Avgifts-gjengen som gjør fattige enda fattigere, flere fattige barn med Siv og Erna bak roret

Har fjernet tannlegestøtte for pensjonister, fjernet mulighet for handikappede for NAV støtte til bil og diskriminerer de lavest trygdede gjennom urettferdig bostøtteordning

avgifts-gjengenFirerbanden som nå styrer Norge har i løpet av de halvannen år de har styrt begynt sin systematiske nedbygging av velferdssamfunnet Arbeiderpartiet var med på å bygge opp. Etter at et samlet storting vedtok en uførereform har en rekke uføre fått høyere bruttoinntekt, men lavere nettoinntekt da skatteprosent er økt. I tillegg har stortingets kunstgrep med uførereformen gjort at mange har mistet retten til bostøtte. Årsaken til dette er at man har skrudd opp bruttoinntekten og dette har ført til at mange har kommet over minimumsgrensen for å få bostøtte.

Firerbanden, Høyre, Frp og halehenget KrF og Venstre har nå styrt Norge i halvannen år og med disse bak roret går skuta i feil retning. Aldri tidligere i historien har nordmenn betalt mer for bensinen når de fyller tanken og for første gang på flere tiår må pensjonistene og andre trygdede forberede seg på reell reduksjon i kjøpekraften da pensjonsforliket kø-foran-nav-fattighusinnebærer at pensjonister og trygdede skal ha en lavere inntektsvekst enn andre. Årets lave lønnsoppgjør gjør at trygdede i år faktisk vil gå ned i kjøpekraft mens lønnstakere ellers får en minimal lønnsvekst. Samtidig som regjeringen ved hjelp av KrF og Venstre har gitt store skattelettelser til de aller rikeste opplever et betydelig antall fattige reduserte utbetalinger og voksende utgifter. Med nei til NAV støtte til bil, hel eller delvis fjerning av bostøtten og økende inflasjon på dagligvarer opplever stadig flere og flere at de ikke får økonomien til å gå rundt. I løpet av første halvåret har prisene på varer og tjenester økt merkbart samtidig som stadig flere mister jobben. Hittil har det vært oljerelaterte virksomheter som har merket krisen best, men mye kan nå tyde på at flere bransjer vil stå overfor nedbemanning og oppsigelser. Statistisk Sentral Byrå (SSB) anslår at arbeidsledigheten i Norge vil stige til 4,3 prosent i 2016, men stadig flere tror at dette er en altfor optimistisk spådom. Sjeføkonom Jan. L. Andreassen sier i følge E24 at folk må ha en plan B for det som ligger foran oss,  og han mener også at SSBs analyser er altfor lave.  Sjeføkonom Jan. L. Andreassen sier SSB undervurderer den ledigheten vi vil se fremover. SSB spår at ledigheten når en topp på 4,3 prosent neste år. – Det vil bli høyere ledighet enn det, sier Andreassen. Han tror ikke vi står overfor et krakk og påpeker at det fins virkemidler der, dersom situasjonen forverres. – Det er mulig å bruke mer oljepenger, sier sjeføkonomen som neppe har tatt profetiene om Shemitah og Jonathan Cahn inn i sine vurderinger.

Urettferdig bostøtte ordning som ligger langt bak prisnivået

Den norske bostøttemodellen som verken holder tritt med boligprisene eller inflasjonen er et system som er lagt opp slik at det slår urettferdig ut for de svakeste gruppene i samfunnet. Mens unge uføre favoriseres blir dem som var så dumme at de gav etter for NAV presset og prøvde å jobbe litt på tross av sin uførhet nå straffet av ordningen. En ung ufør som ble ufør før fylte 26 år blir belønnet i form av både høyere trygdesatser og høyere maksimumssatser for å få bostøtte. Vi tar utgangspunkt i 3 eksempler.

