Donald Trump sender marinestyrke mot Korea-halvøya -frykt for konfrontasjon med Nord-Korea

En gruppe amerikanske marinefartøy fosser nå frem mot Korea-halvøyen i noe som minner om en forberedelse til krig med Nord-Korea. Som kjent har situasjonen på Korea-halvøyen lenge vært spent etter at Nord-Korea både har prøvesprengt kjernefysiske våpen og jobber med å utvikle en langdistanse rakett som kan nå USA. Nord-Korea har også avfyrt flere raketter som har ramlet ned i Japanhavet. Både Sør-Korea og Japan har protestert kraftig på det de oppfatter som klare Nord Koreanske trusler, og spørsmålet mange stiller seg er dette: Vil Donald Trump forsøke å slå ut Nord Koreas rakettprogram ved hjelp av et militært angrep, eller er det hele bare sabelrasling?

I motsetning til sin forgjenger, Barack Obama ser president Trump ut til å være en mann
som setter makt bak sine ord, også når det gjelder militære trusler. Mens hans forgjenger, president Barack Obama, stakk halen mellom beina og trakk tilbake de militære styrker som ble sendt mot Syria høsten 2013, har president Trump så langt demonstrert at hans trusler ikke er tomme. Den 21 august 2013 ble 494 mennesker drept i et gassangrep med sarin gass i de syriske forstedene Jubar, Zamalka og Ayn Tarma. I følge den vestlige versjonen, var det regimet som stod bak angrepet, mens andre hevder at det var opprørere som stod bak.  Den 10/9-2013 talte Obama til nasjonen. Han sa bl.a. at `regjeringen Assad hadde drept over 1000 mennesker med gass`. Eksplisitt sammenliknet han det med holocaust under 2. verdenskrig. Den amerikanske presidenten som tidligere hadde sagt at bruk av kjemiske våpen i den syriske borgerkrigen vil være å trå over en rød strek og han annonserte videre et militært angrep på Syria. Assad regimet hadde overtrådt den røde linjen og forberedelser ble satt i verk til militær intervensjon i den blodige borgerkrigen. Målet var å lage en koalisjon som i fellesskap skulle stagge president Assad, men ført bakket britene ut etter en avstemning i parlamentet, og det ene europeiske land etter det andre bakket så ut. En stund så det ut som om  Barack Obama måtte gå alene og store amerikanske marine og flystyrker ble sendt til regionen. Så, etter at Russland hadde fått fremforhandlet en avtale om at alle kjemiske våpen i Syria ville bli utlevert og ødelagt, bakket Obama ut og trakk tilbake sine styrker, og i Midtøsten ble dette tolket som amerikansk svakhet. Dermed fikk hele Midtøsten se at Barack Obama faktisk hadde servert en tom trussel, og det amerikanske hegemoniet i Midtøsten fikk seg en alvorlig smell. (saken fortsetter under videoen fra Syria 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=doytZVNltc4

Forrige tirsdag ble Syria igjen åsted for et angrep med kjemiske våpen, og i likhet med episoden i 2013 var det Sarin gass som ble brukt, og tross avvisning både fra Assad regimet og Russland, var Europa og USA raske med å fastslå at det var regjeringsstyrker lojale mot president Bashar Assad som stod bak. Minst 100 mennesker ble drept i angrepet 4 april, og i sin reaksjon sa president Trump at “mange linjer” var overtrådt her, og både han og USAs FN ambassadør Nikki Haley gikk langt i å antyde at USA kom til å straffe Syria militært. Bare dager senere, fredag våknet vi opp med nyheten om at president Trump hadde beordret angrep på Syria og 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Sju personer ble drept i det amerikanske angrepet. Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump. Både Syria, Iran og Russland reagerte sterkt på det amerikanske angrepet, og Russland sier nå at de vil styrke det syriske rakettforsvaret.  (saken fortsetter under videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=X5VRa5WXKGQ

Nord-Korea kan være neste punkt på Donald Trumps liste

Nord Korea og  Kim Jong-un ser ut til å være president Trumps neste punkt på listen over steder der den amerikanske presidenten ønsker å vise handlekraft. Foruten at USA nå har på vei en større flåtestyrke mot Korea halvøyen, pågår det i disse dager en større militærøvelse med flere tusen soldater på grensen til Nord-Korea gir Kim Jong-un frykt for at øvelsen egentlig er et skalkeskjul for et angrep som kan komme, mener seniorforsker Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Tønnesen sier videre i følge NRK dette:  “– Jeg tror det er en stor fare for at soldatene kan få bruk for denne treningen. Disse øvelsene skaper frykt og jeg er ikke i tvil om at Kim Jong-un nå er redd for at det skal komme et angrep denne måneden, sier seniorforskeren når han kommenterer øvelsen som foregår i et av USAs største militære øvelsesområder i Asia. En rekke kristne You Tube personligheter, deriblant Paul Begley har allerede kommentert nyheten om at USA sender en større marinestyrke mot Korea halvøyen. (saken fortsetter under videoen)

Det er ikke tvil om at Donald Trump i motsetning til president Obama er villig til å vise både muskler og militær handlekraft, og mange frykter at dette faktisk kan lede til en større konflikt som kan utvikle seg til tredje verdenskrig. Kanskje er det nettopp under denne presidenten at vi vil se at vestens halvhjertede krig mot terror utvikler seg til en større verdensbrann som ettertiden vil omtale som den tredje verdenskrig. Selv om vi i den vestlige del av Europa ikke har opplevd en større krig på egen jord på hele 72 år, så er krig og blodsutgytelser noe vi nærmest hører om daglig gjennom media. For omkring 1984 år siden holdt Jesus en viktig tale hvor han listet opp noen av de fenomener som skjer nå som skulle være tegn på Hans gjenkomst og menighetens bortrykkelse.  “Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene.” (Matt 24,6-8) Mange kristne har gjort seg forskjellige tanker om en tredje verdenskrig er en del av det bibelske endetidsbildet. I siterte tekst er det først snakk om å høre krig og rykter om krig. Deretter tar Jesus en liten pause, oppfordrer disiplene til ikke å være fulle av frykt “for det må så skje” -men enden er ikke ennå, og en siste stor verdenskrig tror vi jeg vi finner i termene “folk skal reise seg mot folk,” og ikke minst i dette “rike mot rike”. Det greske ordet for “rike” blir i enkelte bibeloversettelser oversatt med “kongedømme mot kongedømme” eller “nasjon mot nasjon,” og her snakker vi neppe om en krig som geografisk er begrenset til Midtøsten. I Johannes Åpenbaring kapittel seks leser vi om hvordan Guds livsvesener åpner de forskjellige segl som slipper løs apokalypsens ville hester og deres ryttere.  “Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom!  Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, ble det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd.” (Åp 6,3-4) -Vi leser her at den røde hestens inntog i verden vil bety at freden vil bli tatt bort, og i stedet for fred skulle mennesker slakte hverandre og det blir gitt et stort sverd. Og det er nettopp utfra denne teksten mange leser inn en tredje verdenskrig i tiden før Jesus kommer tilbake.

Økt spenning på Korea halvøyen

Hillary Clinton lovpriste president Trump for angrepet mot Syria fredag

Selv om president Trump så langt har møtt betydelig politisk motstand og ikke vunnet frem verken når det gjelder Obamacare eller det omstridte innreiseforbudet for muslimer, så ble Donald Trump hyllet av sine motstandere etter at han sendte 59 Tomahawk kryssermissiler mot Syria. Angrepet førte som kjent til sterk fordømmelse fra Russland som fra før har et svært kjølig forhold til USA og Nato. Med unntak av å få ros av sine verste fiender har president Trump i hvert fall fulgt opp sitt løfte om å utnevne en konservativ dommer til høyesterett. Med utnevnelsen av Neil Gorsuch til høyesterett har president Trump skåret en politisk seier og oppfylt et av sine valgløfte til kristne velgere. Selv om Søkelys under fjorårets valg var tydelige på at vi støttet Donald Trump fremfor Hillary Clinton, kan vi ikke uten videre gi støtte til den militære linje den nye presidenten ser ut til å satse på overfor Syria. Når det gjelder Nord Korea er det ikke tvil om at Kim Jong-un og hans diktatur er langt farligere da Nord Korea som kjent har utviklet kjernefysiske våpen og i tillegg vil kunne ha langtrekkende raketter i løpet av 14 til 18 måneder. For USA begynner det nå og haste med å få stoppet Nord Korea, for dersom Kim Jong-un skulle lykkes med å utvikle langdistanseraketter som kan nå USA eller Japan. Dersom regimet i Nord Korea skulle lykkes med å utvikle langtrekkende missiler som kan ha kjernefysiske stridshoder, er løpet i realiteten kjørt. Et angrep da vil kunne få katastrofale følger for både for regionen og hele verden. Dersom Kim Jong-un føler seg presset nok er det ikke grunn til å tvile på at han vil ta i bruk alt de har av militær kapasitet, inklusiv kjernefysiske våpen.

