Dette “korset” i amerikansk park ble for sterk kost for prominent ateistgruppe som krever det fjernet

De militante ateistene i den prominente ateistgruppen  “Freedom From Religion Foundation” (FFRF) som har sitt hovedkvarter i Wisconsin USA går nå på et nytt nederlag etter at myndighetene i Missouri har avvist et krav fra ateistene om å fjerne et latinsk kors i terrenget. I følge ateistenes utgave av Taliban er korset som ligger i en offentlig park grunnlovsstridig, og i et brev sendt lokale myndigheter, krever gruppen at korset blir fjernet. I følge gruppen skal det være individer som har følt seg krenket av korset som skal ha bedt dem om hjelp

Etthvert land har sine mer eller mindre rabiate ateister. Der Norge har sitt “hedningesamfunnet”  har amerikanerne ateist-gruppen “Freedom From Religion Foundation”. Begge gruppenes mål ser ut til å være å bekjempe kristendommens innflytelse i samfunnet, og der den norske gruppen langt på vei har mislykkes, har  “Freedom From Religion Foundation” lykkes med å fordrive kristen praksis ut fra skoler og det offentlige rom. Imidlertid er det intet som tyder på at gruppen her vil få gjennomslag. “Dette korset har vært her siden 1930 uten at noen har klagd, og vi akter ikke, tross kravet fra  “Freedom From Religion Foundation” -å fjerne dette korset, sier ordfører Ben Baker. Dermed vil korset forbli der det nå er tross kravet fra ateistgruppen, melder Action 12 News. Også byrådet er enig, og etter en avstemming blir det klart at korset forblir der det er. Kristne i nærmiljøet applauderer nå både ordføreren og byrådet, og sier at dette var en riktig og viktig beslutning. “Korset er ikke bare et symbol på Jesu død for verdens synder, men også en viktig del av USAs kristne kulturarv,” sier en lokal pastor som mener at aktuelle kors gir en viktig påminnelse til det moderne menneske.

2 tanker om “Dette “korset” i amerikansk park ble for sterk kost for prominent ateistgruppe som krever det fjernet

  1. Ordet om korset er en dårskap for verden og denne verdens barn tilhører Satan å gjør djevelens vilje. Derfor vil fiendene av korset forsøke å få korset bort.

Det er stengt for kommentarer.