Byer lagt øde på få uker -slik var det på torget i Kristiansand fredag 27/3 klokken 2257 -Gud har fremdeles kontroll

19 døde,  3744 Corona-smittede, 302 innlagt på sykehus og skremmende rapporter om døde og smittede fra hele verden har lagt byer øde og nærmest folketomme over store deler av verden. Mens Kristiansand normalt sett ville ha hatt et yrende folkeliv og festglade mennesker på gater og torg på en fredagskveld, ligger byen nå død og øde og hadde man ikke vist bedre skulle man tro at tredje verdenskrig var brutt ut eller at det var innført portforbud i Norge. I løpet av noen få uker har viruset snudd Norge på hodet og mange er svært bekymret for hva vi har i vente.

Avdøde sokneprest Trygve Nortvedts ord skrevet med rød penn i min konfirmasjonsbibel har for alltid brent seg inn “Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium.”

Pest og epidemier er et av de tegn som bebuder at Jesus kommer tilbake. Jesus selv sa dette om våre dager: ” Da spurte de ham og sa: Mester! når skal da dette skje? og hvad skal tegnet være når dette skal skje?  Og han sa: Se til at I ikke føres vill! for mange skal komme i mitt navn og si: Det er mig, og: Tiden er nær. Gå ikke efter dem!  Og når I får høre om krig og oprør, da la eder ikke skremme! for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme.  Da sa han til dem: Folk skal reise sig mot folk og rike mot rike,  og store jordskjelv skal det være og hunger og pest både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen.” ( Luk 21,7-11)  Vi står overfor vanskelige tider og en situasjon vi aldri tidligere har befunnet oss i. Som troende er vi kalt til å frimodig holde frem sannheten om den tiden vi lever i samtidig som vi fullt og fast har blikket rettet mot Ham som skal komme tilbake. “Trøst hverandre med disse ord,” skrev Paulus til menigheten i Tessalonika. I tider som dette med usikkerhet og ukjent farvann, kommer jeg i hu de ordene min gamle og nå avdøde konfirmasjonsprest Trygve Nortvedt skrev i min konfirmasjonsbibel med rød penn: “Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium, ” (2 Tim 2,8) Dette er ord jeg aldri glemmer og min oppfordring til oss alle i disse dager er dette: Søk Gud i bønn for land og folk. Intet av det som skjer i vårt land og i verden er utenfor det Gud har kontroll på. Gud vet hva som skjer, og midt i kaoset med virus, børskrakk, nedstengning, folketomme byer, massearbedsledighet og usikkerhet kan vi alle vende oss i bønn til Ham som formår og gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Og midt i denne tiden med kaos, uro og angst rundt oss, kan vi la David Meece “bønn” fra 1982 gi oss ro og visshet om at Jesus har en plan

Loading