Donald Trump anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, og nå er det formelt, paven kritiserer

Donald Trump har i kveld innfridd sitt løfte overfor Gud og velgere og valgt å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. En som selvfølgelig ikke velsignet Donald Trumps avgjørelse, var den falske profet som sitter som “Guds stredfortreder” i Vatikanet. Han skal ha fordømt denne siste gledelige utviklingen. Her snakker pastor Paul Begley om pavens fordømmelse av dagens historiske hendelse

https://www.youtube.com/watch?v=9tU-Q7cwIs4

Donald Trump har i kveld valgt å formellt anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og president Trump har dermed langt på vei levert på sine løfter til kristne velgere. Donald Trump demonstrerte med dette et tydelig brudd med sin forgjenger, Barack Obama som gjorde nær sagt alt for å svekke den jødiske staten under sine 8 år som president.

24 tanker om “Donald Trump anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, og nå er det formelt, paven kritiserer

 1. Endelig! Jerusalem er Israels hovedstad til evig tid og fra Jerusalem skal verden styres i tusenårsriket. Donald Trump har gledet kristne i alle land ved å gjøre det som er rett og riktig i forhold til Israel. Gledelig!

 2. Det er helt tydelig at president Trump holder ord og gjør det han lovet under valgkampen. I mitt hode er det en selvfølge at Jerusalem skal være hovedstaden i Israel. Vår Herre gikk allerede i går ut og belønnet Trump : Høyesterett i USA stadfestet at presidentens ordre om å utestenge mulige terrorister fra enkelte spesifiserte land – er gyldig.

  • Veldig sant Ture. Jerusalem var Kongestaden for 3000 år siden, og når Israel ved Herrens hjelp vant tilbake hele Jerusalem i 1967 var det et tegn som vitner om Herrens komme.
   Når president Trump nå anerkjenner Jerusalem, så gir det oss grunn til å takke og be.

 3. Dette er et løfte han har gitt til Mike Pence for at han skulle være hans VP-kandidat, som sitt “kristne alibi”. Dersom Trump ikke hadde valgt en kristen VP-kandidat, hadde han aldri vunnet valget, og det visste han.
  Nå betaler han prisen…
  Trump har ikke noe forhold til Israel og er like kristen som en edderkopp.

  • Her er dere narret alle sammen av Djevelen selv. Den bokstavlige nasjonen Israel er slett ikke Guds folk, men tilhører som resten av denne onde verden Satan – denne verdens gud.
   De sanne jøder er ”ikke de som er omskåret på kroppen, men de som er åndelig omskåret i hjertet” – av ”alle ætter og stammer og tunger”. (Også jøder.) Guds ekte folk ”skal ikke engang lære å føre krig” og ”lever uten bommer og porter”. I motsetning til dagens israelske nasjon.
   Det er det himmelske Jerusalem den nye jord skal styres under. Og Guds oppgjør med menneskene og falsk religion kan kanskje allerede starte i påsken neste år. Så stay tuned – alle de av dere som har Jehova Guds og Kristi velbehag. Time is at hand..

  • Josef
   Du må ta hele Skriftens ord for deg. Denne hendelsen er bare en av mange profetiske hendelser som angår Israel og jødene i den siste tid.
   Dette signaliserer at tiden nærmer seg da Gud skal vende sin hu mot Davids falne hytte
   Apg 15,16 Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den,
   Jeg er klar over de bibelske tekstene om det nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen og en nyskapt himmel og jord.
   Alt har sin plass i den eskatalogiske fremdriften.

  • Selvom Israel i dag ikke er omvendt til Herren Jesus Kristus så har Gud ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg.
   De er elsket pga ferdrene og fiender pga evangeliet. Dem Jøder som har avvist frelsen i Jesus Kristus er podet av sitt naturlige oliventre og dem troende er podet på.
   Etter nådens utvelgelse har Gud er stor frelsesplan for det Jødiske folk.
   Les Rom 9, 10 og 11 i sin sammenheng.

   Ja, alle dem som har avvist evangeliet går fortapt.

  • Angående Apg 15,16: Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den,
   Kom til å se det som står forran: og profetenes ord stemmer overens med dette, slik det er skrevet:

   hva stemmer med profetenes ord? Hva er dette?
   Det var i strid om omskjærelsen.

   Kom til å tenke på Lukas 2:25-34; angående Simeon ser Guds frelse.
   Luk 2:30-32: “For mine øyne har sett Din frelse,
   som Du har gjort ferdig for alle folks øyne,
   et lys som gir åpenbaring for hedningefolkene, og en herlighet for Ditt folk Israel.

  • Kom også til å tenke at Jesus sa at Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene, men Guds rike er inne i dere.
   Jesus sa også med en senere anledning at det ikke var gitt dem å vite tider som var fastsatt av faderen. Han sa det i forhold til disiplenes spørsmål om riket for Israel.

 4. Vi lever virkelig i endetiden og i høyprofetiske tider.
  Ja, blir dom over alle nasjonene som har delt Jerusalem.

  Men det en ikke burde være blind for er at Israel skal gjennom en trenselstid før Herrens komme. Les i Matt kap 24 og utover.
  Les også profeten Daniels endetidssyn.

  Jeg tror at Antikrist snart kommer på arenaen. Og da skal han føre krig mot de hellige og overvinne dem. Det er så om å gjøre å leve nær Herren og til Hans Ord. Dem som har tatt sin tilflukt til Herrens Jesus Kristus og Hans Ord er trygg. Herren fører sine gjennom det de skal, så lenge de holder seg til Ham alene.
  Det er mye løgn der ute å går. Og alle dem som ikke har tatt imot kjærligheten til Sannheten, skal bli ført vill.
  På tide å lese 2. Tess.
  Der går Paulus inn på viktige ting.

  Jesus advarer oss også mot å bli ført vill.

  • Amen, Vi gjør. Jeg er glad for at Donald Trump i dag fattet denne beslutningen.
   Våk og be! Herrens komme er kommet noe nærmere. Dog må vi passe på så ikke vi blir bedradd av noe.
   La oss holde fast på Bibelens Ord og søke å leve i tett relasjon med Jesus og la Bibelens ord være lys og lykt på vår vandring!

 5. Ordet “evig” er det hebraiske “ad olam” som ikke kan oversettes med “evig” fordi det betyr “til ubestemt tid” – altså inntil videre. Den bilaterale pakten mellom lovgiveren Jehova og datidens jøder ble oppfylt av Jesus og opphevet av Jehova.

  Pakten med Abraham oppfylles på dagens åndelige Israel – “Guds Israel” – som er åndelig “omskåret på hjertet” – gjennom Kristi “nye pakt”. Dette kan ikke dere folk av nasjonene forstå fordi “det ligger et dekke over deres (åndelige) øyne”.

  Men dere vil meget snart oppdage hvilken felle dere er gått i. Veien til livet ligger nå bare åpen om dere er ydmyke og vender om. Lykke med dere i så måte.

 6. Donald Trump kan bli det jordiske motbildet til Kyrros som inntok Babylon og befridde jødene. “Babylon den store” – den falske religions verdensrike – vil om kort tid inntas og ødelegges idet nasjonene multilateralt enes om å forby all offentlig religiøs virksomhet. Det er Jehova ved sin sønn Kristus som legger elitene i hjertet å gjennomføre Hans hensikter. Etter dette skal folkene komme med et rop om fred og sikkerhet. Mens de gjør det kommer imidlertid Harmageddon der “Gud ødelegger de som ødelegger jorden”. Demonene flyr nå lavt og Djevelen vet han bare har kort tid igjen.

 7. Jesus kunne ikke oppheve moseloven for han var ikke lovgiveren. Det var det Jehova Gud som var. Jesus kunne bare oppfylle loven, som eneste person i jødenes historie. Og så kunne lovgiveren Jehova oppheve den etter at “Kristus naglet loven til torturpelen en gang for alle”.

  Den som atter vil begynne å trelle under loven godkjenner ikke Kristi gjenløsning av menneskeheten ved sin død og “pelfester Kristus på ny”. Man setter seg selv over Guds frelsesplan og “ser det som et røvet gode ikke å være Kristus lik”. For en slik selvopphøyet skapning er alt håp ute.

 8. «Herren skal tordne fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem,
  himmel og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk,
  en borg for Israels sønner. Dere skal få sanne at jeg er Herren deres Gud,
  som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldri mer komme inn.» Joel, 3

 9. Er overrasket over at du kaller Paulus for falsk, altså deler av Guds ord. Blir ikke mye igjen av det NT når det gjelder brevene da. Endog apostlenes gjerninger må da skrotes etter dine teorier. Det er synd du ser det sånn.