A) ble ufør før fylte 26 år og ble har nå en uførepensjon på kr 220 000 og boutgifter i leid bolig på kr 7000 pr mnd. Bosted er Lillesand. Netto bostøtte pr mnd kr 554,-

B) Ble ufør 27 år gammel og har en uførepensjon på 205000 og boutgifter i leid bolig på de samme 7000 og på samme bosted. Vedkommende som har 15 000 mindre i inntekt blir avspist med kr 0 i bostøtte slik reglene er nå.

C) er pensjonist, født i 1935 og har 197000 i brutto årsinntekt. Husleie kr 7000 som er forholdsvis normalt sum for en leid leilighet. I følge bostøtte reglene vil denne pensjonisten få kr 265 pr mnd i bostøtte som i realiteten betyr 0 fordi beløp under 300 ikke utbetales i følge husbankens regler.

gammel-dameDe største tapere i dette systemet er de som har aller minst og dette er en urettferdighet ingen politikere en gang gidder å tenke på å ta opp. Imidlertid har uførereformen som ble vedtatt av forrige storting og gjennomført under Frp/Høyre med haleheng virket slik at enkelte faktisk blir tvunget til å naske for å komme seg gjennom måneden. Jeg har i de siste måneden snakket med flere uføre og pensjonister som faktisk ikke legger skjul på at de må naske litt innimellom for å klare seg gjennom måneden. Siv Jensen og Frp gikk høyt ut på banen med friske fraspark og tomme løfter når de var i posisjon. Bensinprisene skulle ned, bompengene skulle vekk og eldre og uføre skulle få et verdigere liv. I ettertid viser det seg at alt bare var bløff og billig valgflesk for i posisjon har pipen fått en annen lyd. Nå drøfter de endog å innføre brusavgift. Ikke rart de fire partilederne flirer og ler som på bildet på forsiden. Velgerne er lette å lure og folk her til lands vil åpenbart ha det slik.

Selv barna rammes sterkere med blå-blå politikk

At flere er blitt fattige under denne firerbandens regjeringstid er det ingen tvil om. Både voksne, syke, eldre og selv barna ofres for at de rike kan gis store skattelettelser til nrk-fattigeluksusforbruk. I følge tall innhentet SSB  har minst  6100 flere barn blitt fattige under Erna og Siv. «Antall barn som lever i fattigdom i Norge, fortsetter å øke. Nye tall viser at det er 84.300 av de minste blant oss som er fattige,» skrev NRK i vinter.   – Det har vært en klar økning og en sterkere vekst enn vi har sett tidligere, sier Jon Epland i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NRK. – Vi har en lavinntektsgrense som er basert på den typiske inntekten i Norge. Den har økt de siste årene, men det er en stor – og stadig større – gruppe som ikke klarer å henge med, sier Epland.Det har gjort at det blant de aller yngste av oss, barn og unge under 18 år, er 84.300 som lever under den definerte fattigdomsgrensen i Norge.  Det er 6100 flere enn året før. At Norge trenger en ny og annen kurs er helt åpenbart, og jo før vi blir kvitt denne regjeringen, jo bedre er det. Som troende må vi alle krefter motarbeide den politikken som er villig til å gjøre både syke og uføre og endog barn fattigere for at de rikeste skal få store lettelser i beskatningen. For meg er det et moralsk spørsmål. Denne regjeringen må kastes.

Facebook Comments

20 tanker om “Avgifts-gjengen som gjør fattige enda fattigere, flere fattige barn med Siv og Erna bak roret

  • Jeg tror mange ikke er klar over hvordan tingene er. Vi blir lurt kontinuerlig.

 1. Ordet «Politiker» betyr en luring. Bare se her: Politiker, person som interesserer seg for politikk eller som driver politisk virksomhet; i overført betydning, en LURING. Kilde: Gyldendals Store Konversasjonsleksikon. fra 1972. Denne boka kan du forresten lese på nettet. Med andre ord, det er bare luringer som styrer vårt samfunn.

