Blogger Christensen ser frem til det avgjørende slaget mot pastor Torp i Strasbough

Jan Kåre Christensen lever ennå i den villfarelse at det endelige slaget mellom ham og Torp vil stå i menneskerettighetsdomstolen

På tross av at Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh er tydelig på at de ikke behandler klager mot privatpersoner eller private institusjoner, lever blogger Jan Kåre Christensen i den villfarelse at menneskerettighetsdomstolen vil bli slagmarken der Christensen skal utkjempe sitt endelige slag mot pastor Jan Aage Torp i Oslokirken. På Christensens blogg står det nemlig dette å lese sent tirsdag kveld: “Bilde av Europa-parlamentet om dagen i Strasbourg, Frankrike. Der det «avgjørende» slaget mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp vil bli holdt. “Bilde av Europa-parlamentet om dagen i Strasbourg, Frankrike. Der det «avgjørende» slaget mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp vil bli holdt,” skriver bloggeren som bruker alle muligheter til å be folk om penger

Torp er ikke noe annet enn en løgner, bedrager og åpenbart kriminell som har levert en fiktiv anmeldelse er blitt det nye mantraet til den omstridte bloggeren

Selv om pastor Jan Aage Torp i Oslokirken ikke lenger er del av saken og heller aldri vil bli trukket inn i en eventuell rettsbehandling i Strasbourgh, fortsetter Oslo blogger Jan Kåre Christensen å fortelle sine tilhengere at dette vil bli et slag mellom ham og Torp. Christensen som nå bruker “Torp navnet og “fiktiv anmeldelse” som et slags religiøst mantra for å overbevise seg selv og andre om at kampen vil stå mellom ham og pastor Jan Aage Torp -som i Christensens verden ser ut til å være selve ondskapen manifestert i kjød. “Den som har vært etterforskningsleder i denne saken her har vært Oda Karterud. Hun har etter min mening gjort så elendig jobb og slett jobb det er mulig å gjøre. Det er slik jeg ser det skammelig. Alt hva jeg sier og skriver, skal forsterkes mest mulig. Hva andre gjør, selv om det overgår meg ti ganger, det er tillatt. Det er et justismord slik saken ligger an nå, men vi håper, tror og ber om full frikjennelse og at saken slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike,” skriver Christensen som ble dømt for de blogginnlegg han hadde skrevet om pastor Torp i tidsrommet frem til anmeldelsen i november 2014.

“En fyrstikk opp mot en vulkan”

I sitt siste innlegg som har fått den svært lange overskriften “Vi trenger ikke penger lengre i vår kamp imot Oslo politiet og Jan Aage Torp da alt er betalt, men kun dine forbønner,” fortsetter Christensen å repetere sine påstander om at han er det egentlige offer og ikke pastor Torp -som har måttet tåle omfattende sjikane og nettmobbing fra bloggeren gjennom mange år. Skal vi tro Christensens mantra må Torp ikke ha annet å gjøre enn å skrive innlegg mot blogger Christensen -og dette er så langt fra sannheten som det kan få blitt. I motsetning til Christensen som stort sett ikke gjør noe annet enn å fortelle sine lesere om hvor farlig og ond Torp er, er Torp selv opptatt av helt andre ting, og denne helgen var pastor Torp i Romania hvor han hadde samtaler med  Dr Ben Oni Ardelean som er visepresident for det rumenske parlamentet. Bilder fra pastor Torps besøk i Romania finnes på pastor Torps egen Facebookside.

Strasbourgh vil trolig avvise saken

Den europeiske menneskerettighets-domstolen vil etter alt å dømme avvise Christensens klage

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh som er Christensens absolutt siste halmstå vil etter all sannsynlighet ikke komme til å behandle Christensens klage. I veiledningen til domstolen leser vi blant annet dette: “Men det store flertallet av klagene avvises uten slik oversendelse,” og for Christensen lover ikke dette godt. At dette er en tidskrevende affære forstår vi ut fra setningen: “I lys av antallet saker som for tiden venter på behandling, kan det gå et år før domstolen begynner sin innledende behandling
av din klage,” Dermed vil vi antagelig skrive både mai og juni 2018 før det endelige avslaget kommer. Videre er det også lurt å merke seg at “Domstolen har ikke myndighet til å sette til side nasjonale avgjørelser eller oppheve nasjonal lovgivning,” Selv Christensen i den formelle klagen skrevet av advokat Brynjar Meling hevder at det er kongeriket Norge han klager på, viser Christensens omfattende skriverier på egen blogg, og senest det siste blogginnlegget, at det er pastor Torp Christensen egentlig klager på. Bare dette burde være nok til at domstolen i Strasbourgh avviser saken.