 10. Sitat Andre Johansen: “Kom også til å tenke at Jesus sa at Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene, men Guds rike er inne i dere.”

  Mange oversettere har feiloversatt den greske preposisjonen “entos” og skrevet “inne i” dere. “Entos” KAN oversettes “inne i”, men kan også oversettes “midt i blant”.

  Det er logisk at Jesus her mente “midt i blant”, ettersom han talte til fariseerne som han også dømte til “to ganger død, opprykket med rot”, “ormeyngel” og dømte dem til gehenna. Det er ingen grunn til å mene at disse skulle ha Guds rike “inne i” seg.

  Derfor mente Jesus at Guds rike var tilstedeværende fordi HAN var MIDT I BLANT dem som dette rikets fremste representant.

  • Sitat Andre Johansen: “Kom også til å tenke at Jesus sa at Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene…”

   Jesus kommer tilbake på samme måte som han dro – usynlig i skyen. Vi kan derfor ikke se ham i tilbakekomsten fordi han er ånd – usynlig for mennesker.
   Men fruktene av hans tilbakekomst erfarer vi. Han kom tilbake – ”parousia” – i 1914, da 56 nasjoner reiste seg mot hverandre etter at Djevelen var kastet ut av himmelen og ned til jordens nærhet.

   Fra da av ”hersket Kristus midt i blant sine fiender” for ”å skille fårene fra geitene”. Når han om kort tid tilkjennegir sin tilbakekomst i Harmageddon vil også nasjonene kjenne virkningene av hans tilstedeværelse.

  • Har Guds rike kommet?

   Flere tar i dag til orde for at riket har kommet. Hva sier Bibelen om temaet?
   Publisert: 1. apr 2015 / 404 visninger.

   Hvis man hele livet har hørt at Guds rike ligger i vår fremtid, blir dette et helt nytt konsept. En helt ny måte å tenke på og lese Bibelen. Man må selvsagt studere og se om denne læren stemmer, slik som de kristne i Berøa gjorde. Det er en rettighet vi har. Alt må prøves opp mot Ordet. La oss først se på hva Daniel sa om dette riket, og etterpå hva Jesus sa.

   “Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden” (Dan 2:35).

   “En lignelse til la han fram: ‘Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.’ Enda en lignelse fortalte han dem: ‘Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret'” (Matt 13:31-33).

   Både Daniel og Jesus sier at riket er noe som vokser. Alt kommer ikke på én gang, for å si det sånn. Til slutt har det vokst slik at det fyller hele jorden. Altså en prosess.

   Nå kommer det vanskelige spørsmålet. Har Guds rike kommet eller venter vi fortsatt på det? Legg merke til at Jesus i Det nye testamentet stadig snakker i nåtid – at Guds rike “er,” det “har kommet,” osv.

   “Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere” (Matt 12:28).

   “Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet! (Mark 1:15)

   “Guds rike er kommet nær til dere!” (Luk 10:9)

   “Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær” (Luk 10:11).

   Er Guds rike synlig? Ikke ifølge Jesus.

   “En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: ‘Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere'” (Luk 17:20-21).

   Hva sier Paulus? Legg merke til at han også snakker om riket i nåtid:

   “For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd” (Rom 14:17).

   “For Guds rike består ikke i ord, men i kraft” (1 Kor 4:20).

   “For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike” (Kol 1:13).

   Når Jesus taler i lignelser, så sier han stadig at Guds rike “er” å ligne med – han snakker i nåtid. Andre ganger sier han at Guds rike har fremtidige oppfyllelser. Siden Guds rike er et stort tema med mange sider, så er det klart at evangeliet om riket også snakker om fremtiden – det skal jo til slutt fylle hele jorden.

   En del jøder på Jesu tid trodde ikke at Jesus var Messias, fordi han ikke fridde de fra romersk styre med militær makt. De hadde en verdslig/jordisk forståelse av riket. De så for seg at Messias skulle sitte på en trone i Jerusalem og styre, akkurat som kong David en gang hadde gjort. De forsøkte til og med å ta Jesus med makt for å gjøre ham til konge. Noe Jesus motsatte seg. De misforstod Jesu plan for hvordan riket skulle komme, utøves, og hva riket var for noe. Jesus kom med et helt annet budskap. Guds rike er inne i dere, sa han.

