Quick-bingo kaster kortene i Vennesla og Sarpsborg etter gigant-tap gjennom flere år

Totalforbudet mot røyking i bingohaller fører til stenging og nedleggelser av bingohaller i Norge

Quickbingo Vennesla blir den første bingoen i Kristiansand distriktet som kaster inn håndkleet og lukker dørene etter at totalforbudet mot røyking i bingohaller ble innført i fjor sommer. Røykeloven sammen med en regelendring i 2012 som krevde en pause på 30 sekunder mellom hvert spill på såkalte sidespill eller databingo senket allerede i 2012 omsetningen i norske kvikkbingobingohaller med mellom 20 og 30 prosent. Når totalforbudet mot røyking ble innført i 2014 falt omsetningen ytterligere og dette resulterer nå i stenging av blant annet Quickbingo i Vennesla og også en Quickbingo hall i Sarpsborg, sier en troverdig kilde innenfor bingomiljøet til Søkelys. I følge vår kilde innenfor bingomiljøet skal en ansatt i Quick bingo opplyst at de ansatte i Vennesla vil få beskjed om endelig stengedato førstkommende tirsdag. Den kontroversielle bingoaktøren som brøt 30 sekunders regelen i hele 2012 har fra dag en tapt store summer både i Vennesla og Sarpsborg og det er grunn til å forvente at disse to hallene ikke er de enste som kommer til å bli stengt i løpet av 2015 og 2016, tror vår kilde innenfor bingomiljøet.

Den kontroversielle bingokjeden som er eid av Norges Handikapforbund fikk i 2012 massiv kritikk for å bevist ha brutt 30 sekunders regelen som ble innført i januar 2012 for å gjøre såkalt databingo mindre avhengighetsskapende. Det ble også da rettet skarp kritikk mot bingokjeden som allerede da drev på kreditors regning og startet opp bingohaller i et bingoautomatstadig større tempo. De aller fleste av disse har gått med store underskudd som er blitt dekt av norske skattebetalere siden Norges Handikapforbund har fått store statlige overføringer som erstatning for bortfall av inntekter fra spilleautomatene som ble ulovlige i 2007. Norges Handikapforbund har eierandeler både i Quickbingo kjeden og Spilleriet som alle drev i strid med lovverket gjennom store deler av 2012. Mens seriøse norske bingoaktører i 2012 opplevde markert nedgang i omsetningen etter at kultur departementet vedtok en forskriftsendring som skulle gjøre såkalte sidespill eller “databingo” mindre aggressiv. Regelendringen innebærer at det skal gå minimum 30 sekunder mellom hver trekning på sidespillene, og for enkelte aktører har dette medført betydelig fall i omsetningen, noe som også går utover lokale lag og foreninger.

Handikapforbundet drev ulovlig fra dag en

Imidlertid er det ikke alle norske bingoaktører som har tatt de nye forskriftene til etterretning og blant dem finner vi Quickbingo kjeden som er eid av Norges Handikapforbund gjennom selskapet “Master Online”. I februar 2012 åpnet kjeden fire haller i Aust og Vest Agder, og har fra første dag operert med et sidespillkonsept som er ulovlig og i strid med gjeldene forskrifter. Ulovligheten går ut på at spillene har en “autosnu” funksjon som gjør at den lovpålagte pausen på 30 sekunder i realiteten nulles ut. Dermed blir spillintervallene kjappere og kundene taper penger i et større tempo enn i de haller som følger lovverket. En konsekvens av dette blir at kundene taper raskere mens eierne av bingokjeden soper inn penger i bøtter og spann på et spillkonsept som er i strid med §16 i bingoforskriftene som krever at det skal være minst 30 sekunder mellom hver trekning i databingo.

Gir blaffen i lotteritilsynets pålegg

Quick bingo kjeden som eies av Norges Handikapforbund og driftes gjennom selskapet “Master Online” som igjen leier elektronisk bingosystem av selskapet EBS har helt siden første januar 2012 neglisjert lovverket som ble innført fra 1/1-12. I slutten av februar 2012 åpnet kjeden opp fire bingohaller i begge Agder fylkene og har fra dag en konsekvent forbrutt seg mot gjeldene lover og forskrifter ved å tilby spillere databingo som er ulovlige og samtidig forsterker problemene med spilleavhengighet.

Fikk pålegg om å endre spillene

Bare uker etter at Quickbingo kjeden etablerte seg i Agder fylkene fikk EBS som er leverandøren av spillkonseptet til den kontroversielle aktøren pålegg fra Lotteritilsynet om databingoå endre databingoterminalene slik at de var i overensstemmelse med gjeldene forskrifter og regler. Den 29 mars i år gjennomførte Lotteritilsynet en kontroll hos “Spilleriet” i Bærum og konkluderte med at hele databingokonseptet var ulovlig siden man tilbød kundene en “autosnu” funksjon som gjør at spillerne kan spille to spill samtidig. I henhold til gjeldende lovverk er dette forbud og EBS AS som er hovedleverandør av elektronisk utstyr til blant annet Quickbingo, Spilleriet, Max Bingo og Lykkebingo fikk den 30/3-2012 et pålegg fra Lotteritilsynet om endre sine dataspill slik at de er i overensstemmelse med gjeldene lovverk. I et skriv sendt EBS AS med adresse på Kolbotn, gir Lotteritilsynet selskapet en frist frem til 16 april med å rette forholdet, samtidig som det presiseres at “pålegget gjelder for utstyr i alle bingohaller som er levert av EBS AS,” heter det i skrivet som er undertegnet seniorrådgiver Tore Bell.

Fortsetter som tidligere

Imidlertid har Lotteritilsynets pålegg ikke gjort nevneverdige inntrykk på verken EBS, Handikapforbundet eller “Master Online”. I de førtitalls hallene som har utstyr fra EBS, brytes fremdeles norsk lotterilovgivning daglig og millionene strømmer inn i pengekista for aktørene som står bak de mer enn 40 bingohallene. Et forsiktig anslag gjort på bakgrunn av tall som Quickbingo selv har oppgitt til Lotteritilsynet, avdekker at aktørene bak den ulovlige driftingen har omsatt for svimlende 330 millioner kroner, med et nettoresultat på 31,5 millioner. Hvem var det som sa at kriminalitet ikke lønner seg? Bakgrunnen for at Quickbingo med flere fortsetter å sope inn millioner på ulovlige spillmaskiner, er det faktum at trioen Handikapforbundet, EBS og Master Online har anket saken inn for “Lotterinemda” hvor saken er til behandling. I følge vår kilde som har inngående kjennskap til Handikapforbundets tvilsomme og suspekte virksomhet er saken nå “på saksliste”, noe som kan tyde på at saken vil bli behandlet i løpet av relativt kort tid. Hvis resultatet blir som i de fleste av sakene som har vært behandlet av Lotterinemda, så vil utfallet bli at EBS ikke vil få medhold til å fortsette med ulovlige spill.

Andre aktører klager på forskjellsbehandling

Handikapforbundets kyniske brudd på forskriftene har også fått seriøse bingoaktører til å undres på om det ikke lenger er likhet for loven i det norske bingomarkedet. I et brev sendt Lotteritilsynet i midten av april, gjør en av de mer seriøse aktørene Lotteritilsynet oppmerksom på at Quickbingo og EBS fortsetter å bryte § 16 i bingoforskriftene og at dette er “frustrerende” for de av bingoaktørene som driver lovlig. Samtidig henstiller brevskriver Lotteritilsynet til å bidra til å skape like forhold og vilkår for de ulike aktørene i bingomarkedet.

Taust fra lotteritilsynet

På tross av gjentatte henvendelser til Lotteritilsynet, har tilsynet så langt ikke gjort noe annet enn å tillate Handikapforbundet og Quickbingo og stille ut flere ulovlige databingoterminaler ved bingohallene de driver i Agder fylkene. Ved selvsyn har Søkelys sett hvordan reglene brytes og snakket med individer som blir loppet for titusener av kroner på maskiner som er langt mer aggressive enn de gamle spilleautomatene som ble forbudt i 2007. I påvente av avklaring fra “Lotterinemda”, som mest sannsynlig vil ende med “ikke medhold”, kan den kontroversielle gamblingkjeden fortsette å loppe bingokundene i et tempo som er ulovlig og et brudd på bingoforskriftene.

hjelpelinjen-spill

For mange mennesker er spill og gambling enten på internett gjennom nettkasinoer, useriøse bingohaller eller norsk tippings spilleautomater blitt et stort problem som kan føre til store sosiale problemer, selvmord og økonomisk ruin. Hjelpelinjen for spillegale tilbyr råd og veiledning til mennesker med spillproblemer. Besøk deres nettside her

Facebook Comments