Alle instanser svikter oppsagt Unibuss-sjåfør -skjer fordi jeg er hvit-kristen pinsevenn

Blogger Jan Kåre Christensen som mener seg utsatt for diskriminering  av arbeidsgiver Unibuss i Oslo fordi han er en hvit, kristen mann og pinsevenn, -og ikke muslim skylder nå på både arbeidstilsynet og diskrimineringsnemda fordi han er oppsagt fra sin stilling i Unibuss.I eposter til de ulike instansene han tidligere har vært i kontakt med i forbindelse med at hans arbeidsgiver angivelig bedriver kristendiskriminering. Hadde det ikke vært fordi jeg er hvit hadde jeg vært hva som helst annet enn hvit og kristen, hadde jeg vært førsteside stoff og første side stoff i alle nyhetsmedier og de hadde drevet med innsamlings aksjon til meg, garantert., kristen og pinsevenn, hadde ikke dette skjedd, skriver Christensen i en epost.

Mener seg diskriminert fordi han er hvit, kristen og pinsevenn

Som kjent er blogger, evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen oppsagt fra sin stilling som sjåfør i Unibuss. Bussjåføren selv mener at han er utsatt for diskriminering fordi han er hvit-pinsevenn og kristen. Christensen har tidligere involvert både arbeidstilsynet og diskrimineringsnemda i saken uten å oppnå noe som helst. Christensen har gått til sak mot arbeidsgiver etter det han mener er en usaklig oppsigelse, og det vil etter alt å dømme bli rettsmegling før en eventuell hovedforhandling. Søkelys har sett noen av sakens dokumenter og eposter og uten å gjengi noe fra disse, er det ikke tvil om at arbeidsgiver og arbeidstaker har to helt forskjellige oppfatninger av hva saken dreier seg om. Christensen har som kjent tidligere fått saken vurdert av Diskrimineringsnemda som ikke gav han medhold. Han har også forsøkt å involverere arbeidstilsynet i saken uten å lykkes. Arbeidstilsynet mener at saken er utenfor deres mandatområde og toer sine hender. Under saken får Christensen bistand av advokat Josefine Westad, mens advokat Johannes Straume fører saken på vegne av Unibuss. Christensen ble oppsagt etter en rekke klager fra passasjerene som reagerte på misjonerende radiobruk og høyt volum. Fra tidligere er det kjent at Unibuss også legger en rekke andre forhold til grunn for sin oppsigelse mens Christensen mener at dette skjer fordi han er hvit, kristen og pinsevenn.

13 tanker om “Alle instanser svikter oppsagt Unibuss-sjåfør -skjer fordi jeg er hvit-kristen pinsevenn

  • Godt at du reiser deg mot urett. Du tilhører den lille skare av kristne som faktisk kjemper. Som Jan Hanvold, Jan Aage Torp, Levi Jensen og en håndfull andre kristne som ikke lar seg pille ved nesa av Satans tilhengere. Stå på Jan Kåre.
   Avslør mørket

   3
   6
  • Robert takk for dette.
   Det er vanskelig da det er en lov for alle andre.
   Der de får lov til det meste, og blir forsvart.
   Jeg har kun spilt kristne radioprogrammer som Erna Solberg selv har godkjent.
   Slike som P7, Ptro, Visjon Sverige, Joh.3.16 og Maranata!
   Dette er jeg blitt oppsagt ifra, og dessverre så har Diskriminergsnemda forsvart Unibuss!
   Trist, se selv:
   https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

   4
   5
 1. Jan Kåre Christensen velger å ignorere Guds ord i Romerbrevet om å lyde myndighetene så fremt deres påbud ikke er i strid med bibelske prinsipper.

  Det er selvsagt Christensens sak. Men alle andre her inne som søker Guds aksept skal vite at dette ikke bare er en kamp mot de foresatte myndigheter, men også en kamp mot Gud, Kristus og den hellige ånd, som står bak nedtegnelsen av Romerbrevet.

  Vil DU komme i betraktning for et evig liv bør du se på all slik adferd som skrekk-eksempler. Myndighetene tillater en rekke ankemuligheter, men på ett tidspunkt er man ved veis ende. “Hvorfor ikke heller lide et tap”, sier Skriften. Og sikter selvsagt til hvilken svært dårlige reklame slik trass påfører Guds navn og alle andre kristne. Lær av dette og styr unna!

  9
  3
  • Største tøvet jeg har lest. Josef, Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, Paulus, Peter og drøssevis i bibelen. Og millioner utenom har nektet å følge myndighetene, og vunnet frem.
   Tenk bare i USA nå, der har politiet drept en, ja mange med fullt overlegg. Fordi noen står opp, så får enkelte av disse sin fortjente straff.
   Nei, bøye seg for urett, det er ikke særlig bibelsk.
   Men det er klart, mange ganger i denne verden må vi alle innse at vi også får noen nederlag og smeller. Men det er smeller for Jesus.

   Jeg har her i denne situasjonen ikke akseptert en usaklig oppsigelse, og valgt å gå til retten!
   Dette valget er rett er jeg overbevist om!
   Selv Apostelen Paulus anket sin sak, da han ble dårlig behandlet.

   Ap.gj. 25. Paulus i fangenskap, forts.
   http://janchristensen.net/bibel1.php?bok=gje

   01-07 Jødene vil igjen ta livet av Paulus

   01 Så kom Festus til provinsen. Etter tre dager dro han opp fra Cæsarea til Jerusalem.

   02 Da spurte overprestene og de fremste jødene ham ut angående Paulus.

   03 De ba ham innstendig om å vise dem den nåde å sende ham opp til Jerusalem. For da ville de ligge i bakhold langs veien og ta livet av ham.

   04 Men Festus svarte at Paulus skulle bli i Cæsarea og at han selv snart skulle dra dit.

   05 Så sa han: “La dem blant dere som har myndighet, dra ned sammen med meg. Der kan dere selv anklage mannen, hvis så skulle være at han har gjort noe galt.”

   06 Etter å ha tilbrakt flere enn ti dager hos dem, dro han ned til Cæsarea. Og neste dag satte han seg på domstolen og ba om at Paulus ble ført frem for ham.

   07 Da Paulus ble fremstilt, samlet jødene som var kommet ned fra Jerusalem, seg om ham. De satte frem påstander og mange alvorlige anklager mot ham, men de kunne ikke bevise noen av dem.

   GJE 25:08-12 En anke til keiseren

   08 Paulus førte sitt eget forsvar: “Jeg har aldri forbrutt meg mot jødenes lov, og heller ikke mot templet eller mot keiseren på noen måte.”

   09 Festus ville vise velvilje mot jødene. Derfor reagerte han mot Paulus og sa: “Er du villig til å dra opp til Jerusalem og så la meg dømme i denne saken der?”

   10 Da svarte Paulus: “Jeg er fremstilt for keiserens rett! Derfor skal den dømme meg, for jeg har aldri forbrutt meg mot jødene, og det vet de meget godt.

   11 Hvis jeg har forbrutt meg eller gjort noe som fortjener døden, vil jeg ikke motsette meg å dø! Men hvis anklagene deres er uten kraft, kan du ikke overgi meg til dem! Jeg anker til keiseren!”

   12 Etter at Festus hadde rådført seg med retten, erklærte han: “Du har anket til keiseren! Og til keiseren skal du dra!”

   GJE 25:13-27 Festus og Agrippa

   13 Da det var gått noen dager, kom kong Agrippa og Berenike til Cæsarea for å hilse på Festus.

   14 Da de hadde vært der i flere dager, la Festus frem Paulus’ sak for kongen. Han sa: “Det er en mann her som Feliks lot være igjen i fengslet.

   15 Da jeg var i Jerusalem, kom overprestene og de eldste blant jødene med anklager mot ham og ba om en dom mot ham.

   16 Men jeg svarte dem: Det er ikke etter romersk tradisjon å overlate et menneske til døden før den anklagede ansikt til ansikt får anledning til å forsvare seg mot det han blir anklaget for.

   17 Og fordi de kom sammen med meg hit, kunne jeg ikke gjøre annet enn å sette retten neste dag uten utsettelse. Og så befalte jeg at mannen skulle bli fremstilt for meg.

   18 Da hans anklagere stod frem for å forklare seg, hadde de ingen bevis mot ham, slik jeg trodde de hadde.

   19 Men de hadde noen uoverensstemmelser angående deres egen religion om en Jesus som var død, men som Paulus sa var i live.

   20 Og fordi jeg var usikker angående den saken, spurte jeg om han var villig til å dra til Jerusalem og bli stilt for retten der.

   21 Men fordi Paulus anket og ville bli fremstilt for Augustus, befalte jeg at han skulle bli her til jeg sendte ham til keiseren.”

   22 Da sa Agrippa til Fesus: “Jeg skulle gjerne hørt denne mannen selv.” “I morgen,” svarte han, “da skal du få høre ham.”

   23 Neste dag kom Agrippa sammen med Berenike og gikk med stor prakt inn i lokalet sammen med kommandanten og byens fremste menn. Og Festus befalte at Paulus skulle bli fremstilt.

   24 Festus sa: “Kong Agrippa, og alle dere menn som er kommet sammen her! — Her ser dere ham som hele det jødiske samfunn, både i Jerusalem og her, har henvendt seg til meg om. De ropte at han ikke måtte få leve lenger!

   25 Men jeg kunne ikke finne at han hadde gjort noe som fortjener døden. Likevel, fordi han selv har anket til Augustus, kan jeg ikke dømme ham, men må sende ham fra meg.

   26 Men jeg har ingenting konkret å skrive til min sjef om. Derfor fører jeg ham frem for dere, og særlig fremfor deg, kong Agrippa, for å forsøke å finne noe jeg kan skrive til keiseren om.

   27 For det virker ulogisk å sende fra seg en fange uten å ha noe alvorlig å anklage ham for.”

   5
   6
  • Du forstår ikke forskjellen på å motstå myndighetene når de krever noe Gud forbyr, og når de krever noe de har rett til. “Du er tydeligvis av de som “hører og hører og hører dog ikke, og ser og ser og ser dog ikke”.

   6
   3
 2. Det er enkelt å se at Jan Kåre Christensen er en hedning som ikke ser hvilke påbud Gud har gitt til KRISTNE i Romerbrevets kapittel 13.

  Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.”

  Men slikt bryr ikke en hedning seg om som er en ulv i fåreklær. Nå får han sin velfortjente og rettmessige dom. Til glede for både myndigheter, naboer og for ekte kristne. Godt å se at Guds ånd og lover virker i praksis mens vi venter på at den endelige Dommen skal gjøre verden til et lovlydig og godt sted uten opprørere.

  9
  3
 3. Gidder ikke svare på så mange tåpeligheter.

  Dette dreier seg da ikke om myndighetene, som nevnes i annethvert ord.

  Men en arbeidsgiver som diskriminerer, mobber, driver med personforfølgelse.
  Når jeg tar igjen, helt legitimt.

  Sier at jeg ikke har bryt en eneste intern regel, da blir jeg sagt opp!

  Dette tar jeg til Oslo Tingrett, der kommer først myndighetene inn.

  For noen tåpelige og lite relevante kommentarer.

  Ønsker alle en fin dag, svarer aldri på dårskap mer enn en eller to ganger.
  Her har jeg allerede passert den grensen!

  3
  5
 4. Ikke la dere bedra av Jan Kåre Christensen! Det er mot myndighetene han har tapt saken om støttemuren. Hva han som busskusk driver med visavis sin arbeidsgiver er en annen sak. Men når han til slutt har tapt også denne sake i RETTEN, som er myndighetene, vil han stå tilbake som den samfunnstaparen han er. Men det verste er at han også har tapt overfor Gud. Mange av oss vet hva han da har i vente.

  5
  3
  • Gjesppp, her var det mye rart!
   Muren står, jeg er på arbeid hver dag.
   Skulle jeg tape, så venter NAV og hvis ikke de vil hjelpe.
   Så er det bare å vende hjem igjen til Danmark.
   Der er jeg født, der har jeg statsborgerskab, personnummer og da får de brødføde meg.
   Jeg stiller ikke store krav, bare jeg og kona får ei seng og husly, så er vi fornøyde!

   5
   3
  • Gjesp
   Danmark er Verdens beste land. Skulle jeg og min kone ende der, så får vi det godt 😄😁😆😅🤣😃😄😁😆

   4
   1

Det er stengt for kommentarer.