Franklin Graham: USA var splittet lenge før Donald Trump -bare timer til Donald Trump er innsatt

Den historiske innsettelsen av Donald Trump som USAs 45. president er nå bare timer unna, og Franklin Graham, som i morgen er blant de som skal legge den nyvalgte presidenten frem for Guds ansikt i bønn, var tidligere i dag på Fox News hvor han slo fast dette: “Det var ikke Donald J Trump som splittet dette landet, for landet har vært splittet lenge. Nå som innsettelsen av Donald Trump bare er timer unna, behøver vi som amerikanere å finne sammen. Bønn er det som vil komme til å utgjøre en forskjell, og Gud har svaret, dersom vi søker til Ham

-I fjor besøkte jeg alle femti delstatene og ba sammen med kristne i hver eneste delstat mens vi nærmet oss hovedstaden. Vi bekjente vår nasjons synder og våre egne synder
og ba Gud om hjelp. Jeg tror at Gud har gitt oss en ny mulighet, ett nytt daggry i Washington og et nytt lederskap i nasjonen. Vi behøver å styre unna politikk og komme sammen i bønn, både republikanere og demokrater, og arbeide sammen og gjøre valg som er rett for nasjonen. Politikere behøver å droppe deres boikottplaner av innsettelsen og vise enhet. Kanskje vi må gå tilbake til utfordringen fra John F Kennedy i hans tale under hans innsettelse i 1961. “Spør ikke hva landet kan gjøre for deg, men spør heller hva du kan gjøre for ditt land,” skriver Franklin Graham på Facebook bare noen timer før den velkjente amerikanske evangelisten skal be til Gud vår Far i Jesu navn over den nyvalgte amerikanske presidenten som skal lede nasjonen frem mot 2020. I en rekke kirker og menigheter over hele USA har troende vært samlet til bønn for å be Gud om å velsigne deres nye president og skape en ny åndelig oppvåkning i USA.

https://www.youtube.com/watch?v=2D6xY4N7Lv0

 

7 tanker om “Franklin Graham: USA var splittet lenge før Donald Trump -bare timer til Donald Trump er innsatt

 1. “Trump Doubles Down on Jerusalem Embassy Promise; City’s Mayor Welcomes Him With Open Arms”

  Read more at https://www.breakingisraelnews.com/82300/trump-jerusalem-embassy-move-dont-break-promises/#jkdleKx9J6b7IIB9.99

  Endeleg er det utsikter til at ambassaden vert flytta og tempelet kan verta gjenoppbygd.

  “Unexpected End-Time Revolution in American Elections – A Turning Point in Her History? A Pro-Israel Policy by the New President? By This, America and Her New President Will Be Tested by the G‑d of Israel!”

  http://templemountfaithful.org/articles/american-elections-end-time-revolution.php

  • Her er vi enige Torstein. Å flytte ambassaden til Jerusalem er et sterkt og viktig signal om at man anerkjenner Israels rettmessige hovedstad.
   Jeg håper Trump følger opp sitt løfte, selv om det vil skape raseri i den muslimske verden. Den jødiske staten har en essensiell betydning i kristen profeti, og Skriftens ord for de siste dager er jo “Jerusalem til en løftesten for nasjonene”:

  • Ja, det hadde vært fint om den amerikanske ambassaden ble flyttet til der den hører hjemme, Jerusalem!
   Donald Trump har snakket med statsministeren i Israel nylig, og har helt sikkert planen klar for flyttingen. For meg blir dette det mest spennende framover.
   Jeg lyser Guds velsignelse over Donald Trump og hans familie…

 2. Typisk norske nyhetssendinger; de viser kun korte utdrag av hendelser og taler. Utdrag som de vrir og vrenger på for at de skal fremstå så negative som mulig, selvfølgelig krydret med “ekspertkommentarer”.
  I går var det en høytidelig arrangement foran Lincoln memorial. Trump ga en god og samlende tale, det var fyrverkeri og underholdning.
  For de som ønsker å se mer enn de korte “snuttene” i nyhetene:
  https://youtu.be/Dbyp0NiZw8s

 3. Under Trumps presidentperiode er det håp om å få gjenoppbygd tempelet i Jerusalem. Endelig en president som vil opptre som en venn for Israel.

  “At that time they shall call Yerushalayim the throne of Hashem; and all the nations shall be gathered unto it, to the name of Hashem, to Yerushalayim; neither shall they walk any more after the stubbornness of their evil heart.” Jeremiah 3:17 (The Israel Bible™)

  • I tusenårsriket skal alt gjenopprettast.
   Tempelet skal stå i det bokstavlege Jerusalem på tempelhøgda.
   Nasjonane skal læra at det finst berre EIN GUD.
   Alle dei falske avgudane skal verta til skamme.
   Guds TORAH skal vera levereglane for Israel fyrst, men og gradvis for nasjonane rundt dei.
   Lauvhyttefesten skal haldast.
   Sakarja fortel at om nasjonane NEKTAR å halda Guds høgtider så vil det ikkje falla regn over dei.

   “Da skal de som er igjen av alle folkeslagene som kom mot Jerusalem, år etter år dra opp for å tilbe KONGEN, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten. 17 Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, skal REGNET IKKE FALLE over dem. Det skal heller ikke falle over egypterne hvis de ikke drar opp og ikke kommer. De skal rammes av samme plage som Herren lar ramme de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten.”

   Om sabbaten står det:

   “For slik den nye himmel
   og den nye jord som jeg skaper,
   alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren,
   slik skal deres ætt og navn bestå.

   Og det skal skje:
   Fra nymånedag til nymånedag,
   fra sabbat til sabbat,
   skal alle mennesker komme
   og tilbe for mitt ansikt,
   sier Herren.” Esaias 66

   Sakarja fortel ved Herrens kome vert landskapet forandra ved Jerusalem og LEVANDE VATN vil renna frå tempelhøgda.

   “Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. 7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne LEVENDE VANN ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.” Sakarja 14

   Det er interessant å studera desse tekstane som viser at alt handlar om det konkrete Jerusalem og områda ikring.

   GOG- endetidas store leiar vert og knust og gravlagt utan for det bokstavlege Jerusalem.

   “Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. 19 I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. 20 Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus…..
   Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. 19 I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. 20 Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus.”

   Alt handlar om det bokstavlege landet i MidtAusten.

   “Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.”

   Gud vil inngå ei pakt med Israel.

   “Men dette er pakten jeg vil slutte
   med Israels hus i dager som kommer,
   sier Herren:
   Jeg legger min lov i deres sinn
   og skriver den i deres hjerte.
   Jeg skal være deres Gud,
   og de skal være mitt folk.

   34 Da skal ingen lenger
   undervise sin neste og sin bror
   og si: «Kjenn Herren!»
   For de skal alle kjenne meg,
   både små og store, sier Herren.”

   Alle vil vita kven HERREN GUD er.

   Kven er Herren GUD?

   “Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
   Du skal ikke ha andre guder enn meg.
   Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.”

   “Det kan hende at det står fram en profet eller en som har drømmesyner, hos deg og lover deg et tegn eller under. 2 Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han: «Kom, la oss følge andre guder» – som du ikke kjenner – «og la oss dyrke dem». 3 Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved” 5 Mosebok 13

   Var det Herren GUD som døydde på Golgata?

   “Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet,”

Det er stengt for kommentarer.