Er dette virkelig bibelsk og evangelisk kristendom?

Forfatter Jeremy Hoff avleverte for en god uke siden en preken som har fått tittelen
jeremy-hoff“Grepet av en ny og levende vei – nøkkelen til vekkelse” som er en 37 minutter lang utleggelse av et tema som så langt har rundt 300 visninger. I sin tale forteller Hoff tilhørerne at  “når vi omvender oss og setter vår tro til korsets fullbrakte verk, vil Jesu blod dekke de 90% vi ikke kan se. Vi er dog skyldige i å fjerne de 10% som vi kan se. Og når vi har fjernet all bevisst synd, vil vi merke at nye 10% stiger opp til overflaten, idet den hellige Ånd gir oss lys over våre liv.” Det enkelte her med rette har god grunn til å stusse over er Jeremy Hoffs påstand om Jesu blod bare dekker de 90 prosent med synder vi selv ikke ser, og at de resterende 10 prosent er noe vil selv må fikse. Dette skurrer alvorlig med det de fleste kristne er vant til å høre når de leser i sin Bibel at  “dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet..” (1. Joh 1,9)

En rekke troende som har sett klippet reagerer tildels sterkt på Jeremy Hoffs utleggelse av Skriftens ord i sin tale og flere har overfor Søkelys slått fast at dette er “lovisk” og i tillegg et brudd med alt som smaker av bibelsk evangelisk kristendom. Se klippet og døm selv. Er det virkelig evangeliet Jeremy Hoff her forkynner? Si gjerne din mening

https://www.youtube.com/watch?v=CUMmgeub6Dc

33 tanker om “Er dette virkelig bibelsk og evangelisk kristendom?

 1. Jeg har foreløpig ikke sett dette, og vet ikke om jeg vil heller. Men, reagerer på hans bruk av prosent. Såvidt meg bekjent er det ingenting om prosent i Guds Ord. Litt brøk, dog…
  Konstaterer at han har den samme fikseringen på prosent, som sitt idol, (navn slettet av moderator)

 2. Han er åpenlyst en falsk lærer..
  Synes ikke søkelys bør dekke noe av det han kommer med, heller avsløre hans falske uttalelser for å advare folk å høre på han..

  • Vi får først skille på sak. Talen Hoff har levert gjør at jeg mener det er nødvendig å stille spørsmål også til Hoffs teologi.
   Jeg og flere med meg blir betenkt når vi hører utsagn som at Jesu blod bare dekker 90 prosent av våre synder og at resten må vi ordne opp i selv.
   Dette strider mot absolutt alt evangeliske kristne har stått for og proklamert og det gjør meg betenkt.
   Dette viser bare at det er nødvendig med debatt og jeg oppfordrer enhver til å gå til Guds ord å søke hva Ordet sier om temaet.

  • Ja, dere har avslørt ham nå.. Men tenkte angående tidligere ting som dere har delt om han..
   Så viktig at man sjekker opp hva personene står for før man deler ting om dem.
   Det er veldig bra at dere avslører falske lærer og profeter slik at folk ikke hører på dem..

  • Jeg må si at jeg er overrasket over utviklingen dette fikk. Det var intet som indikerte at Hoff hadde dette synet tidligere. For flere har dette kommet som en overraskelse.
   Jeg mener vi må gi Hoff rikelig tid og mulighet til å forklare sitt synspunkt her. Forøvrig er det intet galt med å omtale en bok og alle bør være klar over det alvor som ligger over det at en nasjon synder og synder og nekter å lytte til budskap om omvendelse.
   Forøvrig har Hoff aldri framsatt en eneste profeti, hele hans bok er en analyse av det som skjedde den 22 juli. Det eneste profetiske ordet som finnes i boken er fremsatt av Francois Botes som fikk disse ordene på Flekkerøy.

 3. Finn Jarle Sæle har referert til meg som en potensiell professor i teologi, og han sa at analogien min med isfjellet er et meget godt bilde av det klassiske evangeliet. Men la oss først og fremst gi akt på hva Guds ord har å si: “For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige.” (Heb 10:26-27 NB88/07)

  Poenget mitt er at vi kan ikke leve i synd, og tro at disse syndene blir dekket av Jesu blod. Hva er så vanskelig å forstå med det? Det er åpenbart en mer nyansert virkelighet i Bibelen enn hva de fleste i Norge er rede til å ta inn over seg. Trist, mener jeg.

  • Nå har du sagt at vi i Norge er alle fortapte fordi vi ikke har tatt i mot deg som en profet. Så da er vi vel fortapte, da….

   Så hvorfor bruker du da mer tid på oss ? Det går mange fly ut av Norge. Bruk ett av dem og ikke se deg tilbake.

  • Du snakker om “ond synd” og “skrøpelig synd”(leve i synd eller falle i synd). Dette kan du ikke “redegjøre” for matematisk, slik du gjør.

   Du har garantert misforstått Sæle. Han er en kontroversiell figur, men han har nok ingenlunde uttalt at du er “teologiprofessor-materiale”:-)

   (en krenkende setning er fjernet av moderator)

  • Historien om isfjellet og prosentene, var rotete, usammenhengende. Rett og slett et rot, og i forhold til Guds Ord er det(siden du er så opptatt av prosent), 98,7 % FLAW!!!

  • Les versene videre: Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord; 29 hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?

   Dette er en av de mest alvorlige advarslene mot frafall som finnes i skriften. Hvis vi med overlegg fornekter Kristus , finnes det ikke noe offer for synd.

   Men er helt sant at man ikke kan tro på Jesus Kristus og samtidig leve i synd. Det harmonerer rett og slett ikke! Det står at den som er født av Gud vokter seg for synd. Det går ikke å leve i synd og samtid være i troen på Jesus Kristus.

   Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. 6 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.

   Jesu blod renser oss fra all synd og urettferdighet. Vi er rene i Jesu blod! Det er om å gjøre å leve i evangeliet! Det er fullkomment det verk Jesus gjorde for oss på Golgata! Det er nok til frelse og helliggjørelse! Vi har fått alt i Jesus Kristus, den levende Guds Sønn!

 4. Alle som leser litt i Bibelen legger merke til hvor ofte Jesus sa “vend om”. Men det er vel ikke så mange som gjør det lenger. Tror de fleste i beste fall kun leser korte bruddstykker som de bare “kjenner igjen” og har en forutbestemt oppfattning av hvordan skal tolkes. Slik stenger de for at Ordet skal bli levende for dem.

  Hvorfor ble Jesus korsfestet? Hvorfor ropte de “korsfest, korsfest”? “Hahh – Moses kjenner vi, men vi vet ikke hvor “dette mennesket” kommer fra!”

  Det samme har skjedd igjen og igjen opp gjennom historien. De etablerte menighetene har nesten alltid, sakte men sikkert, glidd over i en død religiøs tilstand uten noen som helst bevissthet om synd. Og nye mennesker kan bli “kristne” selv om de aldri har opplevd så mye som et snev av syndenød. Det som var så vanlig i de store historiske vekkelsesbølgene. De som har holdt den kristne troen levende opp gjennom århundrene.

  Mange av innleggene i denne tråden kunne vært tatt rett ut av de mange konfliktene som Hans Nilsen Hauge opplevde da han gikk rundt i Norge og forkynte omvendelse fra synd.

  Det var alltid de “rettroende” som forfulgte ham. Den tidens “fariseere”.

  • Jeg er sikker på at samtlige som har skrevet her, har et avklart forhold til synd og nåde, til ond og skrøpelig synd.
   Poenget er at Hoff lager en teologisk lapskaus, som lukter råttent!

 5. Har hørt gjennom Hoffs tale, og her var mye godt og sant, men jeg måtte også gni meg i ørene med denne 90-10 analogien. Denne er det ikke dekning for i Ordet, til Hoffs unnskyldning så tviler jeg på at han helt forstår hvordan levende norske kristne tenker og tror. Det finnes nok kirker og bedehus som ikke legger vekt på hva Bibelen sier om omvendelse og som kristne lever vi et liv i daglig anger og omvendelse. Ingen sann kristen kan leve i synd, sorry statskirke, dette betyr at ingen praktiserende homofil kan komme inn i Guds rike uten en omvendelse.
  Det er ikke nok folkens å si vi er kristne, vi må leve kristenlivet også.
  Dette betyr en daglig vandring med Jesus i hellighet og gudsfrykt og under Åndens ledelse.
  Som kristne forsamlinger som står på Ordets grunn er selve det kristne livet et disippel liv hvor vi lærer å kjenne Guds farshjerte, og derfor ønsker vi å leve slik at vi ikke sårer Far.
  Vi lever ikke lenger selv, men vi lar Han leve gjennom oss, og slik vandrer vi i gode gjerninger, for troen er død uten gode gjerninger.
  Hoffs store feil er at han plasserer helliggjørelsen i frelsen.
  Paulus skrev i Romerbrevet at vi er rettferdiggjort ved troen alene, og derfor er det nok for et menneske å omvende seg og komme til tro på Jesus. I samme øyeblikk det skjedde, blir all synd renset vekk, og vi får et nytt liv.

  Dette livet skal leves for Jesus i renhet og hellighet.
  Og tilslutt, takk til Søkelys til å være modig nok til å si at Hoff her tar feil.
  Loven kan ingen frelse, men ved troen alene er frelsen tilveiebrakt.

  Amen

 6. “Og når vi har fjernet all bevisst synd, vil vi merke at nye 10% stiger opp til overflaten, idet den hellige Ånd gir oss lys over våre liv.”

  Dette stemmer veldig bra med det jeg har erfart. En av mine viktigste livserfaringer faktisk.

  Noen kom til Jesus og spurte om hva som var det viktigste budet i loven. Elske sin neste og Gud av hele sitt hjerte osv, var svaret.

  Hvis dette er de største budene, hva er da de største syndene? Utrolig mange umodne “rettroende” er totalt blinde for hva dette betyr. Man ser det hele tiden.

  Men kanskje vil de en gang forstå. Og da kan de omvende seg.
  Hvis de ikke gjør det vil de gli over i en tilstand med “syndenes tillatelse” i stedet for “omvendelse fra synd”. Dvs synd med viten og vilje slik som fariseerne gjorde. For dem var det kun “bokstaven” som telte.

  • Leste det du har skrevet. Det var, så langt jeg kan se, grundig, saklig og til fingerspissene i tråd med Guds Ord.
   Jeremy Hoff er nok en gang avslørt som en religiøs figur, som farer med vranglære. Og hva sier Guds Ord om den falske profeten…?

 7. Ingen grunn til forklaringer når noen klusser med Jedu blod som renser oss fra ALL SYND.
  1 Joh 1; 7.
  Det han hevder finnes det ikke noe Skriftsted på.
  Dette er enda en fiorm for forførelse.

  • Javisst, men hvorfor står det så mye i Bibelen om omvendelse fra synd da? Hvorfor advarer Paulus om synd? Hvorfor ramser han opp synder som gjør at folk aldri kommer til Himmelen?

   Kanskje er noen av disse kommentarene nettopp eksempler på den “endetidskristendommen” som Paulus advarte mot at ville komme?

 8. Pilgrim: det du siterer fra er 1. kor, 8-10. Men, det VESENTLIGE her ligger jo i vers 11!!!
  Det er bare en synd det ikke er tilgivelse for, og det er spott mot DHÅ.

  Først må du skille mellom frelst og ufrelst, og i neste omgang mellom ond og skrøpelig synd!

  • Dette gjelder for kristne:
   Noen synder finnes det ikke tilgivelse for, selv om man omvender seg. Andre synder kan man omvende seg fra og bli tilgitt.
   Synder man ikke VIL omvende seg fra er livsfarlige. De blir heller ikke tilgitt.

   Nye situasjoner og faser i livet vil alltid vise nye sider av den syndige menneskelige naturen.

   “Ta ikke feil”, sier Paulus.

 9. Tusen takk til J,Hoff for denne talen som vi virkelig i vår tid trenger å høre, vi er så bedøvet av syndens makt, umoral, egoisme og sløvhet at vi har meget vanskelig for å ta i mot Guds advarsel, vi trenger å ta Guds ord på alvor, omvende oss fra alt som Ordet og Ånden minner oss om, da blir det glede og fred på innsiden. Stå på Jeremy og kone, dere er herlige kristne, vær bare frimodige og sterke, når Herren er for dere, hvem kan da være imot.

  • Tydelig at du enten ER Hoff eller hans kone, eller at du rett og slett ikke forstår det han sier!

 10. Tusen takk til J Hoff som taler Guds ord til omvendelse fra sløvhet, synd, umoral og egoisme. Det stemmer at Ordet og Ånden minner oss at vi må ta Gud på alvor og omvende oss ellers kan vi bli overlatt til oss selv og det er ikke lyse utsikter hvis vi ikke blir beskyttet under Guds beskyttelse. Satan vil lure oss til å tro at alt er såre vel, men vi må be som David, Gud prøve våre hjerter og se om vi går på fortapelsens vei og led oss på evighetens vei, hver dag må vi spørre Herren og gjøre opp status så alle ting kommer i lyset og vi kan bli renset og Gud kan bli æret ved sine barn. Takk igjen, stå på Jeremy og kone, vær bare frimodige og sterke, når Herren er for dere, hvem kan da vær imot.

  • Jeg vil bare kort kommentere her: Jeg tror så avgjort at Guds ord maner til omvendelse fra sløvhet, synd, umoral og egoisme. Dog tror jeg at Jesu på korset tilveiebrakte forsoning for all synd. Ethvert menneske som omvender seg og kommer til tro på Jesus får alle sine synder slettet ut, og kristne er kalt til et hellig liv i renhet og omvendelse fra synd. Men igjen er det viktig å understreke at våre egne gjerninger ikke kan bidra til å frelse oss. Derfor fastholder vi dette: “Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. og videre For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Gjerninger er ikke noe krav: Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.

   Tilsist; Jesus har ikke kalt oss til et liv i synd, men et liv i hellighet og renhet og i gode gjerninger.
   En troende som forakter dette og lever bare for seg selv, vil med sine gjerninger vise om han tilhører Jesus eller ikke.
   Dersom en troende vandrer livet gjennom i sløvhet, synd, umoral og egoisme, og således mangler troens frukt -må dette menneske la Åndens lys slippe til og angre og omvende seg til et liv i hellighet. Det er ikke nok å bare si at man er kristen, men man må leve som en.

   En “kristen” som sitter på pub på fredagen, på nattklubb på lørdagen og fester og nyter alkohol, og så kommer i kirken på søndagen og sier “jeg er frelst jeg er frelst” lyver åpenbart og er nominell kristen. Det nye livet som en kristen lever vi egentlig ikke for oss selv men,
   -Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.

  • Her går du i rette med Billy Graham, og beskylder hans lære for å være vranglære?? Du kaller de som ikke deler ditt forkvaklede syn for arrogante ormeyngel???

   Med slike uttalelser, så har du egentlig ekskludert deg selv fra å bli tatt seriøst.
   Men, det jeg kan si, er at du er teologisk på bærtur. Håper at du kan søke råd hos noen med bibelkunnskap som du har tillit til, som kan hjelpe deg ut av dette uføret!

   PS! Jeg venter fortsatt på at du gjengir en skriftlig bekreftelse fra Sæle på at han anerkjenner din historie om isfjellet og prosenter, og at han mener at du er på god vei til å bli en teologi-professor:-)

 11. An open letter to Kjell Andersen and Richard Toerressen,

  I don’t understand why you could not have the decency to give me a call and speak with me like men, before hanging me out in public like this. Twice I gave you my mobile number and asked you to call me. I expressed to Richard that I do not have time right now to read through all of the long emails which he has been sending me. I am very very busy. It is quite rude to expect that another person should just drop everything that they are doing and devote hours of their time to read through all your stuff. And email is such a poor medium for resolving conflicts, as it is too easy for either party to misinterpret the tone and intentions of the other. You think I am rude for refusing to go into a long email debate with you, Richard? I am not seeking a debate. But perhaps I was shorter with you than I should have been. I admit that I am still a bit rough around the edges, and I sincerely apologize for that. This is an area of my life that I need to work on by God’s grace. I come from a culture where a man needs to be strong, and that strength has helped me to survive the intense storm that I have been through this last year. But after all that I have been through, I have very little patience left for this kind of quarreling over interpretations. It makes me angry that you obviously ignored the whole heart of my message, and chose instead to focus in on one point of doctrinal difference where you could create a conflict. (I see that as very Pharisaical behavior, and if I want to be Christ-like, then I should be angry about that.) If either of you will be man enough to call me up on the telephone so that we can talk together like Christian adults, then perhaps we can come to some kind of mutual understanding and respect. But until such time, I have nothing further to say to either of you, except that I forgive you both from my heart.

  Sincerely,

  Jeremy Hoff

Det er stengt for kommentarer.