Barnevernet og ideologiene

Den norske sosionom, dr. philos. Kari Killén har foret norsk barneverns-utdanning med familiefiendtlige teorier. Hun bør faktisk være ydmyk nok til å beklage offentlig mange av sine hasardiøse teorier når den ene barnevernstragedien etter den andre rulles opp. Det er kommet familie-fiendtlige lærebøker som er enerådende i barneverns-utdanningen som Einar Aadlands «Etikk for helse- og sosialarbeidarar» (Samlaget 1998), Jan Storøs «Miljøarbeid i barnevernet. Systematikk og refleksjon» (Universitetsforlaget 2010), Øyvind Kvellos «Barn i risiko» (Gyldendal akademisk 2015) m.fl.

Disse bøkene inneholder rene oppskrifter på hvordan man skal ta barna fra foreldrene. Det er blant de viktigste årsaker til det sterkt økende antall omsorgsovertagelser som er påført familier av barnevernet gjennom de siste årene. Uerfarne ungdommer som tar seg en tre-årig utdanning som barneverns-pedagoger har lite å stille opp med når de møter denne ensidighet og hjernevask.

Fosterhjems-industrien er faktisk blitt nettopp det – en industri.

En rekke historier som er blitt presentert i norske medier viser at det finnes en omfattende, pengesterk «fosterhjems-industri». I mange norske hjem bor det barn og ungdom som har fått et bedre liv hos «fosterforeldre». Det er bra. Men i mange tilfeller er det ikke slik. Deres egentlige familie er blitt revet i filler.

Vi tror det er mange gode mennesker er rekruttere som fosterforeldre. Og vi trenger gode løsninger når barn er ofre for grov vold, reell forsømmelse, og omfattende bruk av narkotika og andre rusmidler.

Vi vil advare mot at vi bruker hatefulle ord i denne kampen.La oss unngå lettsindig bruk av ord som nazisme, gestapo osv, selv om de er aldri så kommuniserbare. Mange av de barneverns-ansatte er ofre for et system som de har problemer med å komme ut av.

Vi vinner denne kampen ved saklig debatt, resolutt opptreden, og Kristi kjærlighet. Her har familien Bodnariu vist vei! Derfor gir vi dem familievernprisen – og markerer det med møte i katakombene i bokhandelen like ved Stortinget, og med folkemøte om torsdag kveld på Visjon Norge . Med oss er blant annet en tidliger utenriksminister og justisminister fra Romania.

Avdøde John Alvheim og Frp-nestor Carl I. Hagens kraftige oppgjør med barnevernet gjennom sitt Dokument 8-forslag «tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise», i Stortinget i 1995 viser også vei: Hagen og Alvheim ble avvist av Stortinget.

Det er tragisk at 22 år har gått, og problemene med barnevernet er blitt betydelig mer omfattende.

Nok er nok!

Skrevet av Jan Aage Torp

Facebook Comments