Dødstallet på Corona har nådd 150 i Norge -myndigheten slakker på restriksjonene

Så langt har 150 nordmenn omkommet som en følge av Corona viruset skriver VG som kan fortelle om to nye dødsfall det siste døgnet. Bare 6686 mennesker er påvist smittet i Norge, og myndighetene begynner nå å lette på restriksjonene som har vært pålagt oss en måned. Barnehager og skolene for de laveste trinnene åpnes nå opp, og mange sitter med en følelse av at faren er i ferd med å gli over selv om vi må påregne å leve med noen restriksjoner i ukene og månedene som kommer. For den kristne kirke er det nå på tide å legge planer for en forsiktig gjenåpning av menighetslivet som er essensielt for kristne og man bør i løpet av mai måned begynne å legge planer for å gjenåpne kristen virksomhet, kanskje samle smågrupper i kirker og forsamlinger eller åpne for at 50 mennesker kan komme sammen i et forsamlingslokale dersom man sitter spredt. Et eksempel er i Grimstad kommune hvor man så langt kun har registrert en smittet person, og både i Grimstad, Lillesand og Arendal er det registrert få smittede bør det så avgjort være mulig å snart starte opp gudstjenester og møter