En pest og en plage -børs og oljepriskrasjet vil få følger for din og min lommebok

Dramatisk børsras på Wall Street  De dramatiske ukene på verdens aksje og finansmarkeder kan få alvorlige følger for internasjonal og norsk økonomi. På kort sikt kan børsraset og krasjet i oljeprisene føre til lavere rente, men på litt lengre sikt vil konsekvensene bli fall i verdensøkonomien, resesjon, mindre handel og mindre produksjon av varer og tjenester, og dermed også økt arbeidsledighet. På sikt kan dette føre til at folk flest har mindre å rutte med og den stadig voksende private og offentlige gjeldsboblen vil kunne briste da arbeidsledige ikke vil ha samme evne til å betjene den økende gjeldsbyrden. Frykt for den nye pesten sammen med den fallende oljeprisen vil etter alt å dømme fortsette å prege aksjemarkedet i tiden som ligger fremfor oss

Det råder nå nærmest paniske tilstander og dyp nervøsitet blant verdens investorer som på ingen måte var forberdt på nedturen som er kommet i kjølvannet av krisen korona-viruset har utløst. Selv om Greta Thunberg mener at det som skjer er i tråd med klima-fanatikernes agenda, er det likevel slik at både Korona-viruset, krisen i oljenæringen og nedsmeltingen i aksjemarkedet nå skaper mer frykt enn jenta med det forvridde ansiktet. Mandag ble en virkelig “Black Monday” for investorene i Europa og USA. “Dette er den verste dag siden finanskrisen,” sier aksjemeglere som omtaler dette som et mareritt for investorene. Aksjeraset tiltok i styrke mandag kveld, og den brede indeksen S&P 500 endte med sitt største fall siden finanskrisen i 2008. Børsfallet i USA kommer etter kraftige børsras i Asia og Europa. Markedene preges av sjokkfallet i oljeprisen, som for dagen er ned 24,5 prosent til 34,36 dollar fatet. Opec og Russland kom ikke frem til en løsning da de fredag møttes for å diskutere kutt i oljeproduksjonen for å møte lavere etterspørsel.  – Dette kan vise seg å være en av de største sjokkene noensinne for oljebransjen, sier oljeanalytiker Artem Abramov i Rystad Energy i en oppdatering. Frykt for lavere etterspørsel etter olje har allerede tynget oljeprisen, før dagens fall. Etter at indeksene på Wall Street stupte med mer enn 7 prosent, og handelen ble pauset i 15 minutter for å roe ned investorene, ble noe av nedgangen hentet inn. Imidlertid klarte ikke “Plunge Protection Team” (PPT) å pynte på den grelle virkelighet, og ved stengetid var Dow Jones indeksen ned med hele 2013 poeng eller 7,79 prosent. S&P500 var ned 7,74 prosent mens Nasdaq var ned 625 poeng eller 7,29 prosent. Oljeprisene (Brent spot) er i skrivende stund ned med hele 26,68 prosent og for norsk økonomi kan dagens priskrakk være svært alvorlig.

Frykter børsras i Asia

Det tunge fallet i Europa og USA gjør at markedene i Asia frykter for at nedgangen kan fortsette også der. Frykten for Korona og oljepriskrasjet ser ut til å være en økonomisk pest som vil ramme markedene i Asia. Både i Tokyo og Hong Kong er investorene forberedt på nye tap og dersom tendensen fortsetter i dagene som kommer, vil konsekvensene for verdensøkonomien bli ødeleggende.

Oljefondet blør

Mandag ble en blodrød dag for investorene, inklusiv det norske oljefondet som har krympet med 3000 millarder på få dager. Dette er 3000 milliarder som kunne vært satt inn til bygging av sykehus, eldresentre eller brukt på barn, unge og uføre. Nå er verdiene forduftet og velgerne bør spørre seg i logikken med å pumpe opp olje fra Nordsjøen, og deretter ta pengene og gamble dem vekk på aksjer og obligasjoner som ikke har annen verdi enn hva markedet ønsker å betale. Bare i løpet av mandagen krympet verdiene på Wall Street med nærmere 8 prosent og det er ikke tvil om at oljefondet nå blør tungt. Hvor lenge årelatingen av vår felles formue vil fortsette gjenstår å se, men norske velgere bør stille våre politikere kritiske spørsmål om det er etisk forsvarlig å sylte ned oljeformuen i verdipapir med relativ verdi. Det mange glemmer er at dersom selskap Norge har investert i går konkurs, så er verdiene tapt. Tapt for alltid.

