Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme

Foto: Svarthvitt foto fra boken Revelações do Apocalipse av pastor Samuel Ramos. Opprinnelig delt fritt via www.4shared.com

lokal samling av ekklesia, i enhet og upartiskhet.  “I vår tid er skjøgekirkemoren, den katolske kirken, i full sving med å samle sine døtre, størstedelen av de tidligere protestantiske kirkepartiene, i et økumenisk åk, under sine vinger, til doms – i overensstemmelse med åpenbaringsboken kapittel 17 og 18,” heter det i et innlegg skrevet av Frank Andresen. I sitt innlegg løfter Andresen frem det tradisjonelle synet at den katolske kirke er skjøgen i Johannes Åpenbaring og det faktum at de store og  etablerte religiøse konfesjonene er i ferd med å finne sammen i en økumenisk superkirke under pavens overherredømme. 

Som et fritt Guds barn, lem på Jesu legeme og tilhørende ekklesia på mitt eget hjemsted, uten tilhørighet til et religiøst parti, vil jeg utfra min forståelse av Guds ord, fremholde at den eneste riktige og Bibelske økumenismen er begrenset til den lokale funksjonelle og enhetlige forsamlingen av Åndelig gjenfødte Jesus-troende. Disse er kalt til å treffes utenfor de hierarkiske kirkepartiene – utenfor både de økumeniske og de ikke-økumeniske partiene, og la seg samle lokalt i enhet og upartiskhet – i frihet til å betjene hverandre med Åndelige og timelige gaver og utrustning. Vi vet at i de hierarkiske kirkepartiene står gjenfødte oppført i medlemsprotokollene med blekk sammen med mange ugjenfødte. Vi er i Skriften oppfordret til å adskille oss fra de vantro.

Gå ut av henne mitt folk

Det var aldri ment at vi skulle gå i organisatorisk åk med verdens barn, etter verdens hierarkiske organisasjonsstruktur. All form for partivirksomhet er fordømt av Skriften. Les Paulus sine brever. Det hjelper ingenting at de religiøse partiene har “fellesmøter”. Fellesmøter innenfor kirkepartibevegelsen fører bare til at man går på kompromiss med Guds Ord, og Sannheten blir utvannet. Det haster med samlingen av Jesu legeme, ekklesia lokalt. Dommen over skjøgekirkesystemet står for hånden. Dommen begynner med “Guds hus” – med de som bekjenner seg til Jesus, eller utgir seg for å tilhøre Ham. Vi står på terskelen til bortrykkelsen, den store trengselen og Jesu gjenkomst. Han kommer meget snart. Er vi rede?

Skrevet av Frank Andresen

Den bibelske eklesia

2 tanker om “Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme

Det er stengt for kommentarer.