  • Korrekt Walter. Det store spørsmålet er hvem av de som er de største luringene. Etter mitt syn skårer Siv Jensen svært høyt her.

 2. Enno fungerer dei sosiale støtteordningane bra i Norge.
  Kva skjer om inntektene til staten sviktar, slik det kan sjå ut for?

  Staten har lagt lista høgt med pengar til alle gode formål,

  Me må rekna med kutt framover på mange område om det vert vanskelegare tider.

  Jonathan Cahn har spådd ragnarokk i september.

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/investors-start-to-panic-as-a-global-bond-market-crash-begins

  Det er dei unge som skal etablera seg det er spesielt synd på.
  Unaturleg høge bustadprisar gjer dei til gjeldsslavar.

  http://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyeste-boligpriser-pa-80-ar–nordmenn-nedsyltet-i-gjeld-8042404.html

  «Høyeste boligpriser på 80 år – nordmenn nedsyltet i gjeld
  Nordmenn har aldri hatt så mye gjeld som nå. Det øker faren for at noe går galt i økonomien. – Alt vokser ikke inn i himmelen, påpeker sjeføkonom.»
  ——————–
  Kanskje krakket kjem til Norge i år, slik Cahn spår?
  Det er USA som fører an.

  • Norge har oljefondet og er trygge tror mange. Jeg syntes jeg leste at 55 prosent av oljefondet er investert i aksjer, 35 prosent i obligasjoner og resten i eiendom. Hva skjer med våre oljepenger dersom aksjebørsene krakker? At vi får en gjentakelse av børskrakkene i 1929 og en påfølgende depresjon? Etter krakket i 87 som var det største prosentfallet på en dag noen sinne hentet aksjemarkedet seg relativt kjapt inn igjen. Men i årene etter krakkene i oktober 1929 viste aksjekursene en fallende tendens på hele 1930 tallet. Aksjene ble gjennomsnittlig mindre og mindre verd for hver år som gikk, -og det samme kan skje igjen. I så fall vil vi risikere å tape det aller meste som er pumpet opp av Nordsjøen. Uansett Torstein. Jeg er spent på om et eller annet skjer som vil gi Cahn rett i det han har lagt frem om Shemitah og 13 september,

 3. Merkelig innlegg. Problemet i Norge er jo ikke at uføre får for lite, men at det er så mange uføre at det på sikt ikke er bærekraftig.

  Videre er politikerne i praksis null ansvarlige for arbeidsledighet og tilsvarende svingninger. Det er de økonomiske internasjonale konjunkturene som i hovedsak styrer dette.
  I den grad man likevel skulle velge gi politikere ansvaret for dette, vil det jo være en forsinkelse på noen år, som gjør at ved dårlige tider nå, vil flasketuten peke mot de rødgrønne.

  Regjeringen har gjort en meget god jobb, selv om rødgrønne journalister prøver å gi inntrykk av annet.

  • Merkelig vurdering Kristofer. Er det «den endelige løsning» du tenker på? Vi gjør nå vårt for å fjerne det syke i vår abortlov. Mennesker med Downs syndrom er en utgiftspost for samfunnet, fordi disse må ha uføretrygd. (Det blir jo knapt født slike lenger -fordi de blir drept i mors liv) Jeg hadde gleden av å kjenne og høre Børre Knudsen og han kunne nok ha gitt deg ei lekse i menneskeverd og hvem som er kirkens egentlige skatter.) Hans preken over det er den beste jeg noensinne har hørt.
   Løsningen for å gjøre tingen mer bærekraftige som du sier må jo være å fjerne slike og da er abort nøkkelen. At folk blir uføre og syke er jo bare slikt livet er, og disse må ha rett og krav på et fullverdig liv i økonomisk trygghet. Denne regjeringen har fra dag en skåret ned for de eldre og svake, gjort dem fattigere og stimulert de aller rikeste med stor skattelette som investeres i aksjer og obligasjoner. Andre igjen bruker skatteletten til å velte seg i ennå mer luksus, mens uføre i dag knapt har til mat og må søke hjelp hos Frelsesarmeen eller fattighuset. På butikken en dag her hvor jeg bor ble alle oppfordret til å kjøpe en ekstra vare for å gi til fattige, minstepensjonister og uføre som har fått inntektskutt med denne firerbanden ved roret.
   Den modellen disse borgerlige har lagt seg på er en modell som fører til større forskjeller mellom de rikeste og de aller svakeste og det er en skam jeg må protestere på.

   Det denne tåpelige regjeringen må gjøre er å stimulere de aller svakeste med økt inntekt og dette skaper igjen økt fart i økonomien. Du bør skaffe deg Dr Ravi Batra’s bøker og søke innsikt. Selvfølgelig er politikerne delvis ansvarlige for økt ledighet. I stedet for å svi av oljeformuen i oljefondet på et usikkert aksje og obligasjonsmarkedet burde pengene brukt i vårt eget land til å stimulere økonomien, skape arbeidsplasser og få hjulene i gang. Selvfølgelig har den internasjonale konturen betydning, men man løser ikke den voksende arbeidsledigheten med å redusere uførepensjoner, gjøre livet vanskeligere for de syke og forlange at de skal stille sin eventuelle restarbeidsevne til disposisjon i et arbeidsmarked hvor ledighetskøene vokser. Firerbandens politikk henger ikke på greip rett og slett.
   Løsningen her er å stimulere økonomien til de vanskeligstilte slik at de får rå til å leve et så normalt liv som mulig og på den måten bidra til at også disse kan ta del i noe av den festen som litt for mange opplever. Bostøtten må følge prisutviklingen i markedet, disse har knapt økt siden 2004, de må fjerne den urettferdige regelen som gjør at de svakeste faktisk holdes nede i fattigdom, se til at tennene puttes tilbake igjen i kroppen, gjeninnføre NAV støtten til innkjøp av bil.

   Husk Kristofer, det skal ikke mye til at også du ligger der..mange er. Jeg tror litt for mange av oss ikke klarer å ta inn over oss at brå sykdom eller en ulykke kan ramme en selv, og da må samfunnet sørge for at det er disse vi stimulerer økonomisk og ikke rikingene som har mer enn nok fra før.

   Jeg hadde håpet at KrF hadde holdt Siv og Erna i ørene, men etter halvannen år med denne regjeringen ser jeg at KrF ikke har noe anstendighet igjen og er følgelig heller ikke noe alternativ for min del ved de kommende valg.

  • Tillegg: Til din info har jeg hatt en kronisk lidelse selv i ca 20 år, så selv om du tilsynelatende tror det, så er jeg ikke helt uvitende om det du snakker om.

   Det er faktisk ikke slik at alle som vil kutte i støtteordninger er egoister, det kan jo faktisk være fordi man tror det er det beste for mennesker.

  • Du skriver: Det er faktisk ikke slik at alle som vil kutte i støtteordninger er egoister, det kan jo faktisk være fordi man tror det er det beste for mennesker.
   Hvordan kan det være det beste for mennesker at de etter denne regjeringens kutte politikk overfor fattige ikke lenger har råd til å kjøpe medisiner, klær og mat? Det beste for mennesker må jo være å avkreve mer skatt av de som tjener bra?

