Christensen med ny klage på Unibuss til diskrimineringsnemda og slåss fremdeles med Plan og bygningsetaten i Oslo

Blogger og bussjåfør Jan Kåre Christensen har igjen tatt kontakt med Diskrimineringsnemda, dette på basis av at han i 2017 fikk en tjenestepåtale for en kundeklage i 2016 som Unibuss gjengav slik. “Møte med fører angående kundeklage fra 12.1.16. Kunden melder om andakt/misjonering og kritikk av andre religioner avspilt i bussens radio. Kunden klagde til fører, men fikk beskjed om at «her er det jeg som bestemmer» Christensen har tidligere hatt en sak oppe i diskrimineringsnemda hvor klagene lød på en blanding av kristen-radio og høyt lydnivå.

Christensens mur til venstre i bildet og Christensen må innen 15 april ha fjernet muren og tilbakeført terrengendringen slik at det blir en grønn/grå skrånende helling ned mot veien som hos naboen

I den første runden tapte Christensen da nemda slo fast at Christensen ikke ble utsatt for religionsdiskriminering av sin arbeidsgiver. Kundeklagen fra 12/1-16 anførte kun andakt/misjonering uten at lydnivå er omtalt. Det faktum at Christensen fikk en tjenestepåtale utelukkende på grunn av at han lyttet til andakt på bussens radio kan være diskriminerende og dersom dette alene skulle gi grunn til tjenestepåtale,vitner det om lav toleranse overfor kristendom i det offentlige rom. At en radio-andakt enten fra NRK eller nærradioer kan oppfattes som misjonerende ligger i sakens natur. En andakt er normalt sett misjonerende i det den forteller at Jesus er veien til Gud. Imidlertid tror vi ikke at Diskrimineringsnemda vil ta en ny runde om dette da problemstillingen er drøftet i forrige sak. Samtidig som Christensen igjen forsøker å trekke nemda inn i forhold til Unibuss, fortsetter Christensen kampen mot plan og bygningsetaten. Christensen har fått pålegg om å fjerne muren og tilbakeføre terrenget til opprinnelig tilstand innen 15 april 2021 for å unngå nye tvangsmulkter. For øyeblikket er det intet som tyder på at Christensen vil etterkomme kravet og det pågår en skriftlig dialog/ordskifte mellom Christensen og etaten. Christensen hadde en kort stund advokat Olav Sperre på saken, med da forsikringsselskapet ikke ville dekke bloggerens advokatomkostininger ble Sperre tatt av saken. Likevel blir Christensen nå fakturert for arbeid utført av advokat Sperre. Christensen bestrider disse fakturaene fordi avtalen skulle gjelde dersom forsikringsselskapet ville dekke advokatutgiftene, noe de sa nei til, da de allerede hadde betalt for en runde i tingretten med advokat Knut Howlid. Et søksmål som Christensen tapte.

Én tanke om “Christensen med ny klage på Unibuss til diskrimineringsnemda og slåss fremdeles med Plan og bygningsetaten i Oslo

Det er stengt for kommentarer.