min. Tusen tusen takk. Tusen takk for at dere fratok meg og pappa rettigheter, menneskerettigheter og ikke minst tid. Jeg sier som pappa «dere kødda med feil person». Må du som saksbehandler og involvert av det offentlige brenne godt.

Innlegget er opprinnelig publisert her og viser hvordan ofrene for barnevernet må kjempe med bitterhet, sorg og indre smerte -etter å ha kommet under barnevernets “omsorg”. Tidligere i vinter ble den kjent at en 12 år gammel jente ble funnet død i senga hjemme hos sine fosterforeldre, og konsekvensene av barnevernets herjinger blir bare tydeligere og tydeligere. Vi trenger et helt nytt barnevern med fokus på barna og familien som en helhet.

Facebook Comments

36 tanker om “Barnevernet: ER DU FORNØYD NÅ KJÆRE SAKSBEHANDLER?

 1. Kjell: jeg forstår ikke denne sort/hvitt tenkningen? Verken jeg eller andre har noe glansbilde av barnevernet. Jeg har sågar fortalt litt om mine egne erfaringer med barnevernet, som har vært utelukkende negative.
  Samtidig må vi erkjenne at barnevernet i svært mange saker gjør en god og viktig jobb.
  Derfor trenger vi ikke en nedlegging av barnevernet, men en skikkelig opprenskning og granskning av alle de kritikkverdige sakene(noe som også blir gjort).

  Å sammenligne at jeg stiller spørsmål ved sannhetsgehalten i enkelte sider ved denne kvinnens historie, med helbredelse av homofili, forstår jeg ikke. Helbredelse handler om et personlig møte med Jesus, og der kan vi ikke stille spørsmål(såfremt det ikke er noe som strider mot Ordet). Dette handler overhodet ikke om Jesus.
  At politiet skal ha blitt beordret til å slå faren, og at de skal ha ledd når faren ble slept blodig ned trappene, fremstår som helt usannsynlig.

  • Godfred, vi trenger nedlegging av barnevernet i nåværende form og så bygge opp et mer allsidig barne og familie vern -som har to tanker i hodet samtidig.
   Vi har jo en barne og familie minister og et familie departement og jeg tror det er viktig at disse har respekt for familien som en helhet. Er det en slik gjensidig respekt vil jo partene lettere forstå hverandre -du må ikke glemme at vi ofte har den virkeligheten at barnevernet kommer og stjeler barnet mot og far er glad i. Jeg så jo at barnevernet nå ønsker å gripe inn mens barna ennå er i morsliv -dersom de er truet av omsorgssvikt.
   Dette må jo være godt nytt for barna i mors liv de søker å drepe Godtfred? Tenk at de er villig til å forhindre at ufødte barn blir utsatt for vold, enten av leger på sykehuset eller av ansatte ved abortklinikken.
   Det betyr jo at de må redde ca 15 000 barn årlig. Eller er det ikke disse dødsdømte barna i mors liv BV tenker på? For det er disse barna som trenger et skikkelig barnevern. De barna som er født, trenger et godt barne og familievern, som samarbeider med barnas biologiske foreldre, som rettleder disse, gir avlastning dersom mor er mentalt sliten eller fysisk syk. Er det en familie med rus og narkotika, bør man tenke på å¨hjelpe både barna og deres foreldre. Kun i nødsfall overta barna, men følge opp mor og far, slik at de har naturlig kontakt med sine barn, slik at dersom de blir friske igjen/ eller rusfrie -at de kan gjenforenes med barna.
   En far eller mor som begår seksuelle overgrep mot sine barn, skal i fengsel -og følgelig må barne og familie-vernet her finne gode løsninger for barna i et fosterhjem.
   Det trengs et nytt barnevern, et helt nytt et som er i stand til å ha to tanker samtidig.

 2. Takk Søkelys for at du løfter frem disse triste erfaringene og historien, som denne jenta har opplevd i forbindelse med barnevernet.

  Mange av kommentarene er veldig resptløse og ekle i forhold til jenta sin tragiske historie og Søkelys.

  • Takker OBs! Denne jentas historie er faktisk like troverdig som det mange andres vitnesbyrd er. Det ser ut til at mange her oppfatter barnevernet som en fullkommen institusjon og ei hellig ku. Hva barnevernets ansatte hevder er for disse alltid 100 prosent rett, mens de andre som tegner et annet bilde ut fra de selv har opplevd er: A) løgnere eller B) overdriver. Dette er jentas egen usminkede historie -og jeg vil ikke stille meg sammen med alle dem som kaster steiner på henne ved å hevde at hun lyver eller overdriver.

 3. Z; politiet gjør også feil, som kan koste liv. Skal vi nedlegge politiet også? Brannvesenet? Helsevesenet? NAV?….

  • Jeg ville ha nedlagt politiet og erstattet det med noe annet -dersom politiet begikk systematiske brudd på den europeiske menneskerettighetskommisjonen eller brannvesenet -dersom de i stedet for å slukke branner tente på hus og bygninger i stedet for å slukke brannen.
   Jeg vil dog ha bygget opp institusjoner som ivaretok sin oppgave på en god måte.
   Det er litt for mange tilfeller i regi av barnevernet som har vist seg å være svært skadelig for barna -barnevernet må bort og erstattes med noe annet.

   Dog jeg er enig med Z. Det uhyre respektløst mot denne jenta og hevde at hun luver Godtfred. Akkurat like respektløst er det når militante homofile forteller mennesker som står frem og forteller at “Jesus løste meg fra homofili, enten via Ellel eller noe annet kristent,” og militante homser i tur og orden sier: #He he Du er fortsatt gay. Homser er vantro mot ekshomofile som forteller Jesus forandret meg, dere er like vantro mot denne jenta når dere sier hun lyver. Det er den samme vantro…Hvorfor ikke ta jenta på alvor og vise henne respekt. Det hun trenger i sitt liv for å finne en rett kurs, er forståelse og omsorg, ikke mistro og nærmest forakt med påstander om at du lyver.

  • Norsk praksis med varetektsfengsling er brudd på menneskerettighetene. I tillegg finnes det jo flust med politivoldssaker, etc. Regner med at Søkelys sin kampanje mot Politiet starter snarest. Det store antall feilbehandlinger innenfor helsevesenet viser jo med all tydelighet at dette ikke er et helse, men et djevelsk vesen. Kampanje bør startes sporenstreks!

 4. z; du har ikke den fulle og hele sannhet om Bodnaru-familien.

  Generelt blir dette altfor sort/hvitt.

  Leste i dag i ukebladet Hjemmet, en 3 siders reportasje om ei 18 år gammel jente, med overskrift:” Jeg skulle ønske at barnevernet hentet meg mye før”

 5. Barnevernet har blitt et arnested for psykopatiske maktmennesker. De er onde i sitt vesen og kan med myndighetene i bakhånd drive på med sin terror i ro og mak uten at noen kan gjøre noe med det. Historien om denne jenta som fikk livet ødelagt av psykopatiske barnevernsansatte viser hva som ligger bak dette onde vesen. De har skadet henne for livet og forsetter med det enda.

  • Søkelys har blitt et arnested for konspirasjonsteorier og demagogi mot Barnevernet. De er ondsinnet i sitt vesen og fråtser tragiske menneskeskjebner, uten at noen form for saklig og balanserte innvendinger kan gjøre noe med det. Historiene om de mange mange barna som hvert år blir reddet av Barnevernet blir tiet i hjel.

  • Jeg noterer meg at du igjen fremsetter påstander du ikke kan begrunne. Denne jentas historie viser at barnevernet er et system som åpenbart begår urett mot mennesker og det trengs noe annet. Noe som ivaretar familien og har en langt høyere terskel for å frata et foreldrepar deres barn.
   Det står intet i denne saken om å forsvare pedofile og barnemishandlere, Jan Kåre Christensen, eh jeg mener Torodd Fuglesteg.

  • Men for deg å vise til HVA som er ubibelsk, bibelvers kanskje? er det du ALDRI viser til. Er det, kan hende fordi du ikke har snøring på hva som står i Bibelen? Det er i alle fall nærliggende å sette spørsmålstegn ved din bibelske kunnskap. Men å si at Kjell og Søkelys tjener pedofile og barnemishandlere, er bare så YNKELIG.

  • RETTELSE forste avsnitt…. (rettelse er uthevet)

   I din “begrunnelse” for aa frata barna vern mot pedofile og BARNEMISHANDLERE skriver du “Denne jentas historie viser at barnevernet er et system som åpenbart begår urett mot mennesker og det trengs noe annet. Noe som ivaretar familien og har en langt høyere terskel for å frata et foreldrepar deres barn.”

  • Torodd Fuglesteg

   Feil forekommer nok alltid,men barnevernet må være nærmest fullkomment om det skal ha livets rett. Grunnen er at gjøres det feil vil liv gå tapt.

 6. Kjell; med all mulig respekt å melde, så minner faktisk denne saken om en viss sak som JKC hadde for en tid siden, der han hadde et “sannhetsvitne”, som skulle være et slags bevis på Torps grusomme vesen.(og vi vet jo nå hvor troverdig han var)
  Det virker som om du bruker rått og råte for å sverte barnevernet, og at du har mistet objektiviteten din. Og den pleier du vanligvis å ha meget godt på plass!

  Jeg utfordrer deg til å legge ut et par saker, hvor mennesker har stått frem og fortalt at barnevernet har hjulpet dem ut av et hjem preget av fyll, vold, mishandling eller misbruk, og gitt dem et nytt hjem, preget av trygghet og kjærlighet!

  • Forskjellen på sannhetsvitnene er at JKCs vitne åpenbart var en kriminell.

  • Godtfred Lund on 25/05/2016 at 16:45 said:
   ————————————-

   Du tåler tydeligvis ikke sannheten der vedkommende avslører at barnevern og politi har ødelagt en hel familie.

 7. Trist å høre om glassjenta. Hun handlet sikkert i fortvilelse. Barn trenger å vite at det er noen som er glade i dem. De trenger trygghet. Hvis de bare blir kastet hit og dit uten å bli hørt på kan det gå galt.

 8. Kjell: jeg har selv hatt barnevernet på nakken, både på egne vegne og sammen med andre. Jeg har opplevd dette som svært grove overtramp. Rene gestapoavhørene. Det resulterte i en 20 sider lang klage til Fylkesbarnevernet, og lederen for det lokale barnevernet ble “omplassert”!
  MEN, vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Vi må ha et barnevern, og de SKAL OG MÅ gripe inn når barn blir slått, slik som i Bondaru-saken og hos den marginale sekta på Jæren!

  Når det gjelder denne kvinnen, så er jeg helt sikker på at hun har opplevd vonde ting, og traumatiserende ting med barnevernet, men jeg er også sikker på at hun har lagt på litt. Det er helt utenkelig at barnevernet har pålagt politiet å slå faren, og det er like utenkelig at de har stått og ledd når faren har blitt slept blodig ned trappen!
  Disse åpenbare sannhetene stiller generelt spørsmål ved hennes troverdighet. Samtidig registrerer jeg at hun selv er fratatt sitt eget barn av barnevernet, og da må man anta at hun naturlig nok er preget av det(hat, bitterhet?).

  Jeg registrerer også at hun opplevde det som “menneskehandel”, at fosterforeldrene fikk betalt for å ha henne.
  Dette forteller meg at hun er en umoden og lite reflekterende kvinne. Vi vet jo at de fleste barn som havner i fosterhjem er krevende barn, og det skulle bare mangle at fosterforeldrene ikke skulle få betalt for tiden de må bruke på dette, i tillegg til utgiftsdekning.
  Jeg kjenner selv til fosterforeldre som har full lønn for dette, og det er i så sannelighet også en fulltidsstilling, og vel så det!

  Jeg må nok være så ærlig å si, at søkelys har mistet sin objektivitet i spørsmålet om barnevernet, selv om jeg er helt enig i at det trengs en kritisk gjennomgang av dette!

  • ” men jeg er også sikker på at hun har lagt på litt. Det er helt utenkelig at barnevernet har pålagt politiet å slå faren, og det er like utenkelig at de har stått og ledd når faren har blitt slept blodig ned trappen!”
   Hva vet du om dette?
   Var du tilstede?
   Er det dette så utenkelig?
   Er du ukjent med begrepet “politivold?”
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Anmelder-UP-for-politivold-7195753.html
   Jeg var ikke øyenvitne til hendelsen, men hennes vitnesbyrd er like troverdig som alle disse som sier at de blitt fri fra homofili ved Jesu hjelp. -Noe folk flest mener er å legge godt på eller lyve. Bare still spørsmålet i VG debatten.

   Det som slår meg er at du så enkelt avviser et menneskes opplevelse av et system som mange opplever som grusomt.
   Jeg sitter ikke i den posisjon at jeg vil gjøre meg til dommer over et ungt menneskes erfaringer. Men det vi ser med barnevernet er et system som kynisk påfører barn og unge langvarige traumer, og rammer familier. Dette som er skrevet i denne saken, er jentas historie, og jeg akter ikke å endre på den. Det ville være på Jan Kåre Christensen nivå.

  • Godtfred Lund on 25/05/2016 at 14:23 said:
   MEN, vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Vi må ha et barnevern, og de SKAL OG MÅ gripe inn når barn blir slått, slik som i Bondaru-saken
   —————————-

   Du er på bærtur. Barnevernet hadde ingenting med å rive barna ut av hjemmet i Bondaru saken. Det var ressurssterke oppegående foreldre som kanskje var litt for streng i forhold til å gi en klaps i ny og ne. Må å gå fra det til å rive barna ut av familien er 100 ganger verre enn en kjærlig klaps fra foreldre. Det er noe som heter å veilede.

 9. Hva skjedde forresten med “Glassjenta”. Det ble jo laget en stor avisreportasje om henne. Er den glemt nå?

  • Det som har skjedd med Glassjenta er det som ofte skjer med barn som kommer i barnevernets “omsorg”. Alle traumer og overgrev begått av systemet gjør at systemet må putte dem i fengsel. I følge aftenposten er hun dømt til 9 måneders fengsel trusler mot barnevernsansatte og politiet, og vold mot politiet når hun satte seg til motverge og for “vold mot en barnevernsansatt”. Disse som har ødelagt barnet blir de samme som fortsetter å ødelegge. Nå i et fengsel. Jeg forstår smerten mange opplever når barnevernet slår til og plasserer dem i institusjoner og hos fosterforeldre som gjør butikk på å ha barn i sin “omsorg”. I vårt tolerante demokrati Hildegunn -så ser vi jo at et liberalt samfunn vil kvitte seg med religiøse fordommer skapt av foreldre som tror på Jesus -og derfor er løsningen homofile fosterforeldre. Systemet som skulle ha hjulpet barna er blitt systemet som ødelegger barna, og når ødeleggelsen er komplett -og barna er blitt bitre, frustrerte og slår tilbake etter år med vanskjøtsel -så skal systemet straffe barna.
   Det er ei stor gåte for meg at ikke norske kristne ser det absurde i situasjonen. Mange kristne er like så naive som dem som gav sin støtte til FRP i den tro at avgiftene skulle ned, bomstasjonene skulle vekk og uføre skulle få det bedre.

 10. Det såkalte “Barnevernet” har fått altfor stor makt. De kan skjule det de gjør bak murer av taushet. Der nyter de av fordelen av at den største delen av det norske folk stoler blindt på at det de sier og gjør virkelig er til barnets beste.

  Det er hjerteskjærende å høre slike historier som denne. Hun er langt fra den eneste som har blitt vitne til BV grusomme og nedverdigende handlinger. Ideologien som Barnevernet handler etter må være helt gal. Selv om BV sikkert gjør noe bra, tror jeg at det skjuler seg mye som ikke er av det gode innenfor murene deres, fremfor alt mye løgn. Men også maktsyke, stolthet, pengegriskhet. Jeg har inntrykk av at BV ansatte også er blitt opplært til å ha et hjerte av stein og å lukke øynene sine slik at de kan gjennomføre sine brutale handlinger. De synes å gå imot det biologiske prinsippet. Staten skal overta foreldreansvaret. Alle skal i barnehage nesten rett etter at de er født. Staten skal ha full kontroll.

  Jeg håper og ber om at Barnevernets murer snart brytes ned og at de som har lidd altfor lenge blir trodd og hjulpet til sin rett. Dette kan bare ikke fortsette!

 11. Hvordan våger du, Kjell, å ta alt for god fisk? Det hun skriver er helt tydelig ikke riktig. Deler av det, ja, men hun har nok laget en “god” historie bedre….

  • Er ikke denne jentas historie like sann og troverdig som andres vitnesbyrd da Godtfred? Har du en like kritisk holdning dersom du hører historier om mennesker som forteller at de var homofile, men at Jesus befridde dem?

   Jeg ser eksempelvis når angivelige tidligere homoseksuelle står frem på You Tube og forteller om sin befrielse, så er det mange som sier: “Ha ha -du er fremdeles gay” Den samme holdning syntes å prege kristne når de hører mennesker fortelle om sine erfaringer og opplevelser med barnevernet. For å si det slik: jeg tror like mye på denne jentas historie som jeg tror på dem som har stått fram i Dagen med kritikk av sannhetens ord. Denne jenta er verken mer eller mindre troverdig enn disse.
   Det interessante er jo at mange har tilsvarende erfaringer med BV

  • Godtfred Lund on 25/05/2016 at 11:33 said:
   Hvordan våger du, Kjell, å ta alt for god fisk? Det hun skriver er helt tydelig ikke riktig. Deler av det, ja, men hun har nok laget en “god” historie bedre….
   ———————–
   Du lever i en drømmeverden. Stikker hodet i sanden som en struts og benekter virkelighetens verden.

 12. Mye av det hun skriver er åpenbart løgn. Som at barnevernet ba politiet slå faren!?!? Og at de lo da de slepte en blodig far ned trappa.
  Resten virker å være skrevet av en forvirret og løgnaktig kvinne
  Det er et lavmål å benytte dette o.l, i ditt blinde og hatefulle korstog mot barnevernet.

  • Hvordan våger du å kalle et vitne som står frem med navn løgnaktig og forvirret? Hva vet du om det. Var du der når hennes familie ble rammet? Jeg er lei naive, dumme nordmenn som tror at alt er perfekt med vårt Sovjet-aktige barnevern.

  • Måtte regne med sånn fra reliøse Søkelys. Leste innlegget på hennes egen blogg, og kommentarene der. En helt annen ånd på hennes egen blogg: Kjærlighet 🙂
   Hei Marita:-) Husker du meg? Har tenkt på deg i det siste,å plutselig dukket du opp her med bloggen din.? Så fantastisk godt skrevet Marita❤ Fikk tårer i øynene og vondt i hjertet når jeg leste om dine vonde minner og opplevelser❤ Stå på Marita og still dem alle til ansvar for alt av hva de har gjort mot deg og påført deg og din familie.Håper av hele mitt hjerte at du kan få rettferdighet.Tenker på deg.Klem Anita❤

   Må bare ta hatten av for det du skriver, og skjønner AKKURAT hva du skriver…
   Som tidligere Barneverns barn, og som sta og kjempende pappa for våres egen lille prinsesse…
   Og selv om hun kun var 9 dager gammel da de tok henne, så vet jeg at hennes gener vil skape akkurat det samme hatet, sinnet og rettferdighets følelse som du har…
   Så kan med hånden på hjertet si at din pappa hadde vært stolt av sin lille fightende prinsesse, stor klem fra meg…

   Har, selv vært under barne værnet, og kan bare si, at det ødela livet mitt som barn, og ungdom! Mener, at barnevernet, vil godt, men ikke alltid de som er ansatt, greier oppgaven, de har tatt på seg! Her, er det snakk om, himmel eller helvete! Jeg, er ikke på noen måte fornøyd med åssen de handler i visse situasjoner! De, må da huske, at de har med ett individ, som skal vokse seg voksen og må leve med visse traumatiske opplevelser, under hele oppveksten! Lytt, en del på barna, de har sine ønsker, om hvordan livet skal være når de blir voksene! Grunnlaget, legges når man er barn, eller ungdom! Ikke behandl ett barn, som det er en ting!!!!!! Ove Martin Gramsted

   Du er tøff jente,,skal ikke si va je har opplevd,dette er din side,men stå på,barnevernet har hatt møkkafolk stort sett,altid,,,je vet hva je prter om,,,du er ei jente som ikke bokker under,,,hilsen barnehjemsgutt,,,stå på,,,spar ingen,,,, Jan erik burås

   En sterk historie og dessverre finnes det mange sånne ? Bv vet ikke hva de gjør med barn og familier når de tar barn ut ..høyden for å hente ut barn burde vært mye mye høyere! Det tristeste er at bv har all makt og gjør akkurat som dem vil …akkurat som om dem har bestemt seg for at biologiske barn skal vokse opp hos andre . De har null peil på senskader hos barna..eller så driter de i det . Veit om mange mange unge som sliter pga bv og de på instutioner blir dårlige av å være der de blir også lært opp til rus osv av de andre som bor der. Veien til hellvete begynner ved bv! Så klart bv gjør også bra ting ..men de må bruke hue og høyden for å ta ut barna burde vært så mye større..for skadene ved å hente de ut de blir så fatale og store . Stå på vakre jente ,jeg heier på at rettferdigheten vil seire…så langt den kan i hvert fall ❤️ Ingen kan gi deg årene tilbake ..men kanskje det kan hjelpe deg bitte litt ?

   Ei kusine av meg ble brutalt hentet av barnevernet da tante tok henne med til legevakta. Jenta er aktiv og klatrer i trær og slår seg, men da tante var bekymret for at hun hadde knekt armen dro hun til legevakta. Der ringte legen som var på vakt til barnevernet og de kom å hentet jenta. Marianne

   De hadde henne i tre uker, heldigvis hadde onkel råd til ordentlig advokat som gjorde at de fikk henne tilbake etter såpass «kort» tid.
   Fra å være ei jente som lekte og skravlet med folk er hun nå livredd for fremmede voksne og nekter å slippe hånda til den hun er med når vi er ute blant mennesker. Linn

   Hvis jeg bare kan spørre først, kan jeg bli med i salen? stille opp for deg? Jeg mista en god kjæreste på grunn av de i Hole BV kontoret! for min del skal jeg få satte dem godt på plass… Det helvete de får i så fall møte blir meg, jeg vet hvordan det skapes i personligheten til en person, uten trussler eller vold… men samtidig må du også stå på med kraftig makt tilbake! Uakseptabelt at de gjorde det de gjorde… Jeg støtter deg på vegne av selvtillit og makt som du skal få tilbake og ikke minst : MENNESKERETTIGHETENE som ingen har noen gang rett til og ta fra deg, selv ikke regjeringen har så stor makt til og gjøre det, men alike vel prøver alle på noe sånt! PS : BV er Liten regjerings makt mot barn, skapt for og ødelegge, skapt for og lage ruiner! Jon Michelsen

   Det var noen av kommentarene derfra. Av en helt annen atmosfære enn det mørke oppgulpet fra Birger Nilsen og fra selvgode kristne.

   Stå på Søkelys. Glad for at du fortsatt setter kritisk søkelys på BV.
   Godt at jeg ikke er ødelagt av denne reliøse mørke ånden på enkelte “kristne” nettsider. Du er annerledes Søkelys -et lys som skinner blant det reliøse mørke! 🙂

  • Jeg takker ydmykt Berit. Viktig at slike røster blir hørt. Jeg forstår din reaksjon. Jeg håper å være en annerledes kristen.

  • Hvorfor tror du ikke på dette? Media har avduket flere tilfeller i det siste hvor Barnevernet ikke akkurat har handlet eksemplarisk. Problemet er at det blir, i full fart, dekket til igjen. Det er en “hysj- hysj” mentalitet med alt som har med Barnevernet å gjøre. Foreldre blir kriminalisert selv om de ikke har gjort noe galt. Barn blir oftest fratatt p.g.a at BV mener “omsorgsevnen” ikke er bra nok og kan ha en negativ følge for barnet. Men når BV gjør noe som egentlig er kriminelt,får det ingen følger for dem. Da kan de unnskylde seg med at alle gjør litt feil iblant. Ofte vil de ikke innrømme feil i det hele tatt. Det er så enkelt å legge skylden på foreldrene når man kan skjule alt bak taushet og posisjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *