Christensen og den omstridte muren -fikk forlenget frist med å rive til 15 april 2021

Blogger Jan Kåre Christensens mye omtalte og “ulovlige” mur ser ut til å bli stående i hvert fall til langt inn i 2021. I et nytt skriv fra plan og bygningsetaten i Oslo blir Christensen gitt en frist frem til 15 april 2021. Christensen som hadde foreslått å kutte høyden på muren for å imøtekomme noen av PBEs krav, ble igjen møtt med krav om full underkastelse -eller nye tvangsmulkter som forfaller 15 april. I skrivet fra PBE er det tydelig at etaten står fast på kravet om at muren må rives og fjernes og at terrenget der muren er plassert må tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Skrivet fra bygningsetaten er å oppfatte som et klart trusselbrev der etaten krever full kontroll over fremdriften med rivining og retting av terrengendringer som er gjort.

Må rive muren inne 15 april 2021

For PBE er det primært murens plassering og ikke høyden som er problemet og etaten krever fortsatt at Christensen river støttemuren og tilbakefører terrenget til en gresskledd skråning. I vedtaket om utsettelse på tvangsmulkter slår etaten fast at det ikke er nok å redusere murens høyde, men at alt må rives -fordi den delvis er lagt ut i offentlig veigrunn. Fristen for å fullføre rivning og slippe unna tvangsmulkter, er satt til 15 april. Imidlertid går etaten et skritt lengre for å gi utsettelse, og forlanger at Christensen løpende oppdaterer dem om fremdriften i rivningen. “Fristen utsettes til 15. april 2021. Støttemuren og terrengendringene må være tilbakeført innen denne fristen. Det vil ikke bli gitt ytterligere fristutsettelser,” skriver etaten og forlanger samtidig at Christensen holder dem oppdatert på rivningsarbeidet. “Som vilkår for fristutsettelsen, må dere sende inn løpende dokumentasjon på at saken har framdrift. Dere må da:
– Sende inn dokumentasjon på at rettingsarbeidet er påbegynt, og
– Sende inn løpende dokumentasjon på framdriften i rettingsarbeidet,” slår etaten fast samtidig som de truer med nye tvangsmulkter.  Tvangsmulktene vedtatt 28. februar 2020 gis nye frister.
 En tvangsmulkt på kr 60 000 vil forfalle den 15. april 2021
 En tvangsmulkt på kr 80 000 vil forfalle den 1. juni 2021
 En tvangsmulkt på kr 100 000 vil forfalle den 1. juli 2021
Dersom dere retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil dere unngå å måtte betale
tvangsmulkt. Dette inkluderer også tvangsmulkten som forfalt 1. juni 2020 på kr 45 000.
Dersom dere ikke retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil tvangsmulkt innkreves uten ytterligere varsel,” skriver bygningsetaten i noe som er å oppfatte som et trusselbrev. Siden denne saken har pågått svært lenge vil tvangsmulkter på  285 000 kroner bli ilagt dersom ikke muren er revet og terrenget tilbakeført innen 1 juli 2021. Christensen har så langt ikke tatt stilling til hva han skal eller kan gjøre.

4 tanker om “Christensen og den omstridte muren -fikk forlenget frist med å rive til 15 april 2021

 1. Å kreve en omtelling er ganske ukontroversielt og jeg trudde forsåvidt det holdt at en av partene krevde det å gjennomføre en omtelling.

  Altså ingen stor seier og business AS usual. Det var vel minst en stat med omtelling ved sist valg også? (Men da var det Hillary Clinton som krevde det.)

  Skjer ved så godt som hvert eneste valg og Trump er i sin fulle rett til å kreve det.

  Omtellinger har stort sett endt opp på samme resultat og det ville overraske meg om det blir annerledes denne gangen.

 2. Helt utrolig at de får utsatt rivingen av muren og slipper å betale bøtene som allerede skulle vært innbetalt. Hvis muren blir revet innen rett tid, vel å merke seg.
  Deter bare Christensen med frue som klarer å få utsatt dette.
  Ingen andre i Oslo by hadde sluppet bøter og fått forlenget fristen til å rive muren.
  Deter ihvertfall helt sikkert.

  1
  1

Det er stengt for kommentarer.