  • For det første du introduserer ditt kommentar med «problemet i Norge er jo ikke at uføre får for lite, men at det er så mange uføre» og dette er jo åpenbart noe du oppfatter som et problem. Og du fortsetter: » at det på sikt ikke er bærekraftig». Mitt reaksjon her er berettiget: Du sier at dette ikke er «bærekraftig på sikt» så da må man jo gjøre noe med de uføre da. Vi kan da enten gi dem et trygt og godt liv gjennom å styrke deres økonomiske situasjon, eller å kutte å gjøre problemene tyngre og tyngre. Våre styresmakter har med befolkningens velsignelse kuttet litt i uføreutgiftene gjennom å faktiske utradere Downs syndrom, ikke gjennom medisinsk behandling, men gjennom avliving før de ble født. «Jeg skrev ikke at du var for den endelige løsning.. men stilte spørsmålet: » Er det “den endelige løsning” du tenker på?» og jeg ser jo av ditt svar at du ikke har det i tankene, og det er jeg glad for..Du har i din kommentar avvist denne løsningen som vi ser nærmest har utradert downs syndrom i Norge og Europa. Godt vi er enige her.

   Så konstaterer jeg videre følgende. «Politikk handler om fordeling og gi og ta. Det vil som oftest si at goder til noe eller noen, vil samtidig gå ut over noe eller noen.» Er ditt svar at man skal ta fra de som har det dårligst i Norge og gi til de som har mer enn nok fra før? Mitt svar er det stikk motsatte, jeg mener også at min tanke her er nærmest de verdier Jesus og den første menighet stod for. Politikken som dagens regjering gir sin tilslutning til skaper det vi kaller et 70/30 samfunn, 70 prosent som har det greit eller bedre enn greit, mens 30 prosent har det ugreit eller langt verre. For den styrende elite er det alltid nødvendig å sørge for at ikke altfor mange blir misfornøyde for da truer de sin egen posisjon. Politikken som drives av denne regjeringen forsterker dessverre lidelsene til de som tilhører gruppen «langt verre» -og det er disse jeg tror må stimuleres fremfor de rike 10 prosent av 70 prosent siden. Jeg støtter meg her på ideene til professor Ravi Batra som er professor i økonomi og som gjennom sine bøker fremmer en mer realistisk tilnærming til de økonomiske modellene som følges i den vestlige verden. http://www.ravibatra.com/

   Du skriver videre: Avveiningen med NAV-ordninger generelt og uførestøtte spesielt, er at svakere ordninger går ut over de som er
   “reellt syke” og ikke har noe valg, samtidig som det gjør at flere av de som kunne jobbet, faktisk velger å begynne å gjøre det. (Jeg har nær familie som har vært fastlege i noen år, så jeg vet litt om den gruppen som er ufør men som hadde fungert utmerket i en jobb hvis de ønsket det).
   Her er jeg saklig uenig. Jeg har vært borti mange mennesker som har tatt ut sin restarbeidsevne etter krav fra NAV eller det gamle Attføringsopplegget som har fått betydelig helsemessig forverring av å ofre helsa til siste blodsdråpe for å tilfredsstille et system som når de omsider kollapser tar fra dem goder de kunne ha hatt dersom de ikke hadde latt seg presse til å jobbe noen år for å tilfredsstille systemet. Min tidligere nabo som nå har rømt landet, var egentlig ufør allerede som barn, han jobbet litt og slåss i flere år med systemet, han fikk noe attføring og medisinsk behandling noen år og ble litt bedre. Men skremt av trusselbrev fra NAV presset vedkommende seg til å jobbe mer enn 60 prosent en periode. Han var da i midten av tjueårene. Etterhvert ble helsa så forringet at han ble sykemeldt og så på AAP penger som det heter, vedkommende ble litt bedre og fikk halv uføre pensjon. Begynte så å jobbe litt igjen etter press fra systemet og holdt noen år. Så kollapset det igjen. Nå er han full ufør, siden sykdommen hadde vart siden unge år, søkte vedkommende om «ung ufør status» fikk avslag selv om sykdommen hadde oppstått i unge år. Begrunnelse: Vedkommende hadde jobbet tilnærmet full tid en periode etter fylte 26 og dermed avslag. Vedkommende anket: Avslag. Etter uførereformen i år fikk han høyere bruttoinntekt og høyere skatt. Kom over satsene for bostøtte og tapte ca 1800 pr mnd på det. Med «ung ufør status» kunne han hatt både høyere inntekt og fått bostøtte samtidig. I april gav han opp Norge og flyttet til Danmark hvor han klarer seg bedre på sin norske trygd.
   Han angrer nå bittert på å ha tatt ut sin restarbeidsevne for å tilfredsstille systemet. Og jeg skjønner det. Han hadde hatt en langt bedre livssituasjon dersom han ikke hadde latt seg presse ut i arbeid når han egentlig ikke burde ha gjort det. Konsekvensen av det de har innført er forverret sykdomsbilde og fattigdom.

   Støtteordningene i Norge er altfor dårlige for de svakeste. Hvis Norge er så fattige at de ikke har penger til å ta vare på de syke, får de kutte i sykelønnsordningen, la oss si til 80 prosent av full lønn eller sette et maks tak på sykepenger. Samtidig bør det være en selvfølge at lønnsutviklingen for pensjonister og trygdede følger nivået i samfunnet og i år står de foran nedgang i kjøpekraft. Egentlig burde pensjonister begynne å si opp eksempelvis lokalavisen, så får lokalavisen si opp noen av sine ansatte for å bøte på tapte inntekter og så blir de flere i NAV kø. en langt bedre løsning Kristofer er å skjerpe skatten på de rikeste, all inntekt over 500 000.
   men den beste løsningen er faktisk å bruke endel mer av oljepengene, selge seg ut av aksje og obligasjonsmarkedet og bruke pengene til velferd samt og ruste opp landet.
   Videre bør det jo være en selvfølge at bostøtten følger prisutviklingen i boligmarkedet slik at de som er i bunnsjiktet får seg et skikkelig liv.

   Jeg konstaterer at vi er uenige i tilnærmingen til problematikken, men etter at jeg har skrevet noen saker omkring dette, har jeg fått en god del mail hvor folk takker for at noen sier i fra. For første gang i mitt liv vurderer jeg nå å stemme sosialistisk og jeg kan knapt tro jeg skriver det her, så langt sitter det inne.

  • Når du kobler at de som synes det er for mange uføre, til utrydding av fostre med Downs Syndrom, også etter å ha fått mulighet til å korrigere, da takker jeg for meg.

  • Jeg skrev Kristofer: «Jeg skrev ikke at du var for den endelige løsning.. men stilte spørsmålet: ” Er det “den endelige løsning” du tenker på?” og jeg ser jo av ditt svar at du ikke har det i tankene, og det er jeg glad for..Du har i din kommentar avvist denne løsningen som vi ser nærmest har utradert downs syndrom i Norge og Europa. Godt vi er enige her.» men jeg konstaterer at vi er dypt uenig om politisk ståsted.

  • Det er da mange som anser at syke og uføre er et problem. Selv avisen Dagen har reagert på dette. «Frps engasjement for retten til å abortere bort handikappede fordi de er handikappede underkommuniseres» skrev avisen Dagen på lederplass i 2013. http://www.dagen.no/Samfunn/Borgerlig_abortkamp-59704

   Nå har jeg lest Søkelys kommentar til deg to ganger, og det var et spørsmål som ble stilt i og med at du antydet at «for mange uføre er et problem, ikke bærekraftig, -som du skriver.
   Jeg syntes personlig du er meget hårsår i og med at Søkelys priser ditt svar.
   Rent personlig skjønner jeg ikke at kristne i det hele tatt kan stemme på Frp da deres verdier er i konflikt med Bibelen.

  • Kjells respons til deg var berettiget. Innlegget ditt oser av kynisme og sorteringsamfunn i «god» frp-ånd. Jeg reagerte med vantro da jeg leste det du skrev, og er glad for at Kjell tok et kontant oppgjør med det! Den første delen av innlegget ditt viser et tankegods som gjør meg kvalm:-(

 4. Denne artikkelen var jeg glad for. Som ufør etter langvarig sykdom vet jeg hva det er og jeg har selv merket at pengene ikke lenger strekker til. Er glad for at du tar dette opp Kjell.

 5. Enig, FRP er et parti med holdninger som strider mot alt det jeg oppfatter som kristendom. Når de nå så til de grader signaliserer at de ikke vil ta inn 10 000 som rømmer fra krigen i Syria viser det hvor egoistisk og ondskapsfulle Freppere er. De kommer til å tape mange uføre velgere ved neste valg. Håper de ender under sperregrensa.

 6. Saa hva er losningen ? Den sterke mann ? Nasjonal sosialisme ?

  Jeg tror at Kristofer skrev at man har ikke raad til alt dette. Han har faktisk litt eller mye rett. Hverken Norge, USA eller europeiske land har ikke rett til den levestandarden man har i dag. Vi lever alle paa gjeld som noen foer eller senere maa betale tilbake. Selv minstepensjonistene gjor det. Og det er ikke paa noen som helst maate gitt at dagens 40 aaringen noensinne faar statspensjon ved fylte 67 aar. Og selv ikke oljefondet vil redde skinka her.

  Spesielt i Norge har man levd langt, langt over evne og er i stor, stor gjeld. Mens kloakk og vannvesenet i Oslo & Akershus krever innvestering nu og det paa rode rappet (i dag !!) paa en 100 milliarder kroner, brukes de pengene til tull og fjas.

  Levestandarden i Norge er altfor hoy. Og noen maa til slutt betale den gjelden. Og det blir ikke meg.

  • Levestandarden kan kanskje senkes for enkelte Torodd. Men man begynner i gal ende dersom det er de laveste inntektene, pensjonister, uføre osv som skal bære omkostningene. Det mest fornuftige er et høyere skattetrykk på høye inntekter, høyere skattlegging av luksusforbruk osv. Med den nye uføreordningen skrudde de opp manges bruttoinntekt og skatteprosent og dermed gjorde man det kunsttykke at mange kom over grensen for bostøtte som tidligere har vært helt avgjørende for at endel mennesker klarer å betale sine utgifter. Jeg mener at man rett og slett kutter i gal ende. Den politikken som nå føres skaper større sosiale forskjeller, fremkaller økt fremmedhat og er på ingen måte i tråd med den bibelske tanken.
   Dette: http://www.nrk.no/ostfold/tobarnsmor-har-ikke-rad-til-dopapir-1.11380350 burde være unødvendig i et land som sylter fellesskapets penger ned i aksjer og obligasjoner gjennom oljefondet. De får selge unna litt aksjer og bruke pengene her hjemme før de slukes under et eller annet økonomisk kollaps.

 7. Vedrorende attforing og sykepenger sier det mye at Norge har en stor andel potensielle arbeidstakere paa disse statlige stotteordningene. Og det i stor grad uten deres skyld.

  Norge er et stromlinjet land der alle gaar i takt og der personligheter ikke er saa populere i arbeidslivet. Norge er paa mange maater en slags Nuremberg parade. Og alle vet hva jeg tenker paa her. Jeg er derfor saa inderlig glad for at jeg ikke bor i Norge. Her jeg bor nu klarer jeg meg meget godt paa en god lonning og har et godt sosialt liv. I Norge hadde jeg vert paa attforing og vert ensom. Grunnen er at jeg har en personlighet og lever mitt liv etter den personligheten.

  Problemet med Norge er akkurat det og selv ikke ti ville hester ville ha faatt meg tilbake til Norge. Og jeg er ikke alene om det. Problemet med Norge er hele dette jaget med to-tre sydenturer hvert aar, misunnelse, pengejag og sjalusi.
  Det gir mange paa attforing og et liv utenfor arbeidslivet. Noe som igjen gjor at Norge er et land som lever paa kassakreditt og gjeld.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *