Fra Aksjeanalyser.com: Børskrakket nærmere dag for dag…

Forventer en større korreksjon ned på verdens børser i løpet av de neste 6-12 måneder” Anbefaler investorer i å redusere vektingen i aksjer i påvente av en slik sannsynlig større korreksjon ned på verdens børser neste 6-12 måneder. Spår en nedgang på 20 til 40 prosent

stockmarkedInvestorene på verdens aksjebørser bør belage seg på en større korreksjon nedover i de nærmeste månedene. Dette tror i hvert fall Bjørn Inge Pettersen i  Aksjeanalyser.com som på sin egen blogg har delt noen av sine tanker om utviklingen han ser for seg vil komme i aksjemarkedet i månedene som ligger foran oss. Pettersen som er analysesjef i Aksjeanalyser.com er utdannet økonom har 20 års erfaring med teknisk analyse. På sin egen blogg fremstår økonomen nå som pessimist og “dommedagsprofet” og kan hende småsparere og andre som ikke tåler å se at aksjeporteføljen blir betydelig lavere verdsatt, -bør se å bruke de neste ukene og månedene til komme seg ut av et urolig marked som stadig flere og flere tror skal ned betydelig. 

Det har vært flere større krakk og enda flere kraftige korreksjoner nedover på verdens aksjemarkeder opp gjennom historien. De mest kjente var krakket i 1929 som utløste den store depresjonen og krakket i 1987 som sendte boligmarkedet i dørken i årene som fulgte. En annen stor begivenhet var finanskrisen fra 2007–2010 som rystet bank og finansforetak i USA og en rekke europeiske land. I tillegg til disse store ulykkene har aksjemarkedene gjennomgått en rekke større korreksjoner, blant annet i 1998 (Asia-krisen) senere i  årene 2000-2002 da “IT-boblen” sprakk samt terrorangrepet 9. sept. 2001. Utover dette har det  vært en rekke mer eller mindre dramatiske korreksjoner som har fått nervøse investorer til å bite negler og svette over å se røde tall. (saken fortsetter under videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=MBt4vf6BKTo

Spår kraftig korreksjon

Dommedagsprofetier over aksjemarkedet har det vært mange av opp gjennom historien. Noen har basert sine spådommer på overnaturlig åpenbaring enten i form av syner, drømmer eller visjoner. Andre igjen søker bakover i historien for å finne mønstre som går igjen, mens andre bygger sine analyser eller fremtidsvurderinger på at aksjemarkedet går opp og ned i sykluser. Kanhende analytiker Bjørn Inge Pettersen i Aksjeanalyser.com er blant dem som ser bakover for å kunne se fremover når han skriver: “Nå er vi de første til å innrømme at rekylen som vi har sett de siste ukene har vært sterkere og gått høyere enn hva vi i våre tidligere analyser i høst så for oss. Vi følger dag for dag nøye med på utviklingen i aksjemarkedene rundt i verden, og vi mener fortsatt at det er stor sannsynlighet for en større korreksjon i størrelsesorden 20-40 prosent korreksjon ned, på verdens børser neste 6-12 måneder. Den viktige børsindeksen i USA, S&P-500, har de seneste 5 år steget med godt over 200 prosent, og vi har i dag laget en graf som viser utviklingen for hhv S&P-500 (blå graf), norske OBX-indeksen (rød graf), DAX-30 (grønn graf) og FTSE-100 (lilla graf) siden januar 1987, og frem til i dag.

Det som går opp kommer ned igjen

Noe som er helt sikkert er at dersom du hiver en stein eller noe opp i luften vil det før eller siden dette ned på bakken igjen grunnet gravitasjonen. Det samme gjelder forsåvidt også aksjemarkedet for historien har gjentatte ganger vist oss at etter en sterk oppgangstid hvor kursene har nådd nye høyder og hvor økonominyhetene forteller om “All time High” så markedene på et eller annet tidspunkt slått om og verdiene har stupt eller korrigert seg nedover igjen. Noen ganger har nedgangen vært så kraftig at investorene har vært grepet av panikk, men andre ganger har kursfallene bare gitt dårlige nerver, sur mage og røde øyne. Dersom vi følger tankerekken til Bjørn Inge Pettersen har vi de siste årene vært inne i en oppgangstid som bruker å vare mellom 3 og 5 år, mens en nedgangstid (for aksjemarkedet) blir brattere og gjerne varer litt kortere, fra 1-3 eller så.

Dersom vi ser på utviklingen de siste fem år og tar utgangspunkt i Oslo børs hvor hovedindeksen i 2008 endte på 199,13 poeng. I 2009 var den steget til  339,32 poeng, i 2010 endte den året på 400,40 poeng. I 2011 en liten korreksjon ned til  357,60 deretter oslo-børsopp igjen til 410,30 i 2012. Videre opp i 2013 til 503,58 og ved handledagens slutt den 19 november var OBX i 602,34. Dette betyr at Oslo børs i løpet av de siste fem år har lagt på seg med 403 poeng,eller mer enn 302 prosent og en kraftig korreksjon ligger like rundt hjørnet.  Dersom det verste scenariet som er på 40 prosent nedgang skulle slå til vil vi snart se 300 tallet igjen på Oslo børs. 40 prosent ned fra dagens kurs vil bety at OBX indeksen vil ligge på rundt 360 poeng etter skrellet. -Store verdier vil være borte. Et mykere scenariet er 20 prosent ned, -noe som vil tilsi et fall på 120 poeng ned til 480 tallet.

Verdiskrell på verdens aksjebørser

Vi befinner oss nå i en svært turbulent tid med usikkerhet nær sagt overalt. Japan kunne i denne uken melde at landet var i resesjon og fra Eurosonen opereres det ennå med krisestemning i en rekke land. Krisen mellom Vesten og Russland over Ukraina har økonomiske innvirkninger ikke bar på Russland men også på Europa, og kanskje etterhvert også USA. Fallende oljepris er ikke godt nytt for Norge og en oljepris under 80 dollar fatet er langt mindre enn hva norske myndigheter forventet. Enkelte tror på et ytterligere fall og noen mener at oljeprisene kan falle så langt ned som 40 dollar fatet, -og det er virkelig “bad news” for Erna og Siv – og også for norske bilister som knapt har merket nedgang på pumpeprisene i det hele tatt. Dersom det blir en større og langvarig nedgang i oljeprisene internasjonalt vil antageligvis det føre til at Siv og Erna legger på en ekstra drivstoff avgift for norske bilister (selvfølgelig av hensyn til miljøet) -for å hente inn litt av det tapte her hjemme.

1987-krakk

Ikke gøy å være pessimist og dommedagsprofet

“Det er ikke fordi det er noe morro å være pessimist og “dommedagsprofet” vi har i høst kommet med flere analyser hvor vi mener at verdens børser gjerne kan stå foran en større korreksjon ned etter den seneste over 5 års oppgangs-periode. Nei, vi bare ønsker å være en nøytral og uavhengig analysetjeneste, og for vår del med vekt på teknisk analyse, og da kan vi ikke annet enn å dele vårt syn om at verdens børser gjerne står foran en større korreksjon ned i løpet av de neste 6-12 måneder,” skiver Pettersen før han fortsetter:  Utfordringen for analytikere flest er at man gjerne blir målt på hvordan ting utvikler seg kort tid etter en analyse er gitt ut. Men det får vi bare leve med, og så får tiden vise hvordan børsen utvikler seg neste 6-12 måneder. Vi skal være de første til å skrive om at vi tok feil om 12 måneder om ikke verdens børser da har fått en slik større korreksjon, og slik vi som teknikere har vært så påståelige og skrevet om i flere analyser høsten 2014 at vi venter vil komme i løpet av de neste 6-12 måneder,” avslutter Bjørn Inge Pettersen i Aksjeanalyser.com  i sitt siste blogginnlegg som i sin helhet kan leses her

Ikke den enste som tror det vil komme en smell

Bjørn Inge Pettersen er langt fra den eneste som tror aksjemarkedene står foran en nedadgående trend. I forhold til mest pessimistiske som forsøker å forutsi hvorvidt det vil komme en smell eller ikke, er Pettersen blant de mer optimistiske. Vi skrev nylig en annen sak omkring et fremtidig kollaps og både Mark Spitznagel,  Mark Faber,  Warren Buffett, Peter Schiff og ikke minst økonomiprofessor Ravi Batra advarer om at et større krakk kan være rett rundt hjørnet. I denne klubben fremstår nesten Pettersen som optimist. Likevel tror vi det kan vært lurt å lytte til disse røstene som advarer om nedtur, korreksjon eller krakk. For en ting  vi sikkert, -og det er at det som går opp også kommer ned igjen. Slik er det også på aksjemarkedet.

 

Tekst i kursiv er sitater fra bloggen til  Bjørn Inge Pettersen som kan besøkes her

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *