Ble ikke ny toppleder i Normisjon likevel, – bør få ett års lønn som kompensasjon

Trenger å gjennomgå rutiner for ansettelser i organisasjonen

Nyheten om at Ingvar Torsvik likevel ikke blir ny generalsekretær i den lutherske torsvikorganisasjonen Normisjon ble i dag brettet ut på førstesiden både i Vårt Land og Dagen. Bakgrunnen for Normisjons tydelige holdningsendring må mest sannsynlig spores tilbake til et intervju Torsvik hadde med avisen Dagen som avslørte at den tilsatte topplederen var noe uklar i sin holdning til spørsmålet omkring hvorvidt kirken skal gi sin velsignelse til såkalte likekjønnede ekteskap. Mens nåværende generalsekretær Rolf Kjøde nylig tonet flagg og proklamerte at han ville melde seg ut av kirken hvis Kirkemøtet innfører en liturgi for homofile par, var Ingvar Torsvik langt mer forsiktig i sine uttalelser.

vl.noHva Torsvik sa til Dagen kan du lese her  Det er en tydelig skuffet Torsvik som onsdag måtte konstatere at han i løpet av noen få dager har gått fra generalsekretær til arbeidsledig og i etterkant av sin nye kunnskap sendte han en epost til ansatte og sentralstyret med overskriften ” «Elsket og sendt. – Forkastet og returnert» som henspiller på Normisjons motto eller kjerneverdi: «Elsket og sendt» som avisen Vårt Land gjengir her

Selv om vi kan forstå Normisjon’s betenkeligheter med å ansette Torsvik i toppstillingen i organisasjonen har vi likevel forståelse for Torsvik’s frustrasjon over situasjonen han er havnet i. Fra Vårt Land gjengir vi følgende:  «Med avisen Dagen 31/10-2013 den kom natten, en sval høst ble med et til en iskald vinter, og permafrosten som nå fulgte lammet all kommunikasjon og alle prosesser i fortsettelsen», skriver han. «Jeg møter nå, via stråmenn, en ledelse som utviser en åndelig frekkhet som jeg ikke trodde var mulig å praktisere for oss som har fått vårt mandat fra himmelens og jordens skaper. Men effektivt er det. Over natten gikk jeg nå fra å være ‘Elsket og sendt’ til å bli ‘Forkastet og returnert’. Kontinuiteten, Makten og Æren gjennom flere generasjoner viser enda en gang sin styrke og vi andre trenger ikke lenger undre oss over hvorfor det er vanskelig å rekruttere ledere til tjeneste i menighet og misjon.»

Elendig ansettelese-håndtering

Situasjonen Normisjon nå har satt seg i er ikke god verken for organisasjonens omdømme og heller ikke for Torsvik og familie som er blitt satt i en vanskelig situasjon. Å først tilby mannen lederstillingen, offentliggjøre dette i pressen og siden gå tilbake på det hele noen uker før han skulle ha tiltrådt er både vaklende og panisk. Dersom det virkelig var hans noe uklare holdning i intervjuet med Dagen som utløste det hele, burde spørsmålet være: Hvorfor ble ikke hans synspunkter omkring kirkelig aksept av liturgi for homofile ekteskap luftet under ansettelsesprosessen?  For oss som kun kjenner saken fra pressen vitner det hele om et slett håndverk i prosessen som ledet frem til at han ble tilbudt jobben. Mye burde åpenbart ha vært gjort annerledes og i ettertid mener vi Normisjon bør yte økonomisk kompensasjon for tap av inntekter. Selv om Ingvar Torsvik neppe vil ha problemer med å få ny jobb vil dette kunne ta tid, og her må Normisjon gi kompensasjon i form av minst et års lønn i rettferdighetens navn. Torsvik bør på ingen måte bli skadelidende for Normisjons elendige håndtering under ansettelsesprosessen og det er også behov av en gjennomgang av sin egen håndtering slik også Kristian Kahrs skriver i dette innlegget på verdidebatt.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.