Amerikansk predikanter og pastorer: “Tørken i California forteller om et land under Guds dom og vrede”

tørke-californiaMens ekstremtørken i California i USA fortsetter å nå ekstreme, historiske høyder etter fire år med omfattende mangel på vann, taler nå stadig flere og flere amerikanske predikanter at årsaken til den langvarige tørken er at land og folk, -ved å velge Barack Hussein Obama som president to ganger -har valgt å vende Gud og hans ord ryggen. Parallelt med den alvorlige tørken åpner stadig flere og flere amerikanere opp for homoekteskap og Gud kasseres, sier den kristne forkynneren som mener at tørken i California forteller at landet vansmekter fordi Herrens velsignelse er tatt bort fra Amerika.
Vi kan ikke velge både synd og Herren samtidig sier flere amerikanske forkynnere som tørke-monitoroppfatter den mangeårige tørken i California som Guds straffedom over USA. Det er nå katastrofalt tørt i California og California er trøbbel og man har allerede nå innført vannrasjonering. Er dette Guds dom? spør You Tube profilen Paul Bagley i denne videoen fra 10 april. “Dersom USA ikke omvender seg som nasjon..Guds dom over Amerika er begynt,” sier Bagley i sin video. En rekke andre pastorer og kristne forkynnere er inne på samme tanke. Gud straffer Amerika og California på grunn av vår synd, våre fosterdrap, vår homoseksualitet og for vår åpenbare dyrkelse av falske profeter som lover endeløs velstand og lykke, sier pastor   . David Wilkerson som var en sann Guds profet i motsetning til denne gjengen av velstands-halliker som dukker opp i regi av Jan Hanvold sa dette. “Jeg tror at Gud vil dømme Amerika med tre instrumenter, jordskjelv, tørke og finansielle katastrofer.”

Mange kristne advarer nå USA om at noe er i ferd med å skje. Men spottere og vantro vil nekte å lytte. Pastor Jim Cooper sier at det er åpenbart at Guds dom er over California og viser til det skyhøye tallet på aborter, homoseksualitet, skyhøye skilsmisserater og spådomsåndumoral. “Det er åpenbart at Guds dom er over Amerika og Gud vil dømme California for synden, sier Cooper og viser til at Guds ord forteller om at når syndemålet blir fylt, vil Gud dømme en nasjon,” sier pastoren i en kort video. Tørken i California er Guds verk og et redskap for hans hellighet og dom, sier en annen pastor som viser til at California har mottatt mange budskap fra forskjellige Herrens tjenere de siste 30 år, men vi har nektet å lytte og i stedet lånt øret til falske velstandsforkynnere som lover gull og grønne skoger, sier pastoren. En annen som advarer Amerika er Dr David Owuor som profeterer kraftige jordskjelv i Amerika blant annet for å ryste dem som forkynner velstands evangeliet ala det den kontroversielle apostelen Guillermo Maldonado forkynner.

At det profetiske ord er aktuelt i vår tid bør stå klart for seg for hver eneste en som elsker Jesus Kristus og lever i lydighet mot hans ord. Vår Mester og frelser kommer snart tilbake og som troende vil vi stå overfor en dag, da vi vil møte vår frelser i skyen. Denne bortrykkelsen av Guds menighet vil finne sted under en trengselstid for den kristne kirke, og allerede i dag opplever Guds folk trengsel og forfølgelse i et stadig økende antall nasjoner. Kristne blir halshugd for sin tro i Midt-Østen, mens i andre land blir de slaktet av muslimske fundamentalister som hater kristennavnet som pesten. I Europa og USA opplever vi innskrenkninger i vår tros og samvittighetsfrihet, mens vi har brautende superpredikanter som lover oss gull og grønne skoger. En av dem som holder oss oppdatert på mulige profetiske hendelser i tiden er Jason A og videoen nedenfor er hans siste oppdatering:

 

Facebook Comments

4 tanker om “Amerikansk predikanter og pastorer: “Tørken i California forteller om et land under Guds dom og vrede”

 1. Ja, jeg tror absolutt USA begynner å merke Guds vrede. Og dette er bare begynnelsen. Pastor Wilkerson, den store Guds mann så dette komme og advarte mot det allerede på 70-tallet. Norge er ikke noe bedre enn USA og kristne sover. Visjon Norge har lenge åpnet for falsk forkynnelse ved å invitere ‘store’ utenlandske forkynnere som serverer løgn rett inn i de tusen hjem, og nå dukker snart en megakjeltring opp for å gi ut sine falske velstandsprofetier for 2015, profetier så hårreisende at selv sløve kristne må forstå at både han og Visjon Norge straks er under dom for å forvrenge evangeliet og spotte den allmektige Gud.

 2. Ved aa fremstille kristne som rasehatende og mentalt ubalanserte idioter, loper Kjell Andersson og Sokelys i samme flokk som Hedningsamfunnet og andre kristen hatere.

  Kjell og Sokelys burde heller fremstille oss kristne som fornuftige og mentalt balanserte mennesker. Noe som ikke er gjort her.

  • Ord om dom er faktisk en del av det kristne budskapet. Samtidig er ikke de som forkynner noe om Guds straff og dom ukjent med å motta slike feilaktige stempler som du her gir forskjellige kristne personligheter, Torodd. Det bibelske budskapet inneholder nok en rekke ubehagelige sider som får “fornuftige og mentalt balanserte mennesker” både til å riste på hue og forkaste. Ordet om korset er jo en dårskap for dem som ikke tror…og det samme er ordene om dom. Man blir ikke videre populær hos det naturlige menneske å si at “mennesket lodd er å dø og deretter dom” men sånn er det faktisk, Det mange kristne tror er at Gud bruker vær og vind som sine redskaper og faktisk er de bibelske profeter inne på samme tanke.
   Hoseas snakket om “Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.” og hvorfor spør enkelte kanskje? Svaret er menneskets synd “De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.” Hos 4,2
   Dersom vi skulle fremstille kristentroen på en slik måte du søker å fremme, er jeg redd det vil være et ufullstendig og feilaktig bilde av hvem og hvordan Gud er.

   Gud er den som dømmer nasjonene og timelige straffedommer som det kanskje her er snakk om må ansees som Guds advarsler til en nasjon. Billy Grahams berømte utsagn kan så avgjort være gangbart for det som er i ferd med å skje i vår tid: . “If God doesn’t punish America, He’ll have to apologize to Sodom and Gomorrah”

   Tilsist: Rasehatende??? Hvor har du det fra?

  • Noen nekter å se virkeligheten i øynene. Du er blant dem. Gud er en dømmende Gud, en fortærende ild, en hellig Gud som dømmer folkeslag og nasjoner. Som vil kaste syndere og ugudelige i helvete. Ingen kommer til himmelen ved å være gode og snille. Himmelen er for syndere som har vendt om, vendt synd og vantrohet ryggen, og som lever helt fullt for Jesus i overensstemmelse med Guds ord. Gjelder det deg?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.