28 tanker om “En pest og en plage -børs og oljepriskrasjet vil få følger for din og min lommebok

 1. Gode vurderinger – redaktør Kjell ! Gamle Norge har holdt på å tukle med Mammon i mange år nå – dvs satset store deler av oljeformuen vår på usikre aksjer. Jeg har skrevet det før og gjentar gjerne : Solberg som regjeringssjef er snart historie. Så ber jeg til Vår Herre hver kveld at vi får en bedre regjering i Norge.

  1
  1
  • Dette er mer alvorlig enn folk aner. Det norske oljefondet blør, minst 3000 milliarder er skrelt vekk på en uke. Penger som kunne vært brukt på sykehjem, sykehus, eldreomsorg, veier, oppbygging av forsvaret, lagring av nødvendigheter i krisetider.
   Dersom fallet på børsene fortsetter, vil vi kanskje kunne nyte lavere rente, men pengene spart på rentekutt vil bli spist opp av prisøkning på alt som er importert, og det er jo det meste, fordi vi har sluttet å produsere livsnødvendigheter i dette landet. Det eneste positive med det hele er at “klimabrølet” er stilnet. I fullt alvor har klimafanatikerne gått inn for å slakte kuer fordi de fiser for mye. Dette landet trenger hver ku som finnes. På tide å bygge opp landet.

 2. “jenta med det forvridde ansiktet”? Er det en god kristen måte å omtale et medmenneske på? ?

  • Nydelige jenta Greta som stod opp for noe -mye mer enn de fleste av oss andre gjorde da vi var ungdommer. (vi gjorde jo noe vi også, og det var også -akkurat som Greta, både lure og mindre lure ting)

   Om hun er styrt eller ikke, så tenker hun allikevel selv, og har sine meninger. Tøff jente er hun uansett om jeg er enig eller ei i det hun gjør.

   Jeg tror Gud satte engasjementet hennes høyt. Hun har en nød for kloden som Gud har skapt, som de fleste mangler, til og med kristne. Jeg ber for Greta. Også at hun må bli beskyttet fra voksne som styrer henne med galne ideer.

 3. Har ikke kristne ventet på den store katastrofen i mange år? Og når man ser dette skje så skal man vite at forløsningen er nær? I slike tider er det lett å merke hvor kyttet man er til det “jordiske” livet.

  Jeg er ikke teolog men slik jeg ser det så er Bibelen er veldig tydelig på visse sammenhenger. Samfunnet har blitt antikristelig og de fleste som kaller seg kristne kan antagelig karakteriseres som frafalne. Folk flest lever i synd og enten hater de kristendommen eller så er de totalt likegyldige.

  Årsaksforholdene handler antagelig ikke om politikere men om konsekvensene av holdningene hos folk flest. Det mest interessante spørsmålet for meg er om begeret er fullt. Det vil si at utviklingen har nådd et nivå hvor bønn for land og folk ikke lenger er hensiktsmessig. For jo mer det norske folk har blitt velsignet jo dypere har det sunket ned i synd.

  Jeg har prøvd å tenke tanken på en gjennomgripende vekkelse i Norge. Men er det noe å vekke opp? Vil det ikke være riktigere å si at kristen tro må bygges fra grunnen av? Jeg tror faktisk det. Og med alle de rare religiøse bevegelsene man har i dag så tror jeg det vil bli veldig vanskelig for folk flest å finne den orginale kristne troen. Slik var det vel i det gamle Israel på slutten også. Forholdet til Moseloven og tempeltjenesten hadde gått i oppløsning og folk flest hadde ikke lenger evnen til å omvende seg. Det ble bare noe overfladisk.

  Det er ganske lett å rive noe ned. Men mye mer tidkrevende å bygge det opp igjen. Og kanskje er Norge like umottagelig for misjon i dag som det var i vikingetiden.

  • Her har jo postmannen noen interessante tanker: skal prøve å se på noen av dem.

   Ja, det er svært lett å knytte seg til det jordiske livet, fordi det er det vi ser hver morgen når vi står opp, og det siste vi ser når vi legger oss.

   Postmann: «og de fleste som kaller seg kristne kan antagelig karakteriseres som frafalne. Folk flest lever i synd og enten hater de kristendommen eller så er de totalt likegyldige.»

   Ja, mange kristne er frafalne, mange kristne sover i synde søvnen. Folk flest altså de ikke kristne, noen hater Jesus og noen er likegyldige.

   Det er svært lett for kristne å sovne, legg merke til:
   Matt 25:5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen.
   De sovnet alle sammen, i sin sløve syndesøvn.

