Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Økende fare for ny krig i Midt-Østen

Satser på iransk hjelp i tilfelle Nato innblanding i konflikten

Tøffere internasjonale sanksjoner mot regimet i Syria kan være rett rundt hjørnet dersom ikke Assad beordrer sine soldater tilbake til basene sine. Det internasjonale samfunnets tålmodighet med Assads brutale nedslaktning av flere tusen demonstranter og demokratiforkjempere setter nå det internasjonale samfunnets tålmodighet på en alvorlig prøve. Mandag fikk landet et skarpt ultimatum fra Russland, EU og den arabiske liga hvor det forlanges at Assad avslutter sin krigføring mot demokratiforkjemperne som Assad omtaler som "bander av kriminelle". En resolusjon i sikkerhetsrådet indikerer at Nato og en allianse av muslimske og arabiske stater snart kan få fullmakt til å gripe inn militært overfor det syriske regimet. I følge nettstedet debka.com skal Tyrkia på vegne av Nato og Saudi Arabia som representerer "Gulf Cooperation Council" ha drøftet ulike modeller for en eventuell intervensjon i konflikten. Blant modellene som har vært drøftet er at Tyrkia skal gå inn i det nordlige Syria og opprette en militær lomme hvor man kan forsyne opprørerne med våpen og humanitær hjelp samtidig som Saudi Arabia vil gjøre det samme i sør. Det tyrkiske angrepet på mål i det nordlige Syria vil bli samkjørt med GCC statene anført av Saudi Arabia som vil gå inn i sør for å etablere en enklave hvor opprørere får både våpen og et beskyttet fristed.

Iran står sammen med Syria

Mens Brussel, Saudi Arabia, Ankara og Washington fremdeles finpusser på sine planer har Irans fundamentalistiske ledelse gjentatt sitt løfte om at landet vil stå skulder ved skulder ved Assad dersom Syria skulle bli angrepet. At den syriske presidenten tar trusselen alvorlig indikeres ved det faktum at Syria allerede i helgen utplasserte 25 batterier med bakke til luft raketter som vil bli anvendt dersom Tyrkia skulle gå til aksjon. Med Iran og Hizbollah ved sin side er det lite eller intet som tyder på at den syriske diktatoren vil komme til å gi fra seg makten uten kamp. Et militært inngrepen i Syria vil få langt større følger enn Natos aksjon mot Gaddafi siden man står overfor muligheten av at Iran går inn i konflikten. Etter å ha drept kanskje så mange som 3000 sivile har Assad lite å tape på å ta en større konflikt. En mulighet mange holder åpen er at Assad i et siste forsøk på å redde seg selv vil iverksette en større militærkonflikt med Israel, dette er noe både Iran og Hizbollah samt de forskjellige palestinske terrorfraksjonene vil sette pris på, og det er kanskje nettopp et slikt angrep som vil kunne samle et splittet folk til kamp for regimet.

Damaskus vil bli ødelagt

Profetordet i Bibelen som kan være vanskelig å tolke har flere passasjer omkring Syria og hovedstaden Damaskus. I følge Bibelen skal Damaskus bli totalt ødelagt i en kommende krig.
utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug.  Jes 17:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert: 04.06.10