Diskrimineringsnemda vil henlegge blogger Christensen klage på Corona-diskriminering

Som tidligere omtalt har blogger, bibellærer og evangelist Jan Kåre Christensen sendt en klage til Diskrimineringsnemda fordi han mener at myndighetenes Corona-regler og restriksjoner oppleves som diskriminerende. Diskrimineringsnemda har nå respondert på Christensens klage og varsler at de kommer til å henlegge bloggerens klage. I sitt skriv datert 13 juli, skriver nemda dette: “Nemndlederen vurderer å henlegge saken. Henleggelse innebærer at nemndlederen har vurdert saken og ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for videre behandling. Dersom saken henlegges, avsluttes saken uten ordinær behandling i nemnda. Det går frem av diskrimineringsombudsloven § 10 tredje ledd at nemnda kan henlegge en sak dersom forholdet det klages på åpenbart ikke er i strid med diskrimineringsregelverket. Beslutningen om henleggelse kan treffes av
nemndleder, heter det videre i skrivet fra Diskrimineringsnemda.

Christensen hadde begrunnet sin klage slik og vi gjengir fra skrivet til diskrimineringsnemda: “Du viser i klagen din til at du blir diskriminert fordi du ikke ønsker å vaksinere deg mot covid-19 siden effekten av vaksinen er usikker. I tillegg har vaksinen skadelige bivirkninger, og du viser også til at mange har dødd av vaksinen og at det ikke er kjent hvilke senvirkninger vaksinen kan ha. Når staten skiller mellom
de som er vaksinerte og de som ikke er vaksinert i hva folk kan gjøre, så er det
diskriminering.Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. I
tillegg håndhever Diskrimineringsnemnda forbudet mot diskriminering på grunn
av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder i
arbeidsmiljøloven § 13-1 første avsnitt. Eventuell forskjellsbehandling på grunn av at du ikke ønsker å bli vaksinert, er ikke et av de vernede diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven. Det er derfor nemndleders foreløpige vurdering at denne klagesaken må henlegges, siden forholdet klart ikke er i strid med diskrimineringsregelverket. -Dermed ser det ut som om dette utspillet fra den tidligere bussjåføren også ender i intet.

Tekst: Kjell Andersen

Facebook Comments

3 tanker om “Diskrimineringsnemda vil henlegge blogger Christensen klage på Corona-diskriminering

 1. Det er tydelig utifra Christensens klage at han ikke har skjønt de norske lovene mot diskriminering. La meg ta det litt punktlig:

  1. Diskriminering i seg selv er IKKE forbudt i Norge.

  2.Det finnes derimot grupper som har et særskilt vern mot diskriminering. Ombudet lister opp disse gruppene.

  3. Det holder ikke å høre inn under en av disse gruppene for at diskriminering skal være ulovlig, det må i tillegg aktivt bevises at grunnlaget/motivasjonen for diskrimineringen var din tilhørighet til en av disse gruppene.

  La meg te et eksempel. Jeg driver en butikk og så nekter jeg alle som har grønn genser adgang til butikken. Dette er helt lovlig.

  Men la oss da si at det kommer en homofil person med grønn genser som da også blir nektet. Da er det fortsatt helt lovlig sålenge han ble nektet pga. fargen på genseren.

  Om da den homofile personen fastholder at hen er diskriminert basert på legning, ikke farge på genser så ligger bevisbyrden hos den homofile personen, ikke hos meg som butikkeier.

  I praksis denne personen da en «tilståelse» fra meg om at jeg diskriminerte vedkomne fordi han var homofil.

  På samme vis er det likegyldig for saken til Christensen hvorvidt han er kristen eller ikke. Det er også likegyldig om hans motvilje mot vaksinering er motivert av hans tro.

  Skal det kunne «dømmes» å være diskriminering må det aktivt bevises at han diskrimineres på grunnlag av sin religion (som er ulovlig) og ikke basert på sin vaksinemotstand (som er lovlig diskriminering.)

  Det er ikke Christensens motivasjon for å være mot vaksinering som er avgjørende. Det er motivasjonen til den som diskriminerer på hvorfor det gjøres.

  Om du derimot kan dokumentere f. Eks at det utelukkende kristne vaksinemotstandere som diskrimineres, mens andre vaksinemotstandere ikke diskrimineres så kan du derimot kanskje ha en sak.

  Men i praksis er ingen dømt for diskriminering uten en skriv innrømmelse av diskriminetingsgrunnlaget.

  Og igjen.. diskriminering er fullt lovlig i Norge. Jeg kan, helt lovlig si at du ikke får handle i min butikk fordi jeg synes du er stygg.

  • Blei noen skrivefeil/autocorrect der, men burdte fortsatt være mulig å skjønne.

   Hovedpoengene er:

   1.diskriminering er i seg selv IKKE forbudt i Norge.

   2. Det holder ikke å tilhøre en gruppe med særlig diskrimineringsvern. Det må BEVISES at diskrimineringen er begrunnet/motivert av noe som faller inn under dette diskrimineringsvernet.

   Det er nemlig ikke ulovlig å diskriminere noen som tilhører en gruppe med særlig diskrimineringsvern, så lenge det ikke kan bevises at motivasjonen for diskrimineringen faller innenfor det særlige diskrimineringsvernet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.