   Jeg har selv vært en av de sovende, men ved Jesu nåde så vekte Jesus meg opp igjen, med et Guds Ord som dundret i mitt indre, tidlig en morgen for noen år siden. All ære og takk til Jesus for det.

   Postmannen: «Det vil si at utviklingen har nådd et nivå hvor bønn for land og folk ikke lenger er hensiktsmessig. For jo mer det norske folk har blitt velsignet jo dypere har det sunket ned i synd. Jeg har prøvd å tenke tanken på en gjennomgripende vekkelse i Norge. Men er det noe å vekke opp?»

   Hm, litt merkelig, dette er ikke så ulikt det jeg selv har tenkt:
   Historisk så går det en periode der de kristne ydmyker og renser seg før det kommer en vekkelse.

   Men i disse dager så er det ikke de kristne så våkne at de ser behovet for det, da bruker Jesus andre metoder til å ryste de kristne våkne. I første omgang med flommer, blodmåner, så med vær, og med klima, nytter det ikke med dette så kommer sterkere tiltak, som vi ser nå, med virus videre kommer hungersnød, jordskjelv og forskjellige pest sykdommer, nytter ikke dette heller så kommer det krig, og all annet elendighet. Og alt dette skjer i Norge.

   Når alt dette skjer så begynner det hele Norske folk å se at tidsaldrenes avslutning er nær, det vil tvinge det Norske folk ned på knær så de begynner å be til vår Gud og far Jesus Kristus.

   Da vil Jesus begynne å svare på det Norske folket sine bønner, og vi vil se en stor og kort vekkelse, med innhøstning av mennesker til Guds rike.

   Mvh RJ

  • Du har rett.

   Du er mer teolog enn mange pastorer. Folk sover. Og pastorer og prester sover også. Og ønsker ikke å bli vekket opp. (først og fremst så er det de kristne som må vekkes opp, det skjer ikke tror jeg)

   Ja, tror begeret er fullt. Kjenner ingen som kunne tenke seg å begynne å gå i noen menighet, verken kristne eller ikke-kristne. Mye rart og slappt i menigheter, lite forskjell på livet til kristne/ikke-kristne.

   Vekkelsen kommer i trengselstiden. Da har endelig flere pastorer og prester våknet opp. Så lenge ikke antikrist har startet med halshugging så er bedehuser og haller stappfulle av folk som søker Gud. Jeg håper mine kjære har dradd sammen med meg og slipper å være her nede.

   En annen kommentar jeg leste her sa at Den Hellige Ånd er borte fra jorden i trengselstiden (etter at bruden er hentet hjem). Jeg kan ikke finne noe i Guds Ord som sier det. 2.Tess.2:6og7 er det de KRISTNE som er tatt bort fra jorden. Så lenge vi er her kan ikke antikrist tre frem. v.8. Hvordan kunne de vel klart seg i trengselstiden uten DHÅ…

   1.Tess.5. Vers 4,9og11: Men dere brødre er ikke i mørket, så Dagen skulle komme over dere som en tyv. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved Vår Herre Jesus Kristus. Derfor trøst (oppmuntre, forman) hverandre og oppbygg hverandre, slik dere også gjør.

 4. Hva sier Bibelen og Guds ord om tiden i endetiden? Hva skal vi være opptatt av? Ser vi på det med jordiske øyne, heller med de himmelske øyne. Ånden åbenbarer tidens skifte for oss, Hvis man lytter til Det Ånden sier igjennom Guds ord.Ja mange troende er alt annet opptatt av at Jesu igjenkomst. Er svært nær. Lite forkynnes dette i kirker i dag. Jesus taler om å være våkne når det begynne å blomstre på fiken treet.Jesus forteller oss også om hvilke tegn vi skal se etter Det skal være mye jordskjelv, og være rykter om krig pest, og plager i endens tid og det er det. Det som skjer no er en del av antikrist sin plan vårt fokus blir tatt bort fra Jesu igjenkomst. Søk først Guds rike så får man alt det andre i tilegg. Hvis man søker på ordet Coruna og dets betydning så er det ganske inntresann lesning Coruna betyr et av de sterkeste lys som er i et stjernebildeSatan ble kastet ned som en fallen stjerne. Coruna betyr også lyset fra det ytre av solen.. bare en inntresant oppservasjon.Satan vil skape kaos på vei inn i trengsels tiden, men den våkne, og som har olje på sine lamper skal bli rykket opp før trengselens tid.men en stor rest av den troenes skare, skal igjennom trengselen da de ikke var klare Da man ble rykket opp i skyen med Jesus.. Den siste nåde kaller jeg det.Det blir en stor skare som kommer igjen en slik stor skare ingen kunne telle. Men i trengselen blir man enten en martyr for sin tro eller man blir til siste slutt da jesus kommer på oljeberget,og det blirvdet siste slaget på armagensletten.

  Problemet med mange troende i dag de lever i troen på kristus uten en sann omvendelse. Trist vi kan bare be om Åndens kall og åpenbaring for søstre og brødre i troen.

  • Bra skrevet «liten r»

   «Liten r sa»
   «Problemet med mange troende i dag de lever i troen på kristus uten en sann omvendelse. Trist vi kan bare be om Åndens kall og åpenbaring for søstre og brødre i troen.»

   Jeg er ikke uenig i dette, men hvordan ser «liten r» på sann omvendelse?
   Hva er det i dine øyne?

   Mvh RJ

  • Sann omvendelse er å bli født på nytt. Det å forlate den gamle naturen i oss, som levde i synden,og følge det nye livet Kristi fotspor. Omvendelse fra synd til det nye livet i blodets rensende kraft. Vi vil fremdeles falle i synd men man velger å leve i kristi nye liv. Faller man så beskjenner man sin svakhet i nådens kraft.

 5. Israel setter alle som kommer til landet i 14 dagers karantene. I Norge er man mer naive, og det begynner vi å merke effektene av. Så sent som lørdag kom fly fra Nord-Italia til Torp flyplass uten noen kontroll av flypassasjerene, i og med at det er kommunene på det enkelte sted som vurderer tiltak.

 6. RJ skrev: ” Da vil Jesus begynne å svare på det Norske folket sine bønner, og vi vil se en stor og kort vekkelse, med innhøstning av mennesker til Guds rike.”

  Dette har jeg tenkt mange ganger også. Kanskje litt som mellomkrigstidens vekkelser før 2. VK?

  Men en ting er vekkelse, noe annet er hva den leder til. Det har alltid fremstått som merkelig for meg at eldre mennsker i gamle menigheter holder “vekkelsesmøter”. Det eneste som skjer er vel at noen står på en talerstol og snakker og snakker. Det kommer tilsynelatende ikke noe ut av det. Faren er vel at mange predikanter er så glad i å preke at prekebasert vekkelse blir et mål i seg selv. Kanskje litt som typiske amerikanske predikanter. I stedet for å bygge en menighet blir det et show. Og the show must go on så lenge noen gidder å komme.

  Siden tilhørere i prekebaserte vekkelser lett forblir anonyme tilhørere vil de neppe bli særlig forpliktet på det de hører. Sannsynligvis vil de de fleste aldri forstå betydningen av omvendelse. Det er vel et fenomen i mange moderne menigheter idag også. Man snakker mye om “tro” og “frelse” men lite om omvendelse fra synd. Og ikke minst, hva som faktisk kan kalles synd. Jeg tror svæææært få innsier hva Bibelen faktisk sier om dette. For da tror jeg det hadde vært mye mer fokus på årsakene til at kristendommen i Norge nesten er borte.

  I nesten alle vekkelser mobiliseres det motkrefter. “Ingen motstand, ingen vekkelse” var visst en kjent fenomen i tidligere tider. Hvis det kommer en “stor vekkelse” idag så vil antagelig alle slags mennesker samle seg. Og jeg tror ikke det vil være på langt nær nok bibeltroende til å lede en slik gruppe mennesker i riktig rettning. Det vil antagelig oppstå en åndskamp hvor de ganske få bibeltroende vil oppleve det samme som Jesus da alle disipplene flyktet og han selv ble tatt med for å dømmes til korsfestelse. Og når han hang på korset sa han: min Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg.

  På samme måte tror jeg Den Hellige Ånd vil bli tatt bort.

  Og hvem vet. Kanskje endetidens vekkelse vil bli nettopp det som gjør antikrist til det han skal bli? Hvis jeg ikke husker feil så er ordet “tempel”, som antikrist skal sette seg i, et ord som helst brukes om den nytestamentelige menigheten.

  Etter at Jesus døde martyrdøden fikk vi to tusen år med nådetid. Og kanskje vil det bli en paralell som åpner opp for tusen år med fred på jord?

  En ting er jeg hundre prosent sikker på. Hvis titusenvis av mennesker bare plutselig ble rykket bort så ville det bli komplett umulig for antikrist å lure millioner av mennesker. Det ville bli en uimotsigbar dokumentasjon på at Bibelen er sann.

  Og jeg kan heller ikke se meningen med en opprykkelse ved inngangen til Tusenårsriket. Derimot sier Johannes i åp. at de som ble myrdet av antikrist skal være med i en første oppstandelse fra de døde. Og de skal herske med Jesus i Tusenårsriket.

  For en outsider som meg er det rart at ikke flere leser Bibelen akkurat slik som den er. Det er så mye som sies i klartekst som de forskjellige trossamfunnene må bortforklare.

  • Det jeg har lurt på i mange år er at hvordan er det mulig å gjøre Guds Ord, og kristendommen så dønn kjedelig og intetsigende, slik at Norges befolkning vender Jesus ryggen. Og gidder rett og slett ikke å høre etter en sjelden gang de kommer over Guds Ord.

   Møtene preges av høy musikk, sang uten ånd og tilbedelse, talere som elsker sin egen stemme, som taler uten ånden til omvendelse fra syndene, spesielt de skjulte syndene, som vi elsker høyere en Gud.

   Taler bare det fallende mennesket liker å høre. Tilgivelse uten omvendelse, en himmel uten helvete, en kjærlig Gud uten vrede, en rettferdig Gud uten dom. Ikke rart at mennesker skyr kristendommen, når talerne skal være så kule, at de er helt lik resten av verden.

   Skal man oppdage de skjulte syndene i sitt eget liv, så se hva Guds ord sier om lystene, plager, onde ånder, forførende ånder/lyster, og all annen avgudsdyrkelse, slik som trass, gjenstridighet, uvilje, vrangskap, ulydig, sur, sinne, baktalelse, osv, osv.

   Her er det mye å oppdage for den som leter, og som vil bringe sitt liv på linje med Guds Ord, og ikke tilpasse Guds Ord etter sine liv.

   Mvh RJ

   1
   1
 7. Jeg synes det er litt rart, ser dere virkelig ikke hva som er den store faren med Corona og fremtidige lignede senario ?

  Den store faren er myndighetene sin behov for kontroll over det enkelte person for å hindre smitte spredning, blir frykten og desperasjonen stor nok , vil omtrent hva som helst bli gjort for å få denne kontrollen, i så tilfelle vil ett relativt enkelt tiltak bli å chip merke folk. Allerede i dag er det på budt å bla chip merke hunder og katter for å kunne spore eier ol.

  Alt de andre rare som blir skrevet om Corona her inne , ser jeg på nesten som feber fantasier .

  Start å tenk , du trenger ikke å være Albert Einstein for og se det innelysende !
  Du trenger ikke engang ha lest bibelen eller vær en kristen for og forstå at ett svært effektivt tiltak for å sørge for at folk opprettholder karantene , vil være å chip merke dem.

  Forskjellen på en kristen som har lest bibelen og en ikke kristen, er at en kristen vil forstå at dette er merke til dyret , mens en ikke kristen vil se på merket som en løsning på ett stort problem.

  Så hold opp med feber fantasier og forstå hva dette virkelig dreier seg om .
  Hver gang dere roper på mer og strengere karantene og hver gang dere skrur opp hysteriet så gjør dere faktisk satan en tjeneste, for jo støre trykket blir jo større blir ropet etter antikrist og den falske messias som kan stå frem med sin løsning.

  Nå er det kun en ting som gjelder og det er dyp og inderlig bønn til Herren Jesus om at han må fri oss ut fra disse galne tider.

 8. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt “I DEN SISTE BASUN”. For basunen skal lyde, døde skal stå opp i uforgjengelighet og vi skal bli forvandlet. Sier Paulus i 1.Kor. 15. Og et annet sted står det at dette skal skje samtidig med opprykkelsen.

  Det er vel trolig at “den siste basun” må være “den syvende basun” som Johannes skriver om i Åp 11. Når denne basunen lyder er tiden kommet da de døde skal dømmes står det i vers 18. Og denne hendelsen beskrives i Åp 20. 11. For så vidt mange andre steder også. F. eks i lignelsen om gjeitene og sauene.

  Hvis man leser hele Bibelen i sammenheng, uten å la noen form for “lære” legge føringer for hvordan den skal forstås, så fremstår det som svært sannsynlig at opprykkelsen og de dødes oppstandelse skal finne sted når Tusenårsriket avsluttes med en fryktelig trengsel. Den som bla beskrives i Jes 24. Jorden sprekker og revner, synden ligger tungt på jorden, den faller og reiser seg ikke mer, står det.