   Jesus sitter i dag ved Guds høyre hånd og styrer fra tronen i Himmelen. Ikke på en trone i Jerusalem på jorden. Har kristne misforstått budskapet om riket slik enkelte jøder gjorde på Jesu tid? Jeg tror det. Vi har tenkt jordisk, militært, og politisk. Akkurat som jødene i det 1. århundre.

   Vi må ta et valg. Enten så må vi forkynne at riket allerede har kommet, at det vokser, for til slutt å fylle hele jorden. Eller så må vi forkynne at riket ligger i fremtiden. Vi må undersøke om vi ikke har tatt feil i dette spørsmålet. Hvis riket har kommet, vil det endre hele vår forståelse av Bibelen, hvordan vi underviser, ber, lever, og hvordan vi forkynner evangeliet om Jesus.

   Professor Jonathan Welton underviser om at riket har kommet, og tar utgangspunkt i Daniel 2: https://www.youtube.com/watch?v=U6-J6uiofaI

  • Josef:
   Angåede at Guds rike er inni dere. Hvorfor sier Jesus”Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere’” (Luk 17:20-21).

   Viktig å få med seg hele sammenhengen.

   Hva sa de menn når Jesus for opp til himmelen?
   Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

   Jesus ble løftet opp mens de så på.

   og Åp snakker slik om Herrens komme:
   Johannes – til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone, 5og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, 6og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen. 7Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

   Jesus er sann Gud og sant menneske.
   “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

   6Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 8Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.

   9Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

   14Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet. 15Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 16For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 17for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.”

   Jesus er Ordet. Han er Gud. Og Ordet ble kjød.
   Så Jesus er Sann Gud og Sant menneske.

   Din fremstilling at gjenkomsten er helt på jordet. Viktig at man bruker Guds Ord for å forklare tingene, ikke sine egne tanker og forståelser.

 11. Tror du ikke at Herren Jesus Kristus er lovgiveren? Det er ingen Gud foruten Herren Jesus Kristus.
  Han er sann Gud og Sant menneske. Han er også Guds evige Sønn.
  Les Joh evangelium kap 1.

  Jesus kom ikke for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle.
  Guds Ord står evig fast i himmelen.

  Men når vi går inn i hebreerne så går skriventen inn på den gamle pakt og den nye pakt. Ganske så detaljert beskrevet.
  Pulus går også inn i Galaterne og tar et kraftig oppgjør med judaistisk lære som er loviskhet.
  Vi er kjøpt for en høy pris, er det å ikke la noen frarøve oss seiersprisen, den vi har i Jesus Kristus.
  Vi er kalt til frihet.
  Vi blir rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus, ikke av lovgjerninger.
  Bruk bare ikke friheten til leilighet for kjødet, for det ender med død.
  Vander i Ånden, så skal vi slettes ikke fullføre menneskenaturens begjær.
  Jesus sier: Bli i meg. Han sier også at uten Meg kan dere intet gjøre. Formaningen er å bli i Hans Ord. Er evangeliet som føder fram de gode fruktene i våre liv. kjødet gagner intet. Og den som holder seg til lovgjerninger har falt ut av nåden. For den som holder seg til lovgjerninger har Jesus dødd forgjeves for.
  Jesus kom for å frelse sitt folk fra deres synder. Han har oppfylt loven i vårt sted. Han levde det livet vi skulle ha levd. Gud er kun fornøyd med Jesus Kristus. Han døde i vårt sted for våre synder og stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Gud har akseptert Jesu Kristi Offer på Golgata. Det er fullbragt. Frelsen er ferdig.
  Er ved Jesu Kristi offer vi blir helliget og kan stå rene for Gud. Hans blod renser oss fra all synd.
  Bibelen taler om å bli født på ny. Gud er ferdig med det gamle menneket. De troende er døde med Kristus. Og den som er død med Kristus manes til å rette sinnet mot de ting som er der oppe, ikke de ting som er her nede. Vårt hjemland er i himmelen.
  Helt klart at det blir gode frukter i Jesus Kristus. Den troende har sitt alt i Ham. Han er vår frelser, rettferdiggjørelse, helliggjørelsen og Han er blitt oss visdom fra Gud.
  Ordet om korset er en dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst er DET en Guds kraft.
  Evangeliet er en Guds kraft til frelse.

Det er stengt for kommentarer.