Frykter president Trump vil utløse tredje verdenskrig

Alternativ media eller det som ofte omtales som det ytterste høyre ser nå ut til å vende seg mot Donald Trump i frykt for at presidenten vil komme til å utløse en tredje verdenskrig. En rekke figurer, deriblant Alex Jones, Paul Joseph Watson og en rekke andre personer i alternativ media sier nå rett ut at de er kritisk til Trump fordi han gjennom angrepet på Syria og krigsoppbyggingen i Øst ser ut til å fullføre det som er globalistenes agenda. Dermed er støtten Donald Trump hadde i disse kretsene i ferd med å fordufte og kritikken hagler nå mot den amerikanske presidenten som åpenbart har overgitt seg til globalistenes plan om tredje verdenskrig. (Link til Alex Jones) En annen alternativ news kanal AMTV har siden begynnelsen av februar advart om at Donald Trump er i ferd med å drive verden inn en tredje verdenskrig. “Det vi ser nå,  er oppbyggingen til tredje verdenskrig og Donald Trump har åpnet pandoras eske, som vil lede til WW3, sier Chad Boukzam i Alternativ Media TV. Det samme budskapet har også  Christopher Greene i AMTV holdt på å hamre inn i sine seere. (saken fortsetter)

https://www.youtube.com/watch?v=HQfro4qssuM&t=51s

På vei mot tredje verdenskrig?

Vi nordmenn har ikke opplevd en skikkelig krig på 72 år, og i motsetning til befolkningen i en rekke andre land, har vi selv ikke på kroppen fått kjenne på krigens redsler. I årene etter den andre verdenskrig fikk vi riktignok kjenne på hva en kald krig er, og under den kalde krigens dager, stod verden flere ganger på randen av krig mellom de vestlige land og Sovjetunionen. På slutten av 1980 tallet ble vi kjent med Mikhail Sergeyevich Gorbachev som introduserte “glasnost og perestrojka” og flere tiår med kald krig, ble avløst av en tid med fred og nedrusting. Her til lands førte den nye klimaet mellom Øst og Vest til kraftige kutt og nedleggelser av militære anlegg. Selv om vi ennå har verneplikt i Norge, har tallet på dem som ender i aktiv militærtjeneste blitt redusert betraktelig, og Norge har i dag en hær på ca 8363 mann. Det inkluderer snaut 5000 vernepliktige, skriver “Vi menn”. Imidlertid er ikke Norge alene når det gjelder dette å tyne sine militære styrker. Etter konflikten omkring Ukraina og Krim har en rekke europeiske land igjen begynt å ruste opp, og vi er åpenbart på vei inn i en tidsperiode preget av krig og militær opprusting. Hvorvidt dette ender i en større krig eller global konflikt gjenstår jo å se, men utviklingen vi har sett de siste månedene lover ikke godt. Kanskje vil det være Donald Trump som er innsatt for å lede verden inn i tredje verdenskrig. Nord Korea vil uten tvil bli en utfordring for president Trump, en utfordring som krever langt mer enn 59 Tomahawk kryssermissiler. Christopher Greene i AMTV hevder i klippet under at tredje verdenskrig kryper stadig nærmere, og en ting kan vi i hvert fall si: Vi har aldri vært nærmere en tredje verdenskrig, enn det vi er akkurat nå. Tilsist: Et Guds barn trenger ikke å frykte, for uansett hva som enn skjer på verdensarenaen, er vi likevel i Guds trygge hender.

https://www.youtube.com/watch?v=58Nv9Lp7vEg

9 tanker om “Donald Trump sender marinestyrke mot Korea-halvøya -frykt for konfrontasjon med Nord-Korea

 1. Ifølge synet til den 90 år gamle damen fra Valdres, skjer borttykkelsen før 3.verdenskrig begynner.Vi lever i spennende tider!

  • Det er en skrøpelig Allmektig som må bruke en nittiårig valdris for å formidle endetidsbudskapet til menneskeheten. Oppfylte spådommer skyldes tilfeldigheter og rasjonaliseringer. En trenger ikke være hjerneforsker for å forstå såpass.

   Hadde ikke situasjonen vært så alvorlig, kunne vi bare ha smilt av slik menneskelig dumhet. Ja, overtroen på profetier og religiøst selvbedrag er unektelig komisk for den som ikke er forblindet.

 2. Regimet til Kill um ung må knuses. Det vil skje før eller siden. USA vil aldri i verden godta at de utvikler langttrekkende missiler som kan nå USAs østkyst. Før det skjer kommer de til å knuse dem.

  • Det er svært lite trolig at de kan nå den amerikanske østkysten, men vestkysten er vel det man frykter her…

  • Nord-Korea vil aldri kunne nå amerikas østkyst. Men man frykter at de kan nå vestkysten. Vestover vil de da kunne rekke store deler av Europa.

 3. Jeg tviler på at det kommer noe godt ut av Trumps kriging mot Syria. Ettersom man ikke helt vet hvem som har avfyrt dem. Det handler vel om mer at man tror. Men den eneste som kan tjene på dette, er faktisk opprørerne. Assad tjener ikke noe på dette. Det er klart, Assad kan jo teste ut om Trump var like konfliktsky som Obama (selv om obama har sendt enorme mengder med våpen inn til de IS og AlQuaida lignende opprørerne, og har virket på den måten). Det er også merkelig å se hjelpearbeidere lene seg over folk som er døde av denne såkalte Sarin gassen, uten verneutstyr. Er det Sarin, så vil hjelpearbeiderne dø ganske raskt, når de berører de døde.

  Mens Nord-Korea burde man ha gjort noe med for lenge siden. Det er ett regime vi kan klare oss uten. Bare tenk på alle de lidende koranerne pga dette regimet. Spørsmålet er hvordan Kina vil takle det.

  Profetisk er dette ett spesielt år. Spesielt med tanke på alle de profetiske tegnene som er i 2017:

  http://toreblogginfo.blogspot.no/2017/01/31-jan-2017-det-profetiske-aret-2017.html

 4. Innlegget til Sokelys er godt og gjennomarbeidet. Jeg har tre kommentarer :

  1. Sarin-gass er en såkalt nervegass og er uhyre dødelig. Det er nok at du får en dråpe på størrelse med et knappenåls-hode på huden din ; og du går i krampe – som fører til hjertestans og øyeblikkelig død. Det vi så på TV av skadde personer ; tyder på at det var en annen type stridsgass.
  Kan hende sennepsgass som første gang ble brukt i 1. verdenskrig. Da renner lungene fulle av vann – men er mindre dødelig enn nervegass. Lukter som nyslått gras.
  Kan hende har Russland funnet opp nye former for stridsgass som er eksportert til Syria ?

  2. Det er lite kjent at Nord-Korea prøvde å selge atomvåpen til Syria for noen år siden. Israel har som kjent verdens beste etterretningstjeneste. Disse A-bombene var allerede losset fra fartøy og inne i Syria. Om natten / morgenen går israelske F-16 jagerfly i luften og knuser disse A-våpnene fullstendig. Denne hendelsen ble forsøkt hemmeligholdt av begge parter.

  3. Det er kjent at presidenten i Syria har et meget flott landsted ved Middelhavet – ikke langt fra grensen til Libanon – og således heller ikke langt fra Israel.
  Grytidlig en morgen går flere F-16 jagerfly på vingene og setter kursen mot Middelhavet. Så går disse flyene rett over hustaket til den ferierende presidenten med en fart som overstiger lydmuren ; og utløser noen forferdelige smell som er aldeles grusomme. Den syriske presidenten trodde selvsagt at hans siste time var kommet. Men ingen kom til skade. Dette var bare ment som en advarsel fra Israel.

 5. Den sjette basun
  13 Den sjette engelen blåste i sin basun. Da hørte jeg en røst fra de fire hornene på gullalteret for Guds åsyn. 14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen; jeg hørte tallet på dem. 17 Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: Mennene hadde brynjer som var ildrøde, mørkeblå og svovelgule; hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen deres stod ild og røk og svovel. 18 En tredjepart av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden og røken og svovelen som kom ut av hestenes munn. 19 For deres makt ligger i munnen, men også i halene, for halene deres ligner ormer med hoder, som de skader menneskene med.
  20 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå. 21 De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier.

 6. Det er flere syn på når opprykkelsen vil skje; før trengselen, midt i trengselen og etter trengselen. Selv har jeg trodd at vi vil være her gjennom den menneskeskapte trengselen, men rykkes opp før Gud lar sin vrede ramme jorden.
  Pastor Perry Stone er verd å lytte til, en mann med stor bibelkunnskap. Han mener å kunne bevise ut fra bibelen at opprykkelsen skjer før trengselen. Kanskje han har rett.
  https://youtu.be/eLyEoQMu8fQ

Det er stengt for kommentarer.