  Når jeg for ganske mange år siden begynte å lese i Bibelen var dette noe av det første jeg lurte på. (Det aller første var faktisk spørsmålet om likestilling. Jeg kom frem til at relligiøs likestillingsideologi ville bli en av hovedårsakene til avkristningen av Norge.) Siden har jeg lett og lett etter noe som kan bekrefte at opprykkelsen vil finne sted før antikrist kommer til makten. Jeg har lest tykke bøker som skal “bevise” forskjellige typer “opprykkelseslære”. Men aldri har noen kunne peke på noe i Bibelen som sannsynliggjør et slikt tidspunkt. Man leter bare etter noe som kan brukes for å underbygge en påstand. En påstand som via omveier begynte å spre seg i Nordamerika for hundre år siden eller noe slikt.

  En tragedie for kristendommen er at man ikke lærte noe av Peters feil. Tror Peter var en typisk evangelist. Og i mange kristne miljøer har sangvinske evangelister hatt alt for mye innflytelse på utforming av “lære”. I det hele tatt tror jeg det har vært et kjempeproblem at nye trosrettninger har blitt utformet av enkeltmennesker. Dette menneskes sterke og svake sider har så preget læren. Og når en “lære” først har blitt etablert, så blir den urokkelig som betong.

  • Postmann skriver “Siden har jeg lett og lett etter noe som kan bekrefte at opprykkelsen vil finne sted før antikrist kommer til makten.” og “Men aldri har noen kunne peke på noe i Bibelen som sannsynliggjør et slikt tidspunkt.

   Let og du skal finne sier Guds Ord.

   Jeg har ofte lurt på hva du og andre gjør med disse versene. Vi kan nok alle prøve forklare flere av dem til vår fordel, men alle til sammen? Alle disse taler om bortrykkelsen av bruden mens like mange andre vers taler om Jesu gjenkomst. Håper de er til oppmuntring.

   A)Åp 3:10, 2:25 B)1.Joh 2:28-3:2 C)1.Peter 5:4, 1:7, 13 D)Jakob 1:7-9 E)Heb 9:28 F)Tit 2:13 G)2.Tim 4:1, 4:8 H)1.Tim 6:14 I)2.Tess 2:1, 2:3 J)1.Tess 1:10, 2:19, 4:13-18, 5:9, 5:23 K)Joh 14:1-3 L)Rom 8:19 M)1.Kor 1:7-8, 15:51-53, 16:22 N)Fil 4:5 O)Kol 3:4

   Den siste basun i Kor.15 har ikke med de 7 basunene å gjøre. Anbefaler deg videoen jeg nevnte i sist kommentar ved 23 min.

   Slik det er her allerede her på jord nå, hvordan er det i 7 år med trengsel? Jeg vil ikke være her, og ville heller ikke klart det. Etter Joh.Åp 4 finner man ingen menighet lenger på jord.

 9. Våk og be , opp rykkelsen kommer før den store trengsels tiden ! Men alt nå er tegnene veldig klare les om Israel, les om åpenbaringen om merke i hånden og på pannen , les Valdres profetien m.m
  Slutt å gå dere vil i alle slags teoretiske teologier eller konspiratoriske fantasier , nå skjer det rett for våres øyne , det er lysende klart . Våk og be for vi er inne i veldig mørke tider og vi må be Gud om å ut fri oss fra dem.

 10. 11/03/2020, kl. 13:31 sa Hannah:

  Let og du skal finne sier Guds Ord.

  Jeg har ofte lurt på hva du og andre gjør med disse versene. Vi kan nok alle prøve forklare flere av dem til vår fordel, men alle til sammen? Alle disse taler om bortrykkelsen av bruden mens like mange andre vers taler om Jesu gjenkomst.

  Hannah, “bruden” nevnes vel ikke i disse? Jeg tror på alle de versene du nevner. Men jeg kan ikke annet enn å tro at de skal gjelde for de som skal leve i Tusenårsriket også. Og da kan de ikke oppfylles før på slutten av dette. I det hele tatt er det mange som mener at Bibelen skal gå fullstendig ut på dato før Tusenårsriket blir etablert. Men det er lite trolig.

  I Åp. 14. 12 står det f. eks: Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Alt tyder på at det vil eksistere kristne i tiden hvor antikrist skal herske. Men det er sant som du sier at menigheten ikke nevnes etter brevet til Laodikeamenigheten. Og det er vel den menigheten mange mener vi har eller er i ferd med å få idag. Og at det vil bli den siste før tusenårsriket.

  Jeg har faktisk hørt folk si at det ikke skal finnes kristne i Tusenårsriket også. Men det finner jeg vanskelig å tro. Hvorfor skulle Jesus ha noen interesse av å være herre i Tusenårsriket hvis alle skulle gå fortapt? Jeg tror heller at menigheten blir universell, slik den var for jødene i det gamle Israel. Israelsfolket i sin helhet var synonym med menigheten. Og derfor er det interessant å se paraleller mellom det som skjedde i denne tiden og det vi ser idag. F. eks at syndere i menigheten kunne få fryktelige konsekvenser for alle.

  Nå beveger jeg meg litt ut på tynn is. Men mitt inntrykk er at siste del av tiden før tusenårsriket vil være langt mer kompleks enn de tradisjonelle oppfattningene tilsier. Folk har lest Bibelen i to tusen år og tendensen til forenkling og generalisering har vært stor. Det eneste jeg føler meg helt sikker på er at folk vil bli manipulert og bedratt. Dette advarer Jesus mot mange ganger. Selv tror jeg dette vil skje mest gjennom medier og kanskje “dataspill”.

  Antikrist har vært et diskusjonsemne i snart to tusen år. Men vi vet vel ikke annet enn at det er noe som representerer en veldig sterk åndelig påvirkningskraft. Jeg tror denne åndsmakten kan undergrave troen uten at vi merker det. Ikke før troen plutselig forsvinner. Men jeg tror all slik påvirkning er virkningsløs hvis vi ikke synder mer eller mindre bevisst.

  Og da er det viktig å forstå at synder kan deles inn i to kategorier. De grunnleggende og alle de som følger som en konsekvens av disse. De grunnleggende syndene kan f. eks være “havesyke”, “kjødelig begjær” og “stolthet”. Oversatt til norsk kan dette f. eks bety gjerrighet, pornografi og stahet eller egenrådighet. Og selvsagt mye annet. Og da blir vi antagelig et lett offer for antikrist. For som så mange andre liberalteologer vil han nok sikkert si: har Gud virkelig sagt, og dere skal ingenlunde dø.

  En som akkurat var på nordpolen pleier å si at if you worry, you die, if you don’t worry, you also die. So why worry. Det er noe i dette. Jesus er garantisten for et mye bedre liv i evigheten. Dette livet er mest bare en ubehagelig ventetilværelse. Men i tillegg representerer de kristne i kraft av sin tilstedeværelse, en utsettelse for antikrist.

 11. 11/03/2020, kl. 20:41 sa Hannah:

  Versene handler om bortrykkelsen.
  Menigheten er bruden.
  Mange blir frelst i trengselstiden.
  I bortrykkelsen kommer Jesus FOR (å hente) bruden.
  Til Oljeberget kommer Jesus MED bruden.

  Hvor står det at menigheten er bruden? Jesus kaller jo disipplene for bryllupsgjester. I Åp står det at bruden er det nye Jerusalem. Og faktisk, på slutten av Åp i 21, 9 brukes både ordet “brud” og “Lammets hustru”. Sannsynligvis fordi dette er tidspunktet for bryllupet.

  11/03/2020, kl. 20:41 sa Hannah:
  Har så lyst å tipse deg med dette, svært grundig og intr. stoff:

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/19/kommer-menighetens-bortrykkelse-for-eller-etter-den-store-trengsel/

  Argumentene i artikkelen er veldig godt kjent for meg. En av dem lyder slik:

  “Parallellene kommer tydelig fram:
  Enok ble bortrykket før vannflommen.
  Lot ble bortrykket før dommen falt over Sodoma.
  Menigheten blir bortrykketførtrengselen”

  Hvor mange hundre år gikk det mellom Enok og vannflommen? Dette er hendelser som ikke har noe med hverandre å gjøre. Og Lot ble ikke bortrykket. Han flyktet til en hule hvor døtrene fikk barn med ham. Dette er vel ganske søkte argumenter.

  Men sant nok bruker Jesus både vannflommen og sodoma som eksempler på hva som skal skje. Og et ugjendrivelig faktum ved disse hendelsene er at samtlige av de som ikke ble reddet omkom. Slik som beskrevet i f. eks Jes 24 da jorden går under. Jeg tviler på at jorden skal avfolkes hundre prosent før tusenårsriket.

  Det skrives også mye om at kristne skal frelses fra trengsel. Men dette er åpenbart en vestlig luksusteologi. Over hele verden lider kristne trengseler. Noen ganger fryktelig.

  Det argumenteres også med at det hele tiden handler om EN stor trengsel. Men Bibelen beskriver mange store trengsler. Det er viktig å skille mellom dem. En virkelig stor trengsel finner sted nettopp før jorden går under.

  I artikkelen du linket til stod det:

  “Det er intet i Skriften som taler om at de troende skal vente på Antikrist.”

  Paulus skriver faktisk noe om dette i forbindelse med å vente på Jesu komme.
  I 2. Tess 2 står det:
  La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. osv.

  Gjennom hele Bibelen finner man Bibelvers som tyder på at opprykkelsen vil finne sted i enden av tusenårsriket.

  I 1. Kor 15, 51 og utover gis det et godt sammendrag.

  Først de dødes oppstandelse. Og rimeligvis må dette inkludere de som døde i løpet av Tusenårsriket. For hvis ikke blir Bibelen ugyldig.

  Så følger opprykkelsen.

  Og deretter står det at det som står skrevet oppfylles. “Døden er oppslukt og seiren er vunnet”. Og da har vi den nye himmel og den nye jord hvor menneskene skal leve evig. Det er vanskelig for meg å forstå det andeledes.

  Alt dette og mer til har jeg studert på i årevis. Kan ikke huske sist jeg fant noe nytt om disse spørsmålene. Og jo mer jeg leser mindre kan jeg forstå argumentasjonen om at “bruden skal opprykkes før antikrist”.

  På denne nettsiden ligger det faktisk en link til bibelfokus.se Der finner man mange lydfiler. Og en av dem gir faktisk en ganske detaljert beskrivelse av hvordan “læren om opprykkelsen” ble til og spredt runt i visse trossamfunn. Det handlet nok om sangvinske evangelister som synes dette hørtes veldig spennende ut.

  Og til slutt tenker jeg som jeg skrev i et tidligere innlegg. Etablert lære blir som betong. Uansett hva den går ut på så vil ingen gi slipp på den.

 12. Du regner at Jesus setter sine føtter på Oljeberget 2028, eller jeg har misforstått deg. (Da kan i tilfelle bortrykkelsen ikke skje før 2021)

  Kanskje blir det slik, men bortrykkelsen kan skje når som helst. Da faller i tilfelle år 6000 på 2027. Og 1000års-riket starter.

 13. Ja , Hannah : Her er du inne på noe viktig. I 2016 benyttet jeg opplysningene som gis hos profeten Daniel og satte opp en grafisk fremstilling. Da kom jeg frem til at Yeshua vil sette sine føtter på Oljeberget i 2027 – trolig i mai måned.
  Hver gang jeg hevder dette så blir jeg møtt med : – Den dag og den time vet ingen ( jamvel soknepresten kom med det ) .Jeg svarer da : – Jeg snakker ikke om dag eller time ; men om måned og år.

 14. Sann omvendelse er å bli født på nytt. Det å forlate den gamle naturen i oss, som levde i synden,og følge det nye livet Kristi fotspor. Omvendelse fra synd til det nye livet i blodets rensende kraft. Vi vil fremdeles falle i synd men man velger å leve i kristi nye liv. Faller man så beskjenner man sin svakhet i nådens kraft.

  • Helt sant og riktig «liten r» jeg snakket med en kar på arbeid og da nevnte jeg et vers som inneholder ordene «din neste». Da spurte han hva er din neste?

   Jeg forklarte ham det, og forsto samtidig at vi kristne bruker ord og vendinger som ikke kristne forstår. Altså må vi lære oss å snakke på en slik måte at de som overhode ikke har hørt noe om Bibelen, forstår det vi sier.

   Skal plukke ut litt som er lett for kristne å forstå, men som den som aldri har hørt om Bibelen for ikke forstår.

   Eks. hvordan skal vi klare å forklare hva synd er, eller det å bli født på ny, hva er blodets rensende kraft, osv.

   Det er sjokkerende lite kunnskap om Bibelen blant vanlige folk, så vi må lære oss å snakke slik at de som ikke tror og er likegyldige, forstå hva vi sier.

   Forstår du meg?

   Mvh RJ

  • Evangeliets budskap er tydelig.
   Når man formidler eller forkynner ordet til troende så trenger man gjerne ikke å forklare det å bli født på nytt betyr. Mens en som ikke tror trenger det grunnleggende forståelse av denne betydning.

   Men jeg ser jo at troende som kun har motatt Jesus uten omvendelse trenger å forstå at det koster å følge i Jesu fotspor. Man må forsake det gamle livet som ikke er lett i seg selv. Men der kommer Ånden oss til hjelp. Troende som har mottatt Jesus uten å bli forklart det å bli født på nytt betyr, er ikke greit. Da lever man slik som før uten å forandre rettning på livet. Dette ansvaret ligger på hyrden i å forklare, men dessverre er det mange hyrder som ikke er så nøye med å snakke om omvendelse eller er falske i sin forkynnelse om synd og omvendelse.

Det er stengt for kommentarer.