Knusende nederlag for bussjåfør og blogger: Diskrimineringsnemda slår fast at Unibuss ikke har utsatt Christensen for diskriminering på grunn av religiøs tro

Tapte i Diskrimineringsnemda Christensens klage på Unibuss til diskrimineringsnemda har ikke ført frem, og nemda har konkludert med at Unibuss ikke har utsatt Christensen for religiøs diskriminering. Og nemda ser det også slik at Unibuss ikke har utsatt Christensen for hevnakt og gjengjeldelse da hans sykemeldinger ble overprøvd av arbeidsgiver. For Christensen er nemdas avgjørelse et knusende nederlag som betyr at han ikke lenger kan lytte til kristne radioprogram i arbeidstiden. Dette fordi dette fører til anonyme kundeklager som igjen fører til tjenestepåtaler, trusler om oppsigelse og annen form for mobbing fra arbeidsgiver.

Unibuss som nå har parkert bussene på grunn av streik fikk fullt gjennomslag i Diskrimineringsnemda

Avgjørelsen i diskrimineringsnemda har en lang begrunnelse hvor nemda primært har vektlagt den virkelighetsforståelse Unibuss beskrivelse av situasjonen. Nemdas avgjørelse i saken er endelig og kan ikke ankes.  «Nemnda vektlegger videre at Unibuss ikke har retningslinjer for hvilke programmer sjåførene kan høre på, og at Unibuss endret retningslinjene sine etter at tjenestepåtalen ble gitt, slik at det nå går enda tydeligere frem at volumet ikke skal forstyrre passasjerene. I samme retning trekker det at Christensen i etterkant av tjenestepåtalen fikk veiledning fra Unibuss når det gjaldt volumet på radioen i bussen. Nemndas vurdering er etter dette at Unibuss har sannsynliggjort at Unibuss ikke la avgjørende vekt på religion ved tildelingen av tjenestepåtalen til Christensen. Unibuss har dermed ikke diskriminert Christensen på grunn av religion.

Ikke gjengjeldelse

Hadde Christensen vært muslim hadde det ikke blitt nederlag i nemda -tror blogger og bussjåfør Jan Kåre Christensen

Nemnda har kommet til at heller ikke klagen over gjengjeldelse kan føre frem.
Unibuss bestred Christensens sykemelding for et gitt tidsrom sommeren 2020.
Bestridelsen av sykemeldingen skjedde etter at Christensen hadde klaget til
Diskrimineringsnemnda. Selv om rekkefølgen i disse hendelsene isolert sett kan
være et moment for at det er grunn til å tro at det er sammenheng mellom
klagen og bestridelsen av sykemeldingen, så er det ingen andre forhold som trekker i denne retningen. Unibuss har ikke vist til klagen som begrunnelse for å bestride sykemeldingen. Det må også være en viss adgang for en arbeidsgiver til å vurdere sykemeldinger. Et annet resultat ville utelukke en arbeidsgiver fra å bestride sykemeldinger, i saker om diskriminering som er reist for Diskrimineringsnemnda. Nemndas vurdering er at det ikke er grunn til å tro at Unibuss har utsatt Christensen for gjengjeldelse.
Nemndas konklusjon er at Unibuss ikke har diskriminert Christensen på grunn av
religion, eller utsatt ham for gjengjeldelse. Kravet om oppreisning kan da heller
ikke føre fram. Nemndas uttalelse er enstemmig.

Reagerer sterkt på diskrimineringsnemdas avgjørelse

Mener at det er trist at Diskrimineringsnemda kjøpte løgnene til Unibuss

«Det er bare trist at Unibuss sine løgner om meg at jeg hører på høylytt kristen radio førte frem i Diskriminergsnemda, det viser bare at det er fullt lovlig å mobbe, trakassere, lyve og diskriminere kristne i Norge i 2020,» sier Christensen som videre sier dette: «Jeg tar ikke dette personlig i det hele tatt da hele saken imot meg er ikke noe annet enn løgn, løgn og atter løgn. Jeg har aldri noen gang hørt på kristen radio med høyere lyd enn hva som andre bussfører hører, og som er normalt,» sier Christensen i en epost til Søkelys:  «-At Unibuss driver med mobbing og diskriminering av meg er hevet over enhver tvil!  -At løgnene til Unibuss og såkalt kunder blir trodd av Diskriminergsnemda er bare helt i Erna Solberg og myndighetens Ånd og ønsker. -Muslimer skal tas hensyn til spesielt, mens kristne skal tas hardest mulig. Dette sier også Skriften klart og tydelig vil skje nå før Jesus kommer igjen. Dette er Norge i 2020, og kristenfolket sover da ingen står opp for meg og virkelig fremmer hva som skjer i Norge,» sier bloggeren som fortiden er i streik sammen med de andre bussjåførene i Oslo.

«Vi har et generelt problem i vårt samfunn med at minoriteter blir utsatt for rasisme og diskriminering, men det er noen minoriteter som er særlig utsatt, blant annet muslimer!» Dette forteller mye, muslimer er å foretrekke i forhold til oss Jesus-troende, dette er Norge 2020 og kristenfolket skjønner ikke at snart vil dette ramme alle kristne som vil følge Jesus! Kommer vi kristen til muslimske land, hva møter de kristen der? Forfølgelse og i ytterste konsekvens må en bøte med livet! I Norge, så blir en løyet på, mistrodd og er egentlig en annenrangs borger der en selvfølgelighet som at jeg ikke spiller høy propaganda radio blir blant avvist som løgn og fabrikkert! Dette er bare nitrist og virkelig alarmerende hvilke mørke og demoniske åndskrefter vi egentlig står ovenfor ikke bare i Saudi-Arabia, men i Norge og Europa!,» sier Christensen avslutningsvis.

Har tapt igjen

Med dette har Christensen fullstendig tapt saken og i en uttalelse som fulgte med oversendelsen av dokumentene skriver Christensen dette: «Tapte så det suste! Ikke overraskende! Hadde jeg vært muslim hadde dette aldri skjedd.» Christensen har som skrevet tidligere Søkelys lidt mange juridiske nederlag i nemder, rettsvesenet og nå i dette. Som kjent ble han beseiret i tingretten i den såkalte «horebukk saken» der pastor Jan-Aage Torp hadde politianmeldt ham for hets og plagsom adferd.. I tillegg har bloggeren over flere år befunnet seg i konflikt med Plan og bygningsetaten i Oslo og har fått frist på å rive en ulovlig oppført forstøtningsmur og tilbakeføre noen endringer i naturen -eller komme opp med en troverdig plan på hvordan han skal bringe ulovlighetene på tomten til opphør.

Les hele redegjørelsen fra Diskrimineringsnemda 

Facebook Comments

6 tanker om “Knusende nederlag for bussjåfør og blogger: Diskrimineringsnemda slår fast at Unibuss ikke har utsatt Christensen for diskriminering på grunn av religiøs tro

 1. Er noen overrasket? Et menneske høster som det sår.
  Nå har Christensen i mange år offentlig spredd søppel, rykter, mistro mot Jan Hanvold, Jan Åge Torp, Jørn Strand, Emanuel Minos og andre Guds menn som Herren har satt på murene til å forsvare det kristne budskapet.
  Christensen selv er ikke opptatt av det kristne budskapet.
  Alt han er opptatt av er strid og konflikt og trives best i gjørma som paddeånder gjør.
  Gud har helt åpenbart fått nok av denne gjenstridige villmannen som med sitt sitt liv beviser at den onde Nabals ånd fremdeles er virksom.
  Nok er nok sa Gud -og så til at Jan Åge Torp fikk straffedømt Christensen for sjikane og mobbing.
  Deretter sa Gud nok er nok når Christensen tok seg til rette og bygde mur, bod og trapp uten tanke på norsk lover og regler.
  Når han så blir tatt på fersk gjerning, og konfrontert av PBE med ulovlighetene, setter han i gang en helt prosess. Går til rettssak mot staten, anker til enhver instans og taper i alle instanser.
  Nok sa Gud når Christensen opptrådde egenrådig og uhøfflig overfor passasjerer som reagerer på høy radio.
  Hadde Christensen vært en klok mann og åndelig vis, hadde han sagt til kundene når de klagde: Skal selvfølgelig dempe lyden og ikke gitt seg til å argumentere med passasjerer.
  Men mot dårer og egoister slåss selv gudene forgjeves.
  Den neste straffedom over Christensens liv og tjeneste som Herren vil effektuere er inndrivelse av tvangsmulkter og nye mulkter inntil muren ligger i ruiner.

  Alle naboene ler av deg Christensen.

  2
  3
 2. Dommen er helt riktig. Det er lyden som har vært problemet og ikke innholdet. Pluss dårlig kundeservice på bussen når kundene klaget med for høy lyd.

  Selv har Christensen vært skråsikker på at kom til å vinne med oppreisning på 200.000 pluss minus.
  Grådigheten lenge leve.
  Synes det er stygt å skrive på bloggen at advokaten Uni buss hadde var en broiler og frekk advokat, med fullt navn.
  Likeså at kundene som klager er kristendomshatere. Den gamle frekke dama……
  Det er da ikke buss sjåførene som eier bussen de er bare vanlige ansatte.
  Torodd har helt rett i alt som han skriver.

  2
  3
  • Christensen burde slette alt han har skrevet om sin arbeidgiver.
   Alle har jo forstått at han er et mentalt kasus som mangler normale sosiale antenner. Vi har vel forlengst sett at Christensen er en taper som ikke engang er i stand til å innse at han taper.
   Gjennom å være kranglevoren, ondskapsfull, pengekjær, frekk har dette kasus skapt seg uvenner både på arbeidsplassen og i nabolaget som oppfatter ham som svært sær og kranglevoren.
   JKC har i alle sine konflikter vært skråsikker på seier.
   Hvordan har det da gått?
   Hva har han oppnådd annet enn å lage kvalme og trakassere andre mennesker?
   Hovmod går forut for fall heter det jo.
   JKCs problem er at han er et mentalt kasus og en narsissist som mangler de sperrer flertallet av oss har.
   Derfor henger han ut forkynnere på nettet, derfor oppfattes han som et nettroll av flertallet av kristne, derfor skjeller han ut myndigheter og offentlige etater og hånden som gir han mat på bordet.
   Derfor kommer han i klammeri med alt og alle.
   Derfor begynner han å argumentere med passasjer på bussen.
   Ydmykhet er ikke akkurat noe JKC bruker å ikle seg.
   Vi ler nå og kommer til å le mer når JKC må rive sin egen kriminalitet.
   Han burde ydmyke seg for Unibuss og be om nåde.

   3
   2
 3. Det var i januar jeg gikk til Diskriminergsnemda med saken.
  Jeg hører på radio stort sett på P1, P4, country kanalen, PTro, P7, Joh.3.16, Visjon Sverige.
  På moderat lydstyrke.
  Skal anke saken innforbi Sivilombudsmannen.

